Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, Δήμος Πεντέλης

http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/%CE%924%CE%927%CE%A9%CE%9E3-6%CE%9C%CE%9C

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 80/2012 «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 80/2012 «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας
Ημ/νια: 26/03/2012
Φορέας: Δήμος Πεντέλης
ΑΔΑ: Β4Β7ΩΞ3-6ΜΜ

 • ΑΔΑΒ4Β7ΩΞ3-6ΜΜ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου80
 • ΘέμαΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 80/2012 «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας
 • Τελικός ΥπογράφωνΠρόεδρος Δ.Σ. - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ - ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ -
 • Ημερομηνία Απόφασης26/03/2012
 • Ημερομηνία Ανάρτησης30/03/2012 14:03:11
 • Είδος ΑπόφασηςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
 • ΦορέαςΔήμος Πεντέλης
 • ΜονάδαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 • Θεματική
  • Διοικητικές διαδικασίες
 • ΑρχείοΛήψη ΑρχείουSHA-256: f9332ecbe3a6690abbe8951c3066cd0ea0aa27ffca9586abd92ba392f964d2b3


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ


Όλοι οι φορείς

Αναζήτηση: [Σύνθετη Αναζήτηση]
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 80/2012 «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για κάλυψη αναγκών Πολιτικής ΠροστασίαςΑΔΑΒ4Β7ΩΞ3-6ΜΜΑριθμός Πρωτοκόλλου80ΘέμαΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 80/2012 «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για κάλυψη αναγκών Πολιτικής ΠροστασίαςΤελικός ΥπογράφωνΠρόεδρος Δ.Σ. - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ - ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ - Ημερομηνία Απόφασης26/03/2012Ημερομηνία Ανάρτησης30/03/2012 14:03:11Είδος ΑπόφασηςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΦορέαςΔήμος ΠεντέληςΜονάδαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΘεματικήΔιοικητικές διαδικασίεςΑρχείοΛήψη ΑρχείουSHA-256: f9332ecbe3a6690abbe8951c3066cd0ea0aa27ffca9586abd92ba392f964d2b3 Σχεδιάστηκε από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και υλοποιήθηκε με χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε
Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Καταγραφή Στατιστικών με χρήση "cookies"


1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμ. 7/2012 τακτικής συνεδρίασης του ημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ.Απόφασης: 80/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού ικαίου Ορισμένου
Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για κάλυψη αναγκών Πολιτικής
Προστασίας».
Στα Μελίσσια και στο ημοτικό κατάστημα, σήμερα 26 του μηνός Μαρτίου 2012 ημέρα
ευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το ημοτικό Συμβούλιο
Πεντέλης ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 6707/20.3.2012 έγγραφη πρόσκληση της
Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του ημοτικού Συμβουλίου και στον ήμαρχο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών
βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη και ονομαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΡΟΕ ΡΟΣ
2. ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ .Σ.
3. ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕ5ΡΓΙΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ
4. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙ5ΤΗΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ
5. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ
6. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ 5ΡΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ
7. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ
8. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
9. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «
10. ΓΚΑΤΖΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙ5ΤΗΣ «
11. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ «
12. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ «
13. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ «
14. ΧΕΙΛΑΣ ΓΕ5ΡΓΙΟΣ «
15. ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ «
16. Μ5ΡΑΪΤΗΣ Κ5Ν/ΝΟΣ - «
17. Ζ5ΗΣ Ι5ΑΝΝΗΣ «
18. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ «
19. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «
20. ΚΑΛΛΙΑΝΙ5ΤΗΣ Κ5Ν/ΝΟΣ «
21. ΣΙ5ΜΟΣ ΒΛΑΣΣΙΟΣ «
22. ΠΑΠΑΚ5ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ «
23. Κ5ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «
24. ΣΑΦΛΙΑΝΗΣ Ι5ΑΝΝΗΣ «
25. ΦΕΙ ΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤ5ΝΙΟΣ «
26. ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ «
ΑΔΑ: Β4Β7ΩΞ3-6ΜΜ
2
27. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Κ5Ν/ΝΟΣ «
28. ΛΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
1. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ .Σ.
2. ΚΑΒΟΥΡΙ ΗΣ ΑΝΤ5ΝΙΟΣ ΗΜ.Σ/ΛΟΣ
3. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «
4. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «
5. ΛΑΖΟΣ ΛΕ5ΝΙ ΑΣ «
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚ Ν ΚΟΙΝΟΤΗΤ Ν
ΜΕΛΙΣΣΙ5Ν: ΤΣΙΝΟΣ Φ5ΤΙΟΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΓΚΟΛΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ
Ο ημοτικός Σύμβουλος κος Καβουρίδης Αντώνιος προσήλθε κατά τη συζήτηση των προ
Ημερησίας ιάταξης ανακοινώσεων – ερωτήσεων.
Ο ημοτικός Σύμβουλος κος Γραφάκος Εμμανουήλ προσήλθε πριν την έναρξη συζήτησης των
εντός της Ημερήσιας ιάταξης θεμάτων.
Η ημοτική Σύμβουλος κα Πολίτη Ελένη προσήλθε κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος της
Ημερήσιας ιάταξης.
Ο ημοτικός Σύμβουλος κος Λάζος Λεωνίδας προσήλθε κατά τη συζήτηση του 16ου θέματος
της Ημερήσιας ιάταξης.
ΑΠΟΧ ΡΗΣΕΙΣ
Ο ημοτικός Σύμβουλος κος Λάζος Βασίλειος αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της
Ημερήσιας ιάταξης.
Ο ημοτικός Σύμβουλος κος Γραφάκος Εμμανουήλ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4ου
θέματος της Ημερήσιας ιάταξης.
Ο Αντιπρόεδρος κος Καλαποθαράκος Χρήστος και ο ημοτικός Σύμβουλος κος Καλλιανιώτης
Κων/νος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος της Ημερήσιας ιάταξης.
Ο ημοτικός Σύμβουλος κος Φειδοπιάστης Αντώνιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 18ου
θέματος της Ημερήσιας ιάταξης.
Η ημοτική Σύμβουλος κα Γιαμουγιάννη Γραμματική αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 18ου
θέματος της Ημερήσιας ιάταξης.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Τ Ν ΘΕΜΑΤ Ν
Κατά τη συζήτηση και ψήφιση του 22ου θέματος της Ημερήσιας ιάταξης απουσίαζαν οι
ημοτικοί Σύμβουλοι κα Κοσμοπούλου Αναστασία, κος Σταυρόπουλος ημήτριος, κος
Παπακωνσταντίνου ημοσθένης, κος Κωστόπουλος Βασίλειος και κος Λάζος Λεωνίδας.
Κατά τη συζήτηση και ψήφιση του 23ου θέματος της Ημερήσιας ιάταξης απουσίαζαν οι
ημοτικοί Σύμβουλοι κα Κοσμοπούλου Αναστασία, κος Σταυρόπουλος ημήτριος, κος
Παπακωνσταντίνου ημοσθένης, κος Κωστόπουλος Βασίλειος και κος Λάζος Λεωνίδας.
Κατά τη συζήτηση και ψήφιση του 24ου θέματος της Ημερήσιας ιάταξης απουσίαζαν οι
ημοτικοί Σύμβουλοι κα Κοσμοπούλου Αναστασία, κος Παπακωνσταντίνου ημοσθένης, κος
Κωστόπουλος Βασίλειος και κος Λάζος Λεωνίδας.
Κατά τη συζήτηση και ψήφιση του 25ου θέματος της Ημερήσιας ιάταξης απουσίαζαν οι
ημοτικοί Σύμβουλοι κα Κοσμοπούλου Αναστασία και κος Παπακωνσταντίνου ημοσθένης.
Ο ημοτικός Σύμβουλος κος Σιώμος Βλάσιος απείχε από τη συζήτηση και ψήφιση των
υπ’αριθμ. 18 και 19 θεμάτων της Ημερήσιας ιάταξης.
ΑΔΑ: Β4Β7ΩΞ3-6ΜΜ
3
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο ήμαρχος κος ημήτρης Στεργίου – Καψάλης,
και η δημοτική υπάλληλος κα Φυλακτού Σοφία για την τήρηση των πρακτικών της
συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 22ο θέμα της Ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κο Καρβουνάκη Γεώργιο, ο οποίος εξέθεσε τα εξής:
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρών αναγκών είναι δυνατή η
πρόσληψη προσωπικού από τους ΟΤΑ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας
η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 καθώς και αυτές του
άρθρου 20 παρ.4 του Ν.2738/1999.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.4 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/9-9-1999)
προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους
δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα (12) μηνών, (παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2190/94).
Με δεδομένη την αναγκαιότητα κάλυψης περιοδικών αναγκών πολιτικής προστασίας,
κυριότερα Πυροπροστασίας κατά τη θερινή περίοδο, κρίνεται απαραίτητος
1. Προληπτικός Καθαρισμός Κεντρικών κ.λ.π. οδικών αρτηριών και αστικών- περιαστικών
δασών και γύρω από κτιριακές υποδομές (Νοσοκομεία, κατασκηνώσεις κλπ) από βλάστηση
των ημοτικών Κοινοτήτων Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης)
2. η στελέχωση των παρατηρητηρίων-πυροφυλακίων ζώνης ευθύνης του ήμου μας καθώς
και η επάνδρωση των οχημάτων αμέσου επεμβάσεως για την πρόληψη πυρκαγιών
Μετά τα ανωτέρω προτείνεται η πρόσληψη προσωπικού όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα :
ΑΝΑΓΚΗ
ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Προληπτικός Καθαρισμός Κεντρικών κ.λ.π. οδικών αρτηριών
και αστικών- περιαστικών δασών και γύρω από κτιριακές
υποδομές (Νοσοκομεία, κατασκηνώσεις κλπ)από βλάστηση
των ημοτικών Κοινοτήτων Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και
Πεντέλης)
ΕΡΓΑΤΕΣ (ΥΕ)
Οκτώ (8)
Στελέχωση παρατηρητηρίων ζώνης ευθύνης ήμου
Πεντέλης
επάνδρωση οχημάτων αμέσου επεμβάσεως
• ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ έκα (10)
• Ο ΗΓΟΙ Οκτώ (8)
ΑΔΑ: Β4Β7ΩΞ3-6ΜΜ
4
Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω προσλήψεων θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό
Οικον. Έτους 2012 του ήμου Πεντέλης και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 70.6041.001 στον οποίο
υπάρχει συνολικά εγγεγραμμένη πίστωση 60.000,00€
Το ημοτικό Συμβούλιο
Αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιδήμαρχου.
Έλαβε υπόψη του:
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006
«Κύρωση του Κώδικα ήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006), το γεγονός ότι για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρών αναγκών είναι δυνατή η πρόσληψη
προσωπικού από τους ΟΤΑ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια
δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 καθώς και αυτές του άρθρου 20
παρ.4 του Ν.2738/1999.
Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των ημοτικών Συμβούλων που
περιέχονται αναλυτικά στα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
ιαφώνησαν και ψήφισαν ΚΑΤΑ ο Επικεφαλής του Συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση
Πεντέλης» κος Καρατζής Αναστάσιος και ο ημοτικός Σύμβουλος του Συνδυασμού «Πεντέλη
στο Ύψος της» κος Σιώμος Βλάσιος.
Με ψήφους δέκα εννέα (19) ΥΠΕΡ και ύο (2) ΚΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Μειοψηφούντων των ημοτικών Συμβούλων κου Καρατζή Αναστασίου και κου Σιώμου
Βλάσιου
Με δεδομένη την αναγκαιότητα κάλυψης περιοδικών αναγκών πολιτικής προστασίας,
κυριότερα Πυροπροστασίας κατά τη θερινή περίοδο, κατά την οποία κρίνονται απαραίτητα:

 • 1. Ο προληπτικός Καθαρισμός Κεντρικών κ.λ.π. οδικών αρτηριών και αστικών- περιαστικών δασών και γύρω από κτιριακές υποδομές (Νοσοκομεία, κατασκηνώσεις κλπ) από βλάστηση των ημοτικών Κοινοτήτων Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης)
 • 2. Η στελέχωση των παρατηρητηρίων-πυροφυλακίων ζώνης ευθύνης του ήμου μας καθώς και η επάνδρωση των οχημάτων αμέσου επεμβάσεως για την πρόληψη πυρκαγιών

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της
οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα (12) μηνών,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 καθώς και αυτές του
άρθρου 20 παρ.4 του Ν.2738/1999 όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :
ΑΔΑ: Β4Β7ΩΞ3-6ΜΜ
5
ΑΝΑΓΚΗ
ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Προληπτικός Καθαρισμός Κεντρικών κ.λ.π. οδικών αρτηριών
και αστικών- περιαστικών δασών και γύρω από κτιριακές
υποδομές (Νοσοκομεία, κατασκηνώσεις κλπ)από βλάστηση
των ημοτικών Κοινοτήτων Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και
Πεντέλης)
ΕΡΓΑΤΕΣ (ΥΕ)
Οκτώ (8)
Στελέχωση παρατηρητηρίων ζώνης ευθύνης ήμου
Πεντέλης
επάνδρωση οχημάτων αμέσου επεμβάσεως
• ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ έκα (10)
• Ο ΗΓΟΙ Οκτώ (8)
Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω προσλήψεων θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό
Οικον. Έτους 2012 του ήμου Πεντέλης και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 70.6041.001 στον οποίο
υπάρχει συνολικά εγγεγραμμένη πίστωση 60.000,00€
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 80/2012
Γι’αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Η Πρόεδρος ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Καρβουνάκης Γεώργιος
2. Μούστρης Παναγιώτης
Μπουσίου-Μοσχοπούλου Ευαγγελία 3. Βορέας Σεβαστός
4. Αποστολόπουλος Θεόδωρος
5. Κοντουλάκος Ελευθέριος
6. Μπούρας Βασίλειος
7. Τσουχνικάς Ηλίας
8. Γκατζόλης Παναγιώτης
9 Αποστολάκος ημήτριος
10. Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία
11. Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη
12. Χειλάς Γεώργιος
13. Καβουρίδης Αντώνιος
14. Μωραΐτης Κωνσταντίνος
15. Ζώης Ιωάννης
16. Πολίτη Ελένη
Ακριβές Απόσπασμα 
17. Σταυρόπουλος ημήτριος
Ο ήμαρχος 
18. Σαφλιάνης Ιωάννης
19. Καρατζής Αναστάσιος
ημήτριος Στεργίου-Καψάλης 
20. Τζουμάκας Κων/νος
ΑΔΑ: Β4Β7ΩΞ3-6ΜΜ
6
ΑΔΑ: Β4Β7ΩΞ3-6ΜΜ