Προγράμματα ΟΑΕΔ

http://www.oaed.gr/Pages/SN_47.pg
-

Νέες Δράσεις – Προγράμματα
Στα πλαίσια της συνεχούς επιδίωξής του για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, ο Ο.Α.Ε.Δ. εφαρμόζει, με φορείς υλοποίησης τις Υπηρεσίες Απασχόλησης, τα ακόλουθα ειδικά προγράμματα, που έχει εκπονήσει. Τα προγράμματα αυτά υφίστανται σε ετήσια βάση και υπόκεινται σε όποια αναθεώρηση ή προσθήκες είναι απαραίτητες.

-
Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης
Ο κάθε πολίτης μπορεί να καλεί τον αριθμό 2109989000 για πληροφορίες σχετικά με όλες τις δράσεις και παροχές του Ο.Α.Ε.Δ.
Παράπονα Πολιτών
Για να εκφράσετε οποιαδήποτε παράπονα από την εξυπηρέτηση ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή τη μη ικανοποιητική πληροφόρηση, μπορείτε να απευθυνθείτε: 

α) Ταχ/κή Δ/νση: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΠΑ ΟΑΕΔ 

                          Εθνικής Αντιστάσεως 8, 17456, Άλιμος  

                          Ένδειξη: «Παράπονα Πολιτών»    

β) E-mail:            parapona.politi@oaed.gr
-
Ο.Α.Ε.Δ. | Επιδόματα-Προγράμματα

Νέες Δράσεις – Προγράμματα
Στα πλαίσια της συνεχούς επιδίωξής του για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, ο Ο.Α.Ε.Δ. εφαρμόζει, με φορείς υλοποίησης τις Υπηρεσίες Απασχόλησης, τα ακόλουθα ειδικά προγράμματα, που έχει εκπονήσει. Τα προγράμματα αυτά υφίστανται σε ετήσια βάση και υπόκεινται σε όποια αναθεώρηση ή προσθήκες είναι απαραίτητες.
Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης, που απασχολούν από 50 εργαζόμενους και άνω στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013»  
Εγκύκλιος και αιτήσεις για το Πρόγραμμα επιχρήγησης ΝΕΕ και επιτηδευματιών, ατόμων ηλικίας 18 έως 64 ετών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (ΡΟΜ) το οποίο υλοποιείται στην Διοικητική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  
Πρόγραμμα Διεύρυνσης της Τουριστικής Περιόδου Έτους 2011, με Επιχορήγηση των Ασφαλιστικών Εισφορών για την Επαναπρόσληψη ή Πρόσληψη 70.000 Ανέργων σε Εποχικής και Συνεχούς Λειτουργίας Ξενοδοχειακά Καταλύματα Κύρια και μη, Τουριστικά Γραφεία και Τουριστικά Λεωφορεία  
Προγράμματα ΟΑΕΔ ευπαθών κοινωνικών ομάδων έτους 2010  
Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών  
Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα  
Τροποποιημένο Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα  
Εγκύκλιοι Προγραμμάτων Απασχόλησης  
Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Νομού Καστοριάς – Δράσεις Απασχόλησης  
Πρόγραμμα επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας των μελών της Ε.Σ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.  
Ειδικό τετραετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 40.000 ανέργων  
Ειδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων   
Πρόγραμμα Επιχορήγησης 4.000 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών – Γυναικών ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64»  
Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 600 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.», «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL UNION)», «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.(GENERAL TRUST)», «ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ.» και 200 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από την επιχείρηση «COMMERCIAL VALUE»  
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1)  

-
http://www.oaed.gr/Pages/SN_1183.pg
-
http://www.oaed.gr/Pages/SN_1280.pg
-

Ο.Α.Ε.Δ. | Επιδόματα-Προγράμματα | Νέες Δράσεις – Προγράμματα
Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
Διεύθυνση:
Ημερομηνία:
Πληροφοριακό Έντυπο

Φ.Ε.Κ.
Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση

-

Ο.Α.Ε.Δ. | Επιδόματα-Προγράμματα | Νέες Δράσεις – Προγράμματα
Τροποποιημένο Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
Διεύθυνση:
Ημερομηνία:
Πληροφοριακό Έντυπο 

Φ.Ε.Κ.

-

Ο.Α.Ε.Δ.

Επικοινωνία
Ο.Α.Ε.Δ.

Εθν. Αντιστάσεως 8, 17456 ΑΛΙΜΟΣ

Τηλ. Κέντρο: 210-9989000

FAX Διοίκησης: 210-9989500

Ταχ. Θυρίδα: 77117 / 17510 Π.ΦΑΛΗΡΟ

Τηλεφωνικός κατάλογος Υπηρεσιών Ο.Α.Ε.Δ.

Τηλεφωνικοί κατάλογοι Ευρωσυμβούλων
Κατάλογοι Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Υπηρεσιών (ΚΠΑ-ΤΥ) Περ/κών Δ/νσεων Ο.Α.Ε.Δ.

Όρια Αρμοδιότητας Υπηρεσιών Ο.Α.Ε.Δ.

-
Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης

Ο κάθε πολίτης μπορεί να καλεί τον αριθμό 2109989000 για πληροφορίες σχετικά με όλες τις δράσεις και παροχές του Ο.Α.Ε.Δ.

Παράπονα Πολιτών

Για να εκφράσετε οποιαδήποτε παράπονα από την εξυπηρέτηση ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή τη μη ικανοποιητική πληροφόρηση, μπορείτε να απευθυνθείτε:

α) Ταχ/κή Δ/νση: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΠΑ ΟΑΕΔ

Εθνικής Αντιστάσεως 8, 17456, Άλιμος
Ethnikis Antistaseos, Alimos 17456
Greece

―©§

View Larger Map
-
666666
http://www.oaed.gr/Pages/SN_10.pg
Ο.Α.Ε.Δ.
Επικοινωνία
Ο.Α.Ε.Δ.

Εθν. Αντιστάσεως 8, 17456 ΑΛΙΜΟΣ

Τηλ. Κέντρο: 210-9989000

FAX Διοίκησης: 210-9989500

Ταχ. Θυρίδα: 77117 / 17510 Π.ΦΑΛΗΡΟΤηλεφωνικός κατάλογος Υπηρεσιών Ο.Α.Ε.Δ.

Τηλεφωνικοί κατάλογοι Ευρωσυμβούλων

Κατάλογοι Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Υπηρεσιών (ΚΠΑ-ΤΥ) Περ/κών Δ/νσεων Ο.Α.Ε.Δ.

Όρια Αρμοδιότητας Υπηρεσιών Ο.Α.Ε.Δ.
-
Ένδειξη: «Παράπονα Πολιτών»

β) E-mail: parapona.politi@oaed.gr
-


Πληροφοριακό Έντυπο 

Φ.Ε.Κ.
Προγράμματα ΟΑΕΔ
-
Πληροφοριακό Έντυπο

Φ.Ε.Κ.

  1. http://www.oaed.gr/Repository/FI_2522.file
  2. http://www.oaed.gr/Repository/FI_2201.file
  3. http://www.oaed.gr/Pages/SN_1280.pg

-
ΤΑ 2 ΓΡΑΠΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ: http://kouloglou-demetrios.posterous.com/200000 
ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΗ?