προσληψεις 2 προγράμματα 1ο 5 μήνες 2ο 135 ημέρες 1. Web
 2. 1 new result for Α.Σ.Ε.Π
 3. newsIt.gr Στον έλεγχο του ΑΣΕΠ οι άνεργοι από ΜΚΟ - YouTube
 4. Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο του MEGA 18/11/11.
 5. www.youtube.com/watch?v=--liCgu5CJc
 6. Web 1 new result for Α.Σ.Ε.Π
 7. newsIt.gr Στον έλεγχο του ΑΣΕΠ οι άνεργοι από ΜΚΟ - YouTube
 8. Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο του MEGA 18/11/11.
 9. newsIt.gr Στον έλεγχο του ΑΣΕΠ οι άνεργοι από ΜΚΟ
 10. youtube.com – Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο του MEGA 18/11/11
 11. Web 1 new result for Α.Σ.Ε.Π
 12. newsIt.gr Στον έλεγχο του ΑΣΕΠ οι άνεργοι από ΜΚΟ - YouTube
 13. Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο του MEGA 18/11/11.
 14. newsIt.gr Στον έλεγχο του ΑΣΕΠ οι άνεργοι από ΜΚΟ
 15. youtube.com – Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο του MEGA 18/11/11


2 προγράμματα: 

§

 1. συμβάσεις εργασίας, έργου, γιά 5 μήνες λαμβάνοντας 625€
 2. αυτεπιστασίας 135 εργασίμων ημερών

©


 1. με α.σ.ε.π., άνεργοι από ΜΚΟ κοινοφελεί προγράμματα δήμων πρόσληψη 55.000 άνεργοι άνθρωποι υπογράφοντας συμβάσεις εργασίας, έργου, γιά 5 μήνες λαμβάνοντας 625€ κάθε μήνα και ασφάλιση
 2. πλήρως από α.σ.ε.π., πρόγραμμα αυτεπιστασίας τού υπουργείου εσωτερικών, αφορόντας απασχόληση πολιτών από δήμους, 100.000 ανέργων ανθρώπων, γιά μικρότερα τεχνικά έργα, αρχίζοντας από ενωρίτερως το 2012ο έτος, (δηλαδή, περίπου―σχεδόν σε 2 μήνες), λαμβάνοντας αμοιβή 135 εργασίμων ημερών
―――――――
        
2 προγράμματα: 1ο γιά 5 μήνες 2ο 135 εργασίμων ημερών
2 προγράμματα 1ο γιά 5 μήνες 2ο 135 εργασίμων ημερών
        
με α.σ.ε.π., άνεργοι από ΜΚΟ κοινοφελεί προγράμματα δήμων πρόσληψη 55.000 άνεργοι άνθρωποι υπογράφοντας συμβάσεις εργασίας, έργου, γιά 5 μήνες λαμβάνοντας 625€ κάθε μήνα και ασφάλιση
πλήρως από α.σ.ε.π., πρόγραμμα αυτεπιστασίας τού υπουργείου εσωτερικών, αφορόντας απασχόληση πολιτών από δήμους, 100.000 ανέργων ανθρώπων, γιά μικρότερα τεχνικά έργα, αρχίζοντας από ενωρίτερως το 2012ο έτος, (δηλαδή, περίπου―σχεδόν σε 2 μήνες), λαμβάνοντας αμοιβή 135 εργασίμων ημερών