ΣΟΧ6/2010 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΥΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:110(ΣΙΝΙΕΣ) Ειδικότητα: Εργάτες