Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.( ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ) προσληψεις


Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.( ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ) προσληψεις
Το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.( ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ) ,ενδιαφέρεται να συνεργασθεί, με σύμβαση διάρκειας ενός έτους, με δύο [2] οδηγούς σχολικών λεωφορείων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:
-Δίπλωμα κατάλληλο για οδήγηση σχολικού λεωφορείου
-Τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης
-Απόσπασμα ποινικού μητρώου
-Βιογραφικό σημείωμα
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι έως 40 ετών
Αποδεδειγμένη αντίστοιχη εμπειρία, θα ληφθεί υπόψη
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην υπεύθυνη του Κέντρου κ. Τσίλικα Αγγέλα στο τηλ. 210-3203143
Οι αιτήσεις, με συνημμένα τα ως άνω έγγραφα, θα πρέπει να υποβληθούν και να πρωτοκολληθούν έως 5/8/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην Γραμματεία του Προσχολικού Κέντρου (Χαραυγής και Σαρανταπόρου 80 Χαλάνδρι)
-
Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)