για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, το ποσοστό των επιχειρήσεων, που προτίθενται να προσλάβουν προσωπικό, είναι πολύ μεγαλύτερο όσων σκέφτονται απολύσεις

Κέρδος
Στο πεδίο της απασχόλησης, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, το ποσοστό των επιχειρήσεων, που προτίθενται να προσλάβουν προσωπικό, είναι πολύ μεγαλύτερο όσων σκέφτονται απολύσεις.