ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΕΠ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΕΠ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)
-
Πίνακας Θέσεων
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

Προθεσμίες υποβολής: Η ενημέρωση των ημερομηνιών ανάρτησης της ανακοίνωσης και των πινάκων κατάταξης γίνεται με ευθύνη των Φορέων.
Διάθεση / Υποβολή αιτήσεων / Λοιπές πληροφορίες: Στους αρμόδιους Φορείς.
Έντυπα: Εποχικού προσωπικού (ΣΟΧ)
Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ.
-
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ 2109836648 ΑΤΤΙΚΗΣ 1/2011 1145/30-6-2011 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ αριθμός ατόμων 3 διαρκεια σύμβασης σε μήνες 11 8/7/2011 ΑΠO ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 31/7/2012
-
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΤΟΥ Υ.Π.Ε.Κ.Α. 2131515168 ΑΤΤΙΚΗΣ 2/2011 20407/15-6-2011 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 8 8/7/2011
-
ΔΕΗ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΗΕ 2108212691 ΑΤΤΙΚΗΣ 1/2011 2098/22-3-2011 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 1 8 8/4/2011 27/4/2011
-
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΒΟΥΛΑΣ 2108951041 ΑΤΤΙΚΗΣ 1/2011 307/24-1-11 ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 1 8 8/2/2011 11/2/2011 ΕΣΩΤ. 116
-
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2132004501 ΑΤΤΙΚΗΣ 2/2011 23844/21-6-2011 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 4 8 7/7/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2132004501 ΑΤΤΙΚΗΣ 2/2011 23844/21-6-2011 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ (ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 8 8 7/7/2011
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2104194227 ΑΤΤΙΚΗΣ 3/2011 23272/2368 Β/15-6-2011 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6 8 7/7/2011
-
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2132004501 ΑΤΤΙΚΗΣ 2/2011 23844/21-6-2011 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ 3 8 7/7/2011
-
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2109970040 ΑΤΤΙΚΗΣ 1/2011 10865/30-3-2011 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 15 8 7/4/2011 12/4/2011
-
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) 2107288130 ΑΤΤΙΚΗΣ 1/2011 543/24-1-11 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 8 7/2/2011 11/2/2011
-
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) 2107288130 ΑΤΤΙΚΗΣ 1/2011 543/24-1-11 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 18 8 7/2/2011 11/2/2011
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) 2107288130 ΑΤΤΙΚΗΣ 1/2011 543/24-1-11 ΥΕ ΧΥΤΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 2 8 7/2/2011 11/2/2011
-
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) 2107288130 ΑΤΤΙΚΗΣ 1/2011 543/24-1-11 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣ. ΕΙΔΙΚ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 7 8 7/2/2011 11/2/2011
-
ΔΕΗ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2103355129 ΑΤΤΙΚΗΣ 1/2011 3457/24-6-2011 ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1 8 6/7/2011 11/7/2011
-
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2109970037 ΑΤΤΙΚΗΣ 2/2011 25488/20-6-2011 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) 10 8 6/7/2011