ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δήμος Πεντέλης Προσλήψεις 02/08/2011 12:18:10 Σύνολο: 10 / 12Σελίδα: 1 / 2 Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Πεντέλης

-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δήμος Πεντέλης Προσλήψεις 02/08/2011 12:18:10 Σύνολο: 10 / 12Σελίδα: 1 / 2 Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Πεντέλης
-
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Πεντέλης
-
http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_pentelis/find/thid:145
-

Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Θεματική: Προσλήψεις
Ημερομηνία: 02/08/2011 12:18:10ΑΔΑ: 4Α5ΝΩΞ3-ΕΩΙ
Είδος: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 02/08/2011 11:31:45ΑΔΑ: 4Α5ΝΩΞ3-28Β
Είδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/07/2011 10:57:07ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩΞ3-Φ2Μ
Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/07/2011 10:28:54ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩΞ3-Υ8Β
Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/07/2011 11:28:14ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΞ3-ΞΓ8
Είδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 30/06/2011 12:14:33ΑΔΑ: 4Α35ΩΞ3-9
Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 12Σελίδα: 1 / 2
-


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ


> Δήμος Πεντέλης

Αναζήτηση: [Σύνθετη Αναζήτηση]
Κριτήρια Αναζήτησης:
Θεματική: Προσλήψεις
Προσωποποιημένο RSS
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Ημερομηνία: 02/08/2011 12:18:10ΑΔΑ: 4Α5ΝΩΞ3-ΕΩΙΕίδος: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣΛήψη Αρχείου
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Ημερομηνία: 02/08/2011 11:31:45ΑΔΑ: 4Α5ΝΩΞ3-28ΒΕίδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 640/2011 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦ. ΑΣΕΠ
Ημερομηνία: 29/07/2011 13:30:59ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΞ3-3ΦΟΕίδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΜΗΝΙΤΩΝ
Ημερομηνία: 15/07/2011 10:57:07ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩΞ3-Φ2ΜΕίδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΑ
Ημερομηνία: 15/07/2011 10:28:54ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩΞ3-Υ8ΒΕίδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΜΗΝΗΤΩΝ
Ημερομηνία: 05/07/2011 11:28:14ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΞ3-ΞΓ8Είδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Ημερομηνία: 30/06/2011 12:14:33ΑΔΑ: 4Α35ΩΞ3-9Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΟΚΤΑΜΗΝΟ) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ημερομηνία: 29/06/2011 12:38:39ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΞ3-4Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Απόφαση Δημάρχου 427/2011 - Πρόσληψη προσωπικού (τέσσερα άτομα) με σύμβαση ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας (7-6-2011 - 6-8-2011) στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας
Ημερομηνία: 06/06/2011 12:18:52ΑΔΑ: 4Α37ΩΞ3-1Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Πίνακας Κατάταξης Προσωπικού για την Πρόσληψη με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Δίμηνης Διάρκειας (Ανακοίνωση:10640/8.5.2011 - ΑΔΑ:4ΑΘΙΩΞ3-3)
Ημερομηνία: 06/06/2011 12:14:41ΑΔΑ: 4Α37ΩΞ3-9Είδος: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ, ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΛήψη ΑρχείουΣύνολο: 10 / 12Σελίδα: 1 / 2Επόμενη Σελίδα » Σχεδιάστηκε από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και υλοποιήθηκε με χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε
Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Καταγραφή Στατιστικών με χρήση "cookies"

-