ΔΕΗ Προσλήψεις

ΔΕΗ Προσλήψεις
'
ΔΕΗ Προσλήψεις
'

Η ΔΕΗ / Απασχόληση / Θέσεις Εργασίας

Επιστροφή

Προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού
'

  1. http://www.dei.gr/Default.aspx?id=42573&nt=18&lang=1
  2. http://www.dei.gr/Default.aspx?id=42609&nt=105&lang=1

'

Ημερομίσθιο προσωπικό Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής
Πρόσληψη εκτάκτου ημερομίσθιου προσωπικού στον ΑΗΣ Κομοτηνής

Πρόσληψη εκτάκτου ημερομίσθιου προσωπικού στον ΤΣΠ ΣκύρουΑίτηση

-

Προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού

-
'
Ημερομίσθιο προσωπικό Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής
Πρόσληψη εκτάκτου ημερομίσθιου προσωπικού στον ΑΗΣ Κομοτηνής

Πρόσληψη εκτάκτου ημερομίσθιου προσωπικού στον ΤΣΠ ΣκύρουΑίτηση
-
Προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού
29-Ιουλ-2011
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στην Περιοχή Λέσβου
26-Ιουλ-2011
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β'
25-Ιουλ-2011
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α'
22-Ιουλ-2011
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στην Περιοχή Κατερίνης
22-Ιουλ-2011
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στο Λιγνιτικό Κέντρο Φλώρινας
22-Ιουλ-2011
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στο Λιγνιτικό Κέντρο Κοζάνης
-
'