Συμβάσεις μίσθωσης έργου sτο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης


Συμβάσεις μίσθωσης έργου sτο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  

Συμβάσεις μίσθωσης έργου θα συνάψει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο της Πράξης «Εθνικό Πληροφοριακό σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας / Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστες».
Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου αφορά τα ακόλουθα έργα και τις ειδικότητες:
- Εικαστική επιμέλεια δικτυακών τόπων και multimedia εφαρμογών (EPSETKD0214)
ΤΕ Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής
- Επιστημονική και τεχνική στήριξη πλαισίου στρατηγικής συνεργασίας του ΕΚΤ με φορείς διάθεσης περιεχομένου (EPSETKD0215)
ΠΕ Οικονομικού
- Ανάπτυξη εφαρνογών για τις υπηρεσίες της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (EPSETKD0702)
ΠΕ Πληροφορικής (Software & Hardware)
Υποβολή αιτήσεων μέχρι 9/12/2011. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και οι αιτήσεις συμμετοχής διατίθονται στο δικτυακό τόπο του ΕΚΤ, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1349/23.11.2011).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-7273900.