προγράμματα απασχόλησης, συμμετέχουν: οι εγγραμμένοι άνεργοι, και όλοι όσοι δεν έχουν δουλειά και κάρτα ανεργίας

-
Κατάρτιση με αμοιβή
προγράμματα απασχόλησης, συμμετέχουν: 
οι εγγραμμένοι άνεργοι,
και όλοι όσοι δεν έχουν δουλειά και κάρτα ανεργίας
οι ΜΗ εγγραμμένοι άνεργοι,
οι ΑΝεγγραμμένοι άνεργοι,
ΑΓΡΑΦΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
http://www.step.gov.gr/
-
-
http://www.step.gov.gr/
Αρχική Σελίδα - step.gov.gr http://bit.ly/sSVJOm
προγράμματα κατάρτισης
Κατάρτιση με αμοιβή
Συμβουλευτικό κέντρο
27 προγράμματα
ωφελούμενους 310.000 άτομα
αύξηση του επιδόματος κατάρτισης από τα 2 στα 5 ευρώ την ώρα
θα επιλέγουν το φορέα βάσει των ατομικών τους κριτηρίων
απευθείας καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων προς καταρτισθέντες, μέσω πίστωσης τραπεζικών τους λογαριασμών, τέλος στα φαινόμενα καθυστέρησης καταβολών, παρελθόντος

-
http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/100484
-