Το Θέμα περιέχει: Πρόσληψη

Το Θέμα περιέχει: Πρόσληψη
-
http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/search/results.php
-

Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Από: 19/07/2011
  • Έως: 19/07/2011
  • Το Θέμα περιέχει: Πρόσληψη

-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ


Πίσω στην αναζήτηση
Αναζήτηση: [Σύνθετη Αναζήτηση]
Κριτήρια Αναζήτησης:
Από: 19/07/2011
Έως: 19/07/2011
Το Θέμα περιέχει: Πρόσληψη
Προσωποποιημένο RSS
-

Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Από: 19/07/2011
  • Έως: 19/07/2011
  • Το Θέμα περιέχει: Πρόσληψη
Ημερομηνία: 19/07/2011 15:02:53ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩ9Ψ-ΘΛΦ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 19/07/2011 15:00:08ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩ10-5ΦΜ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 19/07/2011 14:51:49ΑΔΑ: 4ΑΣΗΟΕ8Τ-Ξ0Ζ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 113Σελίδα: 1 / 12

-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ


Πίσω στην αναζήτηση
Αναζήτηση: [Σύνθετη Αναζήτηση]
Κριτήρια Αναζήτησης:
Από: 19/07/2011
Έως: 19/07/2011
Το Θέμα περιέχει: Πρόσληψη
Προσωποποιημένο RSS
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ηρακλείου
Φορεάς: Δήμος Ηρακλείου (Κρήτης)
Ημερομηνία: 19/07/2011 19:03:41ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩ0Ο-ΖΓ9Είδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Απόφαση Προέδρου για πρόσληψη επτά (7) εργατών – φυλάκων πυρασφάλειας
Φορεάς: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ημερομηνία: 19/07/2011 16:58:08ΑΔΑ: 4ΑΣΗΟΡΙΕ-ΑΝ1Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.379,38 € στον Κ.Α. 811101 προϋπολογισμού έτους 2011 για αποζημίωση υπαλλήλου για συμμετοχή σε επιτροπή πρόσληψης τακτικού προσωπικού
Φορεάς: Δήμος Αχαρνών
Ημερομηνία: 19/07/2011 16:35:07ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩΨ8-Υ63Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Σύσταση επιτροπής διαγωγισμού για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου
Φορεάς: ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
Ημερομηνία: 19/07/2011 15:54:43ΑΔΑ: 4ΑΣΗΟΛ8Ξ-Δ8ΩΕίδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΛήψη Αρχείου
Περίληψη ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ 2 ατόμων για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών του ΝΠΔΔ
Φορεάς: ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
Ημερομηνία: 19/07/2011 15:47:06ΑΔΑ: 4ΑΣΗΟΛ8Ξ-ΑΩΝΕίδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 2 ατόμων για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών του ΝΠΔΔ
Φορεάς: ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
Ημερομηνία: 19/07/2011 15:44:36ΑΔΑ: 4ΑΣΗΟΛ8Ξ-ΥΣΕΕίδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ανάκληση πρόσληψης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)» στο πλαίσιο του Προγράμματος εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το διδακτικό έτος 2010-2011, λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας .
Φορεάς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία: 19/07/2011 15:03:01ΑΔΑ: 4ΑΣΗ9-ΗΙΓΕίδος: ΚΥΑ (ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ )Λήψη Αρχείου
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Φορεάς: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας
Ημερομηνία: 19/07/2011 15:02:53ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩ9Ψ-ΘΛΦΕίδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Προσληψη υδρονομέα άρδευσης κήπων Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα
Φορεάς: Δήμος Σερρών
Ημερομηνία: 19/07/2011 15:00:08ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩ10-5ΦΜΕίδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Φορεάς: ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε
Ημερομηνία: 19/07/2011 14:51:49ΑΔΑ: 4ΑΣΗΟΕ8Τ-Ξ0ΖΕίδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη ΑρχείουΣύνολο: 10 / 113Σελίδα: 1 / 12Επόμενη Σελίδα » Σχεδιάστηκε από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και υλοποιήθηκε με χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε
Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Καταγραφή Στατιστικών με χρήση "cookies"

-