Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :109 (ΓΑΡΔΙΚI) Ειδικότητα :ΕΡΓΑΤΕΣ