Διευκρινίσεις σχετικά με τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?id=77618090

Διευκρινίσεις σχετικά με τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα

Τύπος: Ανακοινώσεις Φορέα
Τελευταία ενημέρωση: 29/10/2013
Σχετικά με τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διευκρινίζει εκ νέου ότι κατά την περίοδο 2013 – 2014 οι προσλήψεις γίνονται με βάση τους ακόλουθους δύο κανόνες:
  1. 1:5, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις (συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις). Η μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 την πενταετία 2011 – 2015 επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής αυτού του κανόνα.
  2. 1:1, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε μία αναγκαστική αποχώρηση. Οι συνολικά 15.000 αναγκαστικές αποχωρήσεις, επομένως, δεν σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο.
http://www.ydmed.gov.gr/?p=6416

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Θέματα: Απασχόληση στο δημόσιο