Επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους από ΚΕΚ

eisai-anergos-mathe-ypolisisth-me-αμιβι

Πως άνεργοι θα πάρουν επιταγή κατάρτισης 500 ευρώ
Αρχική | Οικονομία | Ελληνική Οικονομία | Πως άνεργοι θα πάρουν επιταγή κατάρτισης 500 ευρώ
Μοιραστείτε το
06 Απριλίου 2012
-
http://www.fpress.gr/images/files/ODHGOS%20PROGRAMMATOS.pdf

Δικαίωμα κατάρτισης με κουπόνι αξίας 700 ευρώ (500 ευρώ καθαρά κατ' άτομο ) θα αποκτήσουν συνολικά 18.332 άνεργοι, εφόσον υποβάλλουν από τη Δευτέρα 9 Απριλίου έως την Παρασκευή 25 Απριλίου ηλεκτρονική αίτηση και επιλεγούν για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής και επικοινωνιών. Την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για τους άνεργους (και για τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που θα παρέχουν τις υπηρεσίες) ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με το πρόγραμμα (το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με 22 εκατ. ευρώ):

Κάθε άνεργος θα παραλαμβάνει επιταγή κατάρτισης οικονομικής αξίας 700 ευρώ, η οποία ενσωματώνει την αμοιβή του ΚΕΚ για τις υπηρεσίες που θα παρέχει και για την πιστοποίηση των γνώσεων. Μετά την ολοκλήρωση ο άνεργος θα εισπράττει εκπαιδευτικό επίδομα αξίας 500 ευρώ.

Οι άνεργοι θα επιλεγούν μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας) με προτεραιότητα στους ανέργους νέους και στους ανέργους άνω των 55 ετών.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση και εγγραφής στο Μητρώο των ωφελουμένων έχουν οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Αποκλείονται όσοι έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν το τελευταίο ημερολογιακό έτος άλλο πρόγραμμα κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.

Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Αγορά ΕργασίαςΔημοσιεύτηκε στις 06/04/12
Ξεκινά τη Δευτέρα 9/04/2012 έως την Παρασκευή 25/05/2012, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων διάρκειας 100 ωρών, σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων) σε 22.000.000 €.

Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων για να καταρτιστούν στο προαναφερόμενο πρόγραμμα, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».


Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία θα παρέχουν στους καταρτιζόμενους και τη δυνατότητα πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η χρήση για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΟΑΕΔ, της «επιταγής κατάρτισης», η οποία θα χορηγείται από τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ στους ανέργους, προκειμένου να καταρτιστούν σε πιστοποιημένα ΚΕΚ της επιλογής τους, στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο.

Οι άνεργοι θα επιλεγούν μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας), με προτεραιότητα στους ανέργους νέους και στους ανέργους άνω των 55 ετών, και θα εγγραφούν από τον ΟΑΕΔ στο Μητρώο Ωφελουμένων της δράσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Οι Ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο ημερολογιακό έτος ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για τους Ωφελούμενους.

Τα ΚΕΚ θα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία, από τη Δευτέρα 9/04/2012 και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης (http://www.voucher.gov.gr).

Ο αριθμός των Ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ανέρχεται περίπου σε 18.332 άτομα. Κάθε Ωφελούμενος θα παραλάβει Επιταγή Κατάρτισης οικονομικής αξίας 700 ευρώ, η οποία ενσωματώνει την αμοιβή του ΚΕΚ για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και για τις υπηρεσίες πιστοποίησης των γνώσεων. Κάθε Ωφελούμενος, αφού ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και κατόπιν συμμετοχής του στη διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων του, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο έχει συνολική αξία πεντακόσια (500) ευρώ.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων) σε 22.000.000 €.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης (http://www.voucher.gov.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr).

Είσαι άνεργος; Μάθε υπολογιστή με επιδότηση και επίδομα
Γράφτηκε από Νίκος Σαμοΐλης μέγεθος γραμματοσειράς Εκτύπωση E-mail

Σχολιάστε πρώτοι!
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο 1 2 3 4 5 (8 ψήφοι)

Είσαι νέος ή άνω των 55 άνεργος και θέλεις να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου στις νέες τεχνολογίες; Τώρα με λίγη τύχη μπορείς, μέσω ενός νέου προγράμματος του υπ. Εργασίας, το οποίο στοχεύει στην κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. (ΤΠΕ)
Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται από την ερχόμενη Δευτέρα 9 Απριλίου έως την Παρασκευή 25/05/2012.Το πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων είναι διάρκειας 100 ωρών με συνολικό προϋπολογισμό 22.000.000 €.

Που και ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων για να καταρτιστούν στο πρόγραμμα, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) (σ.σ. Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Ωστόσο δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο ημερολογιακό έτος ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.
Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για τους Ωφελούμενους.

Πως θα γίνει η επιλογή και πόσοι άνεργοι θα επιλεγούν
Οι άνεργοι θα επιλεγούν μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας), με προτεραιότητα στους ανέργους νέους και στους ανέργους άνω των 55 ετών, και θα εγγραφούν από τον ΟΑΕΔ στο Μητρώο Ωφελουμένων της δράσης.
Ο αριθμός των Ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ανέρχεται περίπου σε 18.332 άτομα.
Τα οφέλη για τους ανέργους
Κάθε Ωφελούμενος θα παραλάβει Επιταγή Κατάρτισης οικονομικής αξίας 700 ευρώ, η οποία ενσωματώνει την αμοιβή του ΚΕΚ για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και για τις υπηρεσίες πιστοποίησης των γνώσεων.
Το σημαντικότερο όλων είναι ότι αφού ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και κατόπιν συμμετοχής του στη διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων του, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο έχει συνολική αξία πεντακόσια (500) ευρώ.
Η «παγίδα»
Για τους Ωφελούµενους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους. Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης αποτελεί ημερομηνίααναστολής του επιδόματος ανεργίας, το οποίο δικαιούνται να συνεχίσουν να λαµβάνουν α̟πό την επομένη της ολοκλήρωσης της συμμετοχής τους στη δράση. Το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους.
Η καινοτομία
Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η χρήση για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΟΑΕΔ, της «επιταγής κατάρτισης», η οποία θα χορηγείται από τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ στους ανέργους, προκειμένου να καταρτιστούν σε πιστοποιημένα ΚΕΚ της επιλογής τους, στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο.
Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία θα παρέχουν στους καταρτιζόμενους και τη δυνατότητα πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.Με voucher από τον ΟΑΕΔ η κατάρτιση 18.000 ανέργων


Capital.gr - 2 hours ago
Με σημαντική καθυστέρηση, παρά τις συχνές εξαγγελίες από το υπουργείο Εργασίας, ξεκινά πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την κατάρτιση ανέργων, με τη χρήση της ...
Πώς άνεργοι θα πάρουν επιταγή κατάρτισης 500 ευρώ‎ Ημερησία
Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων με επιδότηση €500‎ Sofokleousin.gr
Νέο πρόγραμμα κατάρτισης από τον ΟΑΕΔ‎ Newsbeast.gr
all 10 news articles »

Επιδοτούμενα σεμινάρια 18.332 ανέργων στις Βασικές Δεξιότητες ...‎
Proslipsis.gr - 15 hours ago
Ηλεκτρονικές αιτήσεις για συμμετοχή σε επιδοτούμενο σεμινάριο κατάρτισης και ... Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), θα μπορούν να υποβάλλουν οι άνεργοι από τη ...
Επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους από ΚΕΚ
Επιδοτούμενα σεμινάρια 18.332 ανέργων στις Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Seminario Επιδοτούμενα ανέργων 5 4 2012

Αθήνα 5.4.2012, 20:02

Ηλεκτρονικές αιτήσεις για συμμετοχή σε επιδοτούμενο σεμινάριο κατάρτισης και πιστοποίησης, διάρκειας 100 ωρών, στο αντικείμενο: "Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)", που θα υλοποιήσουν πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), θα μπορούν να υποβάλλουν οι άνεργοι από τη Δευτέρα 9 Απριλίου έως την Παρασκευή 25 Απριλίου 2012.

Ειδικότερα, οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων για να καταρτιστούν στο προαναφερόμενο πρόγραμμα, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία θα παρέχουν στους καταρτιζόμενους και τη δυνατότητα πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων) σε 22.000.000 €.

Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η χρήση για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ, της «επιταγής κατάρτισης», η οποία θα χορηγείται από τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ στους ανέργους, προκειμένου να καταρτιστούν σε πιστοποιημένα ΚΕΚ της επιλογής τους, στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο.

Οι άνεργοι θα επιλεγούν μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας), με προτεραιότητα στους ανέργους νέους και στους ανέργους άνω των 55 ετών, και θα εγγραφούν από τον ΟΑΕΔ στο Μητρώο Ωφελουμένων της δράσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο ημερολογιακό έτος ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική.

Τα ΚΕΚ θα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία, από τη Δευτέρα 9 Απριλίου 2012 και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης (http://www.voucher.gov.gr). Ο αριθμός των ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ανέρχεται περίπου σε 18.332 άτομα.

Κάθε ωφελούμενος θα παραλάβει Επιταγή Κατάρτισης οικονομικής αξίας 700 ευρώ, η οποία ενσωματώνει την αμοιβή του ΚΕΚ για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και για τις υπηρεσίες πιστοποίησης των γνώσεων. Αφού ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και κατόπιν συμμετοχής του στη διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων του, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο έχει συνολική αξία 500 ευρώ.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων) σε 22.000.000 €.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης (http://www.voucher.gov.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr).

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την σχετική απόφαση.
Δημοσίευση: 06 Απρ. 2012, 08:20
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων
Ξεκινά στις 9 Απριλίου το πρόγραμμα εκπαίδευσης ανέργων στις νέες τεχνολογίες

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων λήγει την Παρασκευή 25 Μαΐου
Αθήνα
Από τη Δευτέρα 9 Απριλίου ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων διάρκειας 100 ωρών, σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Το πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», απευθύνεται σε 20.000 ανέργους και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 22.000.000 ευρώ.

Η επιχορήγηση θα γίνει με επιταγές κατάρτισης μέσω του νέου προγράμματος (training voucher) του υπουργείου Εργασίας.

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία θα παρέχουν στους καταρτιζόμενους και τη δυνατότητα πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων στη χρήση Τομέων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Με την πιστοποίηση οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων για να καταρτιστούν στο προαναφερόμενο πρόγραμμα, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω Διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων λήγει την Παρασκευή 25 Μαΐου.
Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων με επιδότηση €500
Δημοσιεύθηκε: 06 Απριλίου 2012, 09:45


Να συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης και να επιδοτηθούν γι’ αυτό με μετρητά 500 ευρώ θα έχουν το δικαίωμα 18.332 άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΟΑΕΔ και ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν επίδομα ή όχι, εφόσον υποβάλλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση από τη Δευτέρα 9 Απριλίου έως την Παρασκευή 25 Απριλίου.

Το πρόγραμμα παρέχεται στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, είναι διάρκειας 100 ωρών και αφορά την κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Κάθε άνεργος θα παραλαμβάνει επιταγή κατάρτισης οικονομικής αξίας 700 ευρώ, η οποία ενσωματώνει την αμοιβή του ΚΕΚ για τις υπηρεσίες που θα παρέχει και για την πιστοποίηση των γνώσεων.
Μετά την ολοκλήρωση θα εισπράττει εκπαιδευτικό επίδομα αξίας 500 ευρώ.


Οι άνεργοι θα επιλεγούν μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας) με προτεραιότητα στους νέους και στους ανέργους άνω των 55 ετών.
Αποκλείονται όσοι έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν το τελευταίο ημερολογιακό έτος άλλο πρόγραμμα κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.


Με voucher από τον ΟΑΕΔ η κατάρτιση 18.000 ανέργων


Της Ρούλας Σαλούρου

Με σημαντική καθυστέρηση, παρά τις συχνές εξαγγελίες από το υπουργείο Εργασίας, ξεκινά πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την κατάρτιση ανέργων, με τη χρήση της επιταγής κατάρτισης. Στην πραγματικότητα, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 100 ωρών, για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής και επικοινωνιών. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά από την ερχόμενη Δευτέρα (9/4/2012) έως και την Παρασκευή 25/5/2012.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων) σε 22.000.000 ευρώ. Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων για να καταρτιστούν, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία θα παρέχουν στους καταρτιζόμενους και τη δυνατότητα πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Αυτό που αποτελεί καινοτομία για το πρόγραμμα, είναι ότι οι άνεργοι θα εξαργυρώνουν μόνοι τους τις υπηρεσίες κατάρτισης που τους προσφέρει το υπουργείο. Ουσιαστικά, ο άνεργος που τελικά, θα επιλεγεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θα λάβει από τον ΟΑΕΔ μια επιταγή αξίας 700 ευρώ. Από αυτά, τα 500 θα είναι δικά του και με τα υπόλοιπα 200 ευρώ θα πληρώσει το Κέντρο που θα του παράσχει την κατάρτιση.

Συγκεκριμένα, η «επιταγή κατάρτισης» θα χορηγείται από τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ στους ανέργους, προκειμένου να καταρτιστούν σε πιστοποιημένα ΚΕΚ της επιλογής τους.

Οι άνεργοι θα επιλεγούν μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας), με προτεραιότητα στους ανέργους νέους και στους ανέργους άνω των 55 ετών, και θα εγγραφούν από τον ΟΑΕΔ στο Μητρώο Ωφελουμένων της δράσης. Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Οι Ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο ημερολογιακό έτος ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση αντίστοιχων δεξιοτήτων.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για τους Ωφελούμενους.

Αλλά και τα ΚΕΚ θα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία, από τη Δευτέρα 9/04/2012 και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης (http://www.voucher.gov.gr).

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, ο αριθμός των Ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ανέρχεται σε περίπου 18.332 άτομα. Κάθε Ωφελούμενος θα παραλάβει το voucher αξίας 700 ευρώ, το οποία ενσωματώνει την αμοιβή του ΚΕΚ για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και για τις υπηρεσίες πιστοποίησης των γνώσεων.

Αφού ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και κατόπιν συμμετοχής του στη διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων του, ο άνεργος δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο έχει συνολική αξία 500 ευρώ.Πηγή:www.capital.gr
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων λήγει την Παρασκευή 25 /05/2012.

  1. να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής»
  2. Με την πιστοποίηση οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων διάρκειας 100 ωρών, σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
οι αιτήσεις από τη Δευτέρα 9/04/2012 έως την Παρασκευή 25/05/2012

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ

Nαυτεμπορικη - 
Συγκεκριμένα οι αιτήσεις για το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 22.000.000 ευρώ, θα υποβάλλονται από τη Δευτέρα 9/04/2012 έως την Παρασκευή 25/05/2012. Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), ...
Πρόγραμμα εκπαίδευσης ανέργων στις νέες τεχνολογίες
Newsnow (Ιστολόγιο) - ‎πριν από 4 ώρες‎
Από τη Δευτέρα 9 Απριλίου ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων διάρκειας 100 ωρών, σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το ...

Πρόγραμματα χρήσης υπολογιστών για ανέργους
Euro2day - ‎πριν από 11 ώρες‎
Ξεκινά τη Δευτέρα 9/04/2012 έως την Παρασκευή 25/05/2012, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων διάρκειας 100 ωρών, σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Προγράμματα κατάρτισης ανέργων από ΟΑΕΔ – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
SKAI - ‎πριν από 19 ώρες‎
Τα πρώτα προγράμματα κατάρτισης που δίνουν πρωτοβουλία στον δικαιούχο άνεργο να επιλέξει τον φορέα που θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αρχίζει ο ΟΑΕΔ. Από την προσεχή Δευτέρα 9 Απριλίου έως τις 25 Μαΐου 2012 θα διαρκέσει η περίοδος ...

Πρόγραμματα χρήσης υπολογιστών για ανέργους
Δημοσιεύθηκε: 17:25 - 05/04/12

Ξεκινά τη Δευτέρα 9/04/2012 έως την Παρασκευή 25/05/2012, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων διάρκειας 100 ωρών, σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων) σε 22.000.000 €.

Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων για να καταρτιστούν στο προαναφερόμενο πρόγραμμα, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία θα παρέχουν στους καταρτιζόμενους και τη δυνατότητα πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η χρήση για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΟΑΕΔ, της «επιταγής κατάρτισης», η οποία θα χορηγείται από τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ στους ανέργους, προκειμένου να καταρτιστούν σε πιστοποιημένα ΚΕΚ της επιλογής τους, στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης ανέργων στις νέες τεχνολογίες
2012-04-06 00:45:05
Από τη Δευτέρα 9 Απριλίου ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων διάρκειας 100 ωρών, σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», απευθύνεται σε 20.000 ανέργους και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 22.000.000 ευρώ.

Η επιχορήγηση θα γίνει με επιταγές κατάρτισης μέσω του νέου προγράμματος (training voucher) του υπουργείου Εργασίας.

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία θα παρέχουν στους καταρτιζόμενους και τη δυνατότητα πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων στη χρήση Τομέων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης. Με την πιστοποίηση οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων για να καταρτιστούν στο προαναφερόμενο πρόγραμμα, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων λήγει την Παρασκευή 25 /05/2012.

Προγράμματα κατάρτισης ανέργων από ΟΑΕΔ – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Πηγή: Καθημερινή05/04/2012 | 09:03Τελευταία Ενημέρωση: 09:03 05/04/2012


Τα πρώτα προγράμματα κατάρτισης που δίνουν πρωτοβουλία στον δικαιούχο άνεργο να επιλέξει τον φορέα που θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αρχίζει ο ΟΑΕΔ. Από την προσεχή Δευτέρα 9 Απριλίου έως τις 25 Μαΐου 2012 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής αιτήσεων από ανέργους και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), προκειμένου να κάνουν χρήση της «επιταγής κατάρτισης».

Για τα ΚΕΚ οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων θα παραμείνουν ανοιχτές. Στα προγράμματα κατάρτισης θα καλυφθούν 18.300 άνεργοι. Τα πρώτα προγράμματα, που θα γίνουν με το νέο σύστημα πληρωμής από τον ίδιο τον δικαιούχο – άνεργο, αφορούν μαθήματα σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών και πληροφορία και επικοινωνιών.
πληρωμής επιταγής πρόγραμμα κατάρτισης
Επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους από ΚΕΚ
.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
“ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING
VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ
ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ”
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1
Αθήνα 05/04/2012
ε-ενιτ. ..- ·ΕΣ"Α Σ α
κα».ιωι:ι·επ " :' ' ”


Περιεχόμενα
1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ................................................................... 8 1.1 Περιγραφή της δράσης ............................................................................... 8 1.2 Στόχος της δράσης .................................................................................... 14 1.3 Χρονοδιάγραμμα Υλο̟οίησης της δράσης - Προϋ̟ολογισμός –
Γεωγραφική Κατανομή Πόρων - Αριθμός Ωφελουμένων .................. 14 2 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ................................................................................ 17 2.1 ∆ικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων ............................. 17 2.2 ∆ιαδικασία υ̟οβολής Αίτησης Συμμετοχής ......................................... 17 2.3 Κριτήρια ε̟ιλογής - μοριοδότηση .......................................................... 18 2.4. ∆ιαδικασία ε̟ιλογής των Ωφελουμένων– Κατάρτιση Μητρώου
Ωφελουμένων ............................................................................................. 18 3 ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) .................................... 20 3.1 Χαρακτηριστικά της Ε̟ιταγής Κατάρτισης – Οικονομική αξία ........ 20 3.2 Καλυ̟τόμενα κόστη α̟ό την ε̟ιταγή κατάρτισης .............................. 21 3.3 Όροι και ∆ιαδικασία χορήγησης και ̟αραλαβής των ε̟ιταγής
κατάρτισης ................................................................................................. 22 4 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ............................................................................ 23 5 ΜΗΤΡΩΟ ΚΕΚ .................................................................................................... 25 5.1 Μητρώο ΚΕΚ ............................................................................................. 25 5.1.1 ∆ικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο ΚΕΚ ................................. 25 5.1.2 Υ̟οβολή Αίτησης Συμμετοχής - Όροι συμμετοχής .................. 26 5.1.3 ∆ιαδικασία Ένταξης στο Μητρώο ΚΕΚ ..................................... 28 5.2 ∆ιαθέσιμο ενημερωτικό υλικό για κάθε ΚΕΚ - μέλος του Μητρώου . 28 6 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ............................................................................................... 30 6.1 ∆ιάρκεια ..................................................................................................... 30 6.2 Υ̟οδομές κατάρτισης ............................................................................... 30 6.3 Εκ̟αιδευτές ................................................................................................ 31 6.4 Περιεχόμενο εκ̟αιδευτικών ̟ρογραμμάτων – Τεχνικές εκ̟αίδευσης
...................................................................................................................... 32 6.5 Συμμετέχοντες - Αριθμός καταρτιζομένων ανά τμήμα ....................... 32 6.6 Βεβαίωση ̟αρακολούθησης ̟ρογράμματος κατάρτισης .................... 33 6.7 Λοι̟οί όροι κατάρτισης ........................................................................... 33 7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ ...... 34 7.1 Οργάνωση της Πιστο̟οίησης – Φορείς ̟ιστο̟οίησης ......................... 34 7.2 Βεβαίωση συμμετοχής σε εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης ................................ 35 8 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ........................... 35 8.1 Ε̟ιλογή ΚΕΚ α̟ό τους Ωφελούμενους– Σύναψη σύμβασης ............. 35 8.2 Έλεγχος ̟ριν α̟ό την υ̟ογραφή σύμβασης – ∆ήλωση σύμβασης ... 36 8.3 Υ̟οχρεώσεις Ωφελουμένων. .................................................................... 37
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”
2
ΡΕΥΙΒ " · κ :κ ΕΣΠΑ
ΓΜ-ιτΜΜΊιμω


8.3.1 Υ̟οχρεώσεις Ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της κατάρτισης
.......................................................................................................... 37 8.3.2 Υ̟οχρεώσεις Ωφελουμένων κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση της δράσης ...................................................................................... 38 8.3.3 Υ̟οχρέωση συνεργασίας σε ̟ερί̟τωση ελέγχου ...................... 38 8.4 Ασυμβίβαστο μεταξύ εκ̟αιδευτικού ε̟ιδόματος και ε̟ιδόματος
ανεργίας ..................................................................................................... 39 8.5 Υ̟οχρεώσεις των ΚΕΚ .............................................................................. 39 8.5.1 ∆ήλωση Έναρξης Τμήματος Κατάρτισης (Προγράμματος) ... 39 8.5.2 ∆ήλωση τρο̟ο̟οιήσεων ̟ρογράμματος ................................... 41 8.5.3 Υ̟οβολή στοιχείων ̟ροόδου της υλο̟οίησης του
̟ρογράμματος ............................................................................... 41 8.5.4 Υ̟οβολή α̟ολογιστικών στοιχείων του ̟ρογράμματος ........ 42 8.5.5 Παρακολούθηση της ένταξης των Ωφελουμένων στην αγορά
εργασίας - Υ̟οβολή σχετικών στοιχείων ................................... 43 8.5.6 Υ̟οχρέωση συνεργασίας σε ̟ερί̟τωση ελέγχου ...................... 44 8.5.7 Υ̟οχρεώσεις δημοσιότητας – Λοι̟ές υ̟οχρεώσεις .................. 44 8.6 Ολοκλήρωση της συμμετοχής στη δράση του Ωφελούμενου .............. 45 9 ΕΛΕΓΧΟΙ .............................................................................................................. 46 10 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ........................................................................................................ 47 10.1 Όροι και διαδικασία ̟ληρωμής της Ε̟ιταγής Κατάρτισης ................ 47 10.2 Όροι και διαδικασία ̟ληρωμής εκ̟αιδευτικού ε̟ιδόματος .............. 48 11 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΡΑΣΗ ....................................................................... 49
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”
3
ΡΕΥΙΒ " · κ :κ ΕΣΠΑ
ΓΜ-ιτΜΜΊιμω


Ο ΟΑΕ∆ α̟ό κοινού με την Ειδική Υ̟ηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδο-
τούμενων Ενεργειών α̟ό το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ) της Γενικής
Γραμματείας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υ̟ουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (καλούμενοι εφεξής συλλογικά «ο ∆ι-
καιούχος») είναι ∆ικαιούχος των ̟ράξεων, οι ο̟οίες εντάσσονται, στο
̟λαίσιο της δράσης «Ε̟ιχορήγηση με ε̟ιταγές κατάρτισης (training vouch-
er) της κατάρτισης και ̟ιστο̟οίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης
ΤΠΕ, ̟ου θα υλο̟οιηθεί α̟ό ̟ιστο̟οιημένα Κέντρα Ε̟αγγελματικής Κα-
τάρτισης», στον Άξονα Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Σύγκλι-
σης, στον Άξονα Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Ε-
ξόδου και στον Άξονα Προτεραιότητας 9 στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδια-
κής Εισόδου ̟ου συγχρηματοδοτούνται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο (ΕΚΤ) στο ̟λαίσιο του Ε.Π. “Ανά̟τυξη Ανθρώ̟ινου ∆υναμικού”.
Ο ∆ικαιούχος έχοντας υ̟’ όψιν τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3614/2007 «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανά̟τυξης» ό̟ως τρο̟ο-
̟οιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν. 3879/2011 «Ανά̟τυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και λοι̟ές διατάξεις»
(ΦΕΚ Α ́163)
3. Της υ̟ αριθμ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινής Α̟όφασης
των Υ̟ουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Α̟ασχόλησης και Κοι-
νωνικής Προστασίας «Τρο̟ο̟οίηση και κωδικο̟οίηση της
υ̟’αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε με τη με
αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Α̟όφαση των Υ̟ουρ-
γών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με
θέμα “Ενιαίο Σύστημα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και
Ελέγχου των Ενεργειών Ε̟αγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτού-
μενων α̟ό το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, ̟αράγραφος 2 του
Γενικού Κανονισμού 1083/2006, ό̟ως ισχύει, στο ̟λαίσιο του ΕΣΠΑ
(2007-2013) για όλα τα Ε̟ιχειρησιακά Προγράμματα ̟ου εμ̟εριέχουν
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”
4
ΡΕΥΙΒ " · κ :κ ΕΣΠΑ
ΓΜ-ιτΜΜΊιμω


δράσεις κατάρτισης” και ιδίως του άρθρου 2 αυτής, ̟ου αναφέρεται στο
σύστημα Ε̟ιταγών Κατάρτισης (Training Voucher).
4. Της υ̟ ́αριθμ. Οικ 110327 (ΦΕΚ 230/τ.Β/21.02.2005) Κοινής Α̟όφασης
των Υ̟ουργών Οικονομίας και Οικονομικών Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων «Σύστημα Πιστο̟οίησης Κέντρων Ε̟αγγελματικής Κατάρτι-
σης (Κ.Ε.Κ)», ό̟ως συμ̟ληρώθηκε με το άρθρο 12 της ΥΑ
9.16031/Οικ.3.2815/ 10-15.9.2009 (ΦΕΚ Β ́1999/15.9.09).
5. Της υ̟ ́ αριθμ. 111384 (ΦΕΚ Β ́ 616/19.05.2003) Κοινής Α̟όφασης των Υ-
̟ουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων «Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κέντρων Ε̟αγ-
γελματικής Κατάρτισης».
6. Της υ̟ ́αριθμ. A/25081/8.12.2005 (ΦΕΚ 1720/Α/2005) Kοινής A̟όφασης
των Υ̟ουργών Εσωτερικών ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Ανά̟τυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πιστο̟οίησης και
Περιοδικού Ελέγχου Φορέων Χορήγησης Πιστο̟οιητικών Πληροφορικής
ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ».
7. Της ̟ερί̟τωσης ιβ) της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000
«(ΦΕΚ Α ́248) «Κώδικας ΦΠΑ»
8. Της υ̟ ́ αριθμ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) Α-
̟όφασης του Υ̟ουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα ∆ι-
αχείρισης και τις με αριθμ. ̟ρωτ. 43804/ΕΥΘΥ/2041/7-9-2009 (ΦΕΚ
1957/Β/09-09-2009) και 28020/1212/30-06-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-07-2010)
τρο̟ο̟οιήσεών της.
9. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και την Κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1784/1999, ό̟ως
ισχύει.
10. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου
2006 ̟ερί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρω̟αϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανά̟τυξης , το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”
5
ΡΕΥΙΒ " · κ :κ ΕΣΠΑ
ΓΜ-ιτΜΜΊιμω


Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999, ό̟ως
ισχύει.
11. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της Ε̟ιτρο̟ής της 8ης ∆εκεμβρί-
ου 2006 για τη θέσ̟ιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου ̟ερί καθορισμό γενικών δια-
τάξεων για το Ευρω̟αϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης, το Ευρω̟αϊ-
κό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) α-
ριθμ. 1080/2006 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
το Ευρω̟αϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης , ό̟ως ισχύει.
12. Του Π.∆ 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας α̟ασχό-
λησης και διαχείρισης κοινοτικών και άλλων ̟όρων στο Υ̟ουργείο Εργα-
σίας», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.
13. Του Β.∆ 405/1971 (ΦΕΚ 123/Α) «Περί οργανώσεως, συγκροτήσεως και λει-
τουργίας των υ̟ηρεσιών του ΟΑΕ∆»,και τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α)
«Αναδιάρθρωση ΟΑΕ∆ και άλλες διατάξεις».
14. Toυ Ν.1545/1985, αρθρο 14 & 3 (ΦΕΚ 491/20-5-1985) «Εθνικό Σύστημα
Προστασίας α̟ό την Ανεργία και άλλες διατάξεις».
15. Της με αριθμ. 37156/18953/08 (ΦΕΚ 1005 Β/30-5-2008) ΚΥΑ «Τρο̟ο̟οίη-
ση της υ̟’ αριθμ. 107900/12.4.2001 κοινής υ̟ουργικής α̟όφασης (ΦΕΚ
599/21.5.2001) ό̟ως ισχύει με αντικείμενο την αναδιάρθρωση της Ειδικής
Υ̟ηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών α̟ό το Ευρω-
̟αϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο Υ̟ουργείο Α̟ασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007».
16. Της Α̟όφασης της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής C/2007/5534/12-11-2007 σχε-
τικά με την έγκριση του Ε̟ιχειρησιακού Προγράμματος «Ανά̟τυξη Αν-
θρώ̟ινου ∆υναμικού».
17. Την α̟ό 2.2360/3.28707.02.2012 έγγραφο της ΕΥΣΕΚΤ κατά το άρθρο 11
της με αριθμ. 1.5188/οικ.3.968 (ΦΕΚ 915/Β) /20/5/2011 ΚΥΑ για εξαίρεση
α̟ό το άρθρο 4, ̟αράγραφος 4.3.1.5, σημείο Γ της ανωτέρω ΚΥΑ.
18. Τη με αρ. ̟ρωτ. 1.17905/οικ. 6.3889/30-11-2011 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε με
την υ̟’ αριθ. 1.19097/οικ.6.4126/15-12-2011 και την υ̟’ αριθ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”
6
ΡΕΥΙΒ " · κ :κ ΕΣΠΑ
ΓΜ-ιτΜΜΊιμω


1.20060/οικ.6.4402-29/12/2011, Πρόσκληση με κωδικό 46 της ΕΥ∆ Ε.Π.
«Ανά̟τυξη Ανθρώ̟ινου ∆υναμικού», ̟ρος τον ΟΑΕ∆ για την υ̟οβολή
̟ροτάσεων ̟ράξεων σχετικά με την «Ε̟ιχορήγηση με ε̟ιταγές κατάρτισης
(training voucher) της κατάρτισης και ̟ιστο̟οίησης ανέργων σε βασικές
δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ ̟ου θα ̟ραγματο̟οιηθεί α̟ό ̟ιστο̟οιημένα Κέ-
ντρα Ε̟αγγελματικής Κατάρτισης» ̟ροκειμένου οι εν λόγω ̟ράξεις να ε-
νταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο ̟λαίσιο του Άξονα 3 του Ε̟ιχειρησι-
ακού Προγράμματος «Ανά̟τυξη Ανθρώ̟ινου ∆υναμικού».
19. Τη με αριθ. Πρωτ. 2.6967/οικ.6.1671/20.03.2012 Ένταξη Πράξης «Ε̟ιχορή-
γηση με ε̟ιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και ̟ιστο-
̟οίησης σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ ̟ου θα ̟ραγματο̟οιηθεί α̟ό
̟ιστο̟οιημένα κέντρα ε̟αγγελματικής κατάρτισης , στις 2 Περιφέρεις
Σταδιακής Εισόδου» με κωδικό MIS 3734000 στο Ε.Π. «Ανά̟τυξη Ανθρω-
̟ίνου ∆υναμικού».
20. Τη με αριθ. Πρωτ. 2.6966/οικ.6.1670/20.03.2012 Ένταξη Πράξης «Ε̟ιχορή-
γηση με ε̟ιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και ̟ιστο-
̟οίησης σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ ̟ου θα ̟ραγματο̟οιηθεί α̟ό
̟ιστο̟οιημένα κέντρα ε̟αγγελματικής κατάρτισης , στις 3 Περιφέρεις
Σταδιακής Εξόδου» με κωδικό MIS 373399 στο Ε.Π. «Ανά̟τυξη Ανθρω̟ί-
νου ∆υναμικού».
21. Τη με αριθ. Πρωτ. 2.6903/οικ.6.1660/20.03.2012 Ενταξη Πράξης «Ε̟ιχορή-
γηση με ε̟ιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και ̟ι-
στο̟οίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ ̟ου θα ̟ραγμα-
το̟οιηθεί α̟ό ̟ιστο̟οιημένα κέντρα ε̟αγγελματικής κατάρτισης, στις 8
Περιφέρειες Σύγκλισης» με κωδικό MIS 373398 στο Ε.Π. «Ανά̟τυξη Αν-
θρω̟ίνου ∆υναμικού».
22. Την υ̟’ αριθμ. Β109799/19/03/2012 σχετικά Σύμφωνα Α̟οδοχής Όρων
Α̟οφάσεων Ένταξης Πράξεων και Υ̟οχρεώσεων ∆ικαιούχου.
23. Το γεγονός ότι α̟ό την ̟αρούσα θα ̟ροκληθεί δα̟άνη ̟ου δεν θα υ̟ερ-
βεί τα 22.000.000 (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) θα καλυφθεί α̟ό το
Πρόγραμμα ∆ημοσίων Ε̟ενδύσεων σε βάρος του κωδικού KAE 2659
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”
7
ΒΕ)! =εΕΣΠΑ
εφ
Μ Ε. ΗΕ σε
ΓΜ-ιτΜΜΊιμω
ι.πωωι·ικιιιυπη Η»ΦΑΡπ·Η ΔΠΕ!.


24. Την με αριθμ 930/14/3-4-2012 α̟όφαση έγκρισης της ̟αρούσας ̟ρόσκλη-
σης α̟ό το ∆.Σ του ΟΑΕ∆.
Εγκρίνει και εκδίδει την ̟αρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για τη ∆ράση με αντικείμενο:
“ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING
VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ
ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙ-
ΣΗΣ”
1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
1.1 Περιγραφή της δράσης
1. Αντικείμενο της δράσης – ∆ικαιούχος: Η δράση αναφέρεται στην ε̟ι-
χορήγηση, με ε̟ιταγές κατάρτισης (training vouchers εφεξής “ε̟ιταγές
κατάρτισης”), της συνεχιζόμενης ε̟αγγελματικής κατάρτισης ανέργων.
Η κατάρτιση θα γίνει σε ̟ρογράμματα με αντικείμενο τις Βασικές ∆εξιότη-
τες Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Ε̟ικοινωνιών (εφεξής «ΤΠΕ»)
και ̟εριλαμβάνει την ̟ιστο̟οίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, ̟ου α̟ο-
κτώνται α̟ό αυτά.
Τα ̟ρογράμματα θα υλο̟οιηθούν α̟ό ̟ιστο̟οιημένα Κέντρα Ε̟αγγελμα-
τικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα ο̟οία θα εγγραφούν στο Μητρώο ΚΕΚ, ̟ου θα
συγκροτήσει ο ΟΑΕ∆ για την υλο̟οίηση της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης (εφε-
ξής “Μητρώο ΚΕΚ”).
Για την ολοκλήρωση του ̟ρογράμματος τα ΚΕΚ θα ̟αρέχουν στους καταρτι-
ζόμενους και τη δυνατότητα ̟ιστο̟οίησης α̟ό Φορείς Πιστο̟οίησης βασικών
δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ, ̟ου α̟οκτήθηκαν α̟ό αυτούς κατά τη διάρκεια
της κατάρτισης.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”
8
ΡΕΥΙΒ " · κ :κ ΕΣΠΑ
ΓΜ-ιτΜΜΊιμω


Οι άνεργοι, ̟ου θα καταρτιστούν με τα ̟ρογράμματα, θα ε̟ιλεγούν με τη
διαδικασία, ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αρούσα και θα εγγραφούν στο Μητρώο
Ωφελούμενων (εφεξής “Μητρώο Ωφελούμενων”). Οι άνεργοι ̟ου θα εγ-
γραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων θα λάβουν μια ε̟ιταγή κατάρτισης με
την ο̟οία θα ̟ληρωθεί το ̟ρόγραμμα κατάρτισης ̟ου θα ̟αρακολουθή-
σουν σύμφωνα με τους όρους της ̟αρούσας. Η συμμετοχή των ανέργων στις
εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, ̟ου θα α̟οκτηθούν
α̟ό τα ̟ρογράμματα είναι υ̟οχρεωτική.
Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και της συμμετοχής στις εξετάσεις
̟ιστο̟οίησης καθώς και των διαδικασιών, ̟ου ορίζονται στην ̟αρούσα, ο
ΟΑΕ∆ θα καταβάλει στους ανέργους, ̟ου θα καταρτιστούν εκ̟αιδευτικό
ε̟ίδομα (εφεξής “εκ̟αιδευτικό ε̟ίδομα”), το ο̟οίο ε̟ίσης χρηματοδοτεί-
ται α̟ό τη δράση.
∆ικαιούχος των ̟ράξεων της ∆ράσης κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν.
3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) είναι ο ΟΑΕ∆ α̟ό κοινού με την Ειδική Υ̟ηρεσία
Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών α̟ό το Ευρω̟αϊ-
κό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ) της Γενικής Γραμματείας ∆ιαχείρισης Κοινοτι-
κών και άλλων Πόρων του Υ̟ουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης. Η ΕΥΕ ως ∆ικαιούχος ̟ροβαίνει στην ̟αρακολούθηση, στον έλεγχο
και στην ̟ιστο̟οίηση της υλο̟οίησης του φυσικού αντικειμένου των ̟ρο-
γραμμάτων με βάση τους όρους ̟ου διέ̟ουν την ̟αρούσα.
2. Γενικοί όροι:
1. Όλοι οι όροι της ̟αρούσας είναι υ̟οχρεωτικοί για όσους συμμετέχουν με
ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο και σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο στη διαδικασία αυτής,
2. Η συμμετοχή στη διαδικασία, ̟ου ̟εριγράφεται στην ̟αρούσα, συνε̟ά-
γεται την ̟λήρη και ανε̟ιφύλακτη α̟οδοχή του συνόλου των όρων αυτής,
3. Η υ̟οβολή αίτησης συμμετοχής σε Μητρώο της ̟αρούσας συνιστά ε-
ξουσιοδότηση ̟ρος τον ΟΑΕ∆ για τη χρήση και ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ι-
κών δεδομένων του αιτούντος α̟οκλειστικά για τους σκο̟ούς του ̟αρόντος.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”
9
ΡΕΥΙΒ " · κ :κ ΕΣΠΑ
ΓΜ-ιτΜΜΊιμω


4. Ο ∆ικαιούχος των ̟ράξεων θα εξασφαλίσει ότι θα γίνουν οι α̟αιτούμε-
νες ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης ̟ου α̟αιτούν και ̟ροβλέ̟ουν
οι Κανονισμοί της Ε.Ε
5. Ο ∆ικαιούχος ε̟ιφυλάσσεται για τη διενέργεια ελέγχων ε̟αλήθευσης των
στοιχείων, ̟ου θα υ̟οβληθούν, α̟ό όσους συμμετέχουν στη διαδικασία, ̟ου
̟εριγράφεται στην ̟αρούσα,
6. Η ̟αροχή υ̟ηρεσιών ε̟αγγελματικής κατάρτισης α̟αλλάσσεται α̟ό
ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της ̟ερ. ιβ) της ̟αρ.1 του άρθρου 22 του Ν.
2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.
7. Οι άνεργοι, ̟ου θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν α̟ο-
κλειστικά τα δικαιώματα και τις υ̟οχρεώσεις, ̟ου ορίζονται στην ̟αρούσα
και οφείλουν να τηρούν τις ανάλογες διαδικασίες για την άσκησή τους.
8. Τα ΚΕΚ, ̟ου θα εγγραφούν στο Μητρώο ΚΕΚ έχουν τις υ̟οχρεώσεις του
«Αναδόχου/̟αρόχου», ό̟ως ορίζεται στην υ̟’ αριθμ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ
915/Β/20.5.2011) Κοινή Α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονομίας και Οικονομι-
κών και Α̟ασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τρο̟ο̟οίηση και κωδικο-
̟οίηση της υ̟’αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε με τη με
αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονο-
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ-
μάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα “Ενιαίο Σύστημα ∆ιαχείρι-
σης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Ε̟αγγελματικής
Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων α̟ό το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, ̟α-
ράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, ό̟ως ισχύει, στο ̟λαίσιο του ΕΣΠΑ
(2007-2013) για όλα τα Ε̟ιχειρησιακά Προγράμματα ̟ου εμ̟εριέχουν δράσεις κατάρτι-
σης» καθώς και α̟οκλειστικά τα δικαιώματα ̟ου ορίζονται στην ̟αρα̟άνω
και στην ̟αρούσα.
3. Προγράμματα κατάρτισης:
▪ Με τα ̟ρογράμματα κατάρτισης ε̟ιδιώκεται η α̟όκτηση ̟ιστο̟οίησης
των βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”
10
ΡΕΥΙΒ " · κ :κ ΕΣΠΑ
ΓΜ-ιτΜΜΊιμω
http://www.scribd.com/doc/88247037/Seminario-%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-5-4-2012Seminario Επιδοτούμενα ανέργων 5 4 2012ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
“ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING
VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ
ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ”
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1
Αθήνα 05/04/2012
Ί'ΜΜΜ Μ” μι! κοκκαΜΜ Ε.Μ Ι‹=
Φ ΟΜΕΔ Κ +έΈ .εεε==.ιεεε=εεει·εων.ει....Μ. Β.._.Α ω ·~
= κ η Ξ « Η _
Ξ ιωππκικσωππκοτω·ωιικοτ ΏΜΦιΡΞΩ¦Ξἔ
ΣΠΑ 2οο·ωοι3
`ἔ
εε
Εευρωπκϊκή Ένωση τω.-ΜΔ Μ». '


Περιεχόμενα
1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ................................................................... 8 1.1 Περιγραφή της δράσης ............................................................................... 8 1.2 Στόχος της δράσης .................................................................................... 14 1.3 Χρονοδιάγραμμα Υλο̟οίησης της δράσης - Προϋ̟ολογισμός –
Γεωγραφική Κατανομή Πόρων - Αριθμός Ωφελουμένων .................. 14 2 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ................................................................................ 17 2.1 ∆ικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων ............................. 17 2.2 ∆ιαδικασία υ̟οβολής Αίτησης Συμμετοχής ......................................... 17 2.3 Κριτήρια ε̟ιλογής - μοριοδότηση .......................................................... 18 2.4. ∆ιαδικασία ε̟ιλογής των Ωφελουμένων– Κατάρτιση Μητρώου
Ωφελουμένων ............................................................................................. 18 3 ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) .................................... 20 3.1 Χαρακτηριστικά της Ε̟ιταγής Κατάρτισης – Οικονομική αξία ........ 20 3.2 Καλυ̟τόμενα κόστη α̟ό την ε̟ιταγή κατάρτισης .............................. 21 3.3 Όροι και ∆ιαδικασία χορήγησης και ̟αραλαβής των ε̟ιταγής
κατάρτισης ................................................................................................. 22 4 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ............................................................................ 23 5 ΜΗΤΡΩΟ ΚΕΚ .................................................................................................... 25 5.1 Μητρώο ΚΕΚ ............................................................................................. 25 5.1.1 ∆ικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο ΚΕΚ ................................. 25 5.1.2 Υ̟οβολή Αίτησης Συμμετοχής - Όροι συμμετοχής .................. 26 5.1.3 ∆ιαδικασία Ένταξης στο Μητρώο ΚΕΚ ..................................... 28 5.2 ∆ιαθέσιμο ενημερωτικό υλικό για κάθε ΚΕΚ - μέλος του Μητρώου . 28 6 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ............................................................................................... 30 6.1 ∆ιάρκεια ..................................................................................................... 30 6.2 Υ̟οδομές κατάρτισης ............................................................................... 30 6.3 Εκ̟αιδευτές ................................................................................................ 31 6.4 Περιεχόμενο εκ̟αιδευτικών ̟ρογραμμάτων – Τεχνικές εκ̟αίδευσης
...................................................................................................................... 32 6.5 Συμμετέχοντες - Αριθμός καταρτιζομένων ανά τμήμα ....................... 32 6.6 Βεβαίωση ̟αρακολούθησης ̟ρογράμματος κατάρτισης .................... 33 6.7 Λοι̟οί όροι κατάρτισης ........................................................................... 33 7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ ...... 34 7.1 Οργάνωση της Πιστο̟οίησης – Φορείς ̟ιστο̟οίησης ......................... 34 7.2 Βεβαίωση συμμετοχής σε εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης ................................ 35 8 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ........................... 35 8.1 Ε̟ιλογή ΚΕΚ α̟ό τους Ωφελούμενους– Σύναψη σύμβασης ............. 35 8.2 Έλεγχος ̟ριν α̟ό την υ̟ογραφή σύμβασης – ∆ήλωση σύμβασης ... 36 8.3 Υ̟οχρεώσεις Ωφελουμένων. .................................................................... 37
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”
2
ΡΕΥΙΒ " · κ :κ ΕΣΠΑ
ΓΜ-ιτΜΜΊιμω


8.3.1 Υ̟οχρεώσεις Ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της κατάρτισης
.......................................................................................................... 37 8.3.2 Υ̟οχρεώσεις Ωφελουμένων κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση της δράσης ...................................................................................... 38 8.3.3 Υ̟οχρέωση συνεργασίας σε ̟ερί̟τωση ελέγχου ...................... 38 8.4 Ασυμβίβαστο μεταξύ εκ̟αιδευτικού ε̟ιδόματος και ε̟ιδόματος
ανεργίας ..................................................................................................... 39 8.5 Υ̟οχρεώσεις των ΚΕΚ .............................................................................. 39 8.5.1 ∆ήλωση Έναρξης Τμήματος Κατάρτισης (Προγράμματος) ... 39 8.5.2 ∆ήλωση τρο̟ο̟οιήσεων ̟ρογράμματος ................................... 41 8.5.3 Υ̟οβολή στοιχείων ̟ροόδου της υλο̟οίησης του
̟ρογράμματος ............................................................................... 41 8.5.4 Υ̟οβολή α̟ολογιστικών στοιχείων του ̟ρογράμματος ........ 42 8.5.5 Παρακολούθηση της ένταξης των Ωφελουμένων στην αγορά
εργασίας - Υ̟οβολή σχετικών στοιχείων ................................... 43 8.5.6 Υ̟οχρέωση συνεργασίας σε ̟ερί̟τωση ελέγχου ...................... 44 8.5.7 Υ̟οχρεώσεις δημοσιότητας – Λοι̟ές υ̟οχρεώσεις .................. 44 8.6 Ολοκλήρωση της συμμετοχής στη δράση του Ωφελούμενου .............. 45 9 ΕΛΕΓΧΟΙ .............................................................................................................. 46 10 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ........................................................................................................ 47 10.1 Όροι και διαδικασία ̟ληρωμής της Ε̟ιταγής Κατάρτισης ................ 47 10.2 Όροι και διαδικασία ̟ληρωμής εκ̟αιδευτικού ε̟ιδόματος .............. 48 11 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΡΑΣΗ ....................................................................... 49
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”
3
ΡΕΥΙΒ " · κ :κ ΕΣΠΑ
ΓΜ-ιτΜΜΊιμω


Ο ΟΑΕ∆ α̟ό κοινού με την Ειδική Υ̟ηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδο-
τούμενων Ενεργειών α̟ό το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ) της Γενικής
Γραμματείας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υ̟ουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (καλούμενοι εφεξής συλλογικά «ο ∆ι-
καιούχος») είναι ∆ικαιούχος των ̟ράξεων, οι ο̟οίες εντάσσονται, στο
̟λαίσιο της δράσης «Ε̟ιχορήγηση με ε̟ιταγές κατάρτισης (training vouch-
er) της κατάρτισης και ̟ιστο̟οίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης
ΤΠΕ, ̟ου θα υλο̟οιηθεί α̟ό ̟ιστο̟οιημένα Κέντρα Ε̟αγγελματικής Κα-
τάρτισης», στον Άξονα Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Σύγκλι-
σης, στον Άξονα Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Ε-
ξόδου και στον Άξονα Προτεραιότητας 9 στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδια-
κής Εισόδου ̟ου συγχρηματοδοτούνται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο (ΕΚΤ) στο ̟λαίσιο του Ε.Π. “Ανά̟τυξη Ανθρώ̟ινου ∆υναμικού”.
Ο ∆ικαιούχος έχοντας υ̟’ όψιν τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3614/2007 «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανά̟τυξης» ό̟ως τρο̟ο-
̟οιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν. 3879/2011 «Ανά̟τυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και λοι̟ές διατάξεις»
(ΦΕΚ Α ́163)
3. Της υ̟ αριθμ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινής Α̟όφασης
των Υ̟ουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Α̟ασχόλησης και Κοι-
νωνικής Προστασίας «Τρο̟ο̟οίηση και κωδικο̟οίηση της
υ̟’αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε με τη με
αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Α̟όφαση των Υ̟ουρ-
γών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με
θέμα “Ενιαίο Σύστημα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και
Ελέγχου των Ενεργειών Ε̟αγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτού-
μενων α̟ό το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, ̟αράγραφος 2 του
Γενικού Κανονισμού 1083/2006, ό̟ως ισχύει, στο ̟λαίσιο του ΕΣΠΑ
(2007-2013) για όλα τα Ε̟ιχειρησιακά Προγράμματα ̟ου εμ̟εριέχουν
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”
4
ΜΒΝΕ. Β
χ ΕΣΠΑ ω!. 2007-2013
ΗἩΛΡΒἩΙΙΤῇ¦ ' · · · · ..
ἑΞπωἶω πωσ-η
ΓΜ-ιτΜΜΊιμω


δράσεις κατάρτισης” και ιδίως του άρθρου 2 αυτής, ̟ου αναφέρεται στο
σύστημα Ε̟ιταγών Κατάρτισης (Training Voucher).
4. Της υ̟ ́αριθμ. Οικ 110327 (ΦΕΚ 230/τ.Β/21.02.2005) Κοινής Α̟όφασης
των Υ̟ουργών Οικονομίας και Οικονομικών Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων «Σύστημα Πιστο̟οίησης Κέντρων Ε̟αγγελματικής Κατάρτι-
σης (Κ.Ε.Κ)», ό̟ως συμ̟ληρώθηκε με το άρθρο 12 της ΥΑ
9.16031/Οικ.3.2815/ 10-15.9.2009 (ΦΕΚ Β ́1999/15.9.09).
5. Της υ̟ ́ αριθμ. 111384 (ΦΕΚ Β ́ 616/19.05.2003) Κοινής Α̟όφασης των Υ-
̟ουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων «Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κέντρων Ε̟αγ-
γελματικής Κατάρτισης».
6. Της υ̟ ́αριθμ. A/25081/8.12.2005 (ΦΕΚ 1720/Α/2005) Kοινής A̟όφασης
των Υ̟ουργών Εσωτερικών ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Ανά̟τυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πιστο̟οίησης και
Περιοδικού Ελέγχου Φορέων Χορήγησης Πιστο̟οιητικών Πληροφορικής
ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ».
7. Της ̟ερί̟τωσης ιβ) της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000
«(ΦΕΚ Α ́248) «Κώδικας ΦΠΑ»
8. Της υ̟ ́ αριθμ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) Α-
̟όφασης του Υ̟ουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα ∆ι-
αχείρισης και τις με αριθμ. ̟ρωτ. 43804/ΕΥΘΥ/2041/7-9-2009 (ΦΕΚ
1957/Β/09-09-2009) και 28020/1212/30-06-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-07-2010)
τρο̟ο̟οιήσεών της.
9. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και την Κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1784/1999, ό̟ως
ισχύει.
10. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου
2006 ̟ερί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρω̟αϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανά̟τυξης , το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”
5
ΡΕΥΙΒ " · κ :κ ΕΣΠΑ
ΓΜ-ιτΜΜΊιμω


Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999, ό̟ως
ισχύει.
11. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της Ε̟ιτρο̟ής της 8ης ∆εκεμβρί-
ου 2006 για τη θέσ̟ιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου ̟ερί καθορισμό γενικών δια-
τάξεων για το Ευρω̟αϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης, το Ευρω̟αϊ-
κό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) α-
ριθμ. 1080/2006 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
το Ευρω̟αϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης , ό̟ως ισχύει.
12. Του Π.∆ 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας α̟ασχό-
λησης και διαχείρισης κοινοτικών και άλλων ̟όρων στο Υ̟ουργείο Εργα-
σίας», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.
13. Του Β.∆ 405/1971 (ΦΕΚ 123/Α) «Περί οργανώσεως, συγκροτήσεως και λει-
τουργίας των υ̟ηρεσιών του ΟΑΕ∆»,και τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α)
«Αναδιάρθρωση ΟΑΕ∆ και άλλες διατάξεις».
14. Toυ Ν.1545/1985, αρθρο 14 & 3 (ΦΕΚ 491/20-5-1985) «Εθνικό Σύστημα
Προστασίας α̟ό την Ανεργία και άλλες διατάξεις».
15. Της με αριθμ. 37156/18953/08 (ΦΕΚ 1005 Β/30-5-2008) ΚΥΑ «Τρο̟ο̟οίη-
ση της υ̟’ αριθμ. 107900/12.4.2001 κοινής υ̟ουργικής α̟όφασης (ΦΕΚ
599/21.5.2001) ό̟ως ισχύει με αντικείμενο την αναδιάρθρωση της Ειδικής
Υ̟ηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών α̟ό το Ευρω-
̟αϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο Υ̟ουργείο Α̟ασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007».
16. Της Α̟όφασης της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής C/2007/5534/12-11-2007 σχε-
τικά με την έγκριση του Ε̟ιχειρησιακού Προγράμματος «Ανά̟τυξη Αν-
θρώ̟ινου ∆υναμικού».
17. Την α̟ό 2.2360/3.28707.02.2012 έγγραφο της ΕΥΣΕΚΤ κατά το άρθρο 11
της με αριθμ. 1.5188/οικ.3.968 (ΦΕΚ 915/Β) /20/5/2011 ΚΥΑ για εξαίρεση
α̟ό το άρθρο 4, ̟αράγραφος 4.3.1.5, σημείο Γ της ανωτέρω ΚΥΑ.
18. Τη με αρ. ̟ρωτ. 1.17905/οικ. 6.3889/30-11-2011 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε με
την υ̟’ αριθ. 1.19097/οικ.6.4126/15-12-2011 και την υ̟’ αριθ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”
6
ΡΕΥΙΒ " · κ :κ ΕΣΠΑ
ΓΜ-ιτΜΜΊιμω


1.20060/οικ.6.4402-29/12/2011, Πρόσκληση με κωδικό 46 της ΕΥ∆ Ε.Π.
«Ανά̟τυξη Ανθρώ̟ινου ∆υναμικού», ̟ρος τον ΟΑΕ∆ για την υ̟οβολή
̟ροτάσεων ̟ράξεων σχετικά με την «Ε̟ιχορήγηση με ε̟ιταγές κατάρτισης
(training voucher) της κατάρτισης και ̟ιστο̟οίησης ανέργων σε βασικές
δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ ̟ου θα ̟ραγματο̟οιηθεί α̟ό ̟ιστο̟οιημένα Κέ-
ντρα Ε̟αγγελματικής Κατάρτισης» ̟ροκειμένου οι εν λόγω ̟ράξεις να ε-
νταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο ̟λαίσιο του Άξονα 3 του Ε̟ιχειρησι-
ακού Προγράμματος «Ανά̟τυξη Ανθρώ̟ινου ∆υναμικού».
19. Τη με αριθ. Πρωτ. 2.6967/οικ.6.1671/20.03.2012 Ένταξη Πράξης «Ε̟ιχορή-
γηση με ε̟ιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και ̟ιστο-
̟οίησης σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ ̟ου θα ̟ραγματο̟οιηθεί α̟ό
̟ιστο̟οιημένα κέντρα ε̟αγγελματικής κατάρτισης , στις 2 Περιφέρεις
Σταδιακής Εισόδου» με κωδικό MIS 3734000 στο Ε.Π. «Ανά̟τυξη Ανθρω-
̟ίνου ∆υναμικού».
20. Τη με αριθ. Πρωτ. 2.6966/οικ.6.1670/20.03.2012 Ένταξη Πράξης «Ε̟ιχορή-
γηση με ε̟ιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και ̟ιστο-
̟οίησης σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ ̟ου θα ̟ραγματο̟οιηθεί α̟ό
̟ιστο̟οιημένα κέντρα ε̟αγγελματικής κατάρτισης , στις 3 Περιφέρεις
Σταδιακής Εξόδου» με κωδικό MIS 373399 στο Ε.Π. «Ανά̟τυξη Ανθρω̟ί-
νου ∆υναμικού».
21. Τη με αριθ. Πρωτ. 2.6903/οικ.6.1660/20.03.2012 Ενταξη Πράξης «Ε̟ιχορή-
γηση με ε̟ιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και ̟ι-
στο̟οίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ ̟ου θα ̟ραγμα-
το̟οιηθεί α̟ό ̟ιστο̟οιημένα κέντρα ε̟αγγελματικής κατάρτισης, στις 8
Περιφέρειες Σύγκλισης» με κωδικό MIS 373398 στο Ε.Π. «Ανά̟τυξη Αν-
θρω̟ίνου ∆υναμικού».
22. Την υ̟’ αριθμ. Β109799/19/03/2012 σχετικά Σύμφωνα Α̟οδοχής Όρων
Α̟οφάσεων Ένταξης Πράξεων και Υ̟οχρεώσεων ∆ικαιούχου.
23. Το γεγονός ότι α̟ό την ̟αρούσα θα ̟ροκληθεί δα̟άνη ̟ου δεν θα υ̟ερ-
βεί τα 22.000.000 (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) θα καλυφθεί α̟ό το
Πρόγραμμα ∆ημοσίων Ε̟ενδύσεων σε βάρος του κωδικού KAE 2659
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”
7
ΡΕΥΙΒ " · κ :κ ΕΣΠΑ
ΓΜ-ιτΜΜΊιμω


24. Την με αριθμ 930/14/3-4-2012 α̟όφαση έγκρισης της ̟αρούσας ̟ρόσκλη-
σης α̟ό το ∆.Σ του ΟΑΕ∆.
Εγκρίνει και εκδίδει την ̟αρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για τη ∆ράση με αντικείμενο:
“ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING
VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ
ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙ-
ΣΗΣ”
1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
1.1 Περιγραφή της δράσης
1. Αντικείμενο της δράσης – ∆ικαιούχος: Η δράση αναφέρεται στην ε̟ι-
χορήγηση, με ε̟ιταγές κατάρτισης (training vouchers εφεξής “ε̟ιταγές
κατάρτισης”), της συνεχιζόμενης ε̟αγγελματικής κατάρτισης ανέργων.
Η κατάρτιση θα γίνει σε ̟ρογράμματα με αντικείμενο τις Βασικές ∆εξιότη-
τες Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Ε̟ικοινωνιών (εφεξής «ΤΠΕ»)
και ̟εριλαμβάνει την ̟ιστο̟οίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, ̟ου α̟ο-
κτώνται α̟ό αυτά.
Τα ̟ρογράμματα θα υλο̟οιηθούν α̟ό ̟ιστο̟οιημένα Κέντρα Ε̟αγγελμα-
τικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα ο̟οία θα εγγραφούν στο Μητρώο ΚΕΚ, ̟ου θα
συγκροτήσει ο ΟΑΕ∆ για την υλο̟οίηση της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης (εφε-
ξής “Μητρώο ΚΕΚ”).
Για την ολοκλήρωση του ̟ρογράμματος τα ΚΕΚ θα ̟αρέχουν στους καταρτι-
ζόμενους και τη δυνατότητα ̟ιστο̟οίησης α̟ό Φορείς Πιστο̟οίησης βασικών
δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ, ̟ου α̟οκτήθηκαν α̟ό αυτούς κατά τη διάρκεια
της κατάρτισης.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”
8
ΡΕΥΙΒ " · κ :κ ΕΣΠΑ
ΓΜ-ιτΜΜΊιμω


Οι άνεργοι, ̟ου θα καταρτιστούν με τα ̟ρογράμματα, θα ε̟ιλεγούν με τη
διαδικασία, ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αρούσα και θα εγγραφούν στο Μητρώο
Ωφελούμενων (εφεξής “Μητρώο Ωφελούμενων”). Οι άνεργοι ̟ου θα εγ-
γραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων θα λάβουν μια ε̟ιταγή κατάρτισης με
την ο̟οία θα ̟ληρωθεί το ̟ρόγραμμα κατάρτισης ̟ου θα ̟αρακολουθή-
σουν σύμφωνα με τους όρους της ̟αρούσας. Η συμμετοχή των ανέργων στις
εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, ̟ου θα α̟οκτηθούν
α̟ό τα ̟ρογράμματα είναι υ̟οχρεωτική.
Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και της συμμετοχής στις εξετάσεις
̟ιστο̟οίησης καθώς και των διαδικασιών, ̟ου ορίζονται στην ̟αρούσα, ο
ΟΑΕ∆ θα καταβάλει στους ανέργους, ̟ου θα καταρτιστούν εκ̟αιδευτικό
ε̟ίδομα (εφεξής “εκ̟αιδευτικό ε̟ίδομα”), το ο̟οίο ε̟ίσης χρηματοδοτεί-
ται α̟ό τη δράση.
∆ικαιούχος των ̟ράξεων της ∆ράσης κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν.
3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) είναι ο ΟΑΕ∆ α̟ό κοινού με την Ειδική Υ̟ηρεσία
Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών α̟ό το Ευρω̟αϊ-
κό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ) της Γενικής Γραμματείας ∆ιαχείρισης Κοινοτι-
κών και άλλων Πόρων του Υ̟ουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης. Η ΕΥΕ ως ∆ικαιούχος ̟ροβαίνει στην ̟αρακολούθηση, στον έλεγχο
και στην ̟ιστο̟οίηση της υλο̟οίησης του φυσικού αντικειμένου των ̟ρο-
γραμμάτων με βάση τους όρους ̟ου διέ̟ουν την ̟αρούσα.
2. Γενικοί όροι:
1. Όλοι οι όροι της ̟αρούσας είναι υ̟οχρεωτικοί για όσους συμμετέχουν με
ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο και σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο στη διαδικασία αυτής,
2. Η συμμετοχή στη διαδικασία, ̟ου ̟εριγράφεται στην ̟αρούσα, συνε̟ά-
γεται την ̟λήρη και ανε̟ιφύλακτη α̟οδοχή του συνόλου των όρων αυτής,
3. Η υ̟οβολή αίτησης συμμετοχής σε Μητρώο της ̟αρούσας συνιστά ε-
ξουσιοδότηση ̟ρος τον ΟΑΕ∆ για τη χρήση και ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ι-
κών δεδομένων του αιτούντος α̟οκλειστικά για τους σκο̟ούς του ̟αρόντος.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”
9
ΡΕΥΙΒ " · κ :κ ΕΣΠΑ
ΓΜ-ιτΜΜΊιμω


4. Ο ∆ικαιούχος των ̟ράξεων θα εξασφαλίσει ότι θα γίνουν οι α̟αιτούμε-
νες ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης ̟ου α̟αιτούν και ̟ροβλέ̟ουν
οι Κανονισμοί της Ε.Ε
5. Ο ∆ικαιούχος ε̟ιφυλάσσεται για τη διενέργεια ελέγχων ε̟αλήθευσης των
στοιχείων, ̟ου θα υ̟οβληθούν, α̟ό όσους συμμετέχουν στη διαδικασία, ̟ου
̟εριγράφεται στην ̟αρούσα,
6. Η ̟αροχή υ̟ηρεσιών ε̟αγγελματικής κατάρτισης α̟αλλάσσεται α̟ό
ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της ̟ερ. ιβ) της ̟αρ.1 του άρθρου 22 του Ν.
2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.
7. Οι άνεργοι, ̟ου θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν α̟ο-
κλειστικά τα δικαιώματα και τις υ̟οχρεώσεις, ̟ου ορίζονται στην ̟αρούσα
και οφείλουν να τηρούν τις ανάλογες διαδικασίες για την άσκησή τους.
8. Τα ΚΕΚ, ̟ου θα εγγραφούν στο Μητρώο ΚΕΚ έχουν τις υ̟οχρεώσεις του
«Αναδόχου/̟αρόχου», ό̟ως ορίζεται στην υ̟’ αριθμ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ
915/Β/20.5.2011) Κοινή Α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονομίας και Οικονομι-
κών και Α̟ασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τρο̟ο̟οίηση και κωδικο-
̟οίηση της υ̟’αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε με τη με
αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονο-
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ-
μάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα “Ενιαίο Σύστημα ∆ιαχείρι-
σης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Ε̟αγγελματικής
Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων α̟ό το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, ̟α-
ράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, ό̟ως ισχύει, στο ̟λαίσιο του ΕΣΠΑ
(2007-2013) για όλα τα Ε̟ιχειρησιακά Προγράμματα ̟ου εμ̟εριέχουν δράσεις κατάρτι-
σης» καθώς και α̟οκλειστικά τα δικαιώματα ̟ου ορίζονται στην ̟αρα̟άνω
και στην ̟αρούσα.
3. Προγράμματα κατάρτισης:
▪ Με τα ̟ρογράμματα κατάρτισης ε̟ιδιώκεται η α̟όκτηση ̟ιστο̟οίησης
των βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”
10
ΡΕΥΙΒ " · κ :κ ΕΣΠΑ
ΓΜ-ιτΜΜΊιμω

Κατάρτιση με αμοιβή
[scribd id=88251194 key=key-2aq0ahl7o4dm74rqgqay mode=list]ODHGOS PROGRAMMATOS.Κατάρτιση με αμοιβή http://www.scribd.com/doc/88251194/ODHGOS-PROGRAMMATOS-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%B2%CE%AE,
Κατάρτιση με αμοιβή