"προσληψη" "προσληψεις" STOYS DHMOYS


  1. πρόγραμμα τού ο.α.ε.δ., υπό την εποπτεία τού α.σ.ε.π., γιά θέσεις εργασίας, σε έργα αυτεπιστασίας, πρόκειται να εκδοθεί, έως την 15η ημέρα τού μήνα δεκεμβρίου
  2. κάθε άνεργος πολίτης οποίος θα τεθεί στα προγράμματα, θα δικαιούται νομίμως να ποιεί μεγίστως 135 ημέρες εργασίας, ετησίως
  3. λαμβάνοντας χρήματα και υπηρεσία ασφάλειας
  4. η προκήρυξη από την υπηρεσία ο.α.ε.δ. θα εκδοθεί έως την 15η ημέρα τού μήνα δεκέμβριος
  5. οι άνθρωποι προγραμματίστηκε να είναι εργατοτεχνικής ειδικότητας και εργασίες εντοπίως
  6. την 1η ημέρα τού μήνα φεβρουάριος τού 2012ου έτους, θα αρχίσει η πράξει προγράμματος πρόσληψης 100.000 ανέργων ανθρώπων (εγγεγραμένων σε εγραφές ο.α.ε.δ.) σε χρόνο τρία έτη με σχέση εργασίας αυτοΕπιστασία 
  7. πρόσληψη-επιλογή ανθρώπων, με κριτήρια υπηρεσίας ο.α.ε.δ.