προσλHPSEIS MESW ΔΙΑΥΓΕΙΑ Όλοι οι φορείς Σύνολο: 88 prokiriKSeis SE ΣελίδES: 9


-
προσλHPSEIS MESW ΔΙΑΥΓΕΙΑ Όλοι οι φορείς Σύνολο: 88 prokiriKSeis SE ΣελίδES: 9
-
http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/find/since:2011-07-28/until:2011-07-28/subj:%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7/from:10/limit:10
-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 28/07/2011
 • Έως: 28/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 28/07/2011 15:38:26ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩ6Μ-ΜΗ3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/07/2011 15:35:59ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩ6Μ-ΙΒ9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 88Σελίδα: 1 / 9

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 28/07/2011
 • Έως: 28/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 28/07/2011 14:37:05ΑΔΑ: 4ΑΣΔΟΡ85-ΚΚΡ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/07/2011 14:13:06ΑΔΑ: 4ΑΣΔ469Η8Κ-Ω4Ν
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 88Σελίδα: 2 / 9

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 28/07/2011
 • Έως: 28/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 28/07/2011 13:55:43ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΨΟ-ΟΨΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/07/2011 13:42:33ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΨΔ-ΘΡΘ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 88Σελίδα: 3 / 9

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 28/07/2011
 • Έως: 28/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 28/07/2011 13:17:52ΑΔΑ: 4ΑΣΔ7ΛΚ-969
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 88Σελίδα: 4 / 9

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 28/07/2011
 • Έως: 28/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 28/07/2011 12:42:10ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΕΡ-3ΙΠ
Είδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/07/2011 12:17:01ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΕΟ-ΝΣΓ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/07/2011 12:12:05ΑΔΑ: 4ΑΣΔΓ-3ΛΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/07/2011 12:05:47ΑΔΑ: 4ΑΣΔΓ-5Ω6
Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/07/2011 12:03:21ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΕΟ-Β7Δ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/07/2011 11:59:20ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞ1-659
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 88Σελίδα: 5 / 9

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 28/07/2011
 • Έως: 28/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 28/07/2011 11:57:31ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΕΟ-ΝΞΓ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/07/2011 11:55:09ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩ1Ε-1ΚΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/07/2011 11:39:07ΑΔΑ: 4ΑΣΔΓ-ΛΥΡ
Είδος: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ, ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/07/2011 11:18:57ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞ5-3ΛΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/07/2011 10:57:45ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΨΥ-Τ8Ο
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 88Σελίδα: 6 / 9

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 28/07/2011
 • Έως: 28/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 28/07/2011 10:32:54ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩ90-ΟΔΥ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/07/2011 10:29:52ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩ90-ΣΧΑ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/07/2011 09:59:19ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΨΟ-6ΗΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 88Σελίδα: 7 / 9

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 28/07/2011
 • Έως: 28/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 28/07/2011 09:53:35ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΛ7-ΡΟΝ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/07/2011 09:45:33ΑΔΑ: 4ΑΣΔ7Λ1-Θ90
Είδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/07/2011 09:05:30ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΡ9-2ΔΦ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/07/2011 09:02:30ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΚ1-Γ8Ε
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 88Σελίδα: 8 / 9

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 28/07/2011
 • Έως: 28/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 28/07/2011 08:54:25ΑΔΑ: 4ΑΣΔ7Λ1-5ΦΖ
Είδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/07/2011 08:53:08ΑΔΑ: 4ΑΣΔ7Λ1-ΦΧΩ
Είδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/07/2011 08:48:07ΑΔΑ: 4ΑΣΔ7Λ1-ΨΔΣ
Είδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/07/2011 08:26:35ΑΔΑ: 4ΑΣΔΟΡ1Θ-ΗΛΔ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/07/2011 08:08:42ΑΔΑ: 4ΑΣΔ4690ΒΜ-657
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 8 / 88Σελίδα: 9 / 9

-
http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/find/since:2011-07-28/until:2011-07-28/subj:%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7/from:80/limit:10
-

-