το 40% θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης Αττική ΑΚΡΟΠΟΛΗ 457ΚΓ-ΘΩΑ

-
το 40% θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία
Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης Αττική ΑΚΡΟΠΟΛΗ 457ΚΓ-ΘΩΑ
Ειδικευμένων Εργατών με εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα
-
μορ ινφο εγγραφη προκιρικσι
Ειδικευμένων Εργατών ΔΕ (4), με εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα
-
[PDF] 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ...

digitallibrary.yppo.gr/.../ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΕΣΠΑ_17... - Translate this page
File Format: PDF/Adobe Acrobat
9 hours ago - ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών (8) με εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα. •.Ειδικευμένων Εργατών ΔΕ (4), με εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα. Όσοι επιθυμούν να ...

-
Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης Αττική ΑΚΡΟΠΟΛΗ 457ΚΓ-ΘΩΑ
457ΚΓ-ΘΩΑ-signed
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013» (Συνεχιζόμενο).


 1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
 2. για την εκτέλεση των εργασιών του Έργου:
 3. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»
 4. του Επιχειρησιακού Προγράμματος
 5. «Αττική 2007-2013» (Συνεχιζόμενο).


-
http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/457%CE%9A%CE%93-%CE%98%CE%A9%CE%91
-

Ημερομηνία: 24/11/2011 12:09:24ΑΔΑ: 457ΚΓ-ΘΩΑ
Είδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΛήψη Αρχείου-


 • ΑΔΑ457ΚΓ-ΘΩΑ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου3614
 • ΘέμαΠρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013» (Συνεχιζόμενο).
 • Τελικός ΥπογράφωνΔιευθυντής - Μαρία Ιωαννίδου -
 • Ημερομηνία Απόφασης24/11/2011
 • Ημερομηνία Ανάρτησης24/11/2011 12:09:24
 • Είδος ΑπόφασηςΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
 • ΦορέαςΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • ΜονάδαΥπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως
 • Θεματική
  • Προσλήψεις
 • ΑρχείοΛήψη ΑρχείουSHA-256: 22bae2b1aaa70264f007594f708bba8ce34482937701300b3d80614f80ee39fb

-
Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης Αττική ΑΚΡΟΠΟΛΗ 457ΚΓ-ΘΩΑ
-
digital library yppo ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΠΑ 17
-
http://digitallibrary.yppo.gr/recruitments.aspx
-

Πέμπτη, 24-11-2011
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3614
Φορέας: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
Καταχωρήθηκε: 24-11-2011 12:03, Τροποποιήθηκε: 24-11-2011 12:12

-
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=60273
-

Αριθμός Πρωτοκόλλου

3614

Ημερομηνία Έκδοσης

24/11/2011

ΑΔΑ

457ΚΓ-ΘΩΑ

Ημερομηνία Ανάρτησης

24/11/2011

Φορέας Έκδοσης

Γραφείο Γενικής Γραμματέας>>Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

Θέμα

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013» (Συνεχιζόμενο).

Είδος Απόφασης

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού

Υπογράφων

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Θεματική Κατηγορία

Προκηρύξεις

Email Καταχωρητή

pkarampetsou@culture.gr

Καταχωρήθηκε

24/11/2011 12:03

Τροποποιήθηκε

24/11/2011 12:12

-
http://digitallibrary.yppo.gr/culture/DocLib/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91_17.11.2011.pdf
-
Ειδικευμένων Εργατών με εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα
εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα
-
το 40% θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία
Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης Αττική ΑΚΡΟΠΟΛΗ 457ΚΓ-ΘΩΑ
Ειδικευμένων Εργατών με εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα
-
το 40% θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία
Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης Αττική ΑΚΡΟΠΟΛΗ 457ΚΓ-ΘΩΑ
το 40% θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία
Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης Αττική ΑΚΡΟΠΟΛΗ 457ΚΓ-ΘΩΑ
Ειδικευμένων Εργατών με εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα
-
το 40% θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία
-
Το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προσωπικού, θα καλυφθεί από υποψήφιους που έχουν εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση και το 40% θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία.
-
εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία
Ειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες ΔΕ, για την υποβοήθηση των αναστηλωτικών έργων

επιτρέπεται η υπέρβαση της εικοσιτετράμηνης (24) απασχόλησης για τους υποψηφίους που έχουν απασχοληθεί όχι μόνο στο ίδιο έργο αλλά και σε άλλα προγραμματικά έργα που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς, με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα στο ΥΠΠΟΤ

Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες (άρθρο 6 του Π.Δ. 164/2004) στον ίδιο φορέα (ΥΠΠΟΤ) με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα (υπολογίζονται οι συμβάσεις από τις 19.07.2004 και μετά, ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ.164/2004, ΦΕΚ 134 Α/19.07.2004). Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ.164/2004.


Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν υποψήφιοι που να πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, τότε κατ’ εξαίρεση μπορεί για αντικειμενικούς λόγους συνιστάμενους στις επιτακτικές ειδικές ομοειδείς ανάγκες των έργων της Υπηρεσίας που πρέπει να συνεχιστούν χωρίς διακοπή, να επιλεγούν ξεχωριστά και με ειδική αιτιολόγηση και υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της τρίμηνης διακοπής.

Ειδικευμένων Εργατών ΔΕ (4), με εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα.

ειδικευμένων εργατοτεχνιτών
ΔΕ Εργατοτεχνίτες και ελλείψει αυτών ειδικευμένοι εργάτες ΥΕ


-
Ειδικευμένων Εργατών με εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα
εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα
Γραφείου Μελετών Αναστηλωτικών Έργων
αναστηλωτικών έργων στην Ακρόπολη προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης
Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, http://www.ysma.gr/
-
έψαξα κι δεν ευρήκα!
-

 1. πώς γίνομαι-εκπαιδεύομαι-γνωρίζω, έργα-εργασίες, Ειδικευμένων Εργατών με εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα;
 2. ΠΟΙΟ ΣΚΟΛΙό, εκπαιδεύει εκπαίδευση γιά επάγγελμα: Ειδικευμένων Εργατών με εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα;
 3. πώς αποδεικνύεται ΝΟΜΙΜΩΣ-ΝΟΜΙΜΟΤΑΤΩΣ, ότι γνωρίζω, να εργώ-ουργώ-ποιώ-κάνω-φτιάν’, τα έργα-εργασία-δουλιά-ποιήματα-φτιασιίδ, Ειδικευμέν Εργάτν με εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα;
 4. ποιά, είναι, τα στοιχεία, ταυτότητος-μοναδικότητος τού νόμου, (μοναδικότατος αριθμός φ.ε.κ., ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΑΤΟΣ αριθμός νόμου), οποίος, νομίζει-νομολογεί-νομοθετεί-ορίζ’, ΤΟΝ ΤΡόΠΟ ΝόΜΙΜΗΣ ΑΠόΔΕΙΞΗΣ, ότι είμαι: Ειδικευμένος Εργάτης με εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα;
 5. πώς αποδυκνείεται ότι είμαι, Ειδικευμένη Εργάτρια με εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα; οέο;
 6. από πού εκπαιδεύεται, από ποίο εκπαιδευτήριο εκπαιδεύται, αποδεδειγμένα νομίμως;
 7. είναι: ή ανειδίκευτος εργάτης γενικών καταηκόνδων, ή, ειδικευμένος  ΕκσsuperσούπαΕιδικευμένως, ένα από τα δύο.. (;) (!) σάνπως-ΜΠΑ ΚΑΙ υπιθιμούσατ’-ΘΕΛΑΤΕ, ΝΑ ΒΑΝΕΤΕ ΕΝΠΕΙΡΙΑ-(προ υπο ρεσιάν) ΚΙ ΠΕΡΔΕΥΤΙΚΑΤΕ-ΣΑΣ ΕΞΕΦΥΗΓΕ, komataki-ligu Laki; e? he? 
 8. υπάρχει-υποάρχει-είναι-ίσταται, Εργατών ΔΕ-Εργατης ΔΕ;! το γενικό λύκειο, δεν εκπαιδεύει, εκπαιδεύει εργάτες; τα τεχνικοεπαγγελματικά λύκεια εξεκπαιδεύουν εργάτες ή τεχνίτερες; και εργάτη θες και δε! μωρό μπράφο!
 9. ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

-
εργατοτεχνιτών
-
εργατοτεχνιτών
εργατοτεχνίτης
Ειδικευμένων Εργατών ΥΕ
Ειδικευμένους Εργάτες (για αναστηλωτικές- ανασκαφικές εργασίες)
Ειδικευμένων Εργατών με εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα
Ειδικευμένων εργατοτεχνιτών με εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα
ΔΕ Ειδικευμένων Εργατοτεχνιτών (για αναστηλωτικά έργα)
Μαρμαροτεχνίτες ΔΕ με εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα
ΔΕ Εργατοτεχνίτες και ελλείψει αυτών ειδικευμένοι εργάτες ΥΕ
-
ΔΕ Εργατοτεχνίτες και ελλείψει αυτών ειδικευμένοι εργάτες ΥΕ
ειδικευμένων εργατοτεχνιτών
Ειδικευμένων Εργατών ΔΕ (4), με εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα.

 1. Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
 2. Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μηΔιοικητικού Προσωπικού.  
 3. για την ΚατηγορίαΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού
υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού
Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες (άρθρο 6 του Π.Δ. 164/2004) στον ίδιο φορέα (ΥΠΠΟΤ) -[ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ]- {yppo.gr}με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα (υπολογίζονται οι συμβάσεις από τις 19.07.2004 και μετά, ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ.164/2004, ΦΕΚ 134 Α/19.07.2004). Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ.164/2004.
Οι περιορισμοί των άρθρων 5 και 6 αρχίζουν από τις 19-7-2004, ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ. 164/2004 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν υποψήφιοι που να πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, τότε κατ’ εξαίρεση μπορεί για αντικειμενικούς λόγους συνιστάμενους στις επιτακτικές ειδικές ομοειδείς ανάγκες των έργων της Υπηρεσίας που πρέπει να συνεχιστούν χωρίς διακοπή, να επιλεγούν ξεχωριστά και με ειδική αιτιολόγηση και υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της τρίμηνης διακοπής.
-
tdpeae          
Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. Το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
-

Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)seka

oromisthios

-
επιτρέπεται η υπέρβαση της εικοσιτετράμηνης (24) απασχόλησης για τους υποψηφίους που έχουν απασχοληθεί όχι μόνο στο ίδιο έργο αλλά και σε άλλα προγραμματικά έργα που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς, με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα στο ΥΠΠΟΤ
-
Ειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες ΔΕ, για την υποβοήθηση των αναστηλωτικών έργων:

 1. Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
 2. Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (όπως ορίζεται στο παράρτημα του ΑΣΕΠ και αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων)
Ειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες ΔΕ, για την υποβοήθηση των αναστηλωτικών έργων
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή
Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως

 1. άρθρο 81 του Ν.1958/1991
 2. σε συνδυασμό με το Π.Δ. 99/1992
 3. και το άρθρο 1 παρ. 2η του Ν.3812/28.12.2009
εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία
-
Το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων,ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προσωπικού, θα καλυφθεί από υποψήφιους που έχουν εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση και το 40% θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία.
-
το 40% θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία
γραφεία της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης Υ.Σ.Μ.Α., Πολυγνώτου 10 Πλάκα
γραφεία της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης Υ.Σ.Μ.ΑΠολυγνώτου 10 – Πλάκα
-
10 Polygnotou, Athina 10555, Athina, Greece
-
Did you mean: 10 ΠολυγνώτουΑθήνα 10555, Αθήνα, Greece  
-
SubwayΣΤ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
-
Πολυγνώτου
-
Did you mean:

-

A

-

View Larger Map
-
Polygnotou, Athina 10555, Athina, Greece
-

View Larger Map
-

View Larger Map
-

View Larger Map
-
το 40% θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
άρθρου 18 του Ν 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Νόμου 3812/2009
-
Για την κατηγορία ΔΕ:

α.
Ο βασικός τίτλος σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη, βαθμολογείται ως εξής:
οι μονάδες του βαθμού του βασικού τίτλου σπουδών, υπολογιζόμενες σε εικοσάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία, διαιρούνται με τον αριθμό 2 και πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 110

β. Η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 60 μήνες
-
το 40% θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία
-
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:α). Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και τωνβαθμολογούμενων τίτλων τους, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνταισύμφωνα με τα ειδικά προσόντα, όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή νασυνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.β). Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.γ). Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουνότι: γ1) τα στοιχεία της αίτησης τους είναι απολύτως ακριβή και αληθή, γ2) έχουντην υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση τωνκαθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, γ3) μετά την ειδοποίησή τους για τηνεπιλογή τους θα προσέλθουν και θα αναλάβουν υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών,γ4) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, γ5) δεν έχουνσυμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολικής υπηρεσίας στο ΥΠΠΟΤ,σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134Α/19.7.2004), καθώς και την τυχόνπροϋπηρεσία τους στο ΥΠΠΟΤ και συγκεκριμένα την Υπηρεσία στην οποίααπασχολήθηκαν, το ακριβές χρονικό διάστημα της απασχόλησης (έναρξη και λήξη)και την ειδικότητα.
-
Για την απόδειξη της συναφούς εμπειρίας με την προκηρυσσόμενη θέση απαιτείταιβεβαίωση του οικείου φορέα, στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η ειδικότηταπρόσληψης, η χρονική διάρκεια, το αντικείμενο απασχόλησης και ο αριθμός τωνημερομισθίων.
-
ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ κλπ
Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού, με σύμβαση εργασίαςιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα είναι
δώδεκα (12) μήνες
με δυνατότηταανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση της Πράξης.Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες τηνεβδομάδα.Η μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα βαρύνει τις πιστώσεις του Έργου«Συντήρηση και αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης» του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος «Αττική 2007-2013».Το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστικήσυμπαράσταση θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
-
Γ.

Απόδειξη εμπειρίας για την κατηγορία ΥΕ
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
,

για τουςοποίους ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σεοποιαδήποτε καθήκοντα, προσκομίζουν
βεβαίωση του οικείουασφαλιστικού φορέα
από την οποία να προκύπτει η διάρκεια τηςασφάλισης.Εφόσον οι ανωτέρω υποψήφιοι είναι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν,εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουνβεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτειη διάρκεια απασχόλησης.
-
Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης Αττική ΑΚΡΟΠΟΛΗ 457ΚΓ-ΘΩΑ
-
Ειδικευμένων Εργατών με εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα
Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης Αττική ΑΚΡΟΠΟΛΗ 457ΚΓ-ΘΩΑ
το 40% θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία
-
http://koylogloyrezaidimitrios.wordpress.com/2011/11/25/το-40-θα-καλυφθεί-από-υποψήφιους-χωρίς-ε/
http://kouloglou-demetrios.posterous.com/40-457
-
http://kouloglourezaidemetrios.typepad.com/blog/2011/11/%CF%84%CE%BF-40-%CE%B8%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%86%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%85%CF%88.html
-
http://somecoursesnationwidetests.tumblr.com/post/13278417793/40