Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ermis - Δημοσιογραφικά http://bit.ly/tWJwrN

Δημοσιογραφικά

Πρόσφατα
Αρχείο

158ο τεύχος εφημερίδας "Δημοσιογραφικά"- 12/11/13

Κυκλοφόρησε η εκατοστή πεντηκοστή όγδοη ηλεκτρονική έκδοση της εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/newsletter