Προσλήψεις Τουριστικά Ακίνητα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία


Προσλήψεις Τουριστικά Ακίνητα
Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία
-

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου 
Τηλ.:(+30) 210 3339 510 / 566
Fax: (+30) 210 3339 507

Γραμματεία Νομικών ΥπηρεσιώνΤηλ.:(+30) 210 3339 533
Fax: (+30) 210 3339 581 

Γραμματεία Τουριστικής Περιουσίας
Τηλ.:(+30) 210 3339 759
Fax: (+30) 210 3339 500 

Γραμματεία Τεχνικών Έργων
Τηλ.:(+30) 210 3339 526
Fax: (+30) 210 3339 418 

Γραμματεία Εκμετάλλευσης Υποκαταστημάτων
Τηλ.:(+30) 210 3339 559
Fax: (+30) 210 3339 550

Γραμματεία Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤηλ.:(+30) 210 3339 499
Fax: (+30) 210 3339 567 

Γραμματεία Συμβάσεων και Παραχωρήσεων
Τηλ.:(+30) 210 3339 487
Fax: (+30) 210 3339 493 

Γραμματεία Διοικητικών Υπηρεσιών
Τηλ.:(+30) 210 3339 516
Fax: (+30) 210 3339 496

Γραμματεία Διεύθυνσης Μελετών
Τηλ.:(+30) 210 3339 694 
Fax: (+30) 210 3339 590


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
www.etasa.gr/
-
http://www.facebook.com/event.php?eid=229255940420757
-

-
http://doyleia.blogspot.com/p/blog-page_06.html
-
Τις προσεχείς ημέρες θα εκδοθεί η νέα προκήρυξη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  14/06/2011, 17:48
-
Προσλήψεις Τουριστικά Ακίνητα
-
Προσλήψεις Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία
-
Με 180 εποχικούς υπαλλήλους ενισχύεται η εταιρία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία».Η αρμόδια επιτροπή υπουργών ενέκρινε
-

http://www.tovima.gr/jobs/article/?aid=406241
-
Συνολικά εκατόν ογδόντα (180) άτομα με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες), θα προσλάβει η εταιρDiorismos.gr
Συνολικά εκατόν ογδόντα (180) άτομα με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες), θα προσλάβει η εταιρία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία».
http://www.diorismos.gr/Dpages/news/viewnews.php?nid=10386&spec=job&type=1
Diorismos.gr - Προσλήψεις 180 ατόμων στην εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα»
www.diorismos.gr
Ειδησεογραφικό δίκτυο για την εκπαίδευση την εργασία και την επιχειρηματικότητα
Χθες στις 1:58 μ.μ. · 64 · Δεν μου αρέσει · · Κοινοποίηση


-
http://doyleia.blogspot.com/p/blog-page_06.html
-
Τις προσεχείς ημέρες θα εκδοθεί η νέα προκήρυξη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 14/06/2011, 17:48
-
Προσλήψεις Τουριστικά Ακίνητα
-
Προσλήψεις Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία
-
Με 180 εποχικούς υπαλλήλους ενισχύεται η εταιρία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία».Η αρμόδια επιτροπή υπουργών ενέκρινε
-

http://www.tovima.gr/jobs/article/?aid=406241
-
Συνολικά εκατόν ογδόντα (180) άτομα με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες), θα προσλάβει η εταιρDiorismos.gr
Συνολικά εκατόν ογδόντα (180) άτομα με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες), θα προσλάβει η εταιρία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία».
http://www.diorismos.gr/Dpages/news/viewnews.php?nid=10386&spec=job&type=1
Diorismos.gr - Προσλήψεις 180 ατόμων στην εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα»
www.diorismos.gr
Ειδησεογραφικό δίκτυο για την εκπαίδευση την εργασία και την επιχειρηματικότητα
Χθες στις 1:58 μ.μ. · 64 · Δεν μου αρέσει · · Κοινοποίηση

-