157ο τεύχος εφημερίδας "Δημοσιογραφικά"- 05/11/13


  • Δημοσιογραφικά
  • Δημοσιογραφικά  1. Λήψη στο email σας.
  2. ΠρόσφαταΑρχείο
  3. 157ο τεύχος εφημερίδας "Δημοσιογραφικά"- 05/11/13

Κυκλοφόρησε η εκατοστή πεντηκοστή έβδομη ηλεκτρονική έκδοση της εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Περισσότερα

Δημοσιογραφικά

Πρόσφατα
Αρχείο

157ο τεύχος εφημερίδας "Δημοσιογραφικά"- 05/11/13

Κυκλοφόρησε η εκατοστή πεντηκοστή έβδομη ηλεκτρονική έκδοση της εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/newsletter
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/newsletter?newsid=13911253