προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σε Δημόσιους Φορείς Απασχόληση στο δημόσιο

http://www.ermis.gov.gr/portal/pls/portal/ERMISPORTAL.show_file?p_file_id=1146025.DOC