Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σε Δημόσιους Φορείς.

Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Τύπος: Ανακοινώσεις Φορέα
Τελευταία ενημέρωση: 05/11/2013
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σε Δημόσιους Φορείς. Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σε Δημόσιους Φορείς.

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Θέματα: Απασχόληση στο δημόσιο 
Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Τύπος: Ανακοινώσεις Φορέα
Τελευταία ενημέρωση: 05/11/2013
Εκτύπωση Εκτύπωση
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σε Δημόσιους Φορείς. Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σε Δημόσιους Φορείς.
Συνημμένα

word Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων, DOC, 213.5 KB
Εκτύπωση
Θεματική Κατηγοριοποίηση
Θέματα: Απασχόληση στο δημόσιο
συνημμένο αρχείο
http://www.ermis.gov.gr/portal/pls/portal/ERMISPORTAL.show_file?p_file_id=1146025.DOC