156ο τεύχος εφημερίδας "Δημοσιογραφικά"- 29/10/13

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/newsletter?newsid=13839511

156ο τεύχος εφημερίδας "Δημοσιογραφικά"- 29/10/13Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή δέκα υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή δέκα (10) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών

Δημόσια Διαβούλευση - Σχέδιο Νόμου "Ενιαίος φόρος ακινήτων και άλλες διατάξεις"

Δημόσια Διαβούλευση - Σχέδιο Νόμου "Ενιαίος φόρος ακινήτων και άλλες διατάξεις"

Αποτελέσματα νέας εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πολυτέκνων-επιτυχόντων πανελλαδικών 2011

Αποτελέσματα νέας εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πολυτέκνων-επιτυχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2011

Επαναφορά της Αναστολής Υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Επαναφορά της Αναστολής Υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Ρύθμιση Καθυστερούμενων Ασφαλιστικών Εισφορών στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

Ρύθμιση Καθυστερούμενων Ασφαλιστικών Εισφορών στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία για τις Βεβαιωμένες Οφειλές

Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία για τις Βεβαιωμένες Οφειλές

Εγκύκλιος ΙΚΑ για το ποσό σύνταξης μελών οικογενείας θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών από 1/1/2012

Εγκύκλιος ΙΚΑ για το ποσό σύνταξης μελών οικογενείας θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών από 1/1/2012 και μετά

Εγκύκλιος ΙΚΑ για την απογραφή και χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους αμοιβόμενους με εργόσημο

Εγκύκλιος ΙΚΑ για την απογραφή και χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους αμοιβόμενους με εργόσημο

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών - Λήξη προθεσμίας για αιτήσεις στις 31/10

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών - Λήξη προθεσμίας για αιτήσεις στις 31 Οκτωβρίου

Ελληνομάθεια 2013 – Εξετάσεις Νοεμβρίου

Ελληνομάθεια 2013 – Εξετάσεις Νοεμβρίου

Εγκύκλιος Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Εγκύκλιος Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»

Επανέρχεται η ελεγχόμενη στάθμευση στο Δήμο Αθηναίων

Επανέρχεται η ελεγχόμενη στάθμευση στο Δήμο Αθηναίων

ΚΥΑ πρόσθετων προσόντων Δημοτικών Αστυνομικών

ΚΥΑ πρόσθετων προσόντων Δημοτικών Αστυνομικών

Διευκρινίσεις σχετικά με τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα

Διευκρινίσεις σχετικά με τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα

Στη διαρκή επιτροπή δημόσιας διοίκησης της Βουλής το σχέδιο νόμου του ΥΔΜΗΔ

Στη διαρκή επιτροπή δημόσιας διοίκησης της Βουλής το σχέδιο νόμου του ΥΔΜΗΔ

Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων

Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων