Πρόσληψη 18 ατόμων στην ΙΖ΄ ΕΠΚΑ

ΙΖ' ΕΠΚΑ
ΙΖ' ΕΠΚΑ ΠΕΛΛΑ2381024356ΠΕΛΛΑΣ1/2013 1031/22-3-2013ΔΕΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ1512/4/2013
ΙΖ' ΕΠΚΑ ΠΕΛΛΑ2381024356ΠΕΛΛΑΣ1/2013 1031/22-3-2013ΥΕΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ1512/4/2013
ΙΖ' ΕΠΚΑ ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ2381024356ΗΜΑΘΙΑΣ1/2013 1031/22-3-2013ΔΕΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ1512/4/2013
ΙΖ' ΕΠΚΑ ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ2381024356ΗΜΑΘΙΑΣ1/2013 1031/22-3-2013ΥΕΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ1512/4/2013

 1. ΙΖ' ΕΠΚΑ ΠΕΛΛΑ 2381024356 ΠΕΛΛΑΣ 1/2013 1031/22-3-2013 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 1 5 12/4/2013
 2. ΙΖ' ΕΠΚΑ ΠΕΛΛΑ 2381024356 ΠΕΛΛΑΣ 1/2013 1031/22-3-2013 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ 1 5 12/4/2013
 3. ΙΖ' ΕΠΚΑ ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ 2381024356 ΗΜΑΘΙΑΣ 1/2013 1031/22-3-2013 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 1 5 12/4/2013
 4. ΙΖ' ΕΠΚΑ ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ 2381024356 ΗΜΑΘΙΑΣ 1/2013 1031/22-3-2013 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ 1 5 12/4/2013
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΙΖ' ΕΠΚΑ ΒΕΡΓΙΝΑ2381024356ΗΜΑΘΙΑΣ1/2013 3309/14-3-2013ΔΕΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ2819/3/20135/4/2013
ΙΖ' ΕΠΚΑ ΠΕΛΛΑ2381024356ΠΕΛΛΑΣ1/2013 1031/22-3-2013ΥΕΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ1512/4/2013
ΙΖ' ΕΠΚΑ ΠΕΛΛΑ2381024356ΠΕΛΛΑΣ1/2013 1031/22-3-2013ΔΕΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ1512/4/2013
ΙΖ' ΕΠΚΑ ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ2381024356ΗΜΑΘΙΑΣ1/2013 1031/22-3-2013ΥΕΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ1512/4/2013
ΙΖ' ΕΠΚΑ ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ2381024356ΗΜΑΘΙΑΣ1/2013 1031/22-3-2013ΔΕΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ1512/4/2013

 1. ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΙΖ' ΕΠΚΑ ΒΕΡΓΙΝΑ 2381024356 ΗΜΑΘΙΑΣ 1/2013 3309/14-3-2013 ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ 2 8 19/3/2013 5/4/2013
 2. ΙΖ' ΕΠΚΑ ΠΕΛΛΑ 2381024356 ΠΕΛΛΑΣ 1/2013 1031/22-3-2013 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ 1 5 12/4/2013
 3. ΙΖ' ΕΠΚΑ ΠΕΛΛΑ 2381024356 ΠΕΛΛΑΣ 1/2013 1031/22-3-2013 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 1 5 12/4/2013
 4. ΙΖ' ΕΠΚΑ ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ 2381024356 ΗΜΑΘΙΑΣ 1/2013 1031/22-3-2013 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ 1 5 12/4/2013
 5. ΙΖ' ΕΠΚΑ ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ 2381024356 ΗΜΑΘΙΑΣ 1/2013 1031/22-3-2013 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 1 5 12/4/2013

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ2332350335ΗΜΑΘΙΑΣ2/2013 11559/18-4-2013ΔΕΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ1818/4/201319/4/201317/5/2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ2332350335ΗΜΑΘΙΑΣ2/2013 11559/18-4-2013ΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ1818/4/201319/4/201317/5/2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ2332350335ΗΜΑΘΙΑΣ2/2013 11559/18-4-2013ΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ2818/4/201319/4/201317/5/2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ2332350335ΗΜΑΘΙΑΣ2/2013 11559/18-4-2013ΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ1818/4/201319/4/201317/5/2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ2332350335ΗΜΑΘΙΑΣ2/2013 11559/18-4-2013ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ)1818/4/201319/4/201317/5/2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ2332350335ΗΜΑΘΙΑΣ2/2013 11559/18-4-2013ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ)1818/4/201319/4/201317/5/2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ2332350335ΗΜΑΘΙΑΣ2/2013 11559/18-4-2013ΥΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ2818/4/201319/4/201317/5/2013
ΙΖ' ΕΠΚΑ ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ2381024356ΗΜΑΘΙΑΣ1/2013 1031/22-3-2013ΔΕΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ1512/4/2013
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ2381081575ΠΕΛΛΑΣ1/2013 96/15-1-2013ΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ288/3/201312/3/2013
ΙΖ' ΕΠΚΑ ΠΕΛΛΑ2381024356ΠΕΛΛΑΣ1/2013 1031/22-3-2013ΔΕΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ1512/4/2013
ΙΖ' ΕΠΚΑ ΠΕΛΛΑ2381024356ΠΕΛΛΑΣ1/2013 1031/22-3-2013ΥΕΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ1512/4/2013
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ2381081575ΠΕΛΛΑΣ1/2013 96/15-1-2013ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB)188/3/201312/3/2013
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ2381081575ΠΕΛΛΑΣ1/2013 96/15-1-2013ΥΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ288/3/201312/3/2013
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ2381081575ΠΕΛΛΑΣ2/2013 929/27-5-2013ΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ1830/5/2013
ΙΖ΄ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: (18) θέσεις με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
ΙΖ΄ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Πρόσληψη 18 ατόμων στην ΙΖ΄ ΕΠΚΑ
Η ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη
επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις
ανάγκες του υποέργου «Προστασία και ανάδειξη του νεκροταφείου των τύμβων και της
βασιλικής ταφικής συστάδας των Τημενιδών (συστάδα Γ)» του έργου (ΕΣΠΑ) «Ανάπλαση –
Ανάδειξη της Βασιλικής νεκρόπολης των Αιγών» και ειδικότερα των εξής ανά ειδικότητα και
αριθμό ατόμων:
ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
(και ελλείψει αυτού
ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης) 2
ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης 16
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
ΙΖ΄ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: (18) θέσεις με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
ΙΖ΄ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Πρόσληψη 18 ατόμων στην ΙΖ΄ ΕΠΚΑ
Η ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη
επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις
ανάγκες του υποέργου «Προστασία και ανάδειξη του νεκροταφείου των τύμβων και της
βασιλικής ταφικής συστάδας των Τημενιδών (συστάδα Γ)» του έργου (ΕΣΠΑ) «Ανάπλαση –
Ανάδειξη της Βασιλικής νεκρόπολης των Αιγών» και ειδικότερα των εξής ανά ειδικότητα και
αριθμό ατόμων:

 1. ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 2. (και ελλείψει αυτού
 3. ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης) 2
 4. ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης 16

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την
υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση
ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν
πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα
γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση:
ΙΖ ΕΠΚΑ Αριστοτέλους 16 τκ 58200 Έδεσσα.
Υπόψιν κ. Δηλιάπη Μ. (τηλ. επικοινωνίας: 2381024356) εντός προθεσμίας πέντε (5) 
εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο 
(ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 
(http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Υπηρεσίας, δηλ. από 3-6-2013 έως 7-6-2013.

http://doyleia.blogspot.gr/2013/06/18.html
2381024356