19/11/2013 προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σε Δημόσιους Φορείς Απασχόληση στο δημόσιο 159ο τεύχος εφημερίδας "Δημοσιογραφικά"

19/11/2013 προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σε Δημόσιους Φορείς Απασχόληση στο δημόσιο 159ο τεύχος εφημερίδας "Δημοσιογραφικά"

Χωρίς τίτλο 1 by dkoylogloyΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας (Π.Δ 100/2013,
ΦΕΚ135/5-6-2013 τ. Α΄ Συγχώνευση του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας), προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

-ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

-Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κεραμικά υλικά, πορώδη και καταλυτικά».

-ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΣΑΕ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

-Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία και Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών».
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
-Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά με έμφαση στις δομές της Άλγεβρα».

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται στις αντίστοιχες Γραμματείες των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (δηλαδή από 13-11-2013 έως και 12 -12 -2013, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00π.μ. έως 14.00μ.μ.).
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το κείμενο της
προκήρυξης, μπορούν να απευθύνονται στις αντίστοιχες Γραμματείες των Τμημάτων
Για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. :
Τηλέφωνο: 22280-99524
Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Ψαχνά Εύβοιας
Τ.Κ. 34400
Για το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού:
Τηλέφωνα:22620-22569
Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
1ο χλμ Π.Ε.Ο. Θηβών-Αθηνών
Θήβα
Τ.Κ. 32200
H προκήρυξη είναι καταχωρημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.teilam.gr και
www.teihal.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσης Καθηγητή
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης Καθηγητή:

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 999211)
(πρώην Ιατρική Σχολή, Π.Δ. 98/2013 ΦΕΚ 134/5-6-2013 τ.Α΄)

Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία»

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1056/20-9-2013 τ. Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 7 Ιανουαρίου 2014.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στο αντίστοιχο τηλέφωνο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματ. 2310998780)
-Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μεσαιωνική Ιστορία των Σλαβικών Λαών»
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (τηλ. Γραμματ. 2310997161)
-Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σκηνοθεσία Κινηματογράφου»
-Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοντάζ Κινηματογράφου»

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310994179)
-Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)»

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (τηλ. Γραμματ. 2310995397)
-Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη: Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματ. 2310995206)
-Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης»
Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1085/26-9-2013 τ. Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 7 Ιανουαρίου 2014
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων Καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 99 9295, 9211)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία-Νευροφυσιολογία»
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία»
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία. Επιστημονικό Πεδίο: ηλεκροφυσιολογία»
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία. Επιστημονικό Πεδίο: επεμβατική καρδιολογία»

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1058/20-9-2013 τ. Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 7 Ιανουαρίου 2014.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων Καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 999295, 999268, 999288, 999211)
(πρώην Ιατρική Σχολή Π.Δ. 98/2013 ΦΕΚ 134/5-6-2013 τ.Α΄)

Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία»
Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική»
Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πλαστική Χειρουργική»
Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία»
Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία. Επιστημονικό πεδίο: σακχαρώδης διαβήτης»


Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1059/20-9-2013 τ. Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 7 Ιανουαρίου 2014.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων Καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 998450)
Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σεισμολογία»
Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πετρολογία-Γεωχημεία»
Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σεισμολογία»

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 996887)
Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ψυχολογία»

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 998120)
Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Μετρήσεων και Ελέγχου»

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 997613)
Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Τεχνολογία»

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 997680)
Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία»

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 998250-60-70-80)
Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πληθυσμιακή γενετική ζωικών οργανισμών»

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1060/20-9-2013 τ. Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 7 Ιανουαρίου 2014.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων Καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 995231)
(πρώην Κτηνιατρική Σχολή Π.Δ. 98/2013 ΦΕΚ 134/5-6-2013 τ.Α΄)

Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Ζώων Συντροφιάς»

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 996980)

Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνικά της Ιουδάϊκής και της Χριστιανικής Γραμματείας»

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 995193)
(πρώην Γεωπονική Σχολή Π.Δ. 98/2013 ΦΕΚ 134/5-6-2013 τ.Α΄)

Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Μηχανική-Αντλίες»

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1066/20-9-2013 τ. Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 7 Ιανουαρίου 2014.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων Καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 996680)

Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πατρολογία-Αγιολογία»

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 997304)

Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία»

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310 5851)

Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικοδομική. Υγρασία σε παλιές και νέες κτιριακές κατασκευές»

Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία: Γνωσιολογία και Θεωρία Πρώτων Αρχών»

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 99 6980)

Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καινή Διαθήκη»

Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικουμενική κίνηση: Ιστορία-Θεολογικοί Διάλογοι»

Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστική Γραμματολογία με έμφαση στους Λατίνους Πατέρες»

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1071/20-9-2013 τ. Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 7 Ιανουαρίου 2014.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Πρόεδρος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού:
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
Μίας (1) θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Εντομολογία».
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μίας (1) θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Μεταποίηση των Γεωργικών Προϊόντων».
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
Μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος – Βυθίσεις Τάσης».
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ Ι ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Μηχανική με έμφαση στη Διαχείριση της ποιότητας του νερού στα αρδευτικά και αποστραγγιστικά Δίκτυα».
Οι αιτήσεις των υποψηφίων, με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στην ημερήσιο τύπο, δηλ. από 1/12/2013 έως και 30/12/2013.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
Ο φάκελος θα περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.
Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Θεσσαλίας (www.teilar.gr).

Πρόσληψη 9 ατόμων στο Δήμο Λήμνου
Ο Δήμαρχος Λήμνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννιά (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λήμνου, που εδρεύει στη Μύρινα Λήμνου, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1
ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (Διαμορφωτής γαιών-Γκρέιντερ ομάδας Ζ΄ τάξης Γ΄) 1
ΥΕ Εργατών (-τριών) καθαριότητας 6
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λήμνου, Τ.Κ. 81400, Μύρινα Λήμνου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψιν κας Φωτεινής Μαρή (τηλ. επικοινωνίας: 2254350000 και 2254350032) από 19.11.2013 έως 28.11.2013
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.limnos.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=966&Itemid=212
Πρόσληψη 8 ατόμων στο Δήμο Ζίτσας
Ο Δήμος Ζίτσας Νομού Ιωαννίνων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ ατόμων (8) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης και καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού) του Δήμου Ζίτσας, που εδρεύει στην Ελεούσα Ιωαννίνων και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 2
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 2
ΔΕ Οδηγών Φορτηγών 1
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου–φορτηγού1
ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη –Ελεούσα Ιωαννίνων, απευθύνοντάς την στο Δήμο Ζίτσας υπόψη κας Μαρκούλα (τηλ. επικοινωνίας 26533- 60000) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης
της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994) από 14.11.2013 έως 25.11.2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B1%CE%A1%CE%A9%CE%A1%CE%93-%CE%A5%CE%A8%CE%A4

Πρόσληψη 5 ατόμων στο Δήμο Αλεξάνδρειας
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για δύο μήνες ως εξής:
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αλεξάνδρειας (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42, 1ος όροφος τηλ: 23333-50.122 & 23333-50121). Αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Κιρτικίδου Ευθυμία κ. Χατζίκου Πηγή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από 13.11.2013 έως και τις 19.11.2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.alexandria.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1379%3A-----5--------------&catid=101%3Aprosli&Itemid=111&lang=el

Πρόσληψη 12 ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, για την αντιμετώπιση των αναγκών των Παιδικών Σταθμών Μαρκοπούλου και Πόρτο Ράφτη για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 2
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΑ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (ειδικό έντυπο) με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (σε αυτή την περίπτωση το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής) στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο Μαρκοπούλου στην (Δ/νση: Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου, τηλ:22990-20124 και 2299020178) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα Γκουλιούμη Μαρία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου, δηλ. από 13.11.2013 έως και 19.11.2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ1ΡΩΛΝ-Μ92


Πρόσληψη 1 ατόμου στο Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Μέριμνας και Παιδείας Δήμου Πωγωνίου 

Το Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Μέριμνας και Παιδείας Δήμου Πωγωνίου  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 (δύο) μηνών, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμων, για να καλύψει η Υπηρεσία τις ανάγκες της άμεσης λειτουργίας του παιδικού σταθμού Κεφαλοβρύσου του Ν.Π.Δ.Δ. για την εξής ειδικότητα:
ΠΕ Νηπιαγωγών 1
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πωγωνίου (Δ/νση: Καλπάκι-παλιό Δημαρχείο, τηλ:2653360123) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο Πρόεδρος κ. Σιούτης Μιχαήλ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης, δηλ. από 15.11.2013 έως 19.11.2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B1%CE%9B%CE%9F%CE%9A1%CE%92-%CE%A74%CE%A8
Πρόσληψη 14 ατόμων στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας έως 8 μήνες, όσης και αυτής των εγκεκριμένων προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας, για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, κατά τη χρονική περίοδο 2013-2014, με ημερομηνία λήξης την 30/6/2014, συνολικό αριθμό δεκατεσσάρων (14) γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής Π.Ε. για τις εξής κατά αριθμό ειδικότητες:

- Τρεις (3) θέσεις Π.Φ.Α. με ειδίκευση ή πρόσθετες γνώσεις στην αεροβική
γυμναστική (yoga-pilates -μυϊκή ενδυνάμωση-Γενική Γυμναστική)
- Δύο (2) θέσεις Π.Φ.Α. με ειδίκευση στην καλαθοσφαίριση
- Δύο (2) θέσεις Π.Φ.Α. με ειδίκευση ή πρόσθετες γνώσεις στην κολύμβηση
στην προσχολική ηλικία
- Μία (1) θέση Π.Φ.Α. με ειδίκευση στο ποδόσφαιρο
- Δύο (2) θέσεις Π.Φ.Α. με ειδίκευση στην ενόργανη γυμναστική
- Μία (1) θέση Π.Φ.Α. με ειδίκευση στην αντισφαίριση Μία (1) θέση Π.Φ.Α. με ειδίκευση στην επιτραπέζια αντισφαίριση
- Μία (1) θέση Π.Φ.Α. με ειδίκευση στη ρυθμική γυμναστική
- Μία (1) θέση Π.Φ.Α. με ειδίκευση ή πρόσθετες γνώσεις στις πολεμικές τέχνες
(καράτε, αυτοάμυνα)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση στα γραφεία του νομικού
προσώπου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας (πλησίον
γηπέδου beach volley) κτίριο Α230, πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 95.65.618
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης, δηλ από 18.11.2013 έως 27.11.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.kallithea.gr/Default.aspx?pid=168&la=1&newid=1297
Πρόσληψη 2 ατόμων στη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου
Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.), που εδρεύει στο Αμύνταιο Ν. Φλώρινας και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1
ΔΕ Βοηθών Θερμοϋδραυλικών 1
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γρηγορίου Νικολαϊδη 2 Τ.Κ. 53200 Αμύνταιο, απευθύνοντάς την στη Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α. υπόψιν κ. Θωμαΐδου Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2386023125) από 19.11.2013 έως 29.11.2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ1ΛΟΕΤΔ-ΕΩ3
Πρόσληψη 3 ατόμων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Λαγκαδά
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριών (03) ατόμων καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού, για κάλυψη αναγκών λειτουργίας τμημάτων πολιτισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. για την εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014 για τις εξής κατά αριθμό ειδικότητες:
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 1
ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (αρχιμουσικός /δάσκαλος φωνητικής) 1
ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 1
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (Φ. Βαρβαλιού 6, Τ.Κ. 570 02 ΛΑΓΚΑΔΑΣ, τηλέφωνο 23953 30149, καθημερινά από τις 09.00΄ π.μ. έως 13.00΄μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης, δηλ. από 15.11.2013 έως 25.11.2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B1%CE%A1%CE%9F%CE%A1%CE%A5%CE%A8-6%CE%98%CE%A1

Πρόσληψη 3 ατόμων στη Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά, τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη ενός ΓεωΠεριβαλλοντικού Πληροφοριακού Συστήματος για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος» (συντ.τίτλου : GENCENG) και κωδικό αριθμό 11ΣΥΝ_8_1213» του φορέα ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε., που εδρεύει στη Θήβα, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τσεβά 2 & Πινδάρου, Θήβα, ΤΚ 32200 απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοίκησης Προσωπικού υπόψη κας Καλ. Παρασκευά (τηλ. επικοινωνίας: 22620– 80821 εσωτ 3) από 14.11.2013 έως 23.11.2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ19ΟΡΖ2-Υ7Υ

Πρόσληψη 1 ατόμου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της  και συγκεκριμένα του εξής:
Συνοδός Επισκεπτών Σπηλαίου 1
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας – Πλατεία Ηρώων 4 Τ.Κ. από 11.11.2013 έως 20.11.2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.monemvasia.gov.gr/Default.aspx?tabid=332

Πρόσληψη 6 ατόμων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας (Δημωφέλεια) ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες,:
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 1
ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων 2
ΔΕ Υπαλλήλων Χώρων Στάθμευσης 1
ΔΕ Φυλάκων 1
ΥΕ Καθαριστών 1
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της επιχείρησης, οδός Ομονοίας 117, Τ.Κ. 65403, Καβάλα και ειδικότερα στη Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής Υποστήριξης, Γραφείο Προσωπικού, αρμόδια κ. Ελευθεριάδου Αμαλία, τηλ. 2510-831388, εσωτ. 5) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, δηλ. από 16.11.2013 έως 25.11.2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.kavalagreece.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%e2%80%b2-%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc-%cf%83%ce%bf%cf%87-22013-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1/

Πρόσληψη 1 ατόμου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Δήμου
Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι θα προσλάβει έναν (1) καλλιτεχνικό διευθυντή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικού τύπου διαρκείας δέκα (10) μηνών, πλήρους απασχόλησης, όπως προβλέπεται στον οικείο Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου και των μουσικών σχολών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη (Διεύθυνση Απ. Σαμανίδη 21 στο Πανόραμα ΤΗΛ. 2313301099) καθημερινά από 09.00- 14.00, από τις 14.11.2013 έως και τις 25.11.2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B19%CE%9F%CE%9B%CE%96%CE%A7-%CE%A57%CE%A5

Πρόσληψη 3 ατόμων στο Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης

Το Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού προσωπικού για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης και του Παραρτήματος Δημοτικής Ενότητας Φερρών κατά τη διδακτική περίοδο 2013-2014, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων για τις εξής ειδικότητες:

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Σχολής Βυζαντινής Μουσικής - Βυζαντινή Μουσική 1
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Σχολής Εγχόρδων - Βιολοντσέλο 1
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Σχολής Πνευστών - Φλάουτο 1
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την πλήρη προκήρυξη με τα προσόντα, τις δεξιότητες, τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τους λοιπούς όρους που απαιτούνται για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων και να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αλεξανδρούπολης, οδός Λ. Δημοκρατίας αρ. 1 (κτίριο Δημοτικού Ωδείου- Μύλος Μασούρα) καθημερινά από 09.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε μια ημερήσια εφημερίδα της Αλεξανδρούπολης ή της ανάρτησης της ανακοίνωσης στους πίνακες ανακοινώσεων του Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. και του Δήμου Αλεξανδρούπολης, εφόσον είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης, δηλ. από 15.11.2013 έως 24.11.2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ1ΕΟΚ1Ν-5ΥΞ
Πρόσληψη 4 ατόµων στον Οργανισμό Πολιτισμού Εκπαίδευσης Τουρισμού Αθλητισμού Καλαµπάκας

Ο Οργανισμός Πολιτισμού Εκπαίδευσης Τουρισμού Αθλητισμού (Ο.Π.Ε.Τ.Α.) Καλαµπάκας ύστερα από την υπ’ αριθ. 47/2013 απόφαση του ∆.Σ, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 16456/172499/17-9-2013 απόφαση της Γ.Γ. Αποκ/νης ∆/νσης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τεσσάρων (4) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
ΥΕ Γενικών καθηκόντων 2
ΔΕ Βρεφονηπιοκόµων 2
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του
Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ. (∆/νση: Ευθ. Βλαχάβα 1, τηλ: 2432350253) και αρµόδιος για την
παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Γκουτζηγιάννη Ελένη κατά τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες.
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων της επιχείρησης, δηλ. από 16.11.2013 έως 20.11.2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ11ΟΛΥΠ-3Ο4

Πρόσληψη 36 ατόμων στα ΕΛΤΑ Α.Ε. (ν. Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας)
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα έξι (36) ατόμων [(5) Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, (6) Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών μερικής απασχόλησης, (7) Δ.Ε. Διανομείς χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, (16) Δ.Ε. Διανομείς χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών μερικής απασχόλησης, (1) Δ.Ε. Οδηγό χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, (1) Υ.Ε. Διαμετακομιστές χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών μερικής απασχόλησης], για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. των Νομών Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνία.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν από 14-11-2013 έως και 23-11-2013 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταγυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε μία από τις ακόλουθες Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ.- ΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ


ΕΛΤΑ -Περ/κή Δ/νση Πελ/σου – Δυτικής Ελλάδας
Ζαΐμη 23, τ.κ.261 10 – ΠΑΤΡΑ
2610-274378
ΕΛΤΑ – Κατάστημα Αιγίου
Κλ. Οικονόμου & Ε. Γάτου, τ.κ.251 00 – ΑΙΓΙΟ
26910-68325
ΕΛΤΑ – Κατάστημα Καλαβρύτων
Αγ. Αλεξίου 17, τ.κ.25001 – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
26920-22225
ΕΛΤΑ – Κατάστημα Ζαχάρως
Ε.Ο.Πύργου-Κυπ/σίας, τ.κ.27054 – ΖΑΧΑΡΩ- ΗΛΕΙΑΣ
26250-31205
ΕΛΤΑ – Κατάστημα Γαστούνης
Σισίνη143, τ.κ. 27300 ΓΑΣΤΟΥΝ Η-ΗΛΕΙΑΣ
26230-32257
ΕΛΤΑ – Κατάστημα Ανδρίτσαινας
Ανδρίτσαινα Ηλείας, τ.κ. 270 61 -ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ
26260 -22205
ΕΛΤΑ – Κατάστημα Λαμπείας
Λαμπεία – Ηλείας, τ.κ. 270 63 -ΛΑΜΠΕΙΑ
26240-81255
ΕΛΤΑ – Κατάστημα Αργοστολίου
Λιθόστρωτοι 9, τ.κ.281 00 -ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
26710-22312
ΕΛΤΑ – Κατάστημα Ληξουρίου
Ληξούρι – Κεφ/νίας, τ.κ.282 00 ΛΗΞΟΥΡΙ
26710-91206
ΕΛΤΑ – Κατάστημα Σάμης
Σάμη-Κεφ/νίας, τ.κ.280 80 – ΣΑΜΗ
26740-22012
ΕΛΤΑ – Κατάστημα Φισκάρδου
τ.κ.280 84 -ΦΙΣΚΑΡΔΟ- ΚΕΦ/ΝΙΑΣ
26740-41210
ΕΛΤΑ – Κατάστημα Ιθάκης
τ.κ.283 00 – ΙΘΑΚΗ
26740 -32386
ΕΛΤΑ – Κατάστημα Κιάτου
Μαυρουλιά11, τ.κ.20200,ΚΙΑΤΘ- Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
27420 – 22291
ΕΛΤΑ – Κατάστημα Ξυλοκάστρου
Αδαμοπούλου3, τ.κ.20400, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
27430 -22280

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΛΤΑ – Κατάστημα Λουτρακίου
Ελ.Βενιζέλου46,
27440 -22328

τ.κ. 203 00 -ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΕΛΤΑ – Κατάστημα Αγ. Θεοδώρων
τ.κ.20003-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
27410 67500
ΕΛΤΑ – Κατάστημα Κρανιδίου
Κρανίδι-Αργολίδας, τ.κ. 213 00 – ΚΡΑΝΙΔΙ- Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
27540-21497
ΕΛΤΑ – Κατάστημα Άστρους
Άστρος-Αρκαδίας, τ.κ.220 01 -ΑΣΤΡΟΣ-
27550 -22220

Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΛΤΑ – Κατάστημα Λεωνιδίου
Λεωνίδιο-Αρκαδίας, τ.κ.223 00 -ΛΕΩΝΙΔΙΟ
27570-22219
ΕΛΤΑ – Κατάστημα Τροπαίων
Tρόπαια-Αρκαδίας, τ.κ. 220 08-ΤΡΟΠΑΙΑ
27970 -22201
ΕΛΤΑ – Κατάστημα Γυθείου
Γύθειο-Λακωνίας, τ.κ. 232 00 ΓΥΘΕΙΟ
27330 -22285
ΕΛΤΑ – Κατάστημα Πύλου
Πύλος-Μεσσηνίας, τ.κ. 240 01 ΠΥΛΟΣ
27230 -22247

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.elta.gr/Εταιρία/ΣυνεργαστείτεΜαζίμας/ΘέσειςΕργασίας/tabid/811/newsid1455/409/-212013/language/el-GR/Default.aspx

Πρόσληψη 7 ατόμων στα ΕΛΤΑ ΑΕ (ν. Ηρακλείου)
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων,  (5) ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και (2) ΥΕ Διαμετακομιστές  ΜΕΡΙΚΗΣ απασχόλησης χρονικής διάρκειας  (8) μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. για το νομό Ηρακλείου.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή Δ/νση Κρήτης, Δαιδάλου 36, Τ.Κ. 712 02 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ26/2013), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Βλαχάκη Μαρίας ή κου Γαρεφαλάκη Κων/νου (τηλ. επικοινωνίας: 2810-302844, 2810-302840, 2810¬302847, 2810-302863 από 15/11/2013 έως 25/11/2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.elta.gr/Εταιρία/ΣυνεργαστείτεΜαζίμας/ΘέσειςΕργασίας/tabid/811/newsid1455/417/-262013/language/el-GR/Default.aspx

Πρόσληψη 48 ατόμων στη ΔΕΗ Α.Ε. (Κυκλάδες)
Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τις ανάγκες των (ΑΣΠ Μήλου, ΤΣΠ Σερίφου, ΤΣΠ Κύθνου, ΤΣΠ Σίφνου, ΑΣΠ Πάρου, ΤΣΠ Αμοργού, ΑΣΠ Θήρας, ΑΣΠ Μυκόνου και ΑΣΠ Σύρου) ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 34
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών 11
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοματισμών & Οργάνων 1
ΔΕ Τεχνικός Επιμελητή 2
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
1. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ, ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ, ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ και ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ, Περιοχή ΚΑΝΑΒΑ ΜΗΛΟΣ, Τ.Κ.: 84800, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Θεμιστοκλής, τηλ.: 22870-31257, 22870-22096.
2. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ και ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ : Γραφεία ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ, Περιοχή ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ, Τ.Κ.: 84401, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΣΙΦΝΑΙΟΣ Α. Δημήτριος, τηλ.: 22840-52511.
3. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ: Γραφεία ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ, Περιοχή ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΘΗΡΑ, Τ.Κ.: 84800, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΠΡΕΚΑΣ Φραγκίσκος, τηλ.: 22860-33430.
4. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ, Περιοχή ΧΑΡΑΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΣ, Τ.Κ.: 84600, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ Πέρρος, τηλ.: 22890-22253.
5. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ, Περιοχή ΜΑΝΝΑ ΣΥΡΟΥ, Τ.Κ.:84100, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Ελένη τηλ.: 22810-82322.
Yποβολή Aιτήσεων από 14.11.2013 μέχρι και 25.11.2013
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dei.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/proslipsi-ektaktou-proswpikou-sti-dnsi-paragwgis-n

Πρόσληψη 29 ατόμων στη ΔΕΗ Α.Ε. (Δωδεκάνησα)
Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τις ανάγκες των (ΑΣΠ Καλύμνου, ΤΣΠ Αρκιών, ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΣΠ Σύμης, ΑΣΠ Κω, ΤΣΠ Πάτμου, ΤΣΠ Αστυπάλαιας, ΤΣΠ Γαύδου και ΤΣΠ Αντικυθήρων) ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 19
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών 10
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
1. Για τις θέσεις των ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΤΣΠ ΑΡΚΙΩΝ: Γραφεία ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, Περιοχή ΛΑΦΑΣΙ – ΚΑΛΥΜΝΟΥ, Τ. Κ.: 85200, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ Ιωάννης, τηλ.: 22430 – 22780.
2. Για τις θέσεις των ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ και ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ: Γραφεία ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, Περιοχή ΒΡΟΝΤΗ – ΚΑΡΠΑΘΟΥ, Τ.Κ.: 85700, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ Σεβαστή, τηλ.: 22450 – 22588.
3. Για τις θέσεις των ΑΣΠ ΚΩ, ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ και ΤΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ : Γραφεία ΑΣΠ ΚΩ, Περιοχή ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ-ΚΩΣ, Τ.Κ.: 85302, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΚΟΥΔΟΥΝΑ Κωνσταντίνα, τηλ.: 22420 – 59152.
4. Για τις θέσεις των ΤΣΠ ΓΑΥΔΟΥ και ΤΣΠ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ: Γραφεία Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών, Λεωφ. Συγγρού 112, Τ.Κ.: 11741, αρμόδια υπάλληλος: κα Μελά Γεωργία τηλ.: 210 -9008857.
Yποβολή Aιτήσεων από 14.11.2013 μέχρι και 25.11.2013
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dei.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/proslipsi-ektaktou-proswpikou-sti-dnsi-paragwgis-n

Πρόσληψη 4 ατόμων στη ΔΕΗ Α.Ε.

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τις ανάγκες των (ΤΣΠ Αρκιών, ΤΣΠ Μεγίστης και ΤΣΠ Πάτμου) ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 4

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Για τη θέση του ΤΣΠ Αρκιών: Γραφεία ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, Περιοχή ΛΑΦΑΣΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, Τ.Κ.: 85200, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ Ιωάννης, τηλ.: 22430 - 22780.

Για τη θέση του ΤΣΠ Μεγίστης: Γραφεία ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, Περιοχή ΒΡΟΝΤΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, Τ.Κ.: 85700, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ Σεβαστή, τηλ.: 22450 - 22588.

Για τις θέσεις του ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΚΩ, Περιοχή ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ-ΚΩΣ, Τ.Κ.: 85302, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΚΟΥΔΟΥΝΑ Κωνσταντίνα, τηλ.: 22420 - 59152.
Yποβολή Aιτήσεων από 14.11.2013 μέχρι και 25.11.2013
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dei.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/proslipsi-ektaktou-proswpikou-sti-dnsi-paragwgis-n
Πρόσληψη 20 ατόμων στη ΔΕΗ Α.Ε.
Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) ανά την επικράτεια και συγκεκριμένα τους εξής:
Ν. Θεσσαλονίκης
ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 6
Ν. Έβρου
ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 1
Ν. Ξάνθης
ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 1
Ν. Κοζάνης
ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 1
Ν. Αχαΐας
ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 2
Ν. Μεσσηνίας
ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 1
Ν. Ιωαννίνων
ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 2
Ν. Κέρκυρας
ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 1
Ν. Λάρισας
ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 1
Ν. Φθιώτιδας
ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 1
Ν. Τρικάλων
ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 1
Ν. Κυκλάδων
ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 1
Ν. Ρεθύμνου
ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 1
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα κάτωθι γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. :

1. Για τις θέσεις με κωδικό 500, 501, 502 και 503 : ΔΕΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Οδός: Αδριανουπόλεως 24, Τ.Κ: 55133- Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/ Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης, (αρμόδιος: κος Πετρόπουλος Αντώνιος, τηλ: 2310 – 482277 & 2310 – 454054).
2. Για τη θέση με κωδικό 504 : ΔΕΗ ΠΑΤΡΑΣ Οδός : Ακτή Δυμαίων 15, T.K. 262 22 – Πάτρα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/ Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας, (αρμόδιος: κα Λούντζη Αρετή τηλ. 2610 – 366466 & 2610 – 366468).
3. Για τη θέση με κωδικό 505 : ΔΕΗ ΑΙΓΙΟΥ Οδός:Κορίνθου 113, Τ.Κ 251 00 – Αίγιο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου, (αρμόδιος : κος Δρουγούτης Ανδρέας τηλ. 26910 -23755).
4. Για τη θέση με κωδικό 506 : ΔΕΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Οδός: Αλεξ. Σούτσου 2Γ, Τ.Κ. 221 00 – Τρίπολη και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/ Κατάστημα Πωλήσεων Τρίπολης, (αρμόδιος : κα Λιάπη Γεωργία τηλ. 2710 -243044 και 2710 -235703).
5. Για τη θέση με κωδικό 507 : ΔΕΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Οδός: Χρ. Κατσάρη 4, T.K. 45221-Ιωάννινα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων, (αρμόδιος: κος Πανταζής Δημήτριος τηλ. 26510 – 38531).
6. Για τη θέση με κωδικό 508 : ΔΕΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Οδός : 9η Πάροδος Ιωάννου Θεοτόκη και 2ης Παρόδου Ελ. Βενιζέλου Μανδούκι Κέρκυρας, T.K. 49100 και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Κέρκυρας, (αρμόδιος: κα Κοντού Ουρανία τηλ. 26610 -39791).
7. Για τη θέση με κωδικό 509 : ΔΕΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Οδός : Καρδίτσης 99 και Αμοργού, T.K. 413 35 – Λάρισα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Λάρισας,(αρμόδιος: κα Γκάλιου Αποστολία τηλ. 2410 -623001).
8. Για τη θέση με κωδικό 510 : ΔΕΗ ΛΑΜΙΑΣ Οδός : 2ο χλμ. Νέας Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Λαμίας, (αρμόδιος: κα Ντάλλα Δήμητρα τηλ 22310 -22554).
9. Για τη θέση με κωδικό 511: ΔΕΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Οδός : Θεοδοσοπούλου και Τζουμαγιάς, Τ.Κ 421 00 -Τρίκαλα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Τρικάλων, (αρμόδιος: κα Καρδούτσου Ελένη τηλ. 24310  27263).
10. Για τη θέση με κωδικό 512 : ΔΕΗ ΣΥΡΟΥ Οδός : Χ. Ευαγγελίδου 2 & Εμ. Ρο’ί’δη, Τ.Κ 84 100 – Ερμούπολη και ειδικότερα στην υπηρεσία: ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Σύρου, (αρμόδιος: κα Γκίρη Αθανασία τηλ. 22810- 85264 & 22810 79405).
11. Για τη θέση με κωδικό 513: ΔΕΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Οδός: Κ. Παπαδάκη 17, Τ.Κ 74 100 – Ρέθυμνο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου, (αρμόδιος: κος Αστρινάκης Γεώργιος τηλ. 28310 -57863 & 28310 -27967).
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων : α) στα καταστήματα της υπηρεσία μας στις ανωτέρω διευθύνσεις ή στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ http://www.dei.gr, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: ΄Εντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ).
Υποβολή Αιτήσεων από 15.11.2013 έως και 25.11.2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dei.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/proslipsi-ektaktou-proswpikou-sti-dnsi-pwlisewn-an
Σύναψη 35 συμβάσεων μίσθωσης έργου στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, οδός Καποδιστρίου 3, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε κατάθεση αίτησης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους ως προς τα κάτωθι επιμέρους Έργα της:
Έργο 1: Υβριδικό Ενεργειακό Έργο Ικαρίας.
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Αθήνα, Ικαρία.
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (Δ/νση ΜΥΗΕ) της ΔΕΗ ΑΝ. Α.Ε.

Διάρκεια συναφθησόμενων συμβάσεων έργου: ένα έτος, από 16.12.2013 έως 15.12.2014.

Αριθμός και ειδικότητα προσώπων που θα απασχοληθούν:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
1
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΕ)
1
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΠΕ)
1
Διπλωματούχος- απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής (ΠΕ)
1


Έργο 2: Ανακαίνιση/Repowering του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) Λούρου στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Αθήνα, Άρτα.
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (Δ/νση ΜΥΗΕ) της ΔΕΗ ΑΝ. Α.Ε.
Διάρκεια συναφθησόμενων συμβάσεων έργου: 1 έτος – Από 16.12.2013 έως 15.12.2014.
Αριθμός και ειδικότητα προσώπων που θα απασχοληθούν:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
1
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΠΕ)
1
Διπλωματούχος Αρχαιολόγος (ΠΕ)
1

Έργο 3: Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) Σμόκοβο ΙΙ.
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Αθήνα, Καρδίτσα.
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (Δ/νση ΜΥΗΕ) της ΔΕΗ ΑΝ. Α.Ε.
Διάρκεια συναφθησόμενων συμβάσεων έργου: 1 έτος - Από 16.12.2013 έως 15.12.2014.
Αριθμός και ειδικότητα προσώπων που θα απασχοληθούν:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
1
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΕ)
1

Έργο 4: Ανάπτυξη δεκατεσσάρων (14) Αιολικών Πάρκων [Αιολικό Πάρκο (ΑΠ) Άνδρου 119,6 MW - Ανάπτυξη, Διαγωνισμός Προμήθειας και Εγκατάστασης τεσσάρων (4) ΑΠ, ήτοι τεσσάρων (4) νέων ΑΠ Καρδίτσας 30 MW, Κεφαλονιάς 10 MW, Τήνου 4,5 MW, Μυκόνου 1,8 MW και εννιά (9) ΑΠ σε αντικατάσταση υφιστάμενων πεπαλαιωμένων ΑΠ Μονής Τοπλού Σητείας 9 MW, Μαρμαρίου Ευβοίας 5,4 MW, Μελανιούς Χίου 4,5 MW, Λέσβου 2,7 MW, Σάμου 1,8 MW, Καρπάθου 0,9 MW, Ικαρίας 0,9 MW, Λήμνου 0,9 MW, Ποταμιάς Χίου 0,9 MW].
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Έδρα ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και επιτόπου στις θέσεις εγκατάστασης των αιολικών πάρκων.
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση  Ανάπτυξης Νέων Έργων & Αδειοδοτήσεων.

Διάρκεια συναφθησόμενων συμβάσεων έργου: 1 έτος - Από 16.12.2013 έως 15.12.2014.

Αριθμός και ειδικότητα προσώπων που θα απασχοληθούν:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΠΕ)
1
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΕ)
1
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
1
Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ)
1
Διπλωματούχος Περιβαλλοντολόγος (ΠΕ)
1

Έργο 5: – Εκτέλεση Σύμβασης Προμήθειας και Εγκατάστασης δυο (2) συγκροτημάτων Αιολικών Πάρκων (ΑΠ) αποτελούμενων από εννέα (9) ΑΠ Συνολικής ισχύος: 35,10 MW και                           -Εκτέλεση Συμβάσεων Έργων Υποδομών Νέων και Υφιστάμενων Αιολικών Πάρκων (ΑΠ) -Αποξηλώσεις ΑΠ .
Τόπος εκτέλεσης του έργου:
-ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (Καποδιστρίου 3 Αγ. Παρασκευή)
-Συγκρότημα Ι (Μερικό σύνολο 28,80MW): Κατταβιάς νήσου ΡΟΔΟΥ (Ισχύος 5,40 MW), Καμάρες νήσου ΠΑΡΟΥ (Ισχύος 3,60 MW), Σκαλοχώρι νήσου ΛΕΣΒΟΥ (Ισχύος 2,70 MW) Ακούμια ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Ισχύος 7,20 MW) και Κοπρινός ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Ισχύος 9,90 MW)
-Συγκρότημα ΙΙ (Μερικό σύνολο 6,30MW): Τραγουδιστής νήσου ΣΙΦΝΟΥ (Ισχύος 1,80 MW), Σώζωντας νήσου ΛΗΜΝΟΥ (Ισχύος 1,80 MW), Μαραθόκαμπος νήσου ΣΑΜΟΥ (Ισχύος 1,80 MW) και Πυθαγόρειο νήσου ΣΑΜΟΥ (Ισχύος 0,90 MW)
-Μαρμάρι ΕΥΒΟΙΑΣ (Ισχύος 5,4 MW)
-Επί τόπου στα κύρια και επιμέρους εργοτάξια των έργων Νέων και Υφιστάμενων Αιολικών Πάρκων.
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Αιολικής Ενέργειας
Διάρκεια συναφθησόμενων συμβάσεων έργου: 1 έτος – Από 16.12.2013 έως 15/12/2014.

Αριθμός και ειδικότητα προσώπων που θα απασχοληθούν:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης (ΠΕ)
1
Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ)
1
Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (ΠΕ)
2
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
1

Έργο 6: Εκπόνηση ενεργειακών μελετών με μοντέλα CFD.
Τόπος εκτέλεσης του έργου : Γραφεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ.
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μετρήσεων Φυσικών Πόρων & Πιστοποίησης.
Διάρκεια συναφθησόμενων συμβάσεων έργου: 1 έτος Από 16.12.2012 έως 15.12.2014

Αριθμός και ειδικότητα προσώπων που θα απασχοληθούν:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, κατεύθυνση Ενέργειας (ΠΕ)
1

Έργο 7:Θερμοηλεκτρικό έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση Βιομάζας: Ανάπτυξη, Υλοποίηση, Λειτουργία & Συντήρηση.
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Εργοτάξια στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ), Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης, γραφεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Γεωθερμίας & Βιομάζας.

Διάρκεια συναφθησόμενων συμβάσεων έργου: 1 έτος - Από 16.12.2013 έως 15.12.2014

Αριθμός και ειδικότητα προσώπων που θα απασχοληθούν:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Διπλωματούχος Γεωπόνος (ΠΕ)
1
Διπλωματούχος Θετικών Επιστημών (ΠΕ)
1

Έργο 8: Γεωθερμοηλεκτρικό Έργο Μήλου-Κιμώλου-Πολυαίγου: Ανάπτυξη, Υλοποίηση, Λειτουργία & Συντήρηση Εκμετάλλευσης της Γεωθερμικής Ενέργειας.
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Γεωθερμίας & Βιομάζας.

Διάρκεια συναφθησόμενων συμβάσεων έργου: 1 έτος  -  Από 16.12.2013 έως 15.12.2014

Αριθμός και ειδικότητα προσώπων που θα απασχοληθούν:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Διπλωματούχοι Γεωλόγοι (ΠΕ)
2
Διπλωματούχος Μηχανικός Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος (ΤΕΙ)
1
Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ)
1

Έργο 9: Γεωθερμοηλεκτρικό Έργο Λέσβου: Ανάπτυξη, Υλοποίηση, Λειτουργία & Συντήρηση Εκμετάλλευσης της Γεωθερμικής Ενέργειας.
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Γραφεία ΔΕΗΑΝ στην ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ και εργοτάξια στη Ν. ΛΕΣΒΟ.

Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Γεωθερμίας & Βιομάζας.
Διάρκεια συναφθησομένων συμβάσεων έργου: 1 έτος – Από 16.12.2013 έως 15.12.2014.

Αριθμός και ειδικότητα προσώπων που θα απασχοληθούν:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Διπλωματούχος Γεωλόγος (ΠΕ)
1
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΕ)
1
Διπλωματούχος Μηχανικός Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος (ΤΕΙ)
1
Διπλωματούχος Θετικών Επιστημών (ΠΕ)
1


Έργο 10: Αιολικά Πάρκα (15 Παλαιά με 127 Ανεμογεννήτριες (Α/Γ), 6 Νέα με 25 Ανεμογεννήτριες).
Τόπος εκτέλεσης του έργου: στα Νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, Γραφεία ΔΕΗ ΑΝ. Α.Ε.
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Κατασκευών & Συντήρησης Έργων ΑΠΕ.

Διάρκεια συναφθησόμενων συμβάσεων έργου: 12 μήνες – Από 16.12.2013 έως 15.12.2014.
Αριθμός και ειδικότητα προσώπων που θα απασχοληθούν:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΠΕ)
1
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΕ)
1
Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (ΤΕΙ)
2
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΤΕΙ)
1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (σύμφωνα με το συνημμένο τυποποιημένο υπόδειγμα), όπου θα αναφέρεται το έργο ή τα έργα ενδιαφέροντός τους κατά σειρά προτεραιότητας και η οποία θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από τα οριζόμενα δικαιολογητικά που είναι:
- Βιογραφικό Σημείωμα
- Φωτοτυπία δύο (2) όψεων ταυτότητας
- Επικυρωμένα Φωτοαντίγραφα των Τίτλων Σπουδών
- Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος
- Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (εμπειρία σε αντικείμενο συναφές προς εκείνο του Έργου ή των Έργων για τα οποία υποβάλλει αίτηση ο ενδιαφερόμενος θα συνεκτιμηθεί)
- Επικυρωμένα Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας
- Επικυρωμένα Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών Γνώσης Η/Υ ή Βεβαίωση της Σχολής τους ότι παρακολούθησαν μαθήματα Η/Υ
- Ό,τι άλλο συναφές έγγραφο (π.χ.: Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών) κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι άπτεται των απαιτούμενων προσόντων και εκτιμά ότι θα υποστηρίξει την αίτησή του.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει ομοίως να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι ακριβή, καθώς και ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, λιποταξία, έγκλημα περί το νόμισμα, παράβαση των διατάξεων του Α.Ν.375/1936, ψευδή Υπεύθυνη Δήλωση και ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή Δικαστική Αντίληψη.

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν σε έντυπη μορφή από την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 έως και την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013, ώρες από 09.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ στον 2ο όροφο του κτιρίου της έδρας της, στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Καποδιστρίου αριθ.3, Τ.Κ.15343, εντός κλειστού φακέλου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ppcr.gr/List.aspx?C=17&A=467&Year=2013&B=1

Πρόσληψη 2 ατόμων στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Δυτ. Κυκλάδες)
Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών – ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΗΛΟΥ – ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΙΜΩΛΟΥ), που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων 2
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, Τ.Κ. 117 41 – ΑΘΗΝΑ, υπ’ όψιν κας ΔΕΜΕΡΟΥΤΗ ΑΝΘΗΣ (τηλ. επικοινωνίας: 210- 9008957) από 16/11/2013 έως και 25/11/2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61796&nt=18&lang=1

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δέκα έξι (16) θέσεων επιθεωρητών-ελεγκτών του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ydmed.gov.gr/?p=6653
- Ανακοίνωση – Πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στον Κέντρο Διαφυλάξεως Αγιορείτικης Κληρονομιάς του Υπουργείου Μακεδονίας & Θράκης
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ydmed.gov.gr/?p=6650
- Πρόσκληση στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της Γεν. Γραμματείας Διαχείρισης
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ydmed.gov.gr/?p=6647
19/11/2013 προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σε Δημόσιους Φορείς Απασχόληση στο δημόσιο 159ο τεύχος εφημερίδας "Δημοσιογραφικά"

https://docs.google.com/document/d/1YMZBr5kDohkAGwb4Ge63OG1DKBISzmd5PxlGbdQXW9M/pub
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?id=98758090
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/newsletter?newsid=14022091
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/newsletter