Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ermis - Δημοσιογραφικά http://bit.ly/1hCGdC0

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/newsletter?newsid=13955152

158ο τεύχος εφημερίδας "Δημοσιογραφικά"- 12/11/13Υπογραφή ΚΥΑ για την επαναδραστηριοποίηση του Κρατικού Κτήματος Βυτίνας

Υπογραφή ΚΥΑ για την επαναδραστηριοποίηση του Κρατικού Κτήματος Βυτίνας με την ονομασία «Πρότυπος Τριανταφυλλίδειος Σταθμός Ορεινής Οικονομίας»

Τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων διευθυντών στα Πρότυπα Σχολεία

Τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση θέσεων διευθυντών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Υπ. Απόφαση για τις απουσίες μαθητών Λυκείου προκειμένου να συμμετάσχουν σε εθελοντική αιμοδοσία

Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τις απουσίες μαθητών Λυκείου προκειμένου να συμμετάσχουν σε εθελοντική αιμοδοσία

Σε λειτουργία το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – www.promitheus.gov.gr

Σε λειτουργία το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – www.promitheus.gov.gr

Σύσκεψη για την πορεία απορρόφησης του ΕΣΠΑ

Σύσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξης με τους επικεφαλής των Διαχειριστικών Αρχών, τους γενικούς γραμματείς υπουργείων και τους Περιφερειάρχες για την πορεία απορρόφησης του ΕΣΠΑ

Τοποθέτηση νέου Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Τοποθέτηση νέου Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Δράσεις για τη νεανική επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων

Δράσεις για τη νεανική επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων

Διευκρινήσεις σχετικά με την πρόβλεψη μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων επεισοδίων από αιωρούμενα

Με αφορμή δημοσιεύματα και ερωτήματα δημοσιογράφων που αφορούν στα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης επεισοδίων από αιωρούμενα σωματίδια (επεισόδια «αιθαλομίχλης»), τα οποία προβλέπονται σε σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης, διευκρινίζονται τα εξής:

Ανακοίνωση ΙΚΑ για φραγή δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου για το σύνολο των οφειλετών

Ανακοίνωση ΙΚΑ για φραγή δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου για το σύνολο των οφειλετών ενεργών επιχειρήσεων που έχουν μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων

Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων