Προσλήψεις ΟΑΕΔ: 150.000 θέσεις εργασίας στους δήμους

Προσλήψεις ΟΑΕΔ: 150.000 θέσεις εργασίας στους δήμους

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011
Προσλήψεις ΟΑΕΔ: 150.000 θέσεις εργασίας στους δήμους

Σε ποιο τομέα ανακοίνωσε προσλήψεις ο ΟΑΕΔ για τον περιορισμό της ανεργίας; Ποιες οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση στους δήμους;

Η ενίσχυση της απασχόληση, με νέες θέσεις εργασίας αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της νέας πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού Τ. Γιαννίτση κατά τη διάρκεια άτυπης συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε χτες. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν η αναπληρώτρια υπουργός Φ. Γεννηματά και ο υφυπουργός Π. Κουκουλόπουλος.
Ο κ. Γιαννίτσης αναφέρθηκε στην άμεση υλοποίηση του προγράμματος αυτεπιστασίας, καθώς και στην ενεργοποίηση των κοινωνικών θέσεων εργασίας μέσω των δήμων όπου υπολογίζεται ότι θα απασχοληθούν συνολικά 150.000 άνεργοι, από τις προσλήψεις μέσω του ΟΑΕΔ.

Συμπληρώνοντας ο κ. Π. Κουκουλόπουλος τόνισε ότι για τα προγράμματα αυτεπιστασίας θα έχουν διαμορφωθεί από τον ΟΑΕΔ οι κυλιόμενοι πίνακες των ανέργων (εργατών και τεχνιτών που είναι κοντά στη σύνταξη ή είναι νέοι μέχρι 29 ετών) μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου. «Από τα μέσα Δεκεμβρίου οι δήμοι που αυτοχρηματοδοτούν έργα αυτεπιστασίας θα μπορούν να επιλέξουν εργαζόμενους από τους συγκεκριμένους πίνακες», σημείωσε ο κ. Κουκουλόπουλος, ενώ οι υπόλοιποι δήμοι που θα αξιοποιήσουν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα από την 1η Φεβρουαρίου του 2012.

Μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να ενεργοποιηθούν και οι θέσεις εργασίας στους δήμους μέσω ΜΚΟ. Ο υφυπουργός Εσωτερικών εκτίμησε πως την επόμενη χρονιά δεν θα γίνουν προσλήψεις ΟΑΕΔ στους ΟΤΑ, ενώ θα μειωθεί δραστικά και το εποχικό προσωπικό.

Διαβάστε για τις προσλήψεις 5000 πτυχιούχων ΑΕΙ, μέσω ΟΑΕΔ.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θέσεων εργασίας οφείλουν να προσλάβουν ανέργους με τις εξής ιδιότητες:

-Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ) που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος (πτυχιούχοι οι οποίοι ασφαλίζονται σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία πλην ΙΚΑ, κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται,– Γιατροί, Δικηγόροι, Φαρμακοποιοί, Μηχανικοί, κλπ).

-Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

-Να είναι πτυχιούχοι σχολών ΑΕΙ, ΤΕΙ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα), έως και 35 ετών (να διανύουν δηλαδή έως και το 35ο έτος της ηλικίας τους).

-Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ.

-Οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαθέτουν:

-βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ, στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου,

-βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων στην περίπτωση που υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου, σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α) και γενικότερα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Πηγή: http://enimerosigreece.blogspot.com/2011/11/150000.html#ixzz1f4uWsuqd