προσληψη et.diavgeia.gov.gr Σελίδes: 14

http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/search/results.php

Κριτήρια Αναζήτησης:
Από: 21/07/2011
Έως: 21/07/2011
Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Προσωποποιημένο RSS
Σελίδes: 14

-

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 21/07/2011
 • Έως: 21/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 21/07/2011 15:08:49ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΨΖ-ΝΗΜ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Φορεάς: Δήμος Πάρου
Ημερομηνία: 21/07/2011 14:51:44ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΞΓ-Δ4Ξ
Είδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 14:14:42ΑΔΑ: 4ΑΣΓ46907Ξ-ΔΑΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 136Σελίδα: 1 / 14

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 21/07/2011
 • Έως: 21/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 21/07/2011 14:09:30ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΡΤ-ΝΡΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 14:04:57ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΡΤ-ΧΨΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 14:00:43ΑΔΑ: 4ΑΣΓΟΡΕΓ-ΛΨΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 14:00:07ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΛΘ-4Υ0
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 13:52:45ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΛ3-Μ6Ψ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 136Σελίδα: 2 / 14

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 21/07/2011
 • Έως: 21/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 21/07/2011 13:29:05ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩ1Η-Λ6Ν
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 13:21:46ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΗ1-02Θ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 13:16:36ΑΔΑ: 4ΑΣΓΟΛ5Ω-Ζ34
Είδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 13:11:45ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩ9Μ-Κ5Δ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 136Σελίδα: 3 / 14

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 21/07/2011
 • Έως: 21/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 21/07/2011 13:02:56ΑΔΑ: 4ΑΣΓΟΛ5Ω-5ΒΑ
Είδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 12:44:00ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩ1Ζ-ΗΚΑ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 12:29:44ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΚΡ-ΩΗΓ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 136Σελίδα: 4 / 14

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 21/07/2011
 • Έως: 21/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 21/07/2011 12:10:50ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΚΡ-6Λ2
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 12:06:38ΑΔΑ: 4ΑΣΓ7Λ1-Η78
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 12:00:31ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΚ4-Ν9Γ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 11:56:52ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΚ7-Υ29
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 11:52:57ΑΔΑ: 4ΑΣΓ7ΛΡ-5ΙΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 136Σελίδα: 5 / 14

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 21/07/2011
 • Έως: 21/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 21/07/2011 11:48:59ΑΔΑ: 4ΑΣΓ7ΛΡ-Α2Μ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 136Σελίδα: 6 / 14

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 21/07/2011
 • Έως: 21/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 21/07/2011 11:21:35ΑΔΑ: 4ΑΣΓ7ΛΗ-Φ02
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 11:13:47ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩ10-6Μ8
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 136Σελίδα: 7 / 14

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 21/07/2011
 • Έως: 21/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 21/07/2011 11:10:43ΑΔΑ: 4ΑΣΓ7Λ6-ΣΑΣ
Είδος: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ, ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 11:06:46ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩ10-ΒΔΧ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 11:02:27ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΚ5-Δ9Π
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 10:58:14ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩ10-ΘΙ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 10:44:05ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩ10-ΤΦΓ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 10:34:20ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩ10-Η0Β
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 10:32:18ΑΔΑ: 4ΑΣΓ7Λ6-ΞΥΝ
Είδος: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ, ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 136Σελίδα: 8 / 14

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 21/07/2011
 • Έως: 21/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 21/07/2011 10:30:58ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΚ4-ΟΔΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 10:28:34ΑΔΑ: 4ΑΣΓ7Λ6-Φ25
Είδος: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ, ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 10:25:17ΑΔΑ: 4ΑΣΓ4690ΩΣ-6ΡΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 10:21:48ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΕΟ-7ΗΦ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 10:15:32ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΕΟ-ΡΜΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 10:13:58ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩ6Ζ-ΤΟ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 10:10:27ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩ6Ζ-8ΥΜ
Είδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 136Σελίδα: 9 / 14

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 21/07/2011
 • Έως: 21/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 21/07/2011 10:09:03ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩ94-ΒΞ2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 10:06:50ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩ1Λ-ΕΚΙ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 09:55:51ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩ1Λ-39Ρ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 09:46:49ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩ1Λ-Ρ0Ζ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 09:46:48ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΕ5-ΞΗΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 09:44:59ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΕ5-3ΨΦ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 09:43:20ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΕ5-6ΛΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 09:41:23ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΕ5-3ΕΥ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 09:39:34ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΕ5-3ΑΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 136Σελίδα: 10 / 14

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 21/07/2011
 • Έως: 21/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 21/07/2011 09:39:11ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩ1Λ-8ΑΔ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 09:30:31ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩ1Λ-0ΜΠ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 136Σελίδα: 11 / 14

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 21/07/2011
 • Έως: 21/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 21/07/2011 09:22:52ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩ1Λ-2Λ0
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 09:15:08ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩ1Λ-ΚΙΕ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 136Σελίδα: 12 / 14

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 21/07/2011
 • Έως: 21/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 21/07/2011 09:09:32ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΞΘ-ΥΣ9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 09:08:18ΑΔΑ: 4ΑΣΓΟΛΤΚ-6ΙΦ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 08:59:50ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΛΤ-75Μ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Φορεάς: Δήμος Μύκης
Ημερομηνία: 21/07/2011 08:59:30ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΚΛ-25Γ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 08:56:16ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΛΤ-Ζ1Λ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 08:55:55ΑΔΑ: 4ΑΣΓΟΕΡ7-Χ5Π
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 136Σελίδα: 13 / 14

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 21/07/2011
 • Έως: 21/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 21/07/2011 08:40:23ΑΔΑ: 4ΑΣΓΟΛΤΚ-ΖΞ9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 08:32:51ΑΔΑ: 4ΑΣΓΟΛΤΚ-ΩΚΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 08:31:49ΑΔΑ: 4ΑΣΓΓ-1ΚΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/07/2011 08:07:03ΑΔΑ: 4ΑΣΓΟΛΤΚ-2Ψ0
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 6 / 136Σελίδα: 14 / 14

-
http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/find/since:2011-07-21/until:2011-07-21/subj:%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7/from:130/limit:10
-