προσληψη δύο κοινωνικούς φροντιστές ΔΕ ΜΟΣΧΑΤΟ


15/7/2011...........ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 2109483734 ΑΤΤΙΚΗΣ 1/2011 42/2-6-2011 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ/Η ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ (ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ) 1 10/6/2011 8/6/2011 15/7/2011.............Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήµου Μοσχάτου Νοµού Αττικής θα προσλάβει µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου δύο κοινωνικούς φροντιστές ΔΕ......ΜΟΣΧΑΤΟ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήµου Μοσχάτου Νοµού Αττικής θα προσλάβει µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου δύο κοινωνικούς φροντιστές ΔΕ. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Υπηρεσίας και ειδικότερα στη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήµου Μοσχάτου, Ξενοφώντος 4, Μοσχάτο, Τ.Κ.

18 345. Τηλ. 210-9483.734.

ΑΤΤΙΚΗ
Λήγει σήµερα η προθεσµία κατάθεσης των αιτήσεων για τις 62 θέσεις εποχικού προσωπικού που έχουν προκηρυχθεί από τα Ελληνικά Ταχυδροµεία.


Τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά θα καλύψουν 48 απόφοιτοι κλάδου ΔΕ εσωτερικής εκµετάλλευσης, 12 διανοµείς ΔΕ και δύο διαµετακοµιστές ΔΕ. Τηλ.

210-3353.228. ...............http://www.tanea.gr/Default.aspx?pid=69&la=1&aid=4636451,..............