διαύγεια, προσληψη, 01-02-2012 εώς 02-02-2012, σελ.1

διαύγεια, προσληψη, 01-02-2012 εώς 02-02-2012, σελ.1
.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/search/results.php
.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/find/since:2012-02-01/until:2012-02-02/subj:%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7/from:0/limit:10
.

Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Από: 01/02/2012
  • Έως: 02/02/2012
  • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 02/02/2012 16:00:14ΑΔΑ: ΒΟΖΚΓ-ΩΔ6
Είδος: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ, ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 02/02/2012 15:53:19ΑΔΑ: ΒΟΖΚΓ-0Ω2
Είδος: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ, ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 02/02/2012 15:35:34ΑΔΑ: ΒΟΖΚ46Ψ8ΝΖ-2ΡΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 153Σελίδα: 1 / 16

.