προσλήψεις δεη

-
Προκήρυξη,TESERIS 4 ΔΕΗ [an8ropi:16,22,64,54]
-

-


ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Προκήρυξη της ΔΕΗ ΑΕ για την πρόσληψη 54 ατόμων κατηγορίας ΔΕ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8μηνη Σύμβαση) - Υποβολή Αιτήσεων από 08.12.2011 έως και 19.12.2011

ΔΕΗ Α.Ε. - Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Πωλήσεων στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας - Θ
www.dei.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠελατώνΑΤΤΙΚΗ | 10500Υπόλοιπη Ελλάδαδείτε εδώ
Μου αρέσει! · · Κοινοποιήστε · 5 ώρες πριν ·
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Προκήρυξη της ΔΕΗ ΑΕ για την πρόσληψη 64 ατόμων κατηγορίας ΔΕ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8μηνη Σύμβαση) - Υποβολή Αιτήσεων από 08.12.2011 έως και 19.12.2011

ΔΕΗ Α.Ε. - Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Πωλήσεων στο Ν. Αττικής
www.dei.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠελατώνΑΤΤΙΚΗ | 10500Υπόλοιπη Ελλάδαδείτε εδώ
Δεν μου αρέσει · · Κοινοποιήστε · 6 ώρες πριν ·
Σας αρέσει


ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Προκήρυξη της ΔΕΗ ΑΕ για την πρόσληψη 22 ατόμων κατηγορίας ΔΕ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8μηνη Σύμβαση) - Υποβολή Αιτήσεων από 08.12.2011 έως και 19.12.2011

ΔΕΗ Α.Ε. - Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Πωλήσεων στη Διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου -.
www.dei.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠελατώνΑΤΤΙΚΗ | 10500Υπόλοιπη Ελλάδαδείτε εδώ
Μου αρέσει! · · Κοινοποιήστε · 5 ώρες πριν ·

·

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Προκήρυξη της ΔΕΗ ΑΕ για την πρόσληψη 16 ατόμων κατηγορίας ΔΕ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8μηνη Σύμβαση) - Υποβολή Αιτήσεων από 08.12.2011 έως και 19.12.2011

ΔΕΗ Α.Ε. - Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Πωλήσεων στη Διοικητική Περιφέρεια Νησιών
www.dei.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠελατώνΑΤΤΙΚΗ | 10500Υπόλοιπη Ελλάδαδείτε εδώ
Μου αρέσει! · · Κοινοποιήστε · 6 ώρες πριν ·

http://dimosio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7698&catid=103&Itemid=175,
64 Θέσεις στη ΔΕΗ Α.Ε.
(12/12/2011 15:42)
Με εξήντα τέσσερις εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθεί η ΔΕΗ Α.Ε. στην Περιφέρεια Αττικής.

Οι θέσεις αφορούν:

-τριάντα τέσσερις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)

-τριάντα ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 19 Δεκεμβρίου 2011.

Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 210-3673424–25–26.
http://www.dictyo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=20131:2011-12-09-10-34-04&catid=41:2010-05-14-08-38-47&Itemid=73
Πρόσληψη προσωπικού στη ΔΕΗ Α.Ε.-Θέσεις/Περιοχές
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 09/12/2011
Πρόσληψη προσωπικού στη Διεύθυνση Πωλήσεων Ν. Αττικής της ΔΕΗ Α.Ε.

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εξήντα τεσσάρων (64) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής της ΔΕΗ Α.Ε.ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)

ΔΕ Λογιστικού –Διοικητικού (Ταμίες)Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση : ΔΕΗ, Διεύθυνση Πωλήσεων, Ναυαρίνου 10, Τ.Κ 106 80 – Αθήνα απευθύνοντας την στον Τομέα Λειτουργικής Υποστήριξης υπόψιν κου Διγενόπουλου Δημήτριου ή κας Φολτοπούλου Παναγιώτας (τηλέφωνα επικοινωνίας : 210-3673424 – 25 – 26).Υποβολή Αιτήσεων από 08.12.2011 έως και 19.12.2011

Πρόσληψη προσωπικού στη Διεύθυνση Πωλήσεων στη Διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου - Ηπείρου της ΔΕΗ Α.Ε.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου - Ηπείρου της ΔΕΗ Α.Ε..

Πάτρα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)

Αίγιο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)

Αίγιο ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)

Ζάκυνθος ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)

Αργοστόλι ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)

Αργοστόλι ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)

Ιωάννινα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)

Ιωάννινα ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)

Ηγουμενίτσα ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)

Κέρκυρα ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)

Τρίπολη ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)

Τρίπολη ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)

Μολάοι ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα κάτωθι γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. :1. Για τη θέση με κωδικό 500 : ΔΕΗ ΠΑΤΡΑΣ

Οδός : Ακτή Δυμαίων 15, T.K. 262 22 Πάτρα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας (αρμόδιος:κα Χρήστου Γεωργία τηλ. 2610 366466 & 2610 366468).

2. Για τις θέσεις με κωδικό 501 και 502: ΔΕΗ ΑΙΓΙΟΥ

Οδός : Κορίνθου 113, Τ.Κ 251 00 Αίγιο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου (αρμόδιος : κος Δρουγούτης Ανδρέας τηλ. 26910 23755).

3. Για τη θέση με κωδικό 503 : ΔΕΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Οδός : Αγ. Διονυσίου & Νταγιαπiέρα, T.K. 291 00 Ζάκυνθος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου (αρμόδιος: κα Καμβάση Άννα τηλ. 26950 27673)

4. Για τις θέσεις με κωδικό 504 και 505 : ΔΕΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Οδός : Αντώνη Τρίτση 70, T.K. 281 00 Αργοστόλι και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Κεφαλληνίας (αρμόδιος: κος Βουτσινάς Παναγής τηλ. 26710 25853).

5. Για τις θέσεις με κωδικό 506 και 507 : ΔΕΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Οδός : Χρ. Κατσάρη 4, T.K. 452 21 Ιωάννινα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων (αρμόδιος: κος Πανταζής Δημήτριος τηλ. 26510 22970).

6. Για τη θέση με κωδικό 508 : ΔΕΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Οδός : 2ο ΧΛΜ. Εθν. Οδού Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων, Τ.Κ. 461 00 και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ηγουμενίτσας (αρμόδιος : κα Σμπήλια Ροζαλία τηλ. 26650 26290).

7. Για τη θέση με κωδικό 509 : ΔΕΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Οδός – θέση : Αλεπού, T.K. 491 00 Κέρκυρα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Κέρκυρας (αρμόδιος: κος Σαούλης Κωνσταντίνος τηλ. 26610 35062).

8. Για τις θέσεις με κωδικό 510, 511 και 512 : ΔΕΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Οδός : Αλεξ. Σούτσου 2Γ, Τ.Κ. 221 00 Τρίπολη και ειδικότερα στην υπηρεσία: ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Τρίπολης (αρμόδιος : κα Λιάπη Γεωργία τηλ. 2710 243044 και 2710 235703 ).Υποβολή Αιτήσεων από 08.12.2011 έως και 19.12.2011Πρόσληψη προσωπικού στη Διεύθυνση Πωλήσεων στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης της ΔΕΗ Α.Ε.
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας- Θράκης της ΔΕΗ Α.Ε..

Θεσσαλονίκη ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Θεσσαλονίκη ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)
Έδεσσα ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Γιαννιτσά ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Βέροια ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Κατερίνη ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Κιλκίς ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Πολύγυρος ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Ν. Μουδανιά ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Ν. Μουδανιά ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)
Κοζάνη ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Πτολεμαΐδα ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Ξάνθη ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Θάσος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)
Κομοτηνή ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Κομοτηνή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)
Αλεξανδρούπολη ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Αλεξανδρούπολη ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ, Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης, Αδριανουπόλεως 24, Τ.Κ 55 133 – Θεσσαλονίκη υπόψιν κου Πετρόπουλου Αντώνιου (τηλέφωνα επικοινωνίας : 2310-482277 & 2310-454054 ).

Υποβολή Αιτήσεων από 08.12.2011 έως και 19.12.2011Ταμίες στη Διεύθυνση Πωλήσεων στη Διοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας της ΔΕΗ Α.Ε.

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα εννέα (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας της ΔΕΗ Α.Ε..

Λάρισα ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Λάρισα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)
Φάρσαλα ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Τύρναβος ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Βόλος ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Βόλος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)
Αλμυρός ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Τρίκαλα ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Τρίκαλα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα κάτωθι γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. :

1. Για τις θέσεις με κωδικό 500, 501, 502 και 503 : ΔΕΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Οδός : Καρδίτσας 99 και Αμοργού, T.K. 413 35- Λάρισα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Λάρισας (αρμόδιος: κα Γκάλιου Αποστολία τηλ. 2410 623001).
2. Για τις θέσεις με κωδικό 504, 505 και 506 : ΔΕΗ ΒΟΛΟΥ
Οδός : Λαρίσης και Τσαβέλα, T.K. 383 34 - Βόλος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Βόλου (αρμόδιος: κος Σιαφάς Αθανάσιος τηλ. 24210 65661).
3. Για τις θέσεις με κωδικό 507 και 508: ΔΕΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Οδός : Θεοδοσοπούλου και Τζουμαγιάς, Τ.Κ 421 00 -Τρίκαλα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Τρικάλων (αρμόδιος : κα Καρδούτσου Ελένη τηλ. 24310 27262).

Υποβολή Αιτήσεων από 08.12.2011 έως και 19.12.2011Ταμίες στη Διεύθυνση Πωλήσεων στη Διοικητική Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου της ΔΕΗ Α.Ε.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα έξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου της ΔΕΗ Α.Ε..

Ηράκλειο ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Χερσόνησος ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Αρκαλοχώρι ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Μοίρες ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Ρέθυμνο ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Ρόδος ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Σύρος ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Πάρος ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Χίος ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Σάμος ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Μυτιλήνη ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)
Λήμνος ΔΕ Λογιστικού – Διοικητικού (Ταμίες)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα κάτωθι γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. :

1. Για τις θέσεις με κωδικό 500, 501, 502 και 503 : ΔΕΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Οδός : Τσαλικάκι, Τ. Κ 71 414- Ηράκλειο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/ Κατάστημα Πωλήσεων Ηρακλείου (αρμόδιος: κα Κουρλετάκη Ευαγγελία τηλ. 2810 314700).
2. Για τη θέση με κωδικό 504: ΔΕΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Οδός : Κ.. Παπαδάκη 17, Τ.Κ 74 100 - Ρέθυμνο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου (αρμόδιος : κα Κουδουμνάκη Ιφιγένεια τηλ. 28310 57863).
3. Για τη θέση με κωδικό 505 : ΔΕΗ ΡΟΔΟΥ
Οδός : Πλατεία Σύμης 10, Τ.Κ 85 100 - Ρόδος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου (αρμόδιος : κα Λυμπερή Ευτυχία τηλ. 22410 24066)
4. Για τις θέσεις με κωδικό 506 και 507 : ΔΕΗ ΣΥΡΟΥ
Οδός : Χ. Ευαγγελίδου 2 & Εμ. Ρο’ί’δη, Τ.Κ 84 100 - Ερμούπολη και ειδικότερα στην υπηρεσία: ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Σύρου (αρμόδιος : κος Μουστάκας Γεώργιος τηλ. 22810 85264).
5. Για τη θέση με κωδικό 508 : ΔΕΗ ΧΙΟΥ
Οδός : Ε. Βενιζέλου 43, Τ.Κ 82 100 - Χίος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου (αρμόδιος: κα Κοσμά Βάια τηλ 22710 44362).
6. Για τη θέση με κωδικό 509 : ΔΕΗ ΣΑΜΟΥ
Οδός : Χρυσοστόμου Σμύρνης 13 - 15, Τ.Κ 83 100 - Σάμος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου (αρμόδιος: κος Τσάμπος Ευάγγελος τηλ. 22730 27317).
7. Για τη θέση με κωδικό 510: ΔΕΗ ΛΕΣΒΟΥ
Οδός : Οδυσσέα Ελύτη 5, Τ.Κ 81 100 - Μυτιλήνη και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου (αρμόδιος : κος Κουτσέλης Παναγιώτης τηλ. 22510 21298).
8. Για τη θέση με κωδικό 511: ΔΕΗ ΛΗΜΝΟΥ
Οδός : Λεωφόρος Δημοκρατίας, Τ.Κ 81 400 - Μύρινα Λήμνου και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Λήμνου (αρμόδιος : κα Αντωνιάδου Χριστίνα τηλ. 22540 24991).

Υποβολή Αιτήσεων από 08.12.2011 έως και 19.12.2011

diorismos
http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23321&subid=2&pubid=63586130
Εργασία
Εργασία 7/12
48 εποχικές θέσεις σε τρεις υπηρεσίες της ΔΕΗ
Στην πρόσληψη 48 εποχικών υπαλλήλων προχωρούν άμεσα τρεις Υπηρεσίες της ΔΕΗ σε Μεγαλόπολη και Γάζι, οι οποίες δέχονται ήδη αιτήσεις από τους υποψηφίους.

Στην πρόσληψη 48 εποχικών υπαλλήλων προχωρούν άμεσα τρεις Υπηρεσίες της ΔΕΗ σε Μεγαλόπολη και Γάζι, οι οποίες δέχονται ήδη αιτήσεις από τους υποψηφίους. Τις θέσεις θα καταλάβουν υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε τεχνικές και βοηθητικές ειδικότητες, οι οποίοι θα απασχοληθούν για το χρονικό διάστημα των οκτώ μηνών. Οι «ανοιχτοί» διαγωνισμοί είναι οι ακόλουθοι:
Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης
Τέλος χρόνου αύριο το μεσημέρι για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών στο διαγωνισμό του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, το οποίο θα προσλάβει 33 νέους εργαζομένους.
Τις θέσεις θα καταλάβουν αποκλειστικά απόφοιτοι Λυκείου σε πέντε ειδικότητες, εκ των οποίων την πλειονότητα των θέσεων συγκεντρώνουν οι ακόλουθες:
ΔΕ Οδηγών Μηχανοδηγών Χειριστών, 14 θέσεις, και
ΔΕ Τεχνικών Ορυχείων, δώδεκα θέσεις.
Επίσης, θα προσληφθούν τέσσερις Τεχνικοί Ορυχείων - Χειριστές Κύριων Μηχανημάτων, δύο Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Ηλεκτροοξυγονοκολλητές και ένας Ηλεκτροτεχνίτης Δικτύων. Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών και θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο και να μην υπερβαίνει το 65ο έτος ηλικίας.
Αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Κ. 222 00, Μεγαλόπολη, απευθύνοντάς τη στην Κεντρική Γραμματεία υπόψη της κ. Βασιλικής Κουτούζη ή της κ. Αγγελικής Καλαθά ή του κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 27910 25045 (εσωτερικά: 33034 και 33020).
ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄
Τρεις εργάσιμες ημέρες, έως την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου, έχουν... περιθώριο να καταθέσουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι για τις επτά θέσεις εποχικών που θα καλύψει ο Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Μεγαλόπολης Α΄. Το προσωπικό θα επιλεγεί από τις εξής δύο ειδικότητες:
ΥΕ Εργατών, τέσσερις θέσεις, και
ΔΕ Χειριστών Η/Υ, τρεις θέσεις.
Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα προσληφθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών.
Αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./Κλάδος ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄, Τ.Κ. 222 00, Μεγαλόπολη. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 27910 22151 (εσωτερικό 32614) και 27910 22151 (εσωτερικό 32650).
ΑΗΣ Λινοπεραμάτων Γαζίου
Ακριβώς μία εβδομάδα, έως την ερχόμενη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου, έχουν στη διάθεσή τους οι υποψήφιοι για τις οκτώ εποχικές θέσεις που προκήρυξε ο Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Γαζίου. Η πλειονότητα των θέσεων εντοπίζεται στις ειδικότητες:
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, τρεις θέσεις, και
ΥΕ Φυλάκων, δύο θέσεις,
Από μία θέση κατανέμεται στις ειδικότητες ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοματισμών και Οργάνων, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτη Σταθμών και ΔΕ Μάγειρα. Το προσωπικό θα προσληφθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών. Πληροφορίες: 2810 376332.