Καταργείται η εντοπιότητα ως κριτήριο πρόσληψης σε περιοχές

Η εντοπιότητα μοριοδοτείται με μόρια τρία (03). 
Η εντοπιότητα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος 

Καταργείται η εντοπιότητα ως κριτήριο πρόσληψης σε περιοχές άνω των 10.000 κατοίκων
07/03/2012 | 10:42Τελευταία Ενημέρωση: 10:42 07/03/2012

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημήτρης Ρέππας

Καταργείται η εντοπιότητα ως κριτήριο για προσλήψεις σε περιοχές άνω των 10.000 κατοίκων, σύμφωνα με τροπολογία του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημήτρη Ρέππα στο νέο πειθαρχικό πλαίσιο για τους δημοσίους υπαλλήλους. 

Σύμφωνα με την τροπολογία παγώνουν οι εκπαιδευτικές άδειες για το 2012 και όλες οι προσλήψεις θα εντάσσονται στον κανόνα μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις. 

Η εντοπιότητα θα ισχύσει για λόγους αποκέντρωσης και πληθυσμιακής ενίσχυσης ευαίσθητων περιοχών της χώρας, όπως είναι η παραμεθόριος, τα νησιά αλλά και οι μικροί δήμοι με πληθυσμό 10.000 κατοίκους.