(40) θέσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου γιατροί εργασίας σε Μονάδες του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε


 1. ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 2810376378 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3/2012 4121/15-11-2012 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 8 3/12/2012
 2. ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 2810376378 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3/2012 4121/15-11-2012 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 1 8 3/12/2012
 3. ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 2810376378 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3/2012 4121/15-11-2012 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ 1 8 3/12/2012
 4. ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 2810376378 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3/2012 4121/15-11-2012 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 1 8 3/12/2012
 5. ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 2810376378 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3/2012 4121/15-11-2012 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 2 8 3/12/2012
 6. ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 2810376378 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3/2012 4121/15-11-2012 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 3 8 3/12/2012
 7. ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 2810376378 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3/2012 4121/15-11-2012 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΚ 6 8 3/12/2012
 8. ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2243022780 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4/2013 652/29-1-2013 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 3 8 5/2/2013 13/2/2013
 9. ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2245022588 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4/2013 652/29-1-2013 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 5 8 5/2/2013 13/2/2013
 10. ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΚΩ 2242059152 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4/2013 652/29-1-2013 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 8 5/2/2013 13/2/2013
 11. ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΚΩ 2242059152 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4/2013 652/29-1-2013 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 1 8 5/2/2013 13/2/2013
 12. ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ 2273092253 ΣΑΜΟΥ 3/2013 645/29-1-2013 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΚ 2 8 5/2/2013 13/2/2013
 13. ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΧΙΟΥ 2271044515 ΧΙΟΥ 3/2013 645/29-1-2013 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 1 8 5/2/2013 13/2/2013
 14. ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΧΙΟΥ 2271044515 ΧΙΟΥ 3/2013 645/29-1-2013 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 8 5/2/2013 13/2/2013
 15. ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΧΙΟΥ 2271044515 ΧΙΟΥ 3/2013 645/29-1-2013 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΚ 5 8 5/2/2013 13/2/2013
 16. ΔΕΗ ΑΕ ΔΕΘ/ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 2385039075 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1Α/2012 6590/26-10-2012 ΔΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΡΩΝ 1 8 31/10/2012
 17. ΔΕΗ ΑΕ ΔΕΘ/ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 2385039075 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1Α/2012 6590/26-10-2012 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 1 8 31/10/2012
 18. ΔΕΗ ΑΕ ΔΕΘ/ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 2385039075 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1Α/2012 6590/26-10-2012 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 8 31/10/2012
 19. ΔΕΗ ΑΕ ΔΕΘ/ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 2385039075 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1Α/2012 6590/26-10-2012 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 28 8 31/10/2012
 20. ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2463052228 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6/2012 19651/27-11-2012 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΗΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 3 8 7/12/2012
 21. ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2463052228 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6/2012 19651/27-11-2012 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ 1 8 7/12/2012
 22. ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2463052228 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6/2012 19651/27-11-2012 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2 8 7/12/2012
 23. ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2463052228 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6/2012 19651/27-11-2012 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 8 7/12/2012
 24. ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2463052228 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6/2012 19651/27-11-2012 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 3 8 7/12/2012
 25. ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2463052228 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6/2012 19651/27-11-2012 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 8 7/12/2012
 26. ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2463052284 ΚΟΖΑΝΗΣ 5/2012 19650/27-11-2012 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ 8 8 7/12/2012
 27. ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2463052284 ΚΟΖΑΝΗΣ 5/2012 19650/27-11-2012 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ 4 8 7/12/2012
 28. ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2463052284 ΚΟΖΑΝΗΣ 5/2012 19650/27-11-2012 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΙΜΑΝΤΩΝ 7 8 7/12/2012
 29. ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2463052284 ΚΟΖΑΝΗΣ 5/2012 19650/27-11-2012 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 25 8 7/12/2012
 30. ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2463052284 ΚΟΖΑΝΗΣ 5/2012 19650/27-11-2012 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5 8 7/12/2012
 31. ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2463052284 ΚΟΖΑΝΗΣ 5/2012 19650/27-11-2012 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 20 8 7/12/2012
 32. ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2463052284 ΚΟΖΑΝΗΣ 5/2012 19650/27-11-2012 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4 8 7/12/2012
 33. ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2463052284 ΚΟΖΑΝΗΣ 5/2012 19650/27-11-2012 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 16 8 7/12/2012
 34. ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2463052284 ΚΟΖΑΝΗΣ 5/2012 19650/27-11-2012 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3 8 7/12/2012
 35. ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2463052284 ΚΟΖΑΝΗΣ 5/2012 19650/27-11-2012 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 6 8 7/12/2012
 36. ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2463052284 ΚΟΖΑΝΗΣ 5/2012 19650/27-11-2012 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ 5 8 7/12/2012
 37. ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2463052284 ΚΟΖΑΝΗΣ 5/2012 19650/27-11-2012 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΗΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 13 8 7/12/2012
 38. ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2463052228 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6/2012 19651/27-11-2012 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ 1 8 7/12/2012
 39. ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2463052228 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6/2012 19651/27-11-2012 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ 2 8 7/12/2012
 40. ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2463052228 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6/2012 19651/27-11-2012 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΙΜΑΝΤΩΝ 4 8 7/12/2012
 41. ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2463052228 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6/2012 19651/27-11-2012 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 5 8 7/12/2012
 42. ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2463052228 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6/2012 19651/27-11-2012 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 5 8 7/12/2012
 43. ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΑΝΤΙΚΗΘΥΡΩΝ 2109008857 ΑΤΤΙΚΗΣ 4/2013 652/29-1-2013 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 1 8 5/2/2013 13/2/2013
 44. ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 2242059152 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4/2013 652/29-1-2013 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 2 8 5/2/2013 13/2/2013
 45. ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 2242059152 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4/2013 652/29-1-2013 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 3 8 5/2/2013 13/2/2013
 46. ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΓΑΥΔΟΥ 2109008857 ΧΑΝΙΩΝ 4/2013 652/29-1-2013 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 1 8 5/2/2013 13/2/2013
 47. ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ 2273092254 ΣΑΜΟΥ 3/2013 645/29-1-2013 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΚ 4 8 5/2/2013 13/2/2013
 48. ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 2245022588 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4/2013 652/29-1-2013 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 1 8 5/2/2013 13/2/2013
 49. ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ 2242059152 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4/2013 652/29-1-2013 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 3 8 5/2/2013 13/2/2013
 50. ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ 2242059152 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4/2013 652/29-1-2013 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 3 8 5/2/2013 13/2/2013
 51. ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ 2245022588 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4/2013 652/29-1-2013 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 3 8 5/2/2013 13/2/2013
 52. ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ 2245022588 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4/2013 652/29-1-2013 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2 8 5/2/2013 13/2/2013

- --------
ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ2810376378ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ3/2012 4121/15-11-2012ΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ183/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ2810376378ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ3/2012 4121/15-11-2012ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ183/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ2810376378ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ3/2012 4121/15-11-2012ΥΕΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ183/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ2810376378ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ3/2012 4121/15-11-2012ΥΕΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ183/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ2810376378ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ3/2012 4121/15-11-2012ΥΕΦΥΛΑΚΩΝ283/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ2810376378ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ3/2012 4121/15-11-2012ΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ383/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ2810376378ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ3/2012 4121/15-11-2012ΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΚ683/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ2243022780ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ4/2013 652/29-1-2013ΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ385/2/201313/2/2013
ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ2245022588ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ4/2013 652/29-1-2013ΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ585/2/201313/2/2013
ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΚΩ2242059152ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ4/2013 652/29-1-2013ΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ185/2/201313/2/2013
ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΚΩ2242059152ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ4/2013 652/29-1-2013ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ185/2/201313/2/2013
ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ2273092253ΣΑΜΟΥ3/2013 645/29-1-2013ΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΚ285/2/201313/2/2013
ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΧΙΟΥ2271044515ΧΙΟΥ3/2013 645/29-1-2013ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ185/2/201313/2/2013
ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΧΙΟΥ2271044515ΧΙΟΥ3/2013 645/29-1-2013ΔΕΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ185/2/201313/2/2013
ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΧΙΟΥ2271044515ΧΙΟΥ3/2013 645/29-1-2013ΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΚ585/2/201313/2/2013
ΔΕΗ ΑΕ ΔΕΘ/ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ2385039075ΦΛΩΡΙΝΑΣ1Α/2012 6590/26-10-2012ΔΕΜΕΤΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΡΩΝ1831/10/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΔΕΘ/ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ2385039075ΦΛΩΡΙΝΑΣ1Α/2012 6590/26-10-2012ΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ1831/10/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΔΕΘ/ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ2385039075ΦΛΩΡΙΝΑΣ1Α/2012 6590/26-10-2012ΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ1831/10/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΔΕΘ/ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ2385039075ΦΛΩΡΙΝΑΣ1Α/2012 6590/26-10-2012ΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ28831/10/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463052228ΦΛΩΡΙΝΑΣ6/2012 19651/27-11-2012ΔΕΒΟΗΘΩΝ ΟΔΗΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ387/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463052228ΦΛΩΡΙΝΑΣ6/2012 19651/27-11-2012ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ187/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463052228ΦΛΩΡΙΝΑΣ6/2012 19651/27-11-2012ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ287/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463052228ΦΛΩΡΙΝΑΣ6/2012 19651/27-11-2012ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ187/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463052228ΦΛΩΡΙΝΑΣ6/2012 19651/27-11-2012ΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ387/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463052228ΦΛΩΡΙΝΑΣ6/2012 19651/27-11-2012ΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ187/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463052284ΚΟΖΑΝΗΣ5/2012 19650/27-11-2012ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ887/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463052284ΚΟΖΑΝΗΣ5/2012 19650/27-11-2012ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ487/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463052284ΚΟΖΑΝΗΣ5/2012 19650/27-11-2012ΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΙΜΑΝΤΩΝ787/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463052284ΚΟΖΑΝΗΣ5/2012 19650/27-11-2012ΔΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ2587/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463052284ΚΟΖΑΝΗΣ5/2012 19650/27-11-2012ΔΕΟΔΗΓΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ587/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463052284ΚΟΖΑΝΗΣ5/2012 19650/27-11-2012ΔΕΟΔΗΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ2087/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463052284ΚΟΖΑΝΗΣ5/2012 19650/27-11-2012ΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ487/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463052284ΚΟΖΑΝΗΣ5/2012 19650/27-11-2012ΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ1687/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463052284ΚΟΖΑΝΗΣ5/2012 19650/27-11-2012ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ387/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463052284ΚΟΖΑΝΗΣ5/2012 19650/27-11-2012ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ687/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463052284ΚΟΖΑΝΗΣ5/2012 19650/27-11-2012ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ587/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463052284ΚΟΖΑΝΗΣ5/2012 19650/27-11-2012ΔΕΒΟΗΘΩΝ ΟΔΗΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ1387/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463052228ΦΛΩΡΙΝΑΣ6/2012 19651/27-11-2012ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ187/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463052228ΦΛΩΡΙΝΑΣ6/2012 19651/27-11-2012ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ287/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463052228ΦΛΩΡΙΝΑΣ6/2012 19651/27-11-2012ΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΙΜΑΝΤΩΝ487/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463052228ΦΛΩΡΙΝΑΣ6/2012 19651/27-11-2012ΔΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ587/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463052228ΦΛΩΡΙΝΑΣ6/2012 19651/27-11-2012ΔΕΟΔΗΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ587/12/2012
ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΑΝΤΙΚΗΘΥΡΩΝ2109008857ΑΤΤΙΚΗΣ4/2013 652/29-1-2013ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ185/2/201313/2/2013
ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ2242059152ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ4/2013 652/29-1-2013ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ285/2/201313/2/2013
ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ2242059152ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ4/2013 652/29-1-2013ΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ385/2/201313/2/2013
ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΓΑΥΔΟΥ2109008857ΧΑΝΙΩΝ4/2013 652/29-1-2013ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ185/2/201313/2/2013
ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ2273092254ΣΑΜΟΥ3/2013 645/29-1-2013ΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΚ485/2/201313/2/2013
ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΜΕΓΙΣΤΗΣ2245022588ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ4/2013 652/29-1-2013ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ185/2/201313/2/2013
ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ2242059152ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ4/2013 652/29-1-2013ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ385/2/201313/2/2013
ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ2242059152ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ4/2013 652/29-1-2013ΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ385/2/201313/2/2013
ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ2245022588ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ4/2013 652/29-1-2013ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ385/2/201313/2/2013
ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ2245022588ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ4/2013 652/29-1-2013ΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ285/2/201313/2/2013
ΔΕΗ Α.Ε.: (40) θέσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου
ΔΕΗ Α.Ε
40 γιατροί εργασίας σε Μονάδες του Ομίλου ΔΕΗ
Η ΔΕΗ Α.Ε. προκηρύσσει σαράντα (40) θέσεις ιατρών με τους οποίους προτίθεται να
συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας, για παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της
Εργασίας για μονάδες του Ομίλου ΔΕΗ.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι ιατροί, μέλη του Ιατρικού Συλλόγου
 2. Να κατέχουν και ασκούν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, όπως πιστοποιείται από το οικείο ιατρικό Σύλλογο.
 3. Να έχουν (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ιατρικής σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.
 2. 2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 3. 3. Βεβαίωση Μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
 4. 4. Άδεια τίτλου ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας όπως πιστοποιείται από το οικείο ιατρικό σύλλογο.
 5. 5. Πιστοποιητικό του ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.
 6. 6. Γνωστοποίηση των επιχειρήσεων όπου ο υποψήφιος ασκεί τα καθήκοντα ιατρού εργασίας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο Νόμο 3850/2010, προκειμένου να υποβληθεί στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ.
 7. 7. Βεβαιώσεις ανάληψης καθηκόντων ως ιατρός εργασίας, που να έχουν κατατεθεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Σ.Ε.Π.Ε. (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας).
 8. 8. Βεβαίωση εργοδότη, εφόσον υπάρχει εμπειρία απασχόλησης σε καθήκοντα ιατρού εργασίας.
 9. 9. Βιογραφικό σημείωμα.
 10. 10. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.

Οι θέσεις ανά νομό κατανέμονται ως εξής:

 1. Αττική 3
 2. Κοζάνη 3
 3. Αρκαδία 1
 4. Καστοριά 1
 5. Λακωνία 1
 6. Έβρος 1
 7. Τρίκαλα 1
 8. Καρδίτσα 1
 9. Φλώρινα 2
 10. Ιωάννινα 1
 11. Θεσπρωτία 1
 12. Κέρκυρα 1
 13. Αιτωλοακαρνανία 1
 14. Λευκάδα 1
 15. Άρτα 1
 16. Πρέβεζα 1
 17. Φθιώτιδα 1
 18. Φωκίδα 1
 19. Ευρυτανία 1
 20. Εύβοια 3
 21. Βοιωτία 1
 22. Δράμα 1
 23. Ροδόπη 1
 24. Χανιά 1
 25. Ρέθυμνο 1
 26. Κυκλάδες 6
 27. Δωδεκάνησα 2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας όπου θα αναφέρεται
το έργο ή τα έργα ενδιαφέροντος τους και η οποία θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού
από τα οριζόμενα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις συνοδευόμενες με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή έως 
και την Τρίτη 11 Ιουνίου στη ΔΕΗ/ΔΥΑΕ (Αραχώβης 32, 106-81 Αθήνα) και στους κατά 
τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Για περισσότερες πληροφορίες σε ιατρικά θέματα: κ. Χ. 
Αλεξόπουλος τηλ: 210-3895505.
Περισσότερες πληροφορίες για τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dei.gr/Default.aspx?id=67140&nt=18&lang=1