το ελάχιστο 70 δημόσιας διαοίκησης αποφάσεις προσλήψεις,ΠΡΟΚΗΡΥΞεις ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ μέσω διαύγεια,Έως:6:48 πμ 29/11/2011

το ελάχιστο 70 δημόσιας διαοίκησης αποφάσεις προσλήψεις,ΠΡΟΚΗΡΥΞεις ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ μέσω διαύγεια,Έως:6:48 πμ 29/11/2011--


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 28/11/2011
 • Έως: 29/11/2011
 • Το Θέμα περιέχει: ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Ημερομηνία: 28/11/2011 18:39:20ΑΔΑ: 4570ΟΛ8Ξ-ΠΘΑ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/11/2011 16:08:54ΑΔΑ: 4570ΟΡ5Ρ-34Ρ
Είδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/11/2011 14:24:17ΑΔΑ: 4570Ω9Ξ-ΡΚ2
Είδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/11/2011 14:01:42ΑΔΑ: 45704690ΩΣ-6Θ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/11/2011 13:50:52ΑΔΑ: 45709-9Λ3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 62Σελίδα: 1 / 7

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 28/11/2011
 • Έως: 29/11/2011
 • Το Θέμα περιέχει: ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Ημερομηνία: 28/11/2011 13:47:04ΑΔΑ: 45709-ΙΝ7
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/11/2011 13:34:17ΑΔΑ: 4570Γ-ΩΚ3
Είδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/11/2011 13:12:07ΑΔΑ: 4570ΟΡ1Υ-ΝΦΔ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/11/2011 13:03:00ΑΔΑ: 4570Ω1Υ-ΣΥΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 62Σελίδα: 2 / 7

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 28/11/2011
 • Έως: 29/11/2011
 • Το Θέμα περιέχει: ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Ημερομηνία: 28/11/2011 12:38:19ΑΔΑ: 4570ΩΕΞ-Η6Ο
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/11/2011 12:28:57ΑΔΑ: 4570ΟΚΛ6-Ν6Ζ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/11/2011 12:09:47ΑΔΑ: 4570ΟΛΙΦ-5ΞΣ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/11/2011 12:02:10ΑΔΑ: 45704691Ω2-7ΧΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/11/2011 11:58:18ΑΔΑ: 45704691Ω2-8ΝΠ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 62Σελίδα: 3 / 7

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 28/11/2011
 • Έως: 29/11/2011
 • Το Θέμα περιέχει: ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Σύνολο: 10 / 62Σελίδα: 4 / 7

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 28/11/2011
 • Έως: 29/11/2011
 • Το Θέμα περιέχει: ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Ημερομηνία: 28/11/2011 09:56:48ΑΔΑ: 4570ΟΛΤ7-ΨΤ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 62Σελίδα: 5 / 7

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 28/11/2011
 • Έως: 29/11/2011
 • Το Θέμα περιέχει: ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Ημερομηνία: 28/11/2011 07:52:20ΑΔΑ: 4570ΩΚΣ-ΜΣΥ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/11/2011 07:50:49ΑΔΑ: 4570ΩΚΣ-421
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/11/2011 07:49:32ΑΔΑ: 4570ΩΚΣ-5Υ9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 62Σελίδα: 6 / 7

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 28/11/2011
 • Έως: 29/11/2011
 • Το Θέμα περιέχει: ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Ημερομηνία: 28/11/2011 07:48:01ΑΔΑ: 4570ΩΚΣ-9ΔΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/11/2011 07:46:28ΑΔΑ: 4570ΩΚΣ-ΝΒΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 2 / 62Σελίδα: 7 / 7

-