ΕΛΤΑ

hellenic post ELTA
ΑΔΑ: 4Α8ΥΟΡΡ2-ΥΜΛ
Απελλού 1, 101 88 ΑΘΗΝΑ, http://g.co/maps/a77t5
3353487 Προσλήψεις 89 ΕΛΤΑ 14 Οκτωβρίου 2011
ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.
πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 3353228 και 3353487
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 14 Οκτωβρίου 2011.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/elta/ada/4%CE%918%CE%A5%CE%9F%CE%A1%CE%A12-%CE%A5%CE%9C%CE%9B
Προσλήψεις 89 εποχικών στα ΕΛΤΑ Αθήνας-Πειραιά, Κ.Δ. Αττικής και Αεροπορικού Ταχυδρομ www.diorismos.gr Ειδησεογραφικό δίκτυο για την εκπαίδευση την εργασία και την επιχειρηματικότητα Κοινοποιήστε

www.diorismos.gr
Ειδησεογραφικό δίκτυο για την εκπαίδευση την εργασία και την επιχειρηματικότητα
'

A

-
Πριν από 21 ώρες
-
[PDF] 

ΑΔΑ: 4Α8ΥΟΡΡ2-ΥΜΛ

static.diavgeia.gov.gr/doc/4Α8ΥΟΡΡ2-ΥΜΛ - Translate this page
File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
επικοινωνίας: 210 3353228 και 3353487). Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κλπ), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ...

-

 1. [PDF] 

  1 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α. Ε.

  www.kepea.gr/uplds/File/elta21.pdf - Translate this page
  File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
  Απελλού 1101 88 Αθήνα. 2103353228. 2103240602 www.elta-net.gr. ΕΛΤΑ 21 (2). 1. Ελληνικά Ταχυδρομεία Α. Ε. Κεντρική Υπηρεσία. Διεύθυνση Ανθρώπινου ...
 2. [PDF] 

  ΑΠΟΦΑΣΗ Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε ΑΔΑ: 4Α8ΟΟΡΡ2-4ΛΠ

  static.diavgeia.gov.gr/doc/4Α8ΟΟΡΡ2-4ΛΠ - Translate this page
  File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
  8 Σεπτ. 2011 – website. Απελλού 1 101 88 ΑΘΗΝΑ. 2103353228. 2103240602 www.elta-net.gr. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Απόλυση Προσωπικού» ...
 3. [PDF] 

  ΑΔΑ: 4ΑΓΓΟΡΡ2-ΝΒ

  www.proslipsis.gr/cm_download.php?cm_attid... - Translate this page
  File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
  e-mail website. Απελλού 1 101 88 ΑΘΗΝΑ. 2103353100. 2103353227 e.noutsis@elta-net.gr www.elta-net.gr. Κεντρική Υπηρεσία. ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού ...
 4. [PDF] 

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  static.diavgeia.gov.gr/doc/4Α8ΗΟΡΡ2-ΛΦΩ - Translate this page
  File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
  21 Σεπτ. 2011 – Απελλού 1 101 88 ΑΘΗΝΑ. 0103353228. 0103240602 www.elta-net.gr αυγικου. ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Απόλυση Προσωπικού». Έχοντας υπόψη ...

-


05/10/2011
Προσλήψεις ΕΛΤΑ
Προσλήψεις 89 εποχικών στα ΕΛΤΑ Αθήνας-Πειραιά, Κ.Δ. Αττικής και Αεροπορικού Ταχυδρομείου
a↑ a↓ a      
Διαφημίσεις Google
Νο1 στα Αγγλικά ενηλίκων.
Άμεση έναρξη,νέα τμήματα κάθε μήνα. 2η γλώσσα δωρεάν μέχρι 7 Οκτώβριου
www.eurodiastasi.gr
Εθνική Σχολή Δικαστών
Ειδικευμένοι καθηγητές-Έναρξη 14/11 Πρακτικά - Σημειώσεις - Νομολογία
www.kollintzas.gr

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοίνωσαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).

Πρόκειται για δεκατρείς (13) θέσεις εργασίας Δ.Ε. Διανομέων, μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών), σαράντα έξι (46) θέσεις εργασίας Δ.Ε. Οδηγών, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών και τριάντα (30) θέσεις εργασίας Υ.Ε. Διαμετακομιστών, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Οι προσλήψεις θα γίνουν για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Αθήνας, Πειραιά, Κέντρου Διαλογής Αττικής και Αεροπορικού Ταχυδρομείου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και  να την υποβάλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη Διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε., ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσλήψεων, Απελλού 1, 101 88 ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 77/2011).

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 3353228 και 3353487. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 14 Οκτωβρίου 2011.

'
05/10/2011 Προσλήψεις 89 εποχικών στα ΕΛΤΑ Αθήνας-Πειραιά, Κ.Δ. Αττικής και Αεροπορικού Ταχυδρομείου a↑ a↓ a Διαφημίσεις Google Νο1 στα Αγγλικά ενηλίκων. Άμεση έναρξη,νέα τμήματα κάθε μήνα. 2η γλώσσα δωρεάν μέχρι 7 Οκτώβριου www.eurodiastasi.gr Εθνική Σχολή Δικαστών Ειδικευμένοι καθηγητές-Έναρξη 14/11 Πρακτικά - Σημειώσεις - Νομολογία www.kollintzas.gr Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοίνωσαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ). Πρόκειται για δεκατρείς (13) θέσεις εργασίας Δ.Ε. Διανομέων, μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών), σαράντα έξι (46) θέσεις εργασίας Δ.Ε. Οδηγών, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών και τριάντα (30) θέσεις εργασίας Υ.Ε. Διαμετακομιστών, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών. Οι προσλήψεις θα γίνουν για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Αθήνας, Πειραιά, Κέντρου Διαλογής Αττικής και Αεροπορικού Ταχυδρομείου. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη Διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε., ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσλήψεων, Απελλού 1, 101 88 ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 77/2011). Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 3353228 και 3353487. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 14 Οκτωβρίου 2011.
-

Diorismos.gr - Προσλήψεις 89 εποχικών στα ΕΛΤΑ Αθήνας-Πειραιά ...

www.diorismos.gr/Dpages/.../viewnews.php?... - Translate this page
Πριν από 21 ώρες – Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 3353228 και 3353487. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 14 Οκτωβρίου 2011...

-

-

 1. [PDF] 

  ΑΔΑ4Α8ΥΟΡΡ2-ΥΜΛ

  static.diavgeia.gov.gr/doc/4Α8ΥΟΡΡ2-ΥΜΛ - Translate this page
  File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
  ... δηλαδή: Κεντρική σελίδα - Έντυπα αιτήσεων – ∆ιαγωνισµών φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ) . Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΜΠΥΡΑΚΟΣ. ΑΔΑ4Α8ΥΟΡΡ2-ΥΜΛ.
 2. Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε

  et.diavgeia.gov.gr/f/elta/find/thid:383 - Translate this page
  Ημερομηνία: 29/09/2011 14:00:13ΑΔΑ4Α8ΥΟΡΡ2-ΥΜΛ. Είδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΛήψη Αρχείου · ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ...
 3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  et.diavgeia.gov.gr/f/elta/ada/4Α8ΥΟΡΡ2-ΥΜΛ - Translate this page
  ΑΔΑ4Α8ΥΟΡΡ2-ΥΜΛ; Αριθμός Πρωτοκόλλου112/1173/311.31; ΘέμαΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ; Τελικός ...
 4. Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Όλοι οι φορείς

  et.diavgeia.gov.gr/f/all/find/unit:3458 - Translate this page
  Φορεάς: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Ημερομηνία: 29/09/2011 14:00:13ΑΔΑ:4Α8ΥΟΡΡ2-ΥΜΛ. Είδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΛήψη Αρχείου ...
 5. Αποτελέσματα Αναζήτησης

  diavgeia.info/main.php?count... - Cached - Translate this page
  Φορέας, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Είδος, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ. Ημερομηνία, 2011-09-29 14:00:13. ΑΔΑ4Α8ΥΟΡΡ2-ΥΜΛ ...

-
ΑΔΑ: 4Α8ΥΟΡΡ2-ΥΜΛ, http://et.diavgeia.gov.gr/f/elta/search/free.php?q=%CE%91%CE%94%CE%91%3A+4%CE%918%CE%A5%CE%9F%CE%A1%CE%A12-%CE%A5%CE%9C%CE%9B
-

Περίπου 2 αποτελέσματα (0,43 δευτερόλεπτα)
... δηλαδή: Κεντρική σελίδα - Έντυπα αιτήσεων – ∆ιαγωνισµών φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ) . Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΜΠΥΡΑΚΟΣ. ΑΔΑ4Α8ΥΟΡΡ2-ΥΜΛ.
static.diavgeia.gov.gr/doc/4Α8ΥΟΡΡ2-ΥΜΛ
ΑΔΑ4Α8ΥΟΡΡ2-ΥΜΛ; Αριθμός Πρωτοκόλλου112/1173/311.31; ΘέμαΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ; Τελικός ...
et.diavgeia.gov.gr/f/elta/ada/4Α8ΥΟΡΡ2-ΥΜΛ

'


 • ΑΔΑ4Α8ΥΟΡΡ2-ΥΜΛ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου112/1173/311.31
 • ΘέμαΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • Τελικός ΥπογράφωνΔιευθυντής - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΜΠΥΡΑΚΟΣ -
 • Ημερομηνία Απόφασης07/09/2011
 • Ημερομηνία Ανάρτησης29/09/2011 14:00:13
 • Είδος ΑπόφασηςΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
 • ΦορέαςΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε
 • ΜονάδαΔ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 • Θεματική
  • Ανθρώπινο δυναμικό
  • Προκηρύξεις
  • Προσλήψεις
 • ΑρχείοΛήψη ΑρχείουSHA-256: e0e842e88626cbf593ddf56fd20e01dcae51f3259dde55c604f7950e365f9d68

-

View Larger Map
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ > ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε Αναζήτηση: [Σύνθετη Αναζήτηση] Αρχική » ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΑΔΑ4Α8ΥΟΡΡ2-ΥΜΛΑριθμός Πρωτοκόλλου112/1173/311.31ΘέμαΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΤελικός ΥπογράφωνΔιευθυντής - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΜΠΥΡΑΚΟΣ - Ημερομηνία Απόφασης07/09/2011Ημερομηνία Ανάρτησης29/09/2011 14:00:13Είδος ΑπόφασηςΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΦορέαςΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.ΕΜονάδαΔ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΘεματικήΑνθρώπινο δυναμικόΠροκηρύξειςΠροσλήψειςΑρχείοΛήψη ΑρχείουSHA-256: e0e842e88626cbf593ddf56fd20e01dcae51f3259dde55c604f7950e365f9d68 Σχεδιάστηκε από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και υλοποιήθηκε με χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Καταγραφή Στατιστικών με χρήση "cookies"
3353487 Προσλήψεις 89 ΕΛΤΑ 14 Οκτωβρίου 4Α8ΥΟΡΡ2-ΥΜΛ-signed, proslipsi, proslipseis - https://docs.google.com/document/d/1jevSvRKJH2hjKzwONA4vXPPvZD8oniHBfzh1vGZHCEQ/edit?hl=el - http://www.scribd.com/doc/67723934/3353487-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-89-%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%91-14-%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-4%CE%918%CE%A5%CE%9F%CE%A1%CE%A12-%CE%A5%CE%9C%CE%9B-signed - 3353487 Προσλήψεις 89 ΕΛΤΑ 14 Οκτωβρίου 4Α8ΥΟΡΡ2-ΥΜΛ-signed - [scribd id=67723934 key=key-1a95e9f5ro1lgruzdugr mode=list] -
- http://issuu.com/4803/docs/3353487____________89______14___________4_8____2-_?mode=window&backgroundColor=%23222222