ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΑΜΩ,ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μεσσήνης

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΑΜΩ,ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μεσσήνης

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ,ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΑΜΩ,ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φορεάς: Δήμος Μεσσήνης


Ημερομηνία: 24/11/2011 09:25:46ΑΔΑ: 457ΚΩΚ4-31Ε
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου