70 προκιρικσεις 7selides me proslipseis μέσω διαυγεια επισημοτατως 29/07/2011


-
70 προκιρικσεις 7selides me proslipseis μέσω διαυγεια επισημοτατως 29/07/2011
-
7selides me proslipseis μέσω διαυγεια επισημοτατως 29/07/2011
-
Από: 29/07/2011
Έως: 29/07/2011
Το Θέμα περιέχει: προσληψη
'

Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 29/07/2011
 • Έως: 29/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 29/07/2011 11:25:54ΑΔΑ: 4ΑΣ2Ι-0ΩΠ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 42Σελίδα: 1 / 5

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 29/07/2011
 • Έως: 29/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 29/07/2011 11:58:46ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΚ4-3ΟΧ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 29/07/2011 11:46:04ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΞΘ-ΖΕΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 65Σελίδα: 2 / 7

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 29/07/2011
 • Έως: 29/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 29/07/2011 11:46:04ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΞΘ-ΖΕΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 29/07/2011 11:40:00ΑΔΑ: 4ΑΣ2Γ-ΤΥ3
Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 29/07/2011 11:37:25ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΞΘ-ΝΨΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 66Σελίδα: 3 / 7

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 29/07/2011
 • Έως: 29/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 29/07/2011 11:25:54ΑΔΑ: 4ΑΣ2Ι-0ΩΠ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 29/07/2011 10:54:56ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΕΛ-1ΔΦ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 29/07/2011 10:46:37ΑΔΑ: 4ΑΣ2469ΗΣ9-ΥΕΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 66Σελίδα: 4 / 7

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 29/07/2011
 • Έως: 29/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 29/07/2011 10:43:55ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΟΚΟΟ-Ρ5Ι
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 29/07/2011 10:38:41ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΚ9-022
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 29/07/2011 10:30:01ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΚΓ-ΧΩΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 29/07/2011 10:20:04ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΛΦ-698
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 66Σελίδα: 5 / 7

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 29/07/2011
 • Έως: 29/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 29/07/2011 10:05:00ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΛΦ-Υ5Λ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 29/07/2011 09:53:01ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΚ9-6ΤΘ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 66Σελίδα: 6 / 7

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 29/07/2011
 • Έως: 29/07/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 29/07/2011 08:43:12ΑΔΑ: 4ΑΣ2Γ-9ΜΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 6 / 66Σελίδα: 7 / 7

-
http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/find/since:2011-07-29/until:2011-07-29/subj:%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7/from:60/limit:10
-