τηλέφωνα των Κ.Π.Α. Ο.Α.Ε.Δ. ΟΑΕΔ OAED Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού


`
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
AΘHNA 2009
Ο.Α.Ε.Δ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Εθνικής Αντίστασης 8 - 174 56 Άλιμος
[Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ.: 77117
175 10 Π. ΦΑΛΗΡΟ

Τηλεφωνικό Κέντρο : 210-998.9000
Τηλεομοιοτυπία-(fax): 210-998.9500

Εταιρεία “Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.”
(Λεωφόρος Τατοΐου 125 & Λύρας 140 / 145 64 – ΚΗΦΙΣΙΑ) 210-624.5300
Εταιρεία “Παρατηρητήριο Απασχόλησης–Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε.”
(Κ. Παλαμά 6-8 / 111 41 – ΑΘΗΝΑ) 210-212.0700

Τηλέφωνα Γενικής Χρήσης:

Είσοδος 210-998.9010
Γραφείο Κίνησης 210-998.9031-9
Γραφείο Συντήρησης 210-998.9101
Κυλικείο 210-998.9030
Παιδικός Σταθμός 210-994.1989
Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ
Τηλέφωνο 210-998.9647
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-992.4316
Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (ΠΕΥ)
Τηλέφωνο 210-998.9646
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-994.2714
Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
Τηλέφωνο-Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2510-229.720
Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας
Τηλέφωνο-Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2310-514.990
Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Ηπείρου
Τηλέφωνο-Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26510-85.748
Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Κεντρικής Ελλάδας
Τηλέφωνο-Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2410-255.598
Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Πελοποννήσου
Τηλέφωνο-Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2610-966.890
Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Κρήτης
Τηλέφωνο-Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2810-319.195
Πανελλήνια Ένωση Εκπ/κού Προσωπικού
Τηλέφωνο-Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9661
Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ
Τηλέφωνο 210-998.9174
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-995.9039
Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Υπαλλήλων Ο.Α.Ε.ΔΤηλέφωνο 210-528.8463
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕΔ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γραφείο Διοικητή 210-998.9242
210-998.9246
210-998.9248

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Σ.

Γραφείο Α' Αντιπροέδρου 210-998.9252 & 7
Γραφείο Α' Αντιπροέδρου - Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9300
Γραφείο Β' Αντιπροέδρου 210-998.9262 & 4
Γραφείο Β' Αντιπροέδρου - Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9350

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Α΄ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Γραφείο Προϊσταμένου 210-998.9460
210-998.9454
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9179
Β' ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Γραφείο Προϊσταμένου 210-998.9276 & 7
210-998.9286
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9279
Γ’ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Γραφείο Προϊσταμένου 210-998.9284
210-998.9275
210-9989.297
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9289

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Προϊστάμενος 210-998.9292
Γραμματεία 210-998.9294
210-998.9295
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9299

Γραφείο Διοικητικού Συμβουλίου

Προϊστάμενος 210-998.9071
Γραμματεία 210-998.9072
Δακτυλογράφοι 210-998.9074

Γραφείο Τύπου

Προϊστάμενος 210-998.9204-5
Διοικητικό προσωπικό 210-998.9203

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Νομικός Σύμβουλος 210-998.9320
Γραμματεία 210-998.9216
210-998.9321
210-998.9324
Δικηγόροι 210-998.9323
Δικηγόροι 210-998.9331
Δικηγόροι 210-998.9341
Δικηγόροι 210-998.9332
Δικηγόροι 210-998.9338
Δικηγόροι 210-998.9339
Δικηγόροι 210-998.9345
Δικηγόροι 210-998.9334
Δικηγόροι 210-998.9336-7
Δικηγόροι 210-998.9340
Δικηγόροι 210-998.9347
Δικηγόροι 210-998.9090
Δικηγόροι 210-998.9346

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
(Δωδεκανήσου 6 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)

Προϊστάμενος & fax 210-994.2072
210-998.5902
Τμήμα Επιθεώρησης Υπηρεσιών Απασχόλησης & Ασφάλισης 210-998.5903
Τμήμα Επιθεώρησης Εκπαίδευσης 210-998.5911
Τμήμα Επιθεώρησης Τεχνικής Εκπαίδευσης 210-998.5913
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-994.2075

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΠΑ

Προϊστάμενος 210-998.9070
Γραμματεία 210-998.9165 & 9060
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9088
Τομέας Συντονισμού Δικτύου ΚΠΑ 210-998.9152
210-998.9172
210-998.9164
210-998.9073
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9043
Τομέας Σύνδεσης με Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης 210-998.9006

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9169
Τομέας Συμβουλευτικής & Εξατομικευμένης Παρέμβασης 210-998.9076
210-998.9001
210-998.9002
210-998.9173
210-998.9019
210-998.9040
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9038
Τομέας Αγοράς Εργασίας & Επιχειρήσεων 210-998.9666
Τομέας Αγοράς Εργασίας & Επιχειρήσεων
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9102

Υ.Π.Σ.Ε.Α. - Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Έκτατης Ανάγκης

Προϊστάμενος 210-998.9166 & 7
Τελεομοιοτυπία – (fax) 210-998.9167
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Προίστάμενος 210-998.9441
210-998.9442
Τμήμα Προγραμμάτων Ε.Κ.Τ. - Ν.Θ. Εργασίας 210-998.9462
Τμήμα Προγραμμάτων Ε.Κ.Τ. - Αυτοαπασχολούμενοι 210-998.9472
Τμήμα Προγραμμάτων Ε.Κ.Τ. - Stage 210-998.9107
Τμήμα Προγραμμάτων Ε.Κ.Τ. - Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης 210-998.9058
210-998.9473
Τμήμα Προγραμμάτων Ε.Κ.Τ. - Κ.Π.Α. (Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης) 210-998.9154
Τμήμα Προγραμμάτων Ε.Κ.Τ. - Ε.Κ.Ο (Ειδικές Κοιν. Ομάδες) 210-998.9092
Τμήμα Υποστήριξης 210-998.9452
210-998.9453
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9450

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Προϊστάμενος 210-998.9181
Εθνικά Προγράμματα Απασχόλησης 210-998.9185
210-998.9192
Προγράμματα Απασχόλησης ΕΚΤ-
Επεξεργασία Στατιστικών Στοιχείων 210-998.9182
210-998.9183
Εξέταση Ενστάσεων 210-998.9186
210-998.9193
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9187

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
(Δωδεκανήσου 6 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)

Προϊστάμενος 210-998.5925
Γραφείο Συγκέντρωσης και Επεξεργασίας Στατιστ. στοιχείων 210-998.5917
Γραφείο Συγκέντρωσης και Επεξεργασίας Στατιστικών στοιχείων
210-998.5919

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-994.2073

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α1 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
(Δ. Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)

Προίστάμενος 210-998.9631
Τμήμα Ψυχοτεχνικών Μελετών και Ερευνών 210-991.4870
210-998.9638
Τμήμα Ανάλυσης Επαγγελμάτων και Πληροφοριών 210-991.4628
210-998.9636
Τμήμα Εφαρμογών Επαγγελματικού Προσανατολισμού 210-991.4870
210-998.9635
Τμήμα Επαγγελματικής Επιλογής 210-991.5525
210-998.9634
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9632

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α2 - ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Προϊστάμενος 210-998.9695-6
210-998.9699
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Σχολών (Μαθητεία) 210-998.9701-4
210-998.9653-4
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9702
210-998.9137
Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Συμβάσεων Μαθητείας 210-998.9717 210-998.9706
210-998.9711-2
Τηλέφωνο & Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9713
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Κοινωνικής Αντίληψης Μαθητών 210-998.9657
Τηλέφωνο &Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9656
210-998.9721
210-998.9191
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α3 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Προϊστάμενος 210-998.9671-2
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9689
Τμήμα Σχολών Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Ενηλίκων 210-998.9583
210-998.9687
Τμήμα Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων 210-998.9682
210-998.9093
210-998.9685
210-998.9683
210-998.9681
210-998.9563
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9313
Τμήμα Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων 210-998.9209
210-998.9196

Λ.Α.Ε.Κ. - Λογαριασμός Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης
Τηλεφωνικό Κέντρο 210-998.9890-9
Γραμματεία 210-998.9823
Γραμματεία 210-998.9824
Γραμματεία 210-998.9815
210-998.9821
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9776
210-998.9829
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α4 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Προϊστάμενος 210-998.9672
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μαθητείας 210-998.9707
Τμήμα Διδακτικών Βιβλίων & Διδακτικού Υλικού 210-998.9837
Τμήμα Μεθόδων και Οπτικοακουστικών Μέσων Διδασκαλίας 210-998.9732
210-998.9705
210-998.9731
Τμήμα Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 210-998.9726
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9699
210-998.9650
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α5 - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Προϊστάμενος 210-998.9111
Τμήμα Διακίνησης Εργατικού Δυναμικού 210-998.9131
Γραφείο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES) 210-998.9131
210-998.9106
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9133
210-998.9149
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Υπηρεσίας EURES 210-998.9139
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.) 210-998.9114
210-998.9115
210-998.9116
210-998.9146
210-998.9144
210-998.9045
210-998.9194
210-998.9212
210-998.9135
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.) 210-998.9136
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.) 210-998.9082
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.) 210-998.9143
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.) 210-998.9145
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.) 210-998.9132
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.) 210-998.9148
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.) 210-998.9856
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9147
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9139
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(STAGE) 210-998.9048
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(STAGE) 210-998.9142
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(STAGE) 210-998.9218
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9141
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Ε.Ε.) 210-998.9105
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Ε.Ε.) 210-998.9121
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Ε.Ε.) 210-998.9123
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Ε.Ε.) 210-998.9125
210-998.9126
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Ε.Ε.) 210-998.9168
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9124

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α6 – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Προϊστάμενος 210-998.9041
Τμήμα Παροχών Ανεργίας –Ειδικά Βοηθήματα –Στράτευση –Μητρότητα 210-998.9064
210-998.9066
Τμήμα Παροχών Ανεργίας –Ειδικά Βοηθήματα –Στράτευση –Μητρότητα 210-998.9055
Τμήμα Ασφάλισης –Παροχών Τακτικής Ανεργίας& ενστάσεων Τακτικής Ανεργίας 210-998.9054
Τμήμα Ασφάλισης –Παροχών Τακτικής Ανεργίας& ενστάσεων Τακτικής Ανεργίας 210-998.9067
Τμήμα Ασφάλισης –Παροχών Τακτικής Ανεργίας& ενστάσεων Τακτικής Ανεργίας 210-998.9069
Τμήμα Ασφάλισης –Γραφείο Α.Π.Δ. 210-998.9057

Τμήμα Ασφάλισης –Γραφείο Α.Π.Δ. 210-998.9052
Τμήμα Ασφάλισης –Γραφείο Α.Π.Δ. 210-998.9063
Τμήμα Ασφάλισης- Ενστάσεων Ανεργίας 210-998.9813
Τμήμα Παροχών Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. 210-998.9062
Τμήμα Παροχών Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. 210-998.9127
Τμήμα Διμερών Συμβάσεων 210-998.9061
Τμήμα Διμερών Συμβάσεων 210-998.9109
Τμήμα Διμερών Συμβάσεων 210-998.9138
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9042
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9050

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β1 - ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Προϊστάμενος 210-998.9791
210-998.9793
Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού 210-998.9796
210-998.9792
Τμήμα Οργάνωσης και Μεθόδων 210-998.9801
Τμήμα Οργάνωσης και Μεθόδων 210-998.9802
Τμήμα Οργάνωσης και Μεθόδων 210-998.9803
Τμήμα Οργάνωσης και Μεθόδων 210-998.9697
Τμήμα Οργάνωσης και Μεθόδων 210-998.9189
Τμήμα Κωδικών & Βιβλιοθήκης 210-998.9027-29
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9795

Γραφείο Εκδόσεων
(Δ.Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)
Υπεύθυνος Εκδόσεων
Hηλεκτρονική επεξεργασία εντύπων 210-991.1971
210-998.9920
210-998.9922

Εκτύπωση 210-998.9871
Βιβλιοδετείο 210-998.9921
Φωτοαντίγραφα 210-998.9037
210-998.9033
Τηλεομοιοτυπία-(fax)
210-991.1971

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β2 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Προϊστάμενος 210-998.9362-3
210-998.9396
Τμήμα Προσωπικού 210-998.9401
Τμήμα Προσωπικού 210-998.9406
Τμήμα Προσωπικού 210-998.9743
Τμήμα Προσωπικού 210-998.9411
Τμήμα Προσωπικού 210-998.9412
Τμήμα Προσωπικού 210-998.9403
Τμήμα Προσωπικού 210-998.9405
Τμήμα Προσωπικού 210-998.9392
Τμήμα Προσωπικού 210-998.9393
Τμήμα Προσωπικού 210-998.9605
Τμήμα Προσωπικού 210-998.9606
Τμήμα Προσωπικού (Μητρώο) 210-998.9371
Τμήμα Προσωπικού (Μητρώο) 210-998.9377
Τμήμα Προσωπικού (Μητρώο) 210-998.9378
Τμήμα Προσωπικού (Μητρώο) 210-998.9379
Τμήμα Προσωπικού (Μητρώο) 210-998.9372
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9375
Τμήμα Εκπαιδευτικού Προσωπικού 210-998.9601
Τμήμα Εκπαιδευτικού Προσωπικού 210-998.9397
Τμήμα Εκπαιδευτικού Προσωπικού 210-998.9651
Τμήμα Εκπαιδευτικού Προσωπικού 210-998.9603
Τμήμα Εκπαιδευτικού Προσωπικού 210-998.9604
Τμήμα Επιμελητείας 210-998.9396
Τμήμα Διεκπεραίωσης & Αρχείου 210-998.9415
Τμήμα Διεκπεραίωσης & Αρχείου 210-998.9417
Γραφείο Πρωτοκόλλου 210-998.9431
Γραφείο Πρωτοκόλλου 210-998.9437
Γραφείο Πρωτοκόλλου 210-998.9436
Γραφείο Πρωτοκόλλου 210-998.9433
Γραφείο Διεκπεραίωσης 210-998.9381
Γραφείο Διεκπεραίωσης 210-998.9382
Γραφείο Διεκπεραίωσης 210-998.9386
Γραφείο Διεκπεραίωσης 210-998.9383
Γραφείο Αρχείου 210-998.9612
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9500
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β3 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϊστάμενος 210-998.9481
210-998.9480
Τμήμα Εσόδων & Προϋπολογισμού 210-998.9493
Τμήμα Εσόδων & Προϋπολογισμού 210-998.9491
Τμήμα Εσόδων & Προϋπολογισμού 210-998.9497
Τμήμα Εσόδων & Προϋπολογισμού 210-998.9496
Τμήμα Εσόδων & Προϋπολογισμού 210-998.9498
Τμήμα Εσόδων & Προϋπολογισμού 210-998.9569
Τμήμα Εσόδων & Προϋπολογισμού 210-998.9495
Τμήμα Εσόδων & Προϋπολογισμού 210-998.9492
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9536
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9533
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9543
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9542
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9531
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9532
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9557
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9534
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9552
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9471
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9556
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9549
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9547
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9546
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9535
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9541
Λογιστήριο – Αρχείο 210-998.9567
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Λογιστηρίου 210-998.9530
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9502
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9505
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9504
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9568
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9518
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9513
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9514
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9507
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9511
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9501
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9516
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9515
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9506
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9180
Τμήμα Μισθοδοσίας Προσωπικού 210-998.9525
Τμήμα Μισθοδοσίας Προσωπικού 210-998.9521
Τμήμα Μισθοδοσίας Προσωπικού 210-998.9522
Τμήμα Μισθοδοσίας Προσωπικού 210-998.9526
Τμήμα Μισθοδοσίας Προσωπικού 210-998.9527
Τμήμα Μισθοδοσίας Προσωπικού 210-998.9524
Τμήμα Μισθοδοσίας Προσωπικού 210-998.9614
Τμήμα Μισθοδοσίας Προσωπικού 210-998.9615
Τμήμα Ταμείου 210-998.9561
Τμήμα Ταμείου 210-998.9562
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9489Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επίτροπος 210-998.9624
Υπηρεσία Επιτρόπου 210-998.9625
Υπηρεσία Επιτρόπου 210-998.9621
Υπηρεσία Επιτρόπου 210-998.9229
Γραμματεία 210-998.9622

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β4 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προϊστάμενος 210-998.9571-3
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Δ/ντή 210-998.9574
Τμήμα Προμηθειών 210-998.9570
Τμήμα Προμηθειών 210-998.9575
Τμήμα Προμηθειών 210-998.9576
Τμήμα Προμηθειών 210-998.9577
Τμήμα Προμηθειών 210-998.9578
Τμήμα Προμηθειών 210-998.9579
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9589
Τμήμα Προγραμματισμού Προμηθειών 210-998.9594
Τμήμα Προγραμματισμού Προμηθειών 210-998.9596
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9593
Τμήμα Στέγασης 210-998.9564
Τμήμα Στέγασης 210-998.9613
Τμήμα Στέγασης 210-998.9585
Τμήμα Παραλαβών 210-998.9581
Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας 210-998.9588
210-998.9586
210-998.9587
Τμήμα Ενιαίου Προγραμματισμού Προμηθειών 210-998.9091
Τμήμα Ενιαίου Προγραμματισμού Προμηθειών 21-0998.9595
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 21-0998.9593

Αποθήκη Υλικών
(Π. Ράλλη 83 & Κηφισού / 182 33 - ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΕΝΤΗΣ)

1. Έντυπο Υλικό & Γραφική Ύλη
Προϊστάμενος 210-346.0680
Προσωπικό 210-346.0701
2. Είδη Εξοπλισμού Υπηρεσιών
Προϊστάμενος 210-347.5352
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-347.4517

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β5 - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Δωδεκανήσου 6 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)

Προϊστάμενος 210-991.5395

Τμήμα Γραμματείας 210-996.5121
Tμήμα Οικοδομικών Έργων 210-998.5843
Τμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων 210-998.5876
Τμήμα Συντήρησης και Επισκευών 210-998.5822
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-996.5121

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β6 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Προϊστάμενος 210-998.9774
Γραμματεία 210-998.9742
Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφορικών Συστημάτων 210-998.9745
Τμήμα Συντήρησης Πληροφορικών Συστημάτων
α) Προσφοράς Ζήτησης Εργασίας 210-998.9751
Προσφοράς Ζήτησης Εργασίας 210-998.9752
β) Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας 210-998.9758
γ) Μισθοδοσίας Διαχείρισης Προσωπικού 210-998.9769
Μισθοδοσίας Διαχείρισης Προσωπικού 210-998.9768
Μισθοδοσίας Διαχείρισης Προσωπικού 210-998.9766
Μισθοδοσίας Διαχείρισης Προσωπικού 210-998.9767
δ) Οικογενειακού Επιδόματος 210-998.9784
ε) Οικοδομικού βοηθήματος 210-998.9764
στ)Προγράμματος Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης 210-998.9763
ζ) Προγράμματος Νέων Θέσεων Εργασίας 210-998.9757
Προγράμματος Νέων Θέσεων Εργασίας 210-998.9762
η) Προγράμματος Ελευθέρων Επαγγελματιών 210-998.9753
θ) Προγράμματος Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων 210-998.9755
ι) Λογιστήριο 210-998.9747
Λογιστήριο 210-998.9748
Λογιστήριο 210-998.9749
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 210-998.9771
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 210-998.9772
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 210-998.9773
Τμήμα Εκμετάλλευσης και Παραγωγής
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 210-998.9781
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 210-998.9782
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 210-998.9783
Γραφείο Εισαγωγής Στοιχείων 210-998.9011
Γραφείο Εισαγωγής Στοιχείων 210-998.9012
Γραφείο Χειριστών Η/Υ 210-998.9021
Γραφείο Χειριστών Η/Υ 210-998.9022
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9789

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β7 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(Δ. Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)

Προϊστάμενος 210-995.9792
Τμήμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης 210-995.9793
Τμήμα Επιμόρφωσης 210-992.4319
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9227

Μ.Ο.Δ. Α.Ε. (Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης / Ομάδα Έργου Ο.Α.Ε.Δ)

Τηλεφωνικό Κέντρο 210-994.8080
210-994.1913
210-994.3552
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-994.4239

ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Ν. 2643/98
(Δωδεκανήσου 6 / 174 56 – ΑΛΙΜΟΣ)

Προϊστάμενος 210-998.5896
210-998.5895
210-998.5887
210-998.5892
210-998.5888
210-998.5886
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-995.8450


ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - 26310
Κ.Π.Α. 2 Μεσολογγίου
(Σπ. Μουστακλή 30 / 302 00 - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

Προϊστάμενος 26310-28.833
Γραφείο Απασχόλησης 26310-28.162
Γραφείο Ασφάλισης 26310-28.162
Γραφείο Υποστήριξης 26310-28.162
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26310-28.833

ΕΠΑ.Σ. - ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Μεσολογγίου
(Πάροδος Σταυροπούλου / 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

Διευθυντής 26310-51.383
Γραμματεία 26310-51.013
Διαχείριση 26310-51.013
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26310-51.383

ΑΓΡΙΝΙΟ - 26410
Κ.Π.Α. Αγρινίου
(Παπαστράτου 61 / 301 00 - ΑΓΡΙΝΙΟ)

Προϊστάμενος 26410-49.630
Τηλεφωνικό Κέντρο 26410-32.343
26410-49.635
Γραφείο Απασχόλησης 26410-31.020
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26410-31.020

Τοπική Υπηρεσία Αγρινίου
(Οδυσσέα Ελύτη 3 / 301 00 - ΑΓΡΙΝΙΟ)

Προϊστάμενος 26410-24.203
Γραφείο Απασχόλησης 26410-22.671
Γραφείο Ασφάλισης 26410-22.671
Γραφείο Υποστήριξης 26410-22.671
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26410-24.203


ΕΠΑ.Σ. - ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Αγρινίου
(Εθνική οδός Αγρινίου - Αμφιλοχίας / 301 00 - ΑΓΡΙΝΙΟ)


Διευθυντής 26410-55.314
Υποδιευθυντής 26410-29.987
Γραφείο Καθηγητών 26410-55.315
Τηλεφωνικό Κέντρο 26410-21.630
Συντήρηση 26410-34.485
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26410-23.008
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ


ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - 26340
Κ.Π.Α. 2 Ναυπάκτου
(Πλ. Τζαβελλαίων 16Α' / 303 00 - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)

Προϊστάμενος 26340-28.797
Γραφείο Απασχόλησης 26340-28.779
Γραφείο Ασφάλισης 26340-28.779
Γραφείο Υποστήριξης 26340-28.779
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26340-28.779

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Αμφιλοχίας 26420-29.330
26420-29.331


Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Αμφιλοχίας
(Β. Καραπάνου / 305 00 - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 26420-22.237

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Αστακού
(300 06 - ΑΣΤΑΚΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 26460-41.219

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ - 27520
Τοπική Υπηρεσία Ναυπλίου
(Μπουμπουλίνας 38 / 211 00 - ΝΑΥΠΛΙΟ)

Προϊστάμενος 27520-27.136
Γραφείο Ασφάλισης 27520-21.944
Γραφείο Υποστήριξης 27520-27.136
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27520-27.136

Κ.Π.Α. Ναυπλίου
(Αγαπητού 10 / 211 00 - ΝΑΥΠΛΙΟ)

Προϊστάμενος 27520-22.850
Γραφείο Απασχόλησης 27520-22.084
Γραφείο Υποστήριξης 27520-28.386
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27520-25.769

ΕΠΑ.Σ. - ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Αργολίδας
(Λεωφ. Άργους - Ναυπλίου / 211 00 - ΤΙΡΥΝΘΑ)

Διευθυντής 27520-28.654
Υποδιευθυντής 27520-29.232
Γραμματεία 27520-27.681
27520-28.675
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27520-28.654
27520-29.232

Ι.Ε.Κ. Αργολίδας
(4ο χλμ. Λεωφ. Ναυπλίου – Άργους / 211 00 - ΤΙΡΥΝΘΑ)

Τηλέφωνο 27520-21.721

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27520-97.556

ΑΡΓΟΣ - 27510
Κ.Π.Α. 2 Άργους
(Κορίνθου 212 / 212 00 - ΑΡΓΟΣ)

Προϊστάμενος 27510-66.254
Γραφείο Απασχόλησης 27510-21.264
Γραφείο Ασφάλισης 27510-68.735
Γραφείο Υποστήριξης 27510-68.735
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27510-21.607

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ Ο.Α.Ε.Δ
Δήμου Κρανιδίου 27540-22.589

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Κρανιδίου
(213 00 - ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ)

Διευθυντής 27540-22.595
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΤΡΙΠΟΛΗ - 2710

Κ.Π.Α.2 Τρίπολης
(Τέρμα Καραϊσκάκη, Περιοχή Σέχι, Αγ. Γεώργιος
221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ)

Προϊστάμενος 2710-243.692
Γραφείο Ασφάλισης 2710-224.159
2710-242.749
Γραφείο Προγραμμάτων Απασχόλησης 2710-225.306
Εργασιακοί Σύμβουλοι 2710-242.753
Γραφείο Υποστήριξης – Γραφείο Εγγραφής Ανέργων 2710-243.691
2710-224.159
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2710-225.306
2710-224.159

ΕΠΑ.Σ. - ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Τρίπολης
(Τέρμα Καραϊσκάκη, Περιοχή Σέχι, Αγ. Γεώργιος
221 00 - ΤΡΙΠΟΛΗ)

Διευθυντής 2710-243.714
Γραμματεία 2710-233.053
Τηλεφωνικό Κέντρο 2710-233.053
Γραφείο Εκπαίδευσης 2710-233.061
Γραφείο πληροφόρησης και εύρεσης θέσεων πρακτικής άσκησης 2710-243.608
Διαχείριση 2710-243.607
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2710-233.062

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 27550-22.579
27550-22.461
Δήμου Μεγαλόπολης 27910-22.265
Δήμου Γόρτυνος 27910-31.214
27910-31.231
Δήμου Λεωνιδίου 27570-29.083
Δήμου Τροπαίων 27970-22.100

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Μεγαλόπολης
(Τουρλεντέ - Κολοκοτρώνη / 222 00 - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ)

Διευθυντής 27910-22.247ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑ - 26810

Κ.Π.Α. 2 Άρτας
(Περιφερειακή οδός Άρτας / 471 00 - ΑΡΤΑ)

Προϊστάμενος 26810-26.177
Εργασιακοί Σύμβουλοι 26810-26.712
Γραφείο Απασχόλησης 26810-26.518
Γραφείο Υποστήριξης 26810-26.518
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26810-28.623

ΕΠΑ.Σ. - ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Άρτας
(Διόδια Άρτας - Πέτα / 471 00 - ΑΡΤΑ)

Διευθυντής 26810-70.006
Υποδιευθυντής 26810-70.694
Γραμματεία 26810-70.849
26810-70.219
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26810-22.244ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
(Πειραιώς 52 / 104 36 - ΑΘΗΝΑ)

Διευθυντής 210-528.8421

Α.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 210-528.8443
Τμήμα Επαγγελματικού Προσαν/σμού / Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-528.8490
Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης 210-528.8434
Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης 210-528.8435-6
Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης / Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-528.8440
Τμήμα Απασχόλησης
Τμήμα Απασχόλησης 210-528.8437
210-528.8439
Τμήμα Απασχόλησης / Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-528.8450
Τμήμα Ασφάλισης 210-528.8441
Τμήμα Ασφάλισης 210-528.8442
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-528.8460

Β.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τμήμα Διοικητικού 210-528.8422

Τμήμα Διοικητικού
210-528.8423-6

Τμήμα Διοικητικού / Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-528.8420
210-528.8430
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 210-528.8405
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 210-528.8406-9
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 210-528.8411-19
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών / Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-528.8410
Γραφείο Μισθοδοσίας 210-528.8401-4
Γραφείο Επεξεργασίας στοιχείων Λογιστηρίου μέσω Η/Υ 210-528.8428-9
Γραφείο Επεξεργασίας στοιχείων Λογιστηρίου μέσω Η/Υ 210-528.8431
Αρχείο 210-528.8432-3
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-528.8410


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Κ.Π.Α. Αγίας Παρασκευής
(Μεσογείων 452 / 153 42 - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

Προϊστάμενος 210-639.3489
Γραφείο Απασχόλησης 210-608.1843
Επιχορηγήσεις Εργοδοτών 210-601.7895
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-601.0788
Τηλεφωνικό κέντρο 210-639.6831

1. Τοπική Υπηρεσία Αγίας Παρασκευής
(Μεσογείων 451 / 153 42 - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

Προϊστάμενος 210-639.4136
210-601.0670
Γραφείο Ασφάλισης 210-639.6699
Παροχές Δ.Λ.Ο.Ε.Μ 210-639.5899
Γραφείο Υποστήριξης 210-639.4136
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-639.4136

2. Κ.Π.Α. Αγίων Αναργύρων
(Αμοργού 5 / 134 51 - ΚΑΜΑΤΕΡΟ)

Προϊστάμενος 210-238.9062
Τηλεφωνικό Κέντρο 210-238.2960
210-238.2452
210-238.2454
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-238.3760

2. Τοπική Υπηρεσία Αγίων Αναργύρων
(Γρηγορίου Λαμπράκη 2 & Λεωφόρος Καματερού
134 51 - ΚΑΜΑΤΕΡΟ)

Προϊστάμενος 210-238.9015
Παροχές Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. 210-238.9018
Γραφείο Ασφάλισης 210-238.9017

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-238.9016


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

3. Κ.Π.Α. Αθήνας
(Πειραιώς 52 / 104 36 - ΑΘΗΝΑ)

Προϊστάμενος 210-524.9226
Γραμματεία 210-524.3983
Εργασιακοί Σύμβουλοι 210-524.0330
Επιχορηγήσεις 210-524.8369
Τηλεφωνικό κέντρο 210-524.3982
210-524.6231
210-524.0112
210-524.0630
210-524.0192
210-524.0102
210-524.0320
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-524.3983

3. Τοπική Υπηρεσία Αθηνών
(Μέτωνος 4 / 104 36 - ΑΘΗΝΑ)

Προϊστάμενος 210-524.0419
Γραφείο Υποστήριξης - Βοηθήματα 210-524.0447
Γραφείο Ασφάλισης - Ανεργία 210-524.0527
210-524.0353
Γραφείο Ασφάλισης - ΔΛΟΕΜ 210-524.0573
Λογιστήριο 210-524.0351
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-524.0419
210-524.0573
210-524.0351

4. Κ.Π.Α.2 Αιγάλεω
(Πλαπούτα 11 / 122 43 - ΑΙΓΑΛΕΩ)

Προϊστάμενος 210-598.4450
210-531.9542
Τηλεφωνικό Κέντρο 210-531.7358
210-598.4611
210-598.7380
Γραφείο Ασφάλισης 210-598.7390
210-531.7447
Παροχές Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. 210-598.9738
Γραφείο Υποστήριξης 210-598.7380
Γραφείο Εργασιακών Συμβούλων 210-598.4611
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-531.9550
210-598.7380

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

5. K.Π.Α.2 Αμαρουσίου
(Παλαιολόγου 9 / 151 24 - ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ)

Προϊστάμενος 210-806.4688
Γραφείο Ασφάλισης 210-802.2087
210-802.2085
Γραφείο Απασχόλησης 210-806.7255
Γραφείο Απασχόλησης- έλεγχος 210-805.3317
Παροχές Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. 210-806.4055
Γραφείο μητρότητας, ΤΕΙ, εφεδρείας 210-802.8305
Εργασιακοί Σύμβουλοι 210-802.4646
Γραφείο Υποστήριξης 210-806.7244
210-806.7427
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-802.9138
210-806.7427

6. Κ.Π.Α.2 Αμπελοκήπων
(Έσλιν 3 / 115 23 - ΑΘΗΝΑ)
Προϊστάμενος 210-644.5950
Τηλεφωνικό Κέντρο

210-644.5678
210-644.5647
210-644.5691
210-644.5892
210-645.4187
210-643.7903
Γραφείο Ασφάλισης 210-645.4145
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-644.5793
210-645.9031
Εργασιακοί Σύμβουλοι 210-643.7148
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Εργασιακών Συμβούλων 210-644.5991

7. Κ.Π.Α.2 Αχαρνών
(Β. Παγώνα 22 / 136 71 - ΑΧΑΡΝΕΣ)
Προϊστάμενος 210-244.4214
Γραφείο Ασφάλισης 210-246.5862
210-246.0593
Γραφείο Υποστήριξης 210-244.0587
Εργασιακοί Σύμβουλοι 210-244.4988
210-244.4989
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-246.0593
210-244.4988ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

8. Κ.Π.Α.2 Γλυφάδας
(Βουλιαγμένης 107 / 166 74 - ΓΛΥΦΑΔΑ)
Προϊστάμενος 210-963.6467
Τηλεφωνικό Κέντρο 210-963.6618
210-963.6620
210-963.6621
Γραφείο Ασφάλισης 210-963.0961
210-963.6458
210-963.0748
Γραφείο Υποστήριξης 210-963.0961
Επιχορηγήσεις ΝΘΕ,ΝΕΕ 210-960.3207
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-960.1787
210-963.6458

9. Κ.Π.Α.2 Δάφνης
(Αγ. Δημητρίου 19 / 173 43 - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
Προϊστάμενος 210-976.9826
Γραφείο Ασφάλισης 210-976.9879
210-976.9875
210-971.1846
210-976.9890
Γραφείο Ασφάλισης – Παροχές Ανεργίας & Στράτευσης 210-976.9877
210-976.9876
Γραφείο Ασφάλισης – Παροχές Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. 210-976.9892
210-976.9893
Γραφείο Υποστήριξης 210-976.9827
Γραμ/κή Υποστήριξη 210-976.9878
Γραφείο Απασχόλησης 210-976.9821
210-976.9822
Διαχείριση 210-976.9894
Επιχορηγήσεις 210-976.9871
210-976.9872
Εργασιακοί Σύμβουλοι 210-976.9820
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-971.1527
210-970.6620

10. Κ.Π.Α.2 Ελευσίνας
(Δήμητρος 51 / 192 00 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ)

Προϊστάμενος 210-554.6770
Τηλεφωνικό Κέντρο 210-554.2412
210-554.8634
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-556.2958
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

11. Κ.Π.Α.2 Ιλίου
(Μενελάου 86 & Αθηνάς /131 22 – ΙΛΙΟΝ)

Προϊστάμενος 210-269.2430
Τηλεφωνικό Κέντρο 210-261.1606
210-261.1655
Γραφείο Ασφάλισης 210-263.7831
210-261.1655
Γραφείο Απασχόλησης 210-261.1606
210-262.5899
Γραφείο Υποστήριξης 210-269.2430
210-263.7832
Εργασιακοί Σύμβουλοι 210-262.5448
210-269.2431
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-269.2431
210-261.1655

12. Κ.Π.Α. Καισαριανής
(Αγίου Φανουρίου & Β. Λάσκου 32 / 116 33 - ΑΘΗΝΑ)

Προϊστάμενος 210-701.2860
Γραφείο Απασχόλησης
210-701.2897

Γραφείο Υποστήριξης – Εγγραφές Ανέργων 210-701.2703
Εργασιακοί Σύμβουλοι 210-701.2851
210-701.2831
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-701.2196

12. Τοπική Υπηρεσία Καισαριανής
(Άκρωνος 1 & Υμηττού 99 / 116 33 - ΑΘΗΝΑ)

Προϊστάμενος 210-701.2167
Γραφείο Ασφάλισης 210-701.5079
Γραφείο Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. 210-756.1052
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-701.2166

13. Κ.Π.Α. Καλλιθέας
(Ματζαγριωτάκη 57 / 176 72 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ)

Προϊστάμενος 210-951.0421
Τηλεφωνικό κέντρο 210-956.8888
210-951.0562
Γραφείο Απασχόλησης 210-958.8373
Γραφείο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES) 210-957.7202
Γραφείο Υποστήριξης 210-951.0964
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-956.8887
210-951.0562
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

13. Τοπική Υπηρεσία Καλλιθέας
(Λεωφ. Συγγρού 236 / 176 72 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ)

Προϊστάμενος 210-951.5288
Γραφείο Ασφάλισης 210-956.1211
Γραφείο Ασφάλισης 210-951.0646
Γραφείο Υποστήριξης 210-951.8716
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-951.8716

14. Κ.Π.Α.2 Κερατσινίου
(Κίου 5 & Μ. Ασίας / 187 56 - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ)

Προϊστάμενος 210-4325712 210-432.2028
Τηλεφωνικό Κέντρο 210-401.5306
210-401.5307
210-401.5308
210-401.5309
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-401.5310
210-432.5712

15. Κ.Π.Α.2 Κηφισιάς
(Τατοΐου 125 & Γ. Λύρα 140 / 145 64 - Ν. Κηφισιά)

Προϊστάμενος 210-625.4180
Τηλεφωνικό Κέντρο 210-620.5444
210-620.5445
210-620.5447
210-620.5463
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-620.5443

16. Κ.Π.Α.2 Λαυρίου
(Φλέμινγκ 24 / 195 00 - ΛΑΥΡΙΟ)

Προϊστάμενος 22920-26.442
Γραφείο Ασφάλισης 22920-25.366
Γραφείο Απασχόλησης 22920-26.445
Τηλεφωνικό Κέντρο 22920-25.366
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22920-26.442

17. Κ.Π.Α.2 Μαρκόπουλου
(Παπαδημητρίου 26Α / 190 03 - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Προϊστάμενος 22990-49.025
Γραφείο Ασφάλισης 22990-22.833
Γραφείο Απασχόλησης 22990-25.414
Γραφείο Υποστήριξης 22990-22.833
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22990-49.545
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

18. Κ.Π.Α.2 Μεγάρων
(28ης Οκτωβρίου & Συληβρίας / 191 00 - ΜΕΓΑΡΑ)

Προϊστάμενος 22960-81.974
Γραφείο Ασφάλισης 22960-81.973
Γραφείο Απασχόλησης 22960-81.975
Γραφείο Υποστήριξης 22960-81.973
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22960-28.004

19. Κ.Π.Α.2 Μοσχάτου
(Αρτέμιδος 31 & Θεσσαλονίκης / 183 45)

Προϊστάμενος 210-940.0716
Γραφείο Ασφάλισης 210-941.5234
210-940.0489
Γραφείο Απασχόλησης 210-940.0984
Γραφείο Υποστήριξης 210-941.5234
Γραφείο Διαχείρισης 210-940.0819
Εργασιακοί Σύμβουλοι 210-940.0463
Τηλεομοιοτυπία-(fax)
210-941.0340
210-940.0806

20. Κ.Π.Α. Νέας Ιωνίας
(Αλέκου Παναγούλη 50 / 142 51 - Ν. ΙΩΝΙΑ)

Προϊστάμενος 210-275.7303
Τηλεφωνικό Κέντρο 210-275.1985
210-271.7147
210-279.8289
210-279.9666
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-279.9666

21. Τοπική Υπηρεσία Νέας Ιωνίας
(Ιφιγενείας 3Α / 142 31 – Ν. ΙΩΝΙΑ)

Προϊστάμενος 210-275.1983
Γραφείο Ασφάλισης 210-277.5525
Παροχές Δ.Λ.Ο.Ε.Μ 210-275.1986
Γραμματεία 210-271.5106
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-271.5106
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

22. Κ.Π.Α.2 Νέου Κόσμου
(Καλλιρρόης 31 / 117 43)

Προϊστάμενος 210-923.1765
Τηλεφωνικό Κέντρο
210-923.4200
210-923.4277
210-923.4210
210-923.4217
Γραφείο Ασφάλισης 210-923.1763
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-923.1750
210-923.1753

23. K.Π.Α.2 Νίκαιας
(Καισαρείας 136 & Κιλικίας / 184 50 - ΝΙΚΑΙΑ)

Προϊστάμενος 210-425.4108
Τηλεφωνικό Κέντρο210-491.9449
210-490.3080
210-491.2092
210-491.1958
210-491.2175
210-491.2634
210-490.8164
210-492.7547
Γραφείο Ασφάλισης 210-491.2464
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-492.6292
210-491.9361

24. Κ.Π.Α.2 Παλλήνης
(Λεωφ. Μαραθώνος 115 / 153 51 - ΠΑΛΛΗΝΗ)

Προϊστάμενος 210-603.3488
Τηλεφωνικό κέντρο 210-666.9914
Γραφείο Ασφάλισης 210-603.3489
Γραφείο Απασχόλησης - Εργασιακοί Σύμβουλοι 210-603.3487
Γραφείο Υποστήριξης 210-603.3488
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-603.3486

25. Κ.Π.Α. Πατησίων
(Αγ. Λαύρας 9 / 111 41 - ΑΘΗΝΑ)

Προϊστάμενος 210-201.3221
Γραφείο Απασχόλησης 210-201.8565
210-202.9655
Εργασιακοί Σύμβουλοι 210-202.3274
Γραφείο Υποστήριξης 210-201.8565
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-201.0240
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

26. Τοπική Υπηρεσία Πατησίων
(Λεωφ. Γαλατσίου 13-15 / 111 41 - ΑΘΗΝΑ)

Προϊστάμενος 210-223.0797
Γραφείο Ασφάλισης - Παροχές Ανεργίας & Στράτευσης 210-202.7710
Γραφείο Ασφάλισης - Παροχές Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. 210-223.0160
Γραφείο Υποστήριξης 210-202.9656
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-228.1154


27. Κ.Π.Α.2 Πειραιά
(Μαυρομιχάλη & Μεσολογγίου 4 / 185 45 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

Προϊστάμενος 210-412.4476
Τηλεφωνικό Κέντρο 210-412.4665
210-412.4915
Γραφείο Ασφάλισης 210-413.2437
210-417.1208
Γραφείο Ασφάλισης - Παροχές Ανεργίας 210-417.9513
Γραφείο Ασφάλισης - Παροχές Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. 210-417.9541
Γραφείο Ασφάλισης - Λοιπές παροχές (Στράτευσης, Mητρότητας κ.ά.) 210-417.5163

Γραφείο Απασχόλησης 210-417.2453
Γραφείο Ελέγχου Προγραμμάτων 210-413.0355
Γραφείο Υποστήριξης 210-412.4476
210-417.8585
Eργασιακοί Σύμβουλοι 210-412.3114
Γραφείο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES) 210-422.2323
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-412.4970
210-417.8585

28. Κ.Π.Α. Περιστερίου
(Βασ. Αλεξάνδρου 69 / 121 31 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)

Προϊστάμενος 210-573.9929
Γραφείο Επιχορήγησης Προγραμμάτων 210-574.0114
Γραφείο Ενημέρωσης Προγραμμάτων 210-573.4444
Γραφείο Προσφοράς - Ζήτησης Εργασίας 210-573.9740
Γραφείο Εργασιακών Συμβούλων 210-573.4344
210-573.4206
Γραφείο Ε.Κ.Ο. 210-573.4344
210-573.4206
Γραφείο EURES 210-578.1444
Ηλεκτρονική Δ/νση Γραφείου EURES: gr01ea21@hellasnet.gr
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Γραφείου EURES 210-578.1444
Γραμματειακή Υποστήριξη 210-574.0114
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-573.9740

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

29. Τοπική Υπηρεσία Περιστερίου
(Βασ. Αλεξάνδρου & Επιδαύρου 34 / 121 34 - ΑΘΗΝΑ)

Προϊστάμενος 210-578.5806
Γραφείο Υποστήριξης - Πρωτόκολλο 210-572.3002
Γραφείο Υποστήριξης - Λογιστήριο 210-572.1699
Γραφείο Ασφάλισης - Έλεγχος ανεργίας 210-574.0115
Γραφείο Ασφάλισης - Επιδόματα ανεργίας 210-572.0677
Γραφείο Ασφάλισης - Μητρώο ανεργίας 210-574.0113
Γραφείο Ασφάλισης – Οικογενειακά επιδόματα 210-574.0111
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-572.8084

30. Κ.Π.Α.2 Πλατεία Αττικής
(Κωνσταντινουπόλεως 192 & Ζαχιάς / 104 45 - ΑΘΗΝΑ)

Προϊστάμενος (Τηλέφωνο & fax) 210-883.6212
Γραφείο Απασχόλησης 210-883.6270
Γραφείο Υποστήριξης 210-883.6260
210-883.6330
Γραφείο Εργασιακών Συμβούλων 210-883.6208
Γραφείο Ασφάλισης 210-883.6046
Γραφείο Ασφάλισης – Οικογενειακό Επίδομα 210-883.6907
Γραφείο Ασφάλισης – Ειδικό Επίδομα 210-883.6444
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-883.6221ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Αθήνας
(Πειραιώς 52 / 104 36 - ΑΘΗΝΑ)

Προϊστάμενος 210-528.8447
Γραφείο Απασχόλησης 210-528.8458-9
Γραφείο Υποστήριξης 210-528.8451-3
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-528.8480

Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
και Απασχόλησης Νέων
(Πειραιώς 52 / 104 36 - ΑΘΗΝΑ)

Προϊστάμενος 210-528.8445
Γραφείο Απασχόλησης 210-528.8446
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-528.8470

Κέντρο Προώθησης Προγραμμάτων Απόκτησης
Επαγγελματικής Εμπειρίας (STAGE)
(Λεωφ. Τατοΐου 125 & Λύρας 140 / 145 64 - ΚΗΦΙΣΙΑ)

Γραμματεία 210-625.2457
Μηχανογράφησης Πληρωμών 210-625.3632
Υπεύθυνοι προγράμματος STAGE 210-625.3646 210-625.3610
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-625.2456

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ

Δήμου Αίγινας 22970-22.220
Δήμου Κυθήρων 27360-31.213
Δήμου Σαλαμίνας 210-464.6154
210-464.6155

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Αίγινας
(Λεονάρδου Λαδά και Αριστοφάνη / 180 10 - ΑΙΓΙΝΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22970-22.227


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Πόρου
(180 20 - ΠΟΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22980-22.245

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Σαλαμίνας
(Λεωφ. Σαλαμίνας & Αιαντείου / 189 00 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 210-465.1223

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Σπετσών
(180 50 - ΣΠΕΤΣΕΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22980-72.362


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

1. ΕΠΑ.Σ. - Μαθητείας Αγ. Αναργύρων
(Πύργος Βασιλίσσης / 131 22 - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Διευθυντής 210-231.5881
Γραφείο Καθηγητών 210-232.1075
Γραμματεία 210-231.1083
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-231.5881

2. ΕΠΑ.Σ. - Μαθητείας Αιγάλεω
(Πλαπούτα 11 & Δαρδανελίων / 122 43 - ΑΙΓΑΛΕΩ)

Διευθυντής 210-598.9434
Υποδιευθυντής 210-591.1457
Γραμματεία Σχολής 210-598.9463
Γραμματεία Κέντρου 210-598.1219
Τηλεφωνικό Κέντρο 210-598.9452-4
Διαχείριση 210-531.5789
Εργαστήριο Η/Υ 210-598.1934
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-590.8512

3. ΕΠΑ.Σ. - Μαθητείας Αλίμου
(Δωδεκανήσου 12 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)

Διευθυντής 210-993.5193
Γραμματεία - Διαχείριση 210-993.4287
Γραφείο Εκπαιδευτικών 210-994.9503
Εργαστήριο Καινοτόμων Μεθόδων 210-992.2360
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-993.5192

4. ΕΠΑ.Σ. - Mαθητείας Γαλατσίου
(Λεωφ. Γαλατσίου 17 / 111 41 - ΑΘΗΝΑ)

Διευθυντής 210-228.4900
Υποδιευθυντής 210-202.4979
Γραφείο καθηγητών 210-202.4542
Γραφείο Εκπαίδευσης 210-211.4198
Γραμματεία 210-228.7460
Διαχείριση 210-202.5691
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-228.4900
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

5. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Ελευσίνας
(Παλαιά Εθν. οδός Αθηνών - Θηβών 196 00 - ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Διευθυντής 210-554.5298
Υποδιευθυντής 210-554.8910
Γραμματεία 210-554.2375
Διαχείριση 210-554.2375
Τηλεφωνικό Κέντρο 210-556.0443
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-554.2014

6. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Ηρακλείου Αττικής
(Πεύκων 112 / 141 22 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Διευθυντής 210-281.6074
Υποδιευθυντής 210-281.7526
Γραμματεία 210-281.9659
Τηλεφωνικό Κέντρο 210-281.9427
210-281.6540
210-281.9892
Διαχείριση 210-281.8728
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-281.9672

7. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Καλαμακίου
(Δωδεκανήσου 6-12 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)

Διευθυντής 210-992.5300
Γραφείο Υποδιευθυντών 210-992.5411
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Γραφείου Υποδιευθυντών 210-992.5711
Γραμματεία 210-991.5025
Τηλεφωνικό Κέντρο 210-996.9964
210-992.1285
210-994.0294
Γραφείο Διαχείρισης 210-994.9779
Τηλεομοιοτυπία-(fax )Διαχείρισης 210-996.9033
Μηχανογραφικό Κέντρο 210-994.9580
210-996.3865
Συντήρηση 210-994.9778
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

8. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Μοσχάτου
(Θεσσαλονίκης 47 / 183 45 - ΜΟΣΧΑΤΟ)

Διευθυντής 210-481.8329
Α’ Υποδιευθυντής 210-481.5268
Β’ Υποδιευθυντής 210-481.2134
Γραφείο Καθηγητών 210-481.9862
Γραφείο Αναπληρωτών Καθηγητών 210-482.9536
Τηλεφωνικό Κέντρο 210-481.8652
Γραμματεία 210-481.7687
210-482.9882
Διαχείριση 210-482.2444
Τεχνική Υπηρεσία 210-482.9535
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-481.7687


9. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Παλλήνης
(Οδός Δωδώνης Θέση Παπαχωράφι 153 51 - ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Διευθυντής 210-666.7917
Τηλεφωνικό κέντρο 210-603.0466
210-603.1955
210-666.7191
Εκπαίδευση 210-666.5607
Γραμματεία 210-666.7647
Διαχείριση 210-603.1458
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-603.0467

10. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Πειραιά
(Μαυρομιχάλη 17-19 / 185 45 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

Διευθυντής 210-412.0948
210-412.6612
Υποδιευθυντής 210-412.0207
210-412.6852
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Διεύθυνσης 210-412.3840
Γραφείο Καθηγητών 210-412.4259
Γραμματεία 210-417.5919
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Γραμματείας 210-412.1916
Γραφείο Κοιν. Λειτουργού 210-412.3919
Τμήμα υφάσματος-ένδυσης 210-411.4648
Τμήμα αυτοκινήτων-Ασφάλιση 210-412.4450
Τμήμα ηλεκτρολόγων 210-412.7178
Διαχείριση 210-412.5100

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

11. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Ρέντη
(Π. Ράλλη 83 & Κηφισού / 182 33 - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ)

Διευθυντής 210-341.0388
Γραμματεία 210-347.4665
Υποδιευθυντές 210-347.4665
210-341.3368
Τηλεφωνικό Κέντρο 210-347.8333
210-347.8564
Διαχείριση 210-347.3984
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-347.4040

12. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Σαλαμίνας
(ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ / 189 00 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ)

Διευθυντής 210-467.7784
Γραμματεία 210-467.7784
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-467.7784

13. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Σκαραμαγκά
(Λεωφ. Σχιστού 1 / 124 62 - ΧΑΪΔΑΡΙ)

Διευθυντής 210-557.8715
Γραφείο Kαθηγητών 210-557.4287
210-558.0777
Γραμματεία 210-557.8715
Διαχείριση 210-557.4287
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-557.2728

14. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Υμηττού
(Θράκης 2 / 172 32 - ΥΜΗΤΤΟΣ εντός ΠΥΡ-ΚΑΛ)

Διευθυντής 210-971.3868
Γραμματεία 210-970.4343
210-973.0636
Τηλεφωνικό Κέντρο (ΠΥΡ-ΚΑΛ) 210-975.3011
εσ. 279
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-973.0636
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. ΚΕΚ Αιγάλεω
(Πλαπούτα 11 / 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ)

Τηλέφωνα 210-598.9454
6974787591
Ηλεκτρονική διεύθυνση epas.egaleo@oaed.gr
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-590.8512

2. ΚΕΚ Ν. Ηρακλείου
(Πευκών 112 / 141 22 ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Τηλέφωνα 210-281.0421
6974333468
Ηλεκτρονική διεύθυνση kekhrakleio@gmail.com
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-281.9672
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ
(Πλαπούτα 11 & Δαρδανελίων / 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ)

Τηλέφωνο 210-590.8910

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-590.8225

2. Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
(Λεωφ. Γαλατσίου 13 - 15 / 11 41 ΑΘΗΝΑ)

Τηλέφωνο 210-211.0871

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-211.0810

3. Ι.Ε.Κ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(Παλαιά Εθν. οδός Αθηνών - Θηβών / 196 00 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Τηλέφωνο 210-554.8911
210-556.0669

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-554.7611

4. Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
(Δωδεκανήσου 6 - 12 / 174 56 ΑΛΙΜΟΣ)

Τηλέφωνο 210-996.3721

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-996.9033

5. Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
(Λεωφ. Τατοΐου 125 & Λύρας 140 / 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ)

Τηλέφωνο 210-800.2798

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-620.5642
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

6. I.E.K. ΜΟΣΧΑΤΟΥ
(Θεσσαλονίκης 47 / 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ)

Τηλέφωνο 210-4818.654

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-4818.654


7. Ι.Ε.Κ. ΡΕΝΤΗ
(Π.Ράλλη 83 & Κηφισού / 182 33 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ)

Τηλέφωνο 210-347.8594

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-347.2629

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΤΡΑ - 2610
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Αθηνών 89 ΡΙΟ / 265 00 Τ.Θ. 1181 / 261 10 ΠΑΤΡΑ)

Περιφερειακός Διευθυντής 2610-966.701
Γραμματεία Περιφερειακού Διευθυντή 2610-966.708
Τηλεομοιοτυπία-(fax) - Γραμματείας 2610-966.709
Τηλεομοιοτυπία-(fax) - Διοικητικού 2610-966.724
Τηλεομοιοτυπία-(fax) - Οικονομικού 2610-966.776

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Τμήμα Επαγγ/κού Προσανατολισμού - Προϊστάμενος 2610-966.880
Τμήμα Επαγγ/κής Κατάρτισης - Προϊστάμενος 2610-966.750
Τμήμα Απασχόλησης - Προϊστάμενος 2610-966.730
Τμήμα Ασφάλισης - Προϊστάμενος 2610-966.740

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τμήμα Διοικητικού - Προϊστάμενος 2610-966.720
Τμήμα Διοικητικού 2610-966.721-3
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών - Προϊστάμενος 2610-966.760
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών - Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2610-966.776
Λογιστήριο 2610-966.770-79
2610-966.870
Μισθοδοσία 2610-966.780-3
Τμήμα Γραμματείας & Προμηθειών 2610-966.710
Κέντρο Πληροφορικής 2610-966.800
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2610-966.811
Συντήρηση Πληροφορικών Συστημάτων 2610-966.800
2610-966.840
Ένωση Υπαλλήλων Ο.Α.Ε.Δ. 2610-966.890


ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΤΡΑ - 2610

Τοπική Υπηρεσία Πάτρας
(Αγίου Ανδρέου 45 / 262 21 - ΠΑΤΡΑ)

Προϊστάμενος 2610-630.661
Γραφείο Απασχόλησης 2610-630.665
2610-630.667
Γραφείο Ασφάλισης 2610-630.663
Ανεργία 2610-630.654-8
ΔΛΟΕΜ 2610-630.662
2610-630.664
2610-630.666
Γραφείο Υποστήριξης 2610-630.659
2610-630.660
2610-630.668
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2610-630.704

Τοπική Υπηρεσία Αγίου Ανδρέα Πατρών
(Δημ. Υψηλάντη 13Α / 262 22 - ΠΑΤΡΑ)

Προϊστάμενος 2610-346.673
Γραφείο Ασφάλισης 2610-313.362
Γραφείο Υποστήριξης 2610-313.361
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2610-313.361

Κ.Π.Α. Πάτρας
(Αγ. Ανδρέου 45 (Πάροδος Γερακάρη 4) / 262 21 - ΠΑΤΡΑ)

Προϊστάμενος 2610-630.653
Γραφείο Υποστήριξης 2610-630.631-6
Επιχορηγήσεις Ν.Θ.Ε. 2610-630.637- 41
Επιχορηγήσεις Ν.Ε.Ε. 2610-630.642-3
ΛΑΕΚ 2610-630.638
2610-630.642
Έκδοση - θεώρηση κάρτας ανεργίας 2610-630.620-1
Παραλαβή προσλήψεων - βεβαιώσεων 2610-630.646-7
Εργασιακοί Σύμβουλοι 2610-630.610-619
Γραφείο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES) 2610-630.651-2
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2610-630.700

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Καλαβρύτων 26920-22.390


ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Πάτρας
(Αγίου Ανδρέα 45 / 262 21 - ΠΑΤΡΑ)

Προϊστάμενος 2610-630.608
Γραφείο Υποστήριξης 2610-630.603
2610-630.604
Εργασιακοί Σύμβουλοι 2610-630.605-7
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2610-630.703

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Πάτρας
(Αθηνών 89 ΡΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / 265 00 - ΠΑΤΡΑ)

Διευθυντής 2610-992.990
Μηχανογράφηση 2610-995.478
2610-995.479
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2610-991.734

Ι.Ε.Κ. Πάτρας
(Αθηνών 89 ΡΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / 265 00 - ΠΑΤΡΑ)

Τηλέφωνα 2610-966.962
2610-966.972

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2610-966.936

ΑΙΓΙΟ - 26910

Τοπική Υπηρεσία Αιγίου
(Ανδρέου Λόντου 5 & Μητροπόλεως 20 / 251 00 - ΑΙΓΙΟ)

Προϊστάμενος 26910-24.041
Γραφείο Ασφάλισης 26910-22.595
26910-68.580
Γραφείο Υποστήριξης 26910-22.595
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26910-68.581

K.Π.Α. Αιγίου
(Παναγιωτοπούλων 9 / 251 00 - ΑΙΓΙΟ)

Προϊστάμενος 26910-20.660
Γραφείο Απασχόλησης 26910-25.154
Γραφείο Υποστήριξης 26910-25.154
Εργασιακοί Σύμβουλοι 26910-29.977
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26910-29.966
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ - 22610

Κ.Π.Α.2 Λιβαδειάς
(Καραγιαννοπούλου 118 & Δροσίνη / 321 00 - ΛΙΒΑΔΕΙΑ)

Προϊστάμενος 22610-80.642
Τηλεφωνικό Κέντρο 22610-23.823
22610-80.642
Γραφείο Ασφάλισης 22610-28.378
Γραφείο Απασχόλησης και Εργασιακοί Σύμβουλοι 22610-23.823
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22610-80.641

ΘΗΒΑ - 22620

Κ.Π.Α.2 Θήβας
(Πελοπίδου & Αγγελίδη / 322 00 - ΘΗΒΑ)

Προϊστάμενος 22620-21.753
Γραφείο Ασφάλισης 22620-28.965
22620-21.752
Γραφείο Απασχόλησης 22620-29.205
Γραφείο Υποστήριξης 22620-29.205
22620-21.752
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22620-21.753
22620-28.965

ΑΝΤΙΚΥΡΑ - 22670
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Αντίκυρας Βοιωτίας
(320 12 - ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ)

Διευθυντής 22670-42.622
Υποδιευθυντής 22670-42.622
Γραμματεία 22670-42.622
Τηλεφωνικό Κέντρο 22670-42.622
22670-42.624
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22670-42.624

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμος Οινοφύτων 22620-51.500ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Αλιάρτου
(Π. Κουντουριώτη 2 / 320 01 - ΑΛΙΑΡΤΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22680-22.235Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Παραλίας Διστόμου
(Ρήγα Φεραίου 14 / 320 03 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22670-41.202ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ - 24620

Κ.Π.Α.2 Γρεβενών
(Θ. Ζιάκα & Αριστείδου / 511 00 - ΓΡΕΒΕΝΑ)

Προϊστάμενος 24620-87.978
Γραφείο Ασφάλισης 24620-22.315
Γραφείο Απασχόλησης 24620-28.382
24620-22.315
Γραφείο Υποστήριξης 24620-22.315
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24620-87.978
24620-84.994

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Δεσκάτης 24620-36.119

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Δεσκάτης
(Πλατεία Δημαρχείου / 512 00 - ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 24620-31.084


ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑ - 25210

Τοπική Υπηρεσία Δράμας
(Κοζάνης 3 Τ.Θ. 76 / 661 00 - ΔΡΑΜΑ)

Προϊστάμενος 25210-35.007
Γραφείο Ασφάλισης 25210-30.331-2
Γραφείο Υποστήριξης 25210-30.331-2
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25210-35.007

Κ.Π.Α. Δράμας
(Π. Κάβδα 6 / 661 00 - ΔΡΑΜΑ)

Προϊστάμενος 25210-36.872
Γραφείο Υποστήριξης 25210-48.726
Γραφείο Απασχόλησης 25210-48.724
Γραφείο Επιχορήγησης Ν.θ.Ε. 25210-48.723
Γραφείο Επιχορήγησης Ν.Ε.Ε. 25210-48.723
Εργασιακοί Σύμβουλοι 25210-48.724
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25210-48.725

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Δράμας
(7ο χιλ. οδού Δράμας - Νευροκοπίου / 661 00 - ΔΡΑΜΑ)

Διευθυντής 25210-81.170
Γραμματεία 25210-81.131
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25210-81.304
Υποδιευθυντές 25210-81.302
Γραφείο Καθηγητών 25210-81.303
Διαχείριση 25210-81.305
Συντήρηση 25210-81.306

ΚΕΚ Δράμας
(7ο χιλ. οδού Δράμας – Νευροκοπίου, περιοχή Μυλοπόταμου / 661 00 – ΔΡΑΜΑ)

Τηλέφωνα 25210-81.305
6974236345
Ηλεκτρονική διεύθυνση epas.drama@oaed.gr
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22210-81.304
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ι.Ε.Κ. Δράμας
(7ο χιλ. οδού Δράμας - Νευροκοπίου / 661 00 - ΔΡΑΜΑ)

Τηλέφωνα 25210-81.162

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25210-81.162

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Κάτω Νευροκοπίου 25230-22.210
25230-21.057

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΡΟΔΟΣ - 22410

Κ.Π.Α.2 Ρόδου
(Θ. Σοφούλη 93 / 851 00 - ΡΟΔΟΣ)

Προϊστάμενος 22410-44.590
Τηλεφωνικό Κέντρο 22410-28.910
22410-23.265
22410-28.910
Γραφείο Ασφάλισης 22410-37.895
Γραφείο Απασχόλησης 22410-44.580
22410-44.481
22410-44.591
22410-44.592
Εργασιακοί Σύμβουλοι 22410-44.585
22410-44.586
22410-44.587
22410-44.588
22410-44.589
Γραφείο Υποστήριξης 22410-44.593
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22410-37.917
22410-37.895

ΕΠΑ.Σ. - Mαθητείας Ρόδου
(Θ. Σοφούλη 93 / 851 00 - ΡΟΔΟΣ)

Διευθυντής 22410-22.039
Υποδιευθυντής 22410-31.089
Τηλεφωνικό Κέντρο - Γραμματεία 22410-31.077
22410-78.788
22410-78.730
Λογιστήριο - Διαχείριση 22410-26.857
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22410-31.083

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ - 22440
Κ.Π.Α.2 Αρχαγγέλου
(ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΟΥ / 851 02 - ΡΟΔΟΣ)

Προϊστάμενος 22440-23.825
Γραφείο Ασφάλισης 22440-24.090
Γραφείο Απασχόλησης 22440-24.090
Γραφείο Υποστήριξης 22440-23.825
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22440-23.825

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΩΣ - 22420

Κ.Π.Α.2 Κω
(Παναγή Τσαλδάρη 9 Τ.Θ. 187 / 853 00 - ΚΩΣ)

Προϊστάμενος 22420-27.777
Γραφείο Απασχόλησης 22420-28.747
Γραφείο Ασφάλισης 22420-28.747
Γραφείο Υποστήριξης 22420-28.747
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22420-20.850

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Αστυπάλαιας 22430-61.206
22430-61.423
Δήμου Ηρακλειδών 22420-71.208
Δήμου Καλύμνου 22430-28.440
Δήμου Καρπάθου 22450-22.556
22450-22.688
Δήμου Λέρου 22470-23.711
22470-23.400
Δήμου Λειψών 22470-41.206
22470-41.209
Δήμου Νισύρου 22420-48.746
Δήμο Πεταλούδων 22410-91.998
22410-94.665
Δήμου Σύμης 22460-70.110
22460-70.129
Δήμου Τήλου 22460-70.893
22460-44.212
Δήμου Χάλκης 22460-45.207

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Καλύμνου
(Eνορία Αναστάσεως / 852 00 - ΚΑΛΥΜΝΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22430-28.686

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Καρπάθου
(Πηγάδια Καρπάθου / 857 00 - ΚΑΡΠΑΘΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22450-22.296

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Λέρου
(854 01 - ΛΕΡΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22470-22.220

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Πάτμου
(855 00 - ΠΑΤΜΟΣ)
Διοικητικές Υπηρεσίες 22470-31.796
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - 25510

Κ.Π.Α.2 Αλεξανδρούπολης
(14ης Μαΐου 30 Τ.Θ. 17 / 681 00 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

Προϊστάμενος 25510-26.199
Γραφείο Ασφάλισης 25510-25.646
Εργασιακοί Σύμβουλοι 25510-84.966
Προσφορά - Ζήτηση εργασίας 25510-84.967
Προγράμματα Απασχόλησης 25510-26.547
Γραφείο Υποστήριξης 25510-25.646
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25510-26.799

ΕΠΑ.Σ - Mαθητείας Αλεξανδρούπολης
(4ο χιλ. Αλεξανδρούπολης - Παλαγίας
T.Θ. 72 / 681 00 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

Διευθυντής 25510-38.155
Γραφείο Καθηγητών 25510-82.324
Τηλεφωνικό Κέντρο 25510-23.709
Διαχείριση 25510-88.072
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25510-38.154

ΚΕΚ Αλεξανδρούπολης
(20ο χιλ. Αλεξανδρούπολης - Πελαγίας 681 00 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

Τηλέφωνα 25510-82.323
25510-23.709
6945333654
Ηλεκτρονική διεύθυνση tolisdaniiloudis@yahoo.gr
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25510-82.323

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ - 25530

Κ.Π.Α.2 Διδυμοτείχου
(Βασ. Αλεξάνδρου 26 / 683 00 - ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)

Προϊστάμενος 25530-23.170
Γραφείο Απασχόλησης 25530-23.170
Γραφείο Ασφάλισης 25530-23.170
Γραφείο Υποστήριξης 25530-23.170
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25530-26.391

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ - 25520

Κ.Π.Α.2 Ορεστιάδας
(Κωνσταντινουπόλεως 62 / 682 00 - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

Προϊστάμενος 25520-28.366
Τηλεφωνικό κέντρο 25520-24.459
Γραφείο Εργασιακών Συμβούλων 25520-21.070
25520-21.071
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25520-29.459
25520-21.070
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Ορεστιάδας
(Κωνσταντινουπόλεως 62 / 682 00 - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

Διευθυντής 25520-25.716
Τηλεφωνικό Κέντρο 25520-23.307
Γραμματεία 25520-24.840
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25520-23.956

Ι.Ε.Κ. Ορεστιάδας
(Κωνσταντινουπόλεως 62 / 682 00 - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

Τηλέφωνα 25520-23.307

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25520-23.956

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμος Σουφλίου 25540-20.020
Δήμου Φερών 25550-22.211
Δήμου Σαμοθράκης 25510-89.218

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Σουφλίου
(Μ. Παπαναστασίου 9 / 684 00 - ΣΟΥΦΛΙ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 25540-22.444

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Φερών
(Κων/νου Παλαιολόγου 1 / 685 00 - ΦΕΡΕΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 25550-22.203


ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ - 22210

Κ.Π.Α.2 Χαλκίδας
(Νεοφύτου 30 / 341 00 - ΧΑΛΚΙΔΑ)

Προϊστάμενος 22210-85.004
Τηλεφωνικό Κέντρο 22210-25.081
22210-60.303
Γραφείο Ασφάλισης 22210-76.191
22210-25.315
Γραφείο Απασχόλησης 22210-25.081
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22210-27.013
22210-22.775

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Χαλκίδας
(Εθνική οδός Χαλκίδας - Λεπούρων / 340 02
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

Διευθυντής 22210-54.104
22210-54.105
Γραμματεία 22210-54.106
Γραφείο Καθηγητών 22210-54.109
Διαχείριση 22210-54.107
Συντήρηση 22210-51.928
Φυλάκιο 22210-54.117
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22210-54.108

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Αιδηψού 22260-60.401
22260-23.270
Δήμου Αρτεμισίου 22260-40.650
22260-40.950
Δήμου Ελυμνίων 22270-31.136
22270-31.911
Δήμου Καρύστου 22240-22.246
Δήμου Κηρέως 22270-23.500
Δήμου Κύμης 22220-22.050
22220-22.173
Δήμου Ιστιαίας 22260-56.027
Δήμου Νηλέως 22270-61.490
Δήμου Ταμυνέων 22230-24.444
Δήμου Σκύρου 22220-29.010
22220-91.206
Δήμου Στυρέων 22240-51.235
22240-51.200

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Αγ. Άννας
(340 10 - ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22270-61.525

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Αιδηψού
(Μ. Αλεξάνδρου 4 / 343 00 - ΑΙΔΗΨΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22260-22.223

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Αλιβερίου
(Γ. Λεμπέση 33 / 345 00 - ΑΛΙΒΕΡΙ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22230-24.314
22230-22.225

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ιστιαίας
(Κριεζώτου 12 / 342 00 - ΙΣΤΙΑΙΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22260-52.824

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Καρύστου
(Κριεζώτου & Κοτσικά / 340 01 - ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22240-22.222

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Κύμης
(340 03 - ΚΥΜΗ ΕΥΒΟΙΑΣ)

Διευθυντής 22220-22.229

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Λίμνης
(340 05 - ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22270-31.227

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Μαντουδίου
(340 04 - ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΕΥΒΟΙΑΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22270-22.223
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - 22370
Κ.Π.Α.2 Καρπενησίου
(Θέση «Ξηριάς» / 361 00 - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)

Προϊστάμενος 22370-22.263
Γραφείο Ασφάλισης 22370-22.212
Γραφείο Απασχόλησης 22370-22.212
Γραφείο Υποστήριξης 22370-22.263
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22370-22.263
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ - 26950
Κ.Π.Α.2 Ζακύνθου
(Αγ. Λαζάρου 86 / 291 00 - ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

Προϊστάμενος 26950-43.867
Γραφείο Ασφάλισης 26950-28.211
Γραφείο Απασχόλησης 26950-45.787
Γραφείο Υποστήριξης 26950-45.787
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26950-22.217
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ - 26210

Κ.Π.Α.2 Πύργου
(Πάροδος Κατακόλου & Ρήγα Φεραίου 271 00 – ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ)

Προϊστάμενος 26210-36.184
Τηλεφωνικό Κέντρο 26210-30.462

Γραφείο Ασφάλισης 26210-22.952
26210-22.982
Γραφείο Υποστήριξης 26210-30.462
Γραφείο Απασχόλησης 26210-30.462
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26210-36.185
26210-22.982

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Πύργου
(4ο χλμ. Λεωφ. Πύργου - Πατρών 271 00 - ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΠΥΡΓΟΥ)

Διευθυντής 26210-33.154
Γραφείο Υποδιευθυντών 26210-28.123
Τηλεφωνικό Κέντρο 26210-33.012
Γραμματεία και fax 26210-28.122
Γραφείο Διαχείρισης 26210-29.517
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Δ/ντού 26210-33.154
e-mail pyrgos10@otenet.gr

Ι.Ε.Κ. Πύργου
(4ο χλμ. Λεωφ. Πύργου - Πατρών 271 00 - ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΠΥΡΓΟΥ)

Τηλέφωνα 26210-22.247

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26210-20.690

ΑΜΑΛΙΑΔΑ - 26220

Κ.Π.Α.2 Αμαλιάδας
(Γ. Παπανδρέου 52 / 272 00 - ΑΜΑΛΙΑΔΑ)

Προϊστάμενος 26220-23.036
Γραφείο Ασφάλισης 26220-22.551
Γραφείο Υποστήριξης 26220-26.002
Γραφείο Απασχόλησης 26220-26.002
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26220-28.819

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Ζαχάρως
(270 54 - ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 26250-31.281

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Κρεστένων
(270 55 - ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 26250-22.261ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑ - 23310

Κ.Π.Α.2 Βέροιας
(Στο δρόμο προς Νοσοκομείο Τ.Θ.255 / 591 00 - ΒΕΡΟΙΑ )

Προϊστάμενος 23310-73.466
Τηλεφωνικό Κέντρο 23310-73.301
23310-73.353
Γραφείο Ασφάλισης 23310-26.888
23310-76.350
23310-24.908
Γραφείο Υποστήριξης 23310-22.203
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23310-73.466
23310-22.203

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Βέροιας
(Στο δρόμο προς Νοσοκομείο Τ.Θ.96 / 591 00 - ΒΕΡΟΙΑ)

Διευθυντής 23310-22.397
23310-29.430
Υποδιευθυντής 23310-70.844
Γραμματεία 23310-28.167
Γραφείο Τακτ. Καθηγητών 23310-67.524
Γραφείο Προϊστ.Τμημάτων 23310-67.225
Φυλάκιο 23310-20.913
Γραφείο Διαχείρισης 23310-67.523
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23310-29.430

Ι.Ε.Κ. Βέροιας
(Περιοχή Ασωμάτων προς Νοσοκομείο / 591 00 - ΒΕΡΟΙΑ)

Τηλέφωνα 23310-24.640

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23310-23.813

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - 23330
Κ.Π.Α.2 Αλεξάνδρειας
(Δημάρχου Βετσοπούλου 130 / 593 00 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ)

Προϊστάμενος 23330-24.338
Γραφείο Απασχόλησης 23330-23.680
Γραφείο Ασφάλισης 23330-23.680
Γραφείο Υποστήριξης 23330-23.680
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23330-24.338
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΝΑΟΥΣΑ - 23320
Κ.Π.Α.2 Νάουσας
(Χριστοδούλου Λαναρά 17 / 592 00 - ΝΑΟΥΣΑ)

Προϊστάμενος 23320-23.191
Γραφείο Απασχόλησης 23320-28.381
Γραφείο Ασφάλισης 23320-28.381
Γραφείο Υποστήριξης 23320-28.381
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23320-23.191

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Ειρηνούπολης 23320-48.012
Δήμου Ανθεμίων 23320-53.100
Δήμου Μελίκης 23310-82.308
23310-81.203


ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 2810
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
(Λεωφ.Κνωσού και Νάθενα Τ.Θ. 1920 / 714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Διευθυντής 2810-326.474

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 2810-210.260
Τμήμα Απασχόλησης 2810-323.964
Τμήμα Ασφάλισης 2810-323.964
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2810-233.364

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τμήμα Διοικητικού 2810-210.020
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 2810-236.215
2810-326.236
Τμήμα Προμηθειών 2810-320.063
Τμήμα Πληροφορικής 2810-323.247

Τοπική Υπηρεσία Ηρακλείου
(Πεδιάδος 3 - Πλ. Ελευθερίας Τ.Θ. 1230 711 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

Προϊστάμενος 2810-285.512
Γραφείο Ασφάλισης 2810-282.513
2810-244.647
Δ.Λ.Ο.Ε.Μ 2810-244.543
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2810-282.837

Κ.Π.Α. Ηρακλείου
(Αρχιεπισκόπου Μακαρίου & Φαϊτάκη 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Θ. 2010 / 710 02 - ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ)

Προϊστάμενος 2810-330.143
Τηλεφωνικό Κέντρο 2810-342.095
2810-330.295
2810-330.614
2810-286.072
Γραφείο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES) 2810-341.567
Τηλεομοιοτυπία-(fax) EURES 2810-341.567
Γραφείο Υποστήριξης 2810-288.558
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Υποστήριξης 2810-288.558
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Ηρακλείου Κρήτης
(Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 12 & Φαϊτάκη 2 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Θ. 2010 / 710 02 - ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ)

Προϊστάμενος 2810-280.905
Γραφείο Απασχόλησης 2810-223.394
Γραφείο Υποστήριξης 2810-223.394
Εργασιακοί Σύμβουλοι 2810-280.082
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2810-280.905

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Ηρακλείου Κρήτης
(Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64 - ΓΙΟΦΥΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 2005 / 710 02 / 713 04 - ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ)

Διευθυντής 2810-250.260
Υποδιευθυντής 2810-250.444
2810-263.328
Τηλεφωνικό Κέντρο 2810-250.215
2810-317.770
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2810-253.314

ΚΕΚ Ηρακλείου Κρήτης
(Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64 - ΓΙΟΦΥΡΟ / 713 04 - ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ)

Τηλέφωνα 2810-250.215
6974202098
Ηλεκτρονική διεύθυνση xpapadakakis@gmail.com
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2810-253.314

Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης
(Χριστομιχάλη 64 / 714 04 - ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ)

Τηλέφωνα 2810-25.6049

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2810-25.4653

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ - 2810

Κ.Π.Α.2 Ν. Αλικαρνασσού
(Ηροδότου 150 / 716 01 - ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ)

Προϊστάμενος 2810-301.022
Γραφείο Ασφάλισης 2810-222.489
2810-244.832
Γραφείο Απασχόλησης 2810-330.785
Γραφείο Υποστήριξης 2810-225.145
2810-224.832
2810-228.623
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2810-225.145
2810-228.623

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Μοιρών 28920-23.202
28920-23.240
Δήμου Τυμπακίου 28920-51.250

28920-52.735


ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - 26650
Κ.Π.Α.2 Ηγουμενίτσας
(Αγίων Αποστόλων 142 / 461 00 - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)

Προϊστάμενος 26650-22.366
Γραφείο Υποστήριξης 26650-28.829
Γραφείο Απασχόλησης 26650-28.828
Γραφείο Ασφάλισης 26650-23.912
Εργασιακοί Σύμβουλοι 26650-28.828
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26650-24.734

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Παραμυθιάς
(Καραμανλή 39 / 462 00 - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 26660-22.288

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Φιλιατών
(28ης Οκτωβρίου 14 / 463 00 - ΦΙΛΙΑΤΕΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 26640-22.277


ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2310
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.& Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Δωδεκανήσου 10Α Τ.Θ . 19466 / 540 12 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Περιφερειακός Διευθυντής 2310-507.750

Γραμματεία Περιφερειακού Διευθυντή 2310-507.748
2310-507.749
2310-507.747
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Γραμματείας 2310-554.415

Α.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Τμήμα Απασχόλησης 2310-507.714
2310-507.716
Τμήμα Ασφάλισης 2310-507.715
Γραφείο Ε.Κ.Τ. (ΛΑΕΚ) 2310-507.729
Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 2310-507.709
Γραφείο Ν.2643 2310-507.730
2310-507.783
2310-507.786
EURES 2310-507.785

Β.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Υπηρεσία Υποστήριξης 2310-507.713
Τμήμα Διοικητικού 2310-507.706
2310-507.707
2310-507.708
Γραφείο Πρωτοκόλλου 2310-507.774
2310-507.775
2310-507.776
Τηλεομοιοτυπία (fax) Πρωτοκόλλου 2310-554.414
Τμήμα Οικονομικών 2310-507.721
Γραφείο Λογιστηρίου 2310-507.722
2310-507.723
2310-507.781
Γραφείο Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών 2310-507.724
2310-507.725
2310-507.726
2310-507.727
2310-507.728
Γραφείο Μισθοδοσίας 2310.507.718
2310-507.719
2310-507.720
2310-507.779
2310-507.780
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταμείο 2310-507.717
2310-507.778
Τμήμα Προμηθειών 2310-507.710
2310-507.711
2310-507.712
Τεχνικό Γραφείο 2310-507.731
Κέντρο Μηχανογράφησης 2310-507.701
2310-507.702
2310-507.703
2310-507.704
2310.507.705
Τηλεομοιοτυπία (fax) Μηχανογράφησης 2310-523.741


Γραφείο Παλιννοστούντων
(Δωδεκανήσου 10Α Τ.Θ. 19466 / 540 12 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Γραφείο Παλιννοστούντων 2310-507.784ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. Κ.Π.Α.2 Θεσσαλονίκης
(Δωδεκανήσου 10Α Τ.Θ. 194 66 / 540 12 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Προϊστάμενος 2310-507.744
Πρωτόκολλο – Υποστήριξη 2310-507.734
Εγγραφές Ανέργων 2310-507.767
2310-507.768
Εργασιακοί σύμβουλοι 2310-507.754
2310-507.755
2310-507.756
2310-507.757
2310-507.758
2310-507.759
2310-507.760
2310-507.769
2310-507.772
Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού 2310-507.752
Νέες Θέσεις Εργασίας (Ν.Θ.Ε.) 2310-507.745
2310-507.753
Νέες Θέσεις Εργασίας (Ν.Θ.Ε.) - STAGE 2310-507.761
Νέες Θέσεις Εργασίας (Ν.Θ.Ε.) - EURES 2310-507.766
Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες (Ν.Ε.Ε.) 2310-507.763
2310-507.764
2310-507.770
Έλεγχος Προγραμμάτων Ν.Θ.Ε. & Ν.Ε.Ε. 2310-507.762
Εγγραφές Ταμείου Ανεργίας 2310-507.787
2310-507.788
Προσλήψεις – Απολύσεις 2310-507.746
Γραφείο Οικονομικού 2310-507.751
2310-507.765
2310-507.738
Πρακτική Τ.Ε.Ι. Απασ/ση Ε.Κ.Ο 2310-507.732
Γραφείο Ασφάλισης 2310-507.735
Μητρώο 2310-507.789
Επιδόματα 2310-507.733
2310-507.737
2310-507.739
2310-507.740
2310-507.741
Μητρότητα 2310-507.736
Παροχές Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. (Οικογενειακό) 2310-507.791
Ταμείο 2310-507.790
Τηλεομοιοτυπία – (fax) 2310-554.338
2310-554.416ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών
Ομάδων Θεσσαλονίκης
(Δωδεκανήσου 10Α Τ.Θ. 194 66 / 540 12 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Ειδικές κοινωνικές ομάδες (Ε.Κ.Ο.) 2310-507.742
2310-507.743
2310-507.771
2. Κ.Π.Α.2 25ης Μαρτίου
(Θερμαϊκού 43 / 551 33 - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Προϊστάμενος 2310-486.790
Γραφείο Ασφάλισης 2310-486.792
Γραφείο Απασχόλησης 2310-486.791
2310-486.793
Γραφείο Υποστήριξης 2310-486.790
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2310-486.790

3. Κ.Π.Α.2 Ιωνίας
(Βασ. Γεωργίου 27 / 570 08 - ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Προϊστάμενος 2310-574.830
Γραφείο Ασφάλισης 2310-782.373
Γραφείο Απασχόλησης 2310-782.374
Γραφείο Υποστήριξης 2310-782.373
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2310-574.830
2310-782.373

4. Κ.Π.Α.2 Λαγκαδά - 23940
(Σ. Τσακμάνη 42 / 572 00 - ΛΑΓΚΑΔΑΣ)

Προϊστάμενος 23940-26.120
Γραφείο Απασχόλησης 23940-22.120
Γραφείο Ασφάλισης 23940-22.321
Γραφείο Υποστήριξης 23940-22.321
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23940-22.321

5. Κ.Π.Α.2 Νεάπολης
(Λαγκαδά 117-119 / 561 23 - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Τηλεφωνικό κέντρο και fax 2310-725.736
2310-725.495
2310-727.295

2310-725.984
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2310-726.840
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6. Κ.Π.Α.2 Πύλης Αξιού
(Ταντάλου 32 & Αφροδίτης 21 / 546 29 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Προϊστάμενος 2310-554.419
Γραφείο Ασφάλισης 2310-554.420
2310-541.310
Γραφείο Υποστήριξης 2310-554.419
Εγγραφές επιδοτούμενων Ανέργων - ΔΛΟΕΜ 2310-547.898
Εργασιακοί Σύμβουλοι 2310-554.618
2310-543.850
Λογιστήριο - Έλεγχος επιχορηγήσεων 2310-554.421
Πληρωμές Προγραμμάτων 2310-554.235
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2310-550.014
2310-541.310

7. Κ.Π.Α.2 Τούμπας
(Παπαναστασίου 90 / 546 44 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Προϊστάμενος 2310-902.770
Πρωτόκολλο 2310-902.770
Γραφείο Ασφάλισης 2310-912.835
2310-902.870
Γραφείο Υποστήριξης 2310-912.815
Προγράμματα Απασχόλησης ΝΕΕ & ΝΘΕ 2310-902.530
Εργασιακοί Σύμβουλοι 2310-912.800
Τηλεομοιοτυπία - (fax) 2310-902.770ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

1ο ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Θεσσαλονίκης
(Λαγκαδά 117-119 / 561 23 - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Διευθυντής 2310-721.330
Υποδιευθυντής 2310-721.854
Γραμματεία 2310-721.858
Διαχείριση
Τμήμα Συντήρησης 2310-721.853
2310-746.323
Γραφείο εκπαιδευτικών 2310-740.826
2310-738.204
Εργαστήρια 2310-721.856
Κοιν. Λειτουργός 2310-729.245
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2310-721.858
2310-721.855

2ο ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Θεσσαλονίκης
(Λαγκαδά 117-119 / 561 23 - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Διευθυντής 2310-729.061
Υποδιευθυντές 2310-729.034
Γραμματεία 2310-729.250
Διαχείριση 2310-729.251
Γραφείο Επιδότησης 2310-733.800
Γραφείο Καθηγητών - Εργαστήρια 2310-729.062
Τηλεομοιοτυπία – (fax) 2310-729.791

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης
(Θεσσαλονίκης 73 / 570 13 - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ)

Διευθυντής 2310-696.215
(fax) 2310-696.214
Υποδιευθυντής 2310-694.629
(fax) 2310-694.611
Γραμματεία 2310-696.216
Τηλεφωνικό Κέντρο 2310-696.212
2310-699.769
Γραφείο Καθηγητών 2310-696.217
Γραφείο Διαχείρισης 2310-694.612
Γραφείο Αποθήκης 2310-697.440
Γραφείο Συντήρησης 2310-699.351ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Λακκιάς
(570 06 - Λακκιά Βασιλικών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Διευθυντής - (fax) 23960-225.08
Γραμματεία 23960-227.69
Γραφείο STAGE 23960-227.71
Ηλεκτρονική διεύθυνση Teelakk1@otenet.gr

ΚΕΚ Αμπελοκήπων
(Λαγκαδά 117-119 / 561 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Τηλέφωνα 2310-743.350
2310-721.854
6932246059
Ηλεκτρονική διεύθυνση oaedsal@otenet.gr
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2310-748.020

Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης
(Λαγκαδά 117-119 / 561 00 Αμπελόκηποι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Τηλέφωνα 2310-721.852

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2310-721.857

Ι.Ε.Κ. Ωραιοκάστρου
(Θεσσαλονίκης 73 / 570 13 - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ)

Τηλέφωνα 2310-698.223

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2310-694.548

Πρότυπη Βιοτεχνική Μονάδα Λακκιάς
(570 06 - ΛΑΚΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Διευθυντής 23960-23.201
Γραμματεία 23960-22.720
Τμήμα Οικονομικών 23960-22.893
Τμήμα Κοινωνικής Ομάδας 23960-23.613
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23960-23.201

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ
Δήμου Ελευθερίου - Κορδελιού 2310-770.212
Δήμου Ευόσμου 2310-756.500
Δήμου Θερμαϊκού 23920-22.840
23920-24.034
Δήμου Κουφαλίων 23910-51.205
23910-20.203
Δήμου Λαχανά 23940-20.678
23940-20.680
Δήμου Μηχανιώνας 23920-32.499
Δήμου Χαλκηδόνας 23910-22.100

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Βασιλικών
(570 06 - ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 23960-22.213

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Νέας Μηχανιώνας

(Αγίου Νικολάου 33 / 570 04 - ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ)
Διοικητικές Υπηρεσίες 23920-31.232


ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 26510
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
(3ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Αθηνών
Τ.Θ. 70 450 02 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

Διευθυντής 26510-85.741
Τηλεφωνικό Κέντρο 26510-85.740
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26510-85.749

Α.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 26510-85.742
Τμήμα Απασχόλησης 26510-85.743
Γραφείο ΕURES 26510-85.869
Τμήμα Ασφάλισης 26510-85.744

Β.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τμήμα Διοικητικού 26510-85.740
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 26510-85.745
26510-85.746
Γραφείο Μηχανογράφησης 26510-85.747
Τμήμα Γραμματείας & Προμηθειών 26510-85.744

Κ.Π.Α.2 Ιωαννίνων
(Χαριλάου Τρικούπη 38 / 453 33 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

Προϊστάμενος 26510-76.147
Τηλεφωνικό Κέντρο 26510-29.074
26510-73.007
26510-75.474
Γραφείο Ασφάλισης 26510-70.183
26510-27.015
Γραφείο Υποστήριξης 26510-70.183
Εργασιακοί Σύμβουλοι 26510-75.823
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26510-39.677
26510-70.633

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Ιωαννίνων
(3ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Αθηνών 450 00 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

Διευθυντής 26510-43.616
Γραμματεία 26510-40.858
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26510-43.466
Υποδιευθυντής 26510-48.063
Υποδιευθυντής 26510-48.064
Γραφείο Καθηγητών 26510-40.858
Διαχείριση 26510-40.360
Συντήρηση 26510-40.460
Οικονομικές υπηρεσίες 26510-48.064

Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων
(3ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Αθηνών 450 00 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

Τηλέφωνα 26510-68.160

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26510-68.182

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Μετσόβου 26560-42.586

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Κόνιτσας
(Κ. Καραμανλή 2 / 441 00 - ΚΟΝΙΤΣΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 26550-22.244
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑ - 2510
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
(Περιγιάλι - Καβάλας Τ.Θ. 1619 / 652 10 - ΚΑΒΑΛΑ)

Διευθυντής 2510-229.688
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2510-229.060

Α.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 2510-223.060
Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης 2510-223.060
Τμήμα Απασχόλησης 2510-223.060
Τμήμα Ασφάλισης 2510-225.668

Β.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τμήμα Διοικητικού 2510-225.455
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 2510-220.410
2510-225.670
2510-231.685
Τμήμα Γραμματείας & Προμηθειών 2510-225.455
Κέντρο Πληροφορικής 2510-227.987
2510-227.997

Κ.Π.Α.2 Καβάλας
(Περιγιάλι 2 Τ.Θ. 1019 / 652 01 - ΚΑΒΑΛΑ)

Προϊστάμενος 2510-830.548
Τηλεφωνικό Κέντρο 2510-836.663
2510-836.664
2510-836.779
Γραφείο Ασφάλισης 2510-223.455
2510-224.309
Γραφείο Υποστήριξης 2510-227.749
2510-224.410
Γραφείο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES) 2510-224.410
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2510-836.773
2510-224.309

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Καβάλας
(Περιγιάλι 2 Τ.Θ. 1326 / 652 01 - ΚΑΒΑΛΑ)

Διευθυντής 2510-231.169
Τηλεφωνικό Κέντρο 2510-231.167
Υποδιευθυντές 2510-231.166
Γραμματεία 2510-228.834
Οικονομικό 2510-231.168
Φυλάκειο - Πύλη 2510-231.170
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2510-232.197
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΕΚ Καβάλας
(Περιγιάλι 2 / 652 01 - ΚΑΒΑΛΑ)

Τηλέφωνα 2510-839.088
6974282862
Ηλεκτρονική διεύθυνση xriraft@gmail,com
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2510-839.087

Ι.Ε.Κ. Καβάλας
(Περιγιάλι 2 / 652 01 – ΚΑΒΑΛΑ)

Τηλέφωνα 2510-839.088

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2510-839.087

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - 25920
Κ.Π.Α.2 Ελευθερούπολης
(Δράμας 3 / 641 00 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ)

Προϊστάμενος 25920-24.424
Γραφείο Απασχόλησης 25920-23.459
Γραφείο Ασφάλισης 25920-23.459
Γραφείο Υποστήριξης 25920-24.424
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25920-24.424

ΘΑΣΟΣ - 25930
Κ.Π.Α.2 Θάσου
(Μ. Αλεξάνδρου / 640 04 - ΘΑΣΟΣ)

Προϊστάμενος 25930-23.630
Γραφείο Απασχόλησης 25930-22.620
Γραφείο Ασφάλισης 25930-22.620
Γραφείο Υποστήριξης 25930-23.630
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25930-23.630

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - 25910
Κ.Π.Α. 2 Χρυσούπολης
(Ζαγορίου 16 / 642 00 - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ)

Προϊστάμενος 25910-25.001
Γραφείο Ασφάλισης 25910-22.730
Γραφείο Απασχόλησης 25910-24.761
Γραφείο Υποστήριξης 25910-24.761
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25910-22.730
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ - 24410
Κ.Π.Α.2 Καρδίτσας
(Τρικάλων 226 / 431 00 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

Προϊστάμενος (τηλέφωνο και fax) 24410-71.013
Γραφείο Ασφάλισης
Έκτατα βοηθήματα (τηλέφωνο και fax) 24410-20.920
24410-22.404
Γραφείο Υποστήριξης (τηλέφωνο και fax) 24410-22.777
Γραφείο Απασχόλησης 24410-77.302
Επιχορηγήσεις 24410-70.983
Εργασιακοί Σύμβουλοι - Κάρτες ανεργίας 24410-77.301

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Καρδίτσας
(Τρικάλων 226 / 431 00 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

Διευθυντής 24410-71.561
Υποδιευθυντής 24410-71.562
Γραμματεία 24410-71.560
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24410-71.563

Ι.Ε.Κ. Καρδίτσας
(Τρικάλων 226 / 431 00 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

Τηλέφωνα 24410-28.900

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24410-71.576

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Μουζακίου 24450-43.243, 24450-49077

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Μουζακίου
(430 60 - ΜΟΥΖΑΚΙ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 24450-41.249

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Παλαμά
(Γρηγορίου Γουλιανού 48 / 432 00 - ΠΑΛΑΜΑΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 24440-22.303

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Σοφάδων
(Αναγνωστοπούλου 19 / 433 00 - ΣΟΦΑΔΕΣ )

Διοικητικές Υπηρεσίες 24420-22.225
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - 24670
Κ.Π.Α.2 Καστοριάς
(Νταλίπη 18 / 521 00 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

Προϊστάμενος 24670-21.501
Γραφείο Απασχόλησης 24670-21.500
Γραφείο Ασφάλισης 24670-21.500
Γραφείο Υποστήριξης 24670-21.500
Εργασιακοί Σύμβουλοι 24670-21.507
24670-21.508
24670-21.509
Τηλεομοιοτυπία (fax) 24670-21.501
24670-21.500
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Καστοριάς
(Καραολή 10 / 521 00 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

Διευθυντής 24670-81.208
Γραμματεία 24670-84.394
Γραφείο Καθηγητών 24670-81.972
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24670-84.393

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ - 26610
Κ.Π.Α.2 Κέρκυρας
(Κων/νου Ζαβιτσάνου 17 Τ.Θ. 472 / 491 00 - ΚΕΡΚΥΡΑ)

Προϊστάμενος 26610-48.219
Γραφείο Ασφάλισης 26610-32.483
Γραφείο Υποστήριξης 26610-32.483
Γραφείο Απασχόλησης 26610-20.270
26610-39.600
Γραφείο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES) 26610-48.219
Εργασιακοί Σύμβουλοι 26610-34.900
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26610-39.879

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Κέρκυρας
(3ο χιλ. Εθνικής οδού Λευκίμης (Κανάλια) / 491 00-ΚΕΡΚΥΡΑ)

Διευθυντής 26610-49.002
Τηλεφωνικό Κέντρο 26610-34.234
26610-31.160
Γραμματεία 26610-39.250
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26610-39.250

ΛΕΥΚΙΜΜΗ - 26620
Κ.Π.Α.2 Λευκίμμης
(Εθν. Σταδίου 3 / 490 80 - ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

Προϊστάμενος 26620-22.760
Γραφείο Απασχόλησης 26620-22.760
Γραφείο Ασφάλισης 26620-22.760
Γραφείο Υποστήριξης 26620-22.760
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26620-22.760

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - 26710
Κ.Π.Α.2 Αργοστολίου
(Μπ. Αννίνου & Λάσσης 3 / 281 00 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

Προϊστάμενος 26710-24.033
Γραφείο Απασχόλησης 26710-26.033
Γραφείο Ασφάλισης 26710-22.440
Γραφείο Υποστήριξης 26710-22.440
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26710-22.611

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Παλικής 26710-91.326


Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Ιθάκης
(Δουρείου Ίππου 16 - Βαθύ Ιθάκης / 283 00 - ΙΘΑΚΗ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 26740-33.096
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26740-33.096
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ - 23410
Κ.Π.Α.2 Κιλκίς
(Γ. Αργυρίου 16 Τ.Θ. 48 / 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ)

Προϊστάμενος 23410-24.159
Γραφείο Ασφάλισης 23410-22.672
23410-76.405
Γραφείο Υποστήριξης 23410-22.672
23410-70.043
Γραφείο Απασχόλησης 23410-20.183
Γραφείο Εργασιακών Συμβούλων 23410-27.863
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23410-27.863
23410-76.405

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Κιλκίς
(Γ. Αργυρίου 16 Τ.Θ. 35 / 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ)

Διευθυντής 23410-70.642
Υποδιευθυντής 23410-70.644
Τηλεφωνικό κέντρο 23410-20.596
23410-20.896
Γραφείο Οικ. Διαχείρισης 23410-70.641
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23410-70.643

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ - 23430
Κ.Π.Α.2 Γουμένισσας
(Εθνικής Αντίστασης 8 / 613 00 - ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ)

Προϊστάμενος 23430-42.177
Γραφείο Απασχόλησης 23430-41.144
Γραφείο Ασφάλισης 23430-41.505
Γραφείο Υποστήριξης 23430-41.505
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23430-41.144

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Πολυκάστρου 23430-23.555

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Αξιούπολης
(Πλατεία Παύλου Μελά / 614 00 - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ )

Διοικητικές Υπηρεσίες 23430-31.231

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Πολυκάστρου
(Ποντοηράκλειας 4 / 612 00 - ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 23430-23.003
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ - 24610
Κ.Π.Α.2 Κοζάνης
(Μακρυγιάννη 22 / 501 00 - ΚΟΖΑΝΗ)

Προϊστάμενος 24610-26.970
Γραφείο Ασφάλισης 24610-34.131
24610-27.998
Γραφείο Υποστήριξης 24610-22.930
Εργασιακοί Σύμβουλοι 24610-34.011
24610-34.022
24610-24.676
Γραφείο Απασχόλησης Επιχορήγησης Ν.Ε.Ε 24610-41.729
Γραφείο Απασχόλησης Επιχορήγησης Ν.Θ.Ε. 24610-41.729
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24610-26.970
24610-22.930

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Κοζάνης
(11ο χιλ. Εθνικής οδού Κοζάνης - Λάρισας / 501 00-ΚΟΖΑΝΗ)

Διευθυντής 24610-20.169
Υποδιευθυντής 24610-20.168
Γραμματεία 24610-20.041
Προϊστάμενος ηλ. Τομέα 24610-20.281
Προϊστάμενος μηχ. Τομέα 24610-20.278
Μηχανοργάνωση 24610-20.280
Θυρωρείο 24610-20.236
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24610-20.169

Ι.Ε.Κ. Κοζάνης
(11ο χιλ. Εθνικής οδού Κοζάνης - Λάρισας / 501 00-ΚΟΖΑΝΗ)

Τηλέφωνα 24610-20.258
24610-20.282

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24610-20.282

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ - 24630
Κ.Π.Α.2 Πτολεμαΐδας
(Παρμενίωνος 3 / 502 00 - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)

Προϊστάμενος 24630-24.530
Γραφείο Ασφάλισης 24630-23.300
Γραφείο Υποστήριξης 24630-23.300
Γραφείο Απασχόλησης 2463-023.300
Εργασιακοί Σύμβουλοι 2463-054.909
2463-054.910
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2463-024.530

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Πτολεμαΐδας
(Περιοχή Κουρί / 502 00 - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ )

Διευθυντής 24630-22.850
Τηλεφωνικό κέντρο 24630-80.446
Υποδιευθυντής 24630-80.870
Γραμματεία 24630-80.444
Διαχείριση 24630-80.445
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24630-22.850

Ι.Ε.Κ. Πτολεμαΐδας
(Περιοχή Κουρί / 502 00 - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ )

Τηλέφωνα 24630-80.447

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24630-80.147

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ
Δήμου Βελβεντού 24640-31.917
Δήμου Νεάπολης 24680-22.482
24680-47.047
Δήμου Σερβίων 24640-21.489
Δήμου Σιάτιστας 24650-21.269
Δήμου Τσοτυλίου 24680-31.626

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Σιάτιστας
(503 00 - ΣΙΑΤΙΣΤΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 24650-21.312
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ - 27410
Τοπική Υπηρεσία Κορίνθου
(Εθν. Αντίστασης 96 / 201 00 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

Προϊστάμενος 27410-76.242
Γραφείο Ασφάλισης – Παροχές ΔΛΟΕΜ 27410-22.124
Γραφείο Υποστήριξης 27410-85.588
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27410-85.588

Κ.Π.Α. Κορίνθου
(Εθν. Αντίστασης 86Α / 201 00 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

Προϊστάμενος 27410-81.541
Γραφείο Απασχόλησης 27410-25.135
Τμήμα Παραλαβής Προσλήψεων και Απολύσεων 27410-25.135
Τμήμα Προγραμμάτων Απασχόλησης 27410-81.542
Γραφείο Εργασιακών Συμβούλων 27410-81.543
Γραφείο Υποστήριξης - Λογιστήριο 27410-84.878
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27410-84.878
27410-81.541

ΚΙΑΤΟ - 27420
Κ.Π.Α.2 Κιάτου
(Ελ. Βενιζέλου 20 / 202 00 - ΚΙΑΤΟ)

Προϊστάμενος 27420-22.596
Γραφείο Απασχόλησης 27420-22.133
Γραφείο Ασφάλισης 27420-22.596
Γραφείο Υποστήριξης 27420-22.596
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27420-22.133
27420-22.596

ΛΟΥΤΡΑΚΙ - 27440
Κ.Π.Α.2 Λουτρακίου
(Ελευθερίου Βενιζέλου 70 / 203 00 - ΛΟΥΤΡΑΚΙ)

Προϊστάμενος 27440-67.766
Τηλεφωνικό Κέντρο 27440-67.444
27440-67.212
27440-67.212
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27440-67.766

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ - 22810
Κ.Π.Α.2 Ερμούπολης Σύρου
(Κιμώλου 5 / 841 00 - ΣΥΡΟΣ)

Προϊστάμενος 22810-88.000
Γραφείο Ασφάλισης - Παροχών 22810-82.443
22810-81.018
Γραφείο Υποστήριξης 22810-81.018
Γραφείο Απασχόλησης 22810-83.757
Γραφείο EURES 22810-88.609
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22810-83.757
22810-81.018

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ - 22850
Κ.Π.Α.2 Νάξου
(Χώρα Νάξου / 843 00 - ΝΑΞΟΣ)

Προϊστάμενος 22850-24.980
Γραφείο Απασχόλησης 22850-24.980
Γραφείο Ασφάλισης 22850-25.366
Γραφείο Υποστήριξης 22850-24.980
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22850-26.632

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ
Κ.Π.Α.2 Πάρου
(Παροικία Πάρου / 844 00 - ΠΑΡΟΣ)

Προϊστάμενος 22840-23.171
Γραφείο Ασφάλισης 22840-23.071
Γραφείο Απασχόλησης 22840-23.071
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22840-23.994

ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ - 22860
Κ.Π.Α.2 Θήρας
(Παλαιό Επαρχείο Φηρά / 847 00 - ΘΗΡΑ)

Προϊστάμενος 22860-25.891
Γραφείο Υποστήριξης - Ασφάλισης 22860-25.711
Γραφείο Απασχόλησης - Εργασιακοί Σύμβουλοι 22860-24.816
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22860-25.891

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Αμοργού 22850-71.246
22850-71.100
Δήμου Άνδρου 22820-29.003
Δήμου Μυκόνου 22890-24.036
22890-23.261
Δήμου Σίφνου 22840-33.936
Δήμου Υδρούσας 22820-71.250
Κοινότητα Φολέγανδρου 22860-41.285

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α Μήλου
(848 00 - ΜΗΛΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22870-21.216

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Μυκόνου
(Αγ. Σπυρίδωνας / 846 00 - ΜΥΚΟΝΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22890-22.328
22890-28.322

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Σερίφου
(840 05 - ΣΕΡΙΦΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22810-51.201

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Τήνου
(Ι. Κοτσώνη 6 / 842 00 - ΤΗΝΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22830-22.270ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΠΑΡΤΗ - 27310
Κ.Π.Α.2 Σπάρτης
(Λεωνίδου 73 / 231 00 - ΣΠΑΡΤΗ )

Προϊστάμενος 27310-82.219
Τηλεφωνικό Κέντρο 27310-81.823
27310-82.095
Γραφείο Ασφάλισης Εσωτ. 104
Γραφείο Υποστήριξης Εσωτ. 103
Γραφείο Απασχόλησης Εσωτ. 105,106
Δελτία ανεργίας Εσωτ. 101,201
Εργασιακοί Σύμβουλοι Εσωτ. 107,108
Πρόγραμμα Stage Εσωτ. 111
Κοινωνική Λειτουργός Εσωτ. 109
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27310-26.922

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Σπάρτης
(Παρόρειο Σπάρτης / 231 00 - ΣΠΑΡΤΗ)

Διευθυντής 27310-81.083
Γραμματεία 27310-81.083
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27310-27.946
Τηλεφωνικό Kέντρο 27310-27.997
Γραφείο Καθηγητών 27310-20.392

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Μολάων 27323-60.525
27320-29.000
Δήμου Βοϊών 27530-41.266
27340-23.602


ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ - 2410
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Ερμογένους 10 / 414 47 - ΛΑΡΙΣΑ)

Διευθυντής 2410-564.505
2410-535.963
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Διευθυντή 2410-564.504
Τηλεφωνικό Κέντρο 2410-564.500
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2410-564.501

Α.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 2410-564.540
Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης 2410-564.539
Τμήμα Απασχόλησης 2410-564.514
Τμήμα Ασφάλισης 2410-564.512

Β.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τμήμα Διοικητικού 2410-564.509
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 2410-564.520
2410-253.889
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2410-256.834
Τμήμα Γραμματείας & Προμηθειών 2410-564.513
Τμήμα Μηχανογράφησης 2410-564.580
2410-256.235

Κ.Π.Α.2 Λάρισας
(Ερμογένους 10 / 414 47 - ΛΑΡΙΣΑ)

Προϊστάμενος 2410-255.606
Τηλέφωνο και fax 2410-537.388
Πληροφορίες 2410-256.228
Γραφείο Υποστήριξης (τηλέφωνο και fax) 2410-255.606
Οικον. Διαχ/σης 2410-256.228
2410-256.293
Γραφείο Απασχόλησης -
Επιχορηγήσεις Ν.Θ.Ε. 2410-256.248
Επιχορηγήσεις Ν.Ε.Ε. 2410-256.201
Κάρτες Ανεργίας 2410-256.293
Εργασιακοί Σύμβουλοι 2410-254.204
Γραφείο Ασφάλισης (πληροφορίες) 2410-564.625
Προϊστάμενος 2410-564.605
Έλεγχος Ανεργίας 2410-564.606
Αναστολές Ανεργίας 2410-534.680
Εγγραφές Ανέργων 2410-564.621
Μητρότητα 2410-564-611
Οικογενειακό 2410.564.614
Τηλεομοιοτυπία (fax) 2410-564.605
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Λάρισας
(Ερμογένους 10 / 414 47 - ΛΑΡΙΣΑ)

Προϊστάμενος 2410-564.603
Γραφείο Απασχόλησης 2410-564.601
Γραφείο Υποστήριξης 2410-564.601
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2410-564.602

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Λάρισας
(Ερμογένους 10 / 414 47 - ΛΑΡΙΣΑ)

Διευθυντής 2410-564.651
Υποδιευθυντές 2410-564.650
2410-564.653
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2410-564.652

Ι.Ε.Κ. Λάρισας
(Ερμογένους 10 / 414 47 – Αγιά ΛΑΡΙΣΑΣ)

Τηλέφωνα 2410-530.082

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2410-539.299

ΕΛΑΣΣΟΝΑ - 24930
Κ.Π.Α.2 Ελασσόνας
(25ης Μαρτίου 13 / 402 00 - ΕΛΑΣΣΟΝΑ)

Προϊστάμενος 24930-23.143
Γραφείο Απασχόλησης 24930-23.143
Γραφείο Ασφάλισης 24930-23.143
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24930-24.977

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Φαρσάλων 24910-22.744

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Αγιάς - Λάρισας
(Αγιόκαμπου 26 / 400 03 - ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 24940-22.327

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Τυρνάβου
(401 00 - ΤΥΡΝΑΒΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 24920-22.279

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Φαρσάλων (430 00 - ΦΑΡΣΑΛΑ)
Διοικητικές Υπηρεσίες 24910-22.257
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ - 28410
Κ.Π.Α.2 Αγ. Νικολάου Κρήτης
(Α. Παπανδρέου 53 / 721 00-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ)

Προϊστάμενος 28410-22.666
Γραφείο Ασφάλισης 28410-22.434
Γραφείο Υποστήριξης 28410-22.666
Γραφείο Απασχόλησης 28410-82.900
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 28410-22.666

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ - 28420
Κ.Π.Α.2 Ιεράπετρας
(Κωστή Παλαμά 22 / 722 00 - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ)

Προϊστάμενος 28420-27.147
Γραφείο Απασχόλησης 28420-22.942
Γραφείο Ασφάλισης 28420-22.942
Γραφείο Υποστήριξης 28420-27.147
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 28420-27.147

ΣΗΤΕΙΑ - 28430
Κ.Π.Α.2 Σητείας
(Θερίσου 35 / 723 00 - ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ)

Προϊστάμενος 28430-24.415
Γραφείο Απασχόλησης 28430-25.334
Γραφείο Ασφάλισης 28430-25.334
Γραφείο Υποστήριξης 28430-25.334
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 28430-24.415
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - 22510
Κ.Π.Α.2 Μυτιλήνης
(Τερπάνδρου 2 / 811 00 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

Προϊστάμενος 22510-45.801
Γραμματεία 22510-41.601
Γραφείο Ανεργίας & ΔΛΟΕΜ 22510-28.081
22510-47.951
Γραφείο Υποστήριξης & Λογιστηρίου 22510-47.950
Γραφείο Επιχορηγήσεων 22510-41.601
Γραφείο Εγγραφής Ανέργων 22510-45.802
Εργασιακοί Σύμβουλοι 22510-41.565
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22510-45.801
22510-28.091

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Μυτιλήνης
(Εθνική οδός Μυτιλήνης - Θερμής, Παναγιούδα Λέσβου
811 00 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

Διευθυντής 22510-32.444
Τηλεφωνικό κέντρο 22510-32.352
Γραμματεία 22510-32.617
Διαχείριση 22510-32.618
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22510-32.444

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Μήθυμνας 22530-71.313
Δήμου Πλωμαρίου 22520-32.200
Δήμου Καλλονής 22530-22.288
22530-22.174
Δήμου Μύρινας 22540-22.315
Δήμου Μούδρου 22540-71.454
22540-71.445

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Καλλονής Λέσβου
(811 07 - ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22530-22.323
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Μήθυμνας Λέσβου
(811 08 - ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22530-71.206

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Μύρινας (Λήμνου)
(Λεωφ. Δημοκρατίας 21 / 814 00 - ΜΥΡΙΝΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22540-22.287

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Παππαδού - Λέσβου
(811 06 - ΠΑΠΠΑΔΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22510-82.224

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Πλωμαρίου Λέσβου
(812 00 - ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22520-32.235

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Πολυχνίτου
(813 00 - ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22520-41.315

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ - 26450
Κ.Π.Α.2 Λευκάδας
(Κουτρουμπή & Καλυβιώτη / 311 00 - ΛΕΥΚΑΔΑ)

Προϊστάμενος 26450-24.480
Γραφείο Απασχόλησης 26450-22.362
Γραφείο Ασφάλισης 26450-22.362
Γραφείο Υποστήριξης 26450-24.480
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26450-24.480
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΣ - 24210
Τοπική Υπηρεσία Βόλου
(Θέσπιδος 2 / 383 33 - ΒΟΛΟΣ)

Προϊστάμενος 24210-34.680
Γραφείο Ασφάλισης 24210-38.072
24210-76.409
Γραφείο Ασφάλισης - ΔΛΟΕΜ 24210-38.508
Γραφείο Υποστήριξης 24210-76.409
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24210-76.403
24210-38.508

Κ.Π.Α. Βόλου
(Δημητριάδος 9 / 383 33 - ΒΟΛΟΣ)

Προϊστάμενος 24210-25.580
Γραφείο Απασχόλησης 24210-35.375
Γραφείο Προγραμμάτων 24210-39.701
Εργασιακοί Σύμβουλοι 24210-30.034
24210-30.408
Γραφείο Προγραμμάτων επιχορήγησης ΝΘΕ, ΛΑΕΚ, ΝΕΕ, ΝΕΕ & ΝΘΕ ΑΜΕΑ 24210-30.415
Γραφείο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES) 24210-30.533
Γραφείο Υποστήριξης 24210-33.091
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24210-39.825

Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Βόλου
(Μαγνήτων 153 & Γκλαβάνη / 382 21 - ΒΟΛΟΣ)

Προϊστάμενος 24210-72.726
Γραφείο Απασχόλησης 24210-48.288
Γραφείο Υποστήριξης 24210-48.288
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24210-48.288

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Βόλου
(Αθηνών 64 / 385 00 - ΒΟΛΟΣ)

Διευθυντής 24210-63.684
Γραφείο Υποδιευθυντών - Καθηγητών 24210-63.686
Γραμματεία 24210-60.104
Γραμματεία - Διαχείριση 24210-63.688
Αποθήκη 24210-63.687
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24210-63.684
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ι.Ε.Κ. Βόλου
(Αθηνών 64 / 383 34 - ΒΟΛΟΣ)

Τηλέφωνα 24210-60.744

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24210-63793

ΑΛΜΥΡΟΣ - 24220
Κ.Π.Α.2 Αλμυρού
(Όθρυος 15 / 371 00 - ΑΛΜΥΡΟΣ)

Προϊστάμενος 24220-22.444
Γραφείο Απασχόλησης 24220-21.226
Γραφείο Ασφάλισης 24220-22.444
Γραφείο Υποστήριξης 24220-22.444
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24220-22.444

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Φερών (Βελεστίνο) 24250-22.285
24250-22.524


Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Σκιάθου
(370 02 - ΣΚΙΑΘΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες) 24270-22.035


Παράρτημα Ι.Κ.Α. Σκοπέλου
(370 03 - ΣΚΟΠΕΛΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 24240-22.594

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - 27210
Κ.Π.Α.2 Καλαμάτας
(Ασπρόχωμα 241 00 / ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

Προϊστάμενος 27210-99.823
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27210-99.925
Γραφείο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης EURES
Επιχορηγήσεις
Κάρτες Ανεργίας 27210-99.773
27210-99.824-27
27210-99.811-13
Εργασιακοί Σύμβουλοι 27210-99.814-18
Γραφείο Ασφάλισης
Οικογενειακό 27210-99.850
27210-99.857-59
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27210-99.844
Γραφείο Υποστήριξης 27210-99.820
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27210-99.751ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Καλαμάτας
(Εθνική οδός Καλαμάτας - Αθήνας / 241 00
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

Διευθυντής 27210-69.354
Τηλεφωνικό Κέντρο 27210-69.534
27210-69.951
27210-69.320
27210-99.624
27210-99.625
27210-99.627
Γραφείο Διαχ/σης 27210-69.354
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27210-69.952

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Γαργαλιάνων
(Παναγοπούλου 2 / 244 00 - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 27630-22.246

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Κυπαρισσίας
(Κοκκέβη 16 / 245 00 - Κυπαρισσία)

Διοικητικές Υπηρεσίες 27610-22.241

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Φιλιατρών
(243 00 - ΦΙΛΙΑΤΡΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 27610-32.234
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗ - 25410
Κ.Π.Α.2 Ξάνθης
(Λαχανοκήπων 2 Τ.Θ. 105 / 671 00 - ΔΡΟΣΕΡΟ ΞΑΝΘΗΣ)

Προϊστάμενος 25410-65.302
Γραφείο Ασφάλισης 25410-24.142
25410-22.443
Γραφείο Υποστήριξης 25410-22.443
25410-20.175
Γραφείο Απασχόλησης 25410-29.609
25410-62.583
Γραφείο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES) 25410-70.550
Εργασιακοί Σύμβουλοι 25410-64.838
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25410-20.175
25410-22.443

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Ξάνθης
(Λαχανόκηπων 2 Τ.Θ. 106 / 671 00 - ΞΑΝΘΗ)

Διευθυντής 25410-62.825
Τηλεφωνικό Κέντρο 25410-66.748
25410-66.749
Υποδιευθυντής 25410-21.283
Γραμματεία 25410-62.833
25410-62.834
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25410-64.927

KEK Ξάνθης
(Λαχανόκηπων 2 / 671 00 - ΞΑΝΘΗ)

Τηλέφωνα 25410-83542
6949474947
Ηλεκτρονική διεύθυνση itopalidu@gmail.com
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25410-83543

Ι.Ε.Κ. Ξάνθης
(Λαχανόκηπων 2 / 671 00 - ΞΑΝΘΗ)

Τηλέφωνα 25410-66.990

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25410-66.990

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Βιστωνίδας 25410-81.611
25410-81.400
Δήμου Μύκης (Σμίνθη) 25410-65.463
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΣΣΑ - 23810
Κ.Π.Α.2 Έδεσσας
(Ιουστινιανού 11 / 582 00 - ΕΔΕΣΣΑ)

Προϊστάμενος 23810-22.761
Τηλεφωνικό Κέντρο 23810-20.629
Γραφείο Ασφάλισης 23810-20.627
Γραφείο Απασχόλησης 23810-23.566
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23810-20.628

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - 23820
Κ.Π.Α.2 Γιαννιτσών
(Π.Ι.Κ.Π.Α. 24 / 581 00 - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ)

Προϊστάμενος 23820-27.666
Γραφείο Απασχόλησης 23820-24.195
Γραφείο Ασφάλισης 23820-22.779
Γραφείο Υποστήριξης 23820-27.666
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23820-27.666

ΑΡΙΔΑΙΑ - 23840
Κ.Π.Α.2 Αριδαίας
(Αριστοτέλους 3 / 584 00 - ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑΣ)

Προϊστάμενος 23840-25.102
Γραφείο Απασχόλησης 23840-21.240
Γραφείο Ασφάλισης 23840-21.240
Γραφείο Υποστήριξης 23840-25.102
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23840-25.102

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Πέλλας 23820-31.222
Δήμου Κρύας Βρύσης 23820-61.551

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Σκύδρας
(Δαβάκη 10 / 585 00 - ΣΚΥΔΡΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 23810-88.992


ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ - 23510
Κ.Π.Α.2 Κατερίνης
(Τ. Τερζοπούλου - Τέρμα / 601 00 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ)

Προϊστάμενος 23510-78.965
Τηλεφωνικό Κέντρο 23510-22.451
Γραφείο Απασχόλησης - Τοποθετητές 23510-22.820
Γραφείο Απασχόλησης - Επιχορηγήσεις 23510-78.945
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23510-73.300

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Κατερίνης
(Τέρμα οδού Τερζοπούλου / 601 00 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ)

Διευθυντής 23510-34.298
Υποδιευθυντής 23510-26.750
Γραμματεία 23510-35.165
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23510-35.165

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Ανατ. Ολύμπου 23520-31.242
Δήμου Αγινίου 23530-22.307
Δήμου Κολινδρού 23530-31.222
Δήμου Λιτοχώρου 23523-50.117
Τηλεομοιοτυπία- (fax) – Δήμου Λιτοχώρου 23523-50.108ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ - 26820
Κ.Π.Α.2 Πρέβεζας
(Μασσαλίας & Κ. Τζαβέλλα 1 / 481 00 - ΠΡΕΒΕΖΑ)

Προϊστάμενος 26820-21.498
Τηλεφωνικό Κέντρο 26820-21.322
26820-22.676
26820-21.312
26820-89.815
26820-89.816
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26820-21.220

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Φιλιππιάδας 26830-22.117
26830-22.209
Δήμου Πάργας 26840-32.409
26840-31.207
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ - 28310
Κ.Π.Α.2 Ρεθύμνου
(Κριάρη 7- 9 / 741 00 - ΡΕΘΥΜΝΟ)

Προϊστάμενος 28310-56.843
Τηλεφωνικό Κέντρο 28310-27.131
Γραφείο Ασφάλισης 28310-28.666
Γραφείο Υποστήριξης 28310-28.666
Τμήμα Προγραμμάτων 28310-55.953
Εργασιακοί Σύμβουλοι 28310-55.953
Λογιστήριο 28310-28.666
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 28310-29.297

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Γεροποτάμου 28340-22.650


ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - 25310
Κ.Π.Α.2 Κομοτηνής
(Χίλια Δένδρα Τ.Θ. 126 / 691 00 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

Προϊστάμενος 25310-29.191
Γραφείο Ασφάλισης 25310-22.717
Γραφείο Υποστήριξης 25310-29.973
Γραφείο Απασχόλησης 25310-33.033
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25310-27.343

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Κομοτηνής
(Χίλια Δένδρα Τ.Θ. 126 / 691 00 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

Διευθυντής 25310-36.199
Υποδιευθυντής 25310-34.363
Γραμματεία 25310-24.918
25310-36.178
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25310-22.407
Γραμμή ISDN 25310-82.940

ΚΕΚ Κομοτηνής
(Χίλια Δένδρα / 691 00 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

Τηλέφωνα 25310-24.918
6942432090
Ηλεκτρονική διεύθυνση epas.komotini@oaed.gr
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25310-22.407

Ι.Ε.Κ. Κομοτηνής
(Χίλια Δένδρα / 691 00 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

Τηλέφωνα 25310-20.363

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25310-81.824

ΣΑΠΕΣ - 25320
Κ.Π.Α.2 Σαπών
(Αλκιβιάδη 12 / 693 00 - ΣΑΠΕΣ)

Προϊστάμενος 25320-23.180
Γραφείο Απασχόλησης 25320-22.116
Γραφείο Υποστήριξης 25320-22.116
Εργασιακοί Σύμβουλοι 25320-22.116
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25320-21.066

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Κοινότητα Κέχρου 25310-34.934
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΣ - 22730
Κ.Π.Α.2 Σάμου
(Πυθαγόρα 3 / 831 00 - ΣΑΜΟΣ)

Προϊστάμενος 22730-24.690
Γραφείο Απασχόλησης 22730-22.003

Γραφείο Ασφάλισης 22730-22.004
Γραφείο Υποστήριξης 22730-22.003
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22730-22.005

ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ - 22750
Κ.Π.Α.2 Αγίου Κηρύκου Ικαρίας
(Πάροδος Διονύσου 195 / 833 00 – ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ)

Προϊστάμενος 22750-23.039
Γραφείο Απασχόλησης 22750-23.039
Γραφείο Ασφάλισης 22750-23.039
Γραφείο Υποστήριξης 22750-23.039
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22750-23.798

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Ευδήλου 22750-32.734
Δήμου Καρλοβασίων 22730-32.881

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Καρλοβασίου
(832 00 - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22730-32.267

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ - 23210
Τοπική Υπηρεσία Σερρών
(Μ. Αλεξάνδρου 2 / 621 24 - ΣΕΡΡΕΣ)

Προϊστάμενος 23210-98.205
Γραφείο Ασφάλισης 23210-98.200
23210-98.201
23210-98.202
23210-98.203
Γραφείο Υποστήριξης 23210-98.206
23210-98.207
Γραφείο Απασχόλησης 23210-98.204
Πληροφορίες 23210-98.208
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23210-98.209

Κ.Π.Α. Σερρών
(Δημογερόντων 4 / 621 24 - ΣΕΡΡΕΣ)

Προϊστάμενος 23210-51.713
Γραφείο Απασχόλησης 23210-51.740
Εργασιακοί Σύμβουλοι 23210-51.709
23210-51.803
Τηλεομοιοτυπία-(fax) και τηλέφωνο 23210-99.439

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Σερρών
(6ο χιλ. Σερρών - Θεσ/νίκης - ΛΕΥΚΩΝΑΣ 621 00 - ΣΕΡΡΕΣ)

Διευθυντής 23210-90.725
Υποδιευθυντής 23210-90.735
Προϊστάμενοι Τομέων Μαθητείας 23210-90.737
Γραμματεία 23210-90.720
23210-90.730
Διαχείριση 23210-90.731
Υπεύθυνος Συντήρησης 23210-90.732
Κοινωνική Λειτουργός 23210-90.722
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23210-90.721

ΚΕΚ Σερρών
(6ο χιλ. Σερρών - Θεσ/νίκης - ΛΕΥΚΩΝΑΣ 621 00 - ΣΕΡΡΕΣ)

Τηλέφωνα 23210-90.735
6977861739
Ηλεκτρονική διεύθυνση axiarisp@gmail.com
25210-90.721
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Ι.Ε.Κ. Σερρών
(6ο χιλ. Σερρών - Θεσ/νίκης - ΛΕΥΚΩΝΑΣ 621 00 - ΣΕΡΡΕΣ)

Τηλέφωνα 23210-35.302
23210-50.096

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23210-50.992
ΝΙΓΡΙΤΑ - 23220
Κ.Π.Α.2 Νιγρίτας
(Μ. Αλεξάνδρου 30 / 622 00 - ΝΙΓΡΙΤΑ)

Προϊστάμενος 23220-23.291
Γραφείο Απασχόλησης 23220-24.777
Γραφείο Ασφάλισης 23220-24.777
Γραφείο Υποστήριξης 23220-24.777
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23220-23.291

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - 23230
Κ.Π.Α.2 Σιδηρόκαστρου
(Αγ. Νεκταρίου 56 / 623 00 - ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ)

Προϊστάμενος 23230-25.303
Γραφείο Απασχόλησης 23230-23.029
Γραφείο Ασφάλισης 23230-23.029
Γραφείο Υποστήριξης 23230-23.029
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23230-23.029


ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΑ - 24310
Κ.Π.Α.2 Τρικάλων
(Καλαμπάκας 128 / 421 00 - ΤΡΙΚΑΛΑ)

Προϊστάμενος 24310-37.709
Γραφείο Απασχόλησης 24310-21.745
Γραφείο Ασφάλισης 24310-21.745
24310-27.459
Γραφείο Υποστήριξης 24310-21.745
Eπιχορηγήσεις Ν.Θ.Ε. - Ν.Ε.Ε. 24310-39.900
Εγγραφές Ανέργων 24310-22.699
Σύμβουλοι Εργασίας 24310-22.099
24310-39.915
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24310-39.652
24310-27.459

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - 24320
Κ.Π.Α.2 Καλαμπάκας
(Μετεώρων & Πλάτωνος / 422 00 - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ)

Προϊστάμενος 2432-022.837
Γραφείο Απασχόλησης 2432-022.882
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2432-025.180
Γραφείο Ασφάλισης 2432-022.837
Γραφείο Υποστήριξης 2432-022.837
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2432-022.837


ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΛΑΜΙΑ - 22310
Κ.Π.Α.2 Λαμίας
(Μεγάλη Βρύση Λαμίας / 351 00 - ΛΑΜΙΑ)

Προϊστάμενος 22310-45.626
Γραφείο Ασφάλισης - Παροχές ΔΛΟΕΜ 22310-67.420
22310-44.381
22310-22.706
Γραφείο Υποστήριξης - Λογιστήριο 22310-28.665
Γραφείο Απασχόλησης 22310-44.776
Γραφείο Υποστήριξης 22310-31.444
Εργασιακοί Σύμβουλοι 22310-50.190
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22310-45.777
22310-28.665

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Λαμίας
(Μεγάλη Βρύση / 351 00 - ΛΑΜΙΑ)

Τηλεφωνικό Κέντρο 22310-24.151
22310-31.490
22310-67.325
Διευθυντής 22310-22.510
Υποδιευθυντής 22310-51.074
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22310-43.236

Ι.Ε.Κ. Λαμίας
(Μεγάλη Βρύση / 351 00 - ΛΑΜΙΑ)

Τηλέφωνα 22310-51.086

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22310-510.578

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Αταλάντης 22330-22.374
22330-23.900
Δήμου Ελάτειας 22340-31.031
22340-31.217
Δήμος Μακρακώμης 22360-22.545
Δήμου Σπερχειάδος 22360-44.788
22360-43.336ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Αγίου Κωνσταντίνου
(350 06 - ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22350-31.626

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Αταλάντης
(352 00 - ΑΤΑΛΑΝΤΗ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22330-22.240

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Δομοκού
(350 10 - ΔΟΜΟΚΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22320-22.228

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Λάρυμνας
(350 12 - ΛΑΡΥΜΝΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22330-41.205

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Μακρακώμης
(Ε. Καλανζή 16 / 350 11 - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22360-22.242

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Στυλίδας
(Λαμίας 59 / 353 00 - ΣΤΥΛΙΔΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22380-23.229
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ - 23850
Κ.Π.Α.2 Φλώρινας
(3ο χιλ. οδού Φλώρινας - Νίκης / 531 00 - ΦΛΩΡΙΝΑ )

Προϊστάμενος 23850-45.172
Γραφείο Ασφάλισης 23850-22.380

Γραφείο Υποστήριξης 23850-44.480
Γραφείο Απασχόλησης 23850-28.574
Εργασιακοί Σύμβουλοι 23850-28.309
23850-28.573
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23850-28.310


ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Φλώρινας
(3ο χιλ. οδού Φλώρινας - Νίκης / 531 00 - ΦΛΩΡΙΝΑ )

Διευθυντής 23850-44.466
Υποδιευθυντής 23850-44.441
Τηλεφωνικό Kέντρο 23850-24.841
23850-44.027
23850-44.465
Γραμματεία 23850-22.357
Διαχείριση 23850-25.877
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23850-46.445

ΑΜΥΝΤΑΙΟ - 23860
ΚΠΑ2 Αμυνταίου
(Ίωνος Δραγούμη 9 και Κοσκινά / 532 00 - ΑΜΥΝΤΑΙΟ)

Προϊστάμενος 23860-22.224
Γραφείο Απασχόλησης 23860-22.713
Γραφείο Ασφάλισης 23860-22.713
Γραφείο Υποστήριξης 23860-22.224
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23860-22.224


ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑ - 22650
ΚΠΑ2 Άμφισσας
(Κοττορού & Κόκκαλη 15 / 331 00 - ΑΜΦΙΣΣΑ)

Προϊστάμενος 22650-72.033
Γραφείο Απασχόλησης 22650-28.426
Γραφείο Ασφάλισης 22650-28.426
Γραφείο Υποστήριξης 22650-28.426
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22650-72.033


ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ - 23710
Κ.Π.Α.2 Πολυγύρου
(Πολυτεχνείου 7 / 631 00 - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ)

Προϊστάμενος 23710-23.364
Τηλεφωνικό Κέντρο 23710-22.369
23710-24.875
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23710-23.364

ΑΡΝΑΙΑ - 23720
Κ.Π.Α.2 Αρναίας
(630 74 - ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)

Προϊστάμενος 23720-22.980
Γραφείο Απασχόλησης 23720-22.980
Γραφείο Ασφάλισης 23720-22.985
Γραφείο Υποστήριξης 23720-22.985
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23720-22.985

ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ - 23730
Κ.Π.Α.2 Νέων Μουδανιών
(Πλατεία Ομονοίας 8 / 632 00 - ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ )

Προϊστάμενος 23730-22.296
Τηλεφωνικό Κέντρο 23730-25.418
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23730-22.575

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Σταγείρων - Ακάνθου 23770-22.216

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Κασσανδρείας
(630 77 - ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 23740-22.497

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Στρατωνίου
(630 82 - ΣΤΡΑΤΩΝΙΟ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 23760-22.259

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΑ - 28210
Κ.Π.Α.2 Χανίων
(Τζανακάκη 80 & Κορνάρου / 731 00 - ΧΑΝΙΑ)

Τηλεφωνικό Κέντρο 28210-71.121
28210-72.221
28210-79.222
28210-79.179
28210-88.920
28210-93.173
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 28210-86.882

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ - 28240
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Χανίων
(Ταυρωνίτης Κισσάμου / 730 06 - ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ )

Διευθυντής 28240-22.316
Προϊστάμενος Εκπαίδευσης 28240-22.314
Γραμματεία 28240-22.314
Γραφείο Kαθηγητών 28240-24.041
Διαχείριση 28240-83.014
28240-24.042
Προϊστάμενος Συντήρησης και Ασφάλειας 28240-22.315
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 28240-22.186

KEK Χανίων
(Ταυρωνίτης Κισσάμου / 730 06 - ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ )

Τηλέφωνα 28240-28.567
6973938493
Ηλεκτρονική διεύθυνση oaedteex@ptenet.gr
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 28240-28.567
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ - 22710
Κ.Π.Α. 2 Χίου
(Λεωφόρος Καρφά & Αγίας Αναστασίας ΛΕΥΚΩΝΙΑ /
821 00 - ΧΙΟΣ)

Προϊσταμένη 22710-22.074
Γραφείο Ασφάλισης 22710-24.276
Γραφείο Υποστήριξης 22710-24.276
Γραφείο Απασχόλησης 22710-42.958
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22710-22.074

ΕΠΑ.Σ - Mαθητείας Χίου
(Λεωφόρος Καρφά - ΛΕΥΚΩΝΙΑ / 821 00 - ΧΙΟΣ)

Διευθυντής 22710-20.065
Υποδιευθυντής 22710-42.240
Τηλεφωνικό Kέντρο 22710-29.531
Γραμματεία 22710-29.531
Διαχείριση 22710-40.422
22710-43.725
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22710-22.307

ΚΕΚ Χίου
(Λεωφόρος Καρφά - ΛΕΥΚΩΝΙΑ / 821 00 - ΧΙΟΣ)

Τηλέφωνα 22710-43.725
6944693985
Ηλεκτρονική διεύθυνση michalos@yahoo.gr
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22710-29.676
Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν


Α/Α ΣΕΛΙΔΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο.Α.Ε.Δ. 5

ΝΟΜΟΙ
1. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 16
2. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 18
3. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 20
4. ΑΡΤΑΣ 21
5. ΑΤΤΙΚΗΣ 22
6. ΑΧΑΙΑΣ 42
7. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 45
8. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 47
9. ΔΡΑΜΑΣ 48
10. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 50
11. ΕΒΡΟΥ 52
12. ΕΥΒΟΙΑΣ 54
13. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 56
14. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 56
15. ΗΛΕΙΑΣ 57
16. ΗΜΑΘΙΑΣ 59
17. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 61
18. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 64
19. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 65
20. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 73
21. ΚΑΒΑΛΑΣ 75
22. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 77
23. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 78
24. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 79
25. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 80
26. ΚΙΛΚΙΣ 81
27. ΚΟΖΑΝΗΣ 82
28. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 84
29. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 85
30. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 87
31. ΛΑΡΙΣΑΣ 88
32. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 90
33. ΛΕΣΒΟΥ 91
34. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 93
35. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 94Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν

Α/Α ΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΙ

36. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 96
37. ΞΑΝΘΗΣ 97
38. ΠΕΛΛΑΣ 98
39. ΠΙΕΡΙΑΣ 99
40. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 100
41. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 101
42. ΡΟΔΟΠΗΣ 102
43. ΣΑΜΟΥ 103
44. ΣΕΡΡΩΝ 104
45. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 106
46. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 107
47. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 109
48. ΦΩΚΙΔΑΣ 110
49. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 111
50. ΧΑΝΙΩΝ 112
51. ΧΙΟΥ 113
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ο.Α.Ε.Δ.
ΝΟΜΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ


1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΔΡΑ – ΚΑΒΑΛΑ


1. ΔΡΑΜΑΣ Πρωτεύουσα Δράμα
2. ΕΒΡΟΥ Πρωτεύουσα Αλεξανδρούπολη
3. ΚΑΒΑΛΑΣ Πρωτεύουσα Καβάλα
4. ΞΑΝΘΗΣ Πρωτεύουσα Ξάνθη
5. ΡΟΔΟΠΗΣ Πρωτεύουσα Κομοτηνή
6. ΣΕΡΡΩΝ Πρωτεύουσα Σέρρες


2. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


1. ΗΜΑΘΙΑΣ Πρωτεύουσα Βέροια
2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη
3. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Πρωτεύουσα Καστοριά
4. ΚΙΛΚΙΣ Πρωτεύουσα Κιλκίς
5. ΚΟΖΑΝΗΣ Πρωτεύουσα Κοζάνη
6. ΠΕΛΛΑΣ Πρωτεύουσα Έδεσσα
7. ΠΙΕΡΙΑΣ Πρωτεύουσα Κατερίνη
8. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Πρωτεύουσα Φλώρινα
9. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πρωτεύουσα Πολύγυρος


3. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΔΡΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ


1. ΑΡΤΑΣ Πρωτεύουσα Άρτα
2. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Πρωτεύουσα Ηγουμενίτσα
3. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Πρωτεύουσα Ιωάννινα
4. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Πρωτεύουσα Κέρκυρα
5. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Πρωτεύουσα Λευκάδα
6. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Πρωτεύουσα Πρέβεζα


4. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΔΡΑ – ΛΑΡΙΣΑ


1. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Πρωτεύουσα Γρεβενά
2. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Πρωτεύουσα Καρπενήσι
3. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Πρωτεύουσα Καρδίτσα
4. ΛΑΡΙΣΑΣ Πρωτεύουσα Λάρισα
5. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Πρωτεύουσα Βόλος
6. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Πρωτεύουσα Τρίκαλα
7. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Πρωτεύουσα Λαμία

5. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΔΡΑ - ΠΑΤΡΑ


1. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Πρωτεύουσα Μεσολόγγι
2. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Πρωτεύουσα Ναύπλιο
3. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Πρωτεύουσα Τρίπολη
4. ΑΧΑΙΑΣ Πρωτεύουσα Πάτρα
5. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Πρωτεύουσα Ζάκυνθος
6. ΗΛΕΙΑΣ Πρωτεύουσα Πύργος
7. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Πρωτεύουσα Αργοστόλι
8. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Πρωτεύουσα Κόρινθος
9. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πρωτεύουσα Σπάρτη
10. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Πρωτεύουσα Καλαμάτα
11. ΦΩΚΙΔΑΣ Πρωτεύουσα Άμφισσα

6. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΕΔΡΑ - ΑΘΗΝΑ


1. ΑΤΤΙΚΗΣ Πρωτεύουσα Αθήνα
2. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Πρωτεύουσα Λιβαδειά
3. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Πρωτεύουσα Ρόδος
4. ΕΥΒΟΙΑΣ Πρωτεύουσα Χαλκίδα
5. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πρωτεύουσα Ερμούπολη - Σύρου
6. ΛΕΣΒΟΥ Πρωτεύουσα Μυτιλήνη
7. ΣΑΜΟΥ Πρωτεύουσα Σάμος
8. ΧΙΟΥ Πρωτεύουσα Χίος

7. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΔΡΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ


1. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτεύουσα Ηράκλειο
2. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Πρωτεύουσα Αγ. Νικόλαος
3. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πρωτεύουσα Ρέθυμνο
4. ΧΑΝΙΩΝ Πρωτεύουσα Χανιά