93 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λέσβου


93 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λέσβου
Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα τριών (93) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Λέσβου.
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
ΔΕ Ηλεκτρολόγων
ΔΕ Υδραυλικών
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (πλυντηρίου κάδων)
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων άργου (αλυσότροχου ερπυστριοφόρου φορτωτή)
ΥΕ εργατών καθαριότητας
Αιτήσεις υποβάλλονται στο δήμο Λέσβου, Ελ. βενιζέλου 13-17, ΤΚ 8100, Μυτιλήνη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2251350597. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 5/12/2011.