Επιταγή, Παράταση φάσης υποβολής αιτήσεων έως 16/12/2011 http://www.voucher-iek-ggdvm.gr/ - Επιταγή Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης


-
Επιταγή, Παράταση φάσης υποβολής αιτήσεων έως 16/12/2011
http://www.voucher-iek-ggdvm.gr/
-

Επιταγή Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
http://www.step.gov.gr/
Εργασία
Εργασία 13/9
Δωρεάν σπουδές για 14.000 φοιτητές σε ΙΕΚ
Χορηγούνται 367 ευρώ για κάθε εξάμηνο
http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23325&subid=2&pubid=63377330


Σε 14.000 θα ανέλθουν οι ωφελούμενοι του προγράμματος "Επιταγή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης" ("Επιταγή"), το οποίο εκπονήθηκε από το υπουργείο Παιδείας με σκοπό την επιδότηση των σπουδών των καταρτιζόμενων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ και ΙΙΕΚ) της χώρας.
Η διαδικασία χορήγησης των "Επιταγών", όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το "Εθνος-Εργασία", θα ξεκινήσει εντός των ημερών (το πιθανότερο στις 15 Σεπτεμβρίου), με τη δημοσίευση των προσκλήσεων ενδιαφέροντος από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) - τον φορέα υλοποίησης του έργου.
Ο σκοπός του προγράμματος είναι διπλός: αφενός, το υπουργείο επιδιώκει να υποστηρίξει οικονομικά τους κοινωνικά ασθενέστερους εκπαιδευόμενους των ΔΙΕΚ και ΙΙΕΚ όλης της χώρας, και αφετέρου, να κατευθύνει τους καταρτιζόμενους προς ειδικότητες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες "υπηρετούν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και κατά συνέπεια προσφέρουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης", όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχέδιο απόφασης του υπουργείου.
Τι προσφέρει η "Επιταγή"
Η "Επιταγή" καλύπτει το σύνολο ή μέρος του κόστους των υπηρεσιών κατάρτισης που παρέχεται από τα ΔΙΕΚ και τα ΙΕΚ για ένα εκπαιδευτικό έτος (δύο εξάμηνα).
Πιο συγκεκριμένα, η "Επιταγή" συνίσταται για όλους τους καταρτιζόμενους, ανεξαρτήτως ΙΕΚ, σε ένα εφάπαξ χρηματικό ποσό 367 ευρώ για κάθε εξάμηνο. Το ποσό αυτό καλύπτει πλήρως τα δίδακτρα που καταβάλλουν οι καταρτιζόμενοι σε κάθε ΔΙΕΚ αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, ενώ στην περίπτωση των εκπαιδευομένων στα ΙΙΕΚ το καταβαλλόμενο ποσό αφαιρείται από το ύψος των διδάκτρων.
Οσον αφορά τους καταρτιζόμενους στα ΙΕΚ του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ), το επιδοτούμενο ποσό θα ανέρχεται στα 250 ευρώ, καθώς τα δίδακτρα των συγκεκριμένων ΙΕΚ είναι χαμηλότερα από τα άλλα ΙΕΚ του Δημοσίου.
Τα κριτήρια
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση της "Επιταγής" έχουν Ελληνες και αλλοδαποί υπήκοοι χωρών-μελών της Ε.Ε., καθώς και νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών, που εγγράφονται σε οποιοδήποτε από τα εξάμηνα κατάρτισης για τις ειδικότητες τεσσάρων εξαμήνων και δύο εξαμήνων σε όλα τα ΔΙΕΚ και ΙΕΚ της χώρας.
Τα ονόματα των ωφελούμενων θα προκύψουν μέσα από την κατάταξή τους σε πίνακα μοριοδότησης βάσει μίας σειράς κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά ακολούθως:
Η ανεργία των γονέων των καταρτιζομένων που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.
Ατομο με αναπηρία.
Γονιός ή τέκνο ή σύζυγος καταρτιζομένου με αναπηρία.
Ελλειψη λόγω θανάτου ενός γονέα ή και των δύο των καταρτιζομένων που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.
Καταρτιζόμενοι μέχρι 25 χρονών που είναι τέκνα τρίτεκνης ή μονογονεϊκής ή πολύτεκνης οικογένειας.
Το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του καταρτιζόμενου ή των γονέων του σε περίπτωση που είναι προστατευόμενο μέλος.
Καταρτιζόμενοι που εκτίουν κάποια ποινή ή δεν έχει παρέλθει η πενταετία από τη διαγραφή τους από κάποια Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας του υπουργείου Υγείας, στην οποία είχαν φιλοξενηθεί.
Επιλογή ειδικότητας αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Σχετικά με το τελευταίο κριτήριο ? την επιλογή ειδικότητας ?, το υπουργείο Παιδείας θα πριμοδοτήσει με επιπλέον μόρια καταρτιζόμενους που έχουν επιλέξει ειδικότητες των εξής κλάδων: α) Τουριστικές Υπηρεσίες, β) Τρόφιμα, γ) Περιβάλλον, δ) Αξιοποίηση Φυτικού και Ζωικού Πλούτου, ε) Πληροφορική, στ) Οικονομία και Διοίκηση, ζ) Μηχανολογία-Ηλεκτρολογία-Ηλεκτρονική. (Βλέπε αναλυτικά στον πίνακα).
Τέλος, να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια (μέχρι και την περίοδο 2014-15) και εκτιμάται ότι ο αριθμός των ωφελούμενων για το σύνολο της περιόδου θα φτάσει τις 56.000.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
Οι ειδικότητες που θα μοριοδοτηθούν σε δημοσιο και ιδιωτικα IEK
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – SPA
3. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – SPA
4. ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
6. ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
7. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
8. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ
9. ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
11. ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
12. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
13. ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
14. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
15. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
16. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
17. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
19. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
20. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΖΩΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
21. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ
22. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
23. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
24. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
25. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
26. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΙΑΣ / ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
27. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTRANET – INTERNET
28. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
29. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
30. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA)
31. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
32. ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
33. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (VIDEO GAMES)
34. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
35. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ (Web Designer - Developer)
36. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
37. ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
38. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
39. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
40. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
41. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
42. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)
43. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
44. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ
45. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
46. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
47. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
48. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
49. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
50. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
51. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
52. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
53. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
54. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
55. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
56. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ


Εργασία
Εργασία 20/9

http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23325&subid=2&pubid=63391373

Ξεκινούν οι αιτήσεις για την «Επιταγή» στα ΙΕΚ

Μέσα στην εβδομάδα, μπορεί ακόμα και σήμερα, αναμένεται να δημοσιευθεί Δελτίο Τύπου του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με την "Επιταγή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης" για καταρτιζόμενους στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ όλης της χώρας.


Μέσα στην εβδομάδα, μπορεί ακόμα και σήμερα, αναμένεται να δημοσιευθεί Δελτίο Τύπου του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με την "Επιταγή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης" για καταρτιζόμενους στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ όλης της χώρας.
Στο Δελτίο Τύπου, το υπουργείο Παιδείας θα γνωστοποιεί την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και θα αναφέρει λεπτομέρειες για τη διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων. Σύμφωνα με πληροφορίες του "Εθνους - Εργασία", οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά για διάστημα περίπου 15 ημερών. Στη συνέχεια, θα καταρτισθεί πίνακας αρχικής κατάταξης των υποψήφιων ωφελούμενων, βάσει της μοριοδότησης που προκύπτει από τις ηλεκτρονικές δηλώσεις τους.
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των ωφελούμενων και των επιλαχόντων, το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ), που είναι ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης του έργου, θα καταβάλει σε κάθε καταρτιζόμενο το ποσό της επιταγής σε δύο δόσεις των 367 ευρώ στο τέλος του φθινοπωρινού και εαρινού εξαμήνου αντιστοίχως.


Επιταγή (voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Σκοπός της παρούσας δράσης είναι να υποστηριχθούν οι κοινωνικά ασθενέστεροι καταρτιζόμενοι στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αλλά και να προσανατολιστούν οι καταρτιζόμενοι σε ειδικότητες ...
Πρόγραμμα | Πέμπτη, 01 Σεπτεμβρίου 2011

2
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και την κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «Επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας»
Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας 10.000 δικαιούχων «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας», με την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την κατάρτιση και απασχόληση σε νέες θέσεις εργασίες οι οποίες ...
Πρόγραμμα | Παρασκευή, 02 Σεπτεμβρίου 2011

-
3
Επιταγή Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ξεκίνησε τη Δευτέρα 24/10/2011 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη ανάδειξη δικαιούχων της Επιταγής Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης που θα χορηγηθεί σε σπουδαστές Δημόσιων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. Η ηλεκτρονική υποβολή ...
Ανακοίνωση | Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ (Δ.Ι.Ε.Κ) ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ (Ι.Ι.Ε.Κ)
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Σκοπός της πρωτοβουλίας
Η χώρα μας έχει την ανάγκη σήμερα όσο ποτέ να επενδύσει στο πιο δυναμικό και ελπιδοφόρο κομμάτι της: τους νέους της. Στο πλαίσιο αυτής της κρίσιμης προτεραιότητας το Υπουργείο Παιδείας Δια, Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προωθεί την Επιταγή Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης με σκοπό να υποστηριχθούν οι κοινωνικά ασθενέστεροι καταρτιζόμενοι στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.Ε.Κ.), αλλά και να προσανατολιστούν οι καταρτιζόμενοι σε ειδικότητες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που υπηρετούν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και κατά συνέπεια προσφέρουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης.
Ποιους αφορά;
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση της επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης έχουν όλοι οι καταρτιζόμενοι, έλληνες και αλλοδαποί υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε., καθώς και νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν εγγράφει σε οποιοδήποτε από τα εξάμηνα κατάρτισης για τις ειδικότητες τεσσάρων (4) και δύο (2) εξαμήνων σε όλα τα Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.Ε.Κ. της χώρας. Η επιταγή θα χορηγείται σε 14.000 καταρτιζόμενους το χρόνο οι oποίοι θα επιλέγονται με κριτήρια κοινωνικά, εισοδηματικά και γεωγραφικά αλλά και βάσει της ειδικότητας που έχουν επιλέξει.

Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία χορήγησης της επιταγής.
Τρόπος υποβολής αιτήσεων *
H υποβολή αίτησης πραγματοποιείται ως εξής:
Βήμα 1ο: Καταχώρηση προσωπικών στοιχείων και δημιουργία λογαριασμού
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι η δημιουργία λογαριασμού χρήστη. Με τη διαδικασία αυτή χορηγούνται κωδικοί πρόσβασης, με τους οποίους ο/η χρήστης συνδέεται για να καταχωρήσει την αίτηση του/της. (Ο χρήστης θα πρέπει να διαθέτει email)
Βήμα 2ο: Καταχώρηση στοιχείων αίτησης
Καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων της αίτησης με τις ακόλουθες ενότητες:
IEK και ειδικότητα φοίτησης
Οικογενειακή κατάσταση
Οικονομική κατάσταση
Βήμα 3ο: Οριστική υποβολή αίτησης
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μία αίτηση. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης του/της δεν είναι δυνατή η αλλαγή των στοιχείων της.
*Eξαίρεση αποτελούν:
Οι καταρτιζόμενοι που εκτίουν την ποινή τους σε καταστήματα κράτησης.
Δημιουργία Λογαριασμού
http://www.voucher-iek-ggdvm.gr/