14 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων & Εκπ/κών Προγραμμάτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

 
Καταληκτική ημερομηνία: 
01/12/2011
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
25/11/2011-01/12/2011
Τηλέφωνο: 
210-82.01.831
Η Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων & Εκπ/κών Προγραμμάτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:
3 ΠΕ Αρχαιολόγων
για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου «Επικαιροποίηση και ψηφιοποίηση πολιτιστικού εκπαιδευτικού υλικού για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας» για χρονικό διάστημα 4 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωσή του
1 ΠΕ Αρχαιολόγων
για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου «Στα ίχνη της γραφής: Η ιστορία της γραφής και της γλώσσας στον ελλαδικό χώρο» για χρονικό διάστημα 4 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωσή του
2 ΠΕ Αρχαιολόγων
για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου «Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη της σημασίας του Θεάτρου στην αρχαιότητα και σήμερα» για χρονικό διάστημα 4 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωσή του
2 ΠΕ Αρχαιολόγων
1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών
για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου «Το θέατρο ως φορέας Παιδείας και πολιτειακής αγωγής στην αρχαιότητα και σήμερα» για χρονικό διάστημα 4 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωσή του
1 ΠΕ Αρχαιολόγων
2 ΠΕ Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών
για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου «Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για το σύγχρονο αστικό περιβάλλον και την αρχιτεκτονική κληρονομιά» για χρονικό διάστημα 4 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωσή του
2 ΠΕ Αρχαιολόγων
για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου «Πόλη και πολιτιστική ταυτότητα: Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των οκτώ περιφερειών σύγκλισης» για χρονικό διάστημα 4 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωσή του
Επισυνάπτονται οι ανακοινώσεις.
AttachmentSize
yppot1_231111.pdf402.07 KB
yppot2_231111.pdf402.29 KB
yppot3_231111.pdf398.5 KB
yppot4_231111.pdf431.48 KB
yppot5_231111.pdf410.29 KB
yppot6_231111.pdf401.8 KB