Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων: 04/04/2011

προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σε Δημόσιους Φορείς


-

Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σε Δημόσιους Φορείς. Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για προκηρύ

-
Apr 4, 2011
Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων - Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σε Δημόσιους Φορείς. Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για προκηρύ
Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων
by www.ermis.gov.gr
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σε Δημόσιους Φορείς. Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για προκηρύ
-
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/briefingOfBodies/FullStory?id=4036263
-

Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων

Τύπος: Ανακοινώσεις Φορέα
Τελευταία ενημέρωση: 04/04/2011
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σε Δημόσιους Φορείς. Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σε Δημόσιους Φορείς.

-
Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Τύπος: Ανακοινώσεις Φορέα
Τελευταία ενημέρωση: 04/04/2011
Εκτύπωση
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σε Δημόσιους Φορείς. Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σε Δημόσιους Φορείς.
Συνημμένα

Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων, DOC, 132.6 KB
Εκτύπωση
Θεματική Κατηγοριοποίηση
Κοινά: Νέοι , Άνεργοι- Νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας
Θέματα: Απασχόληση στο δημόσιο
-
prokirikseis_tefxos_32
-

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1. Το Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θεσσαλονίκης προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ιατρικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με πενταετή θητεία, ως εξής:
- Μία (1) θέση ειδικότητας Οφθαλμολογίας, Επιμελητή Β΄.
- Μία (1) θέση ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογικής, Επιμελητή Β΄.
- Μία (1) θέση ειδικότητας Ουρολογίας, Επιμελητή Β΄.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και 7-4-2011 στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, Νέα Ευκαρπία, Τ.Κ. 564 03, Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες: τηλ. 2313-323125.

2. Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης επαναπροκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, ως εξής:
- Μία (1) θέση ειδικότητας Ψυχιατρικής, Επιμελητή Β΄.
- Μία (1) θέση ειδικότητας Νεφρολογίας, Επιμελητή Β΄.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 21-3-2011 έως και 11-4-2011 στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, Νεάπολη, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη. Πληροφορίες: τηλ. 25413-51160, -51151, -51173.

3. Το Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου επαναπροκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, ως εξής:
- Μία (1) θέση ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Επιμελητή Β΄.
- Μία (1) θέση ειδικότητας Παιδιατρικής, Επιμελητή Β΄.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 18-3-2011 έως και 6-4-2011 στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, Ασκληπιού 10, Τ.Κ. 211 00, Ναύπλιο. Πληροφορίες: τηλ. 27523-61185.

4. Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμότειχου προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, ως εξής:
ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
- Μία (1) θέση ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας), στον εισαγωγικό βαθμό Διευθυντή.
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ:
- Μία (1) θέση ειδικότητας Παιδιατρικής, στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Α΄ ή Β΄.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 1-4-2011 έως και 20-4-2011 στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, 25ης Μαΐου 152, Τ.Κ. 683 00, Διδυμότειχο. Πληροφορίες: τηλ. 25530-44328.

5. Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κύμης προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, ως εξής:
- Μία (1) θέση ειδικότητας Καρδιολογίας, Επιμελητή Β΄.
- Μία (1) θέση ειδικότητας Ω.Ρ.Λ, Επιμελητή Β΄.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 24-3-2011 έως και 12-4-2011 στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, Τ.Κ. 340 03, Κύμη Ευβοίας. Πληροφορίες: τηλ. 22220-29339, 22223-50155.

6.Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα πέντε (55) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα του εξής ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων:
- Πέντε (5) θέσεις ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Γ΄ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου), διάρκειας 8 μηνών
- Δέκα (10) θέσεις ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Γ΄ κατηγορίας), διάρκειας 8 μηνών
- Δύο (2) θέσεις ΔΕ Οδηγών Απορ/φόρων-Ρυμουλκού (Γ΄ + Ε΄ κατηγορίας με κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου), διάρκειας 8 μηνών
- Είκοσι δύο (22) θέσεις ΥΕ Εργατών – συνοδοί απορριμματοφόρου, διάρκειας 8 μηνών
- Δεκαπέντε (15) θέσεις ΥΕ Εργατών Οδοκαθαριστών, διάρκειας 8 μηνών
- Μία (1) θέση ΔΕ Χειριστή Γερανοφόρου (Γ΄ ομάδας τάξης Δ΄), διάρκειας 8 μηνών.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 11-4-2011 είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Λ. Κουντουριώτου 80, Τ.Κ. 741 00, Ρέθυμνο, απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Μαρινάκη, κας Μπάκα και κας Παλιάτσιου, τηλ. 28313-41205, -361, -352.

7. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, ως εξής:
- Μία (1) θέση ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Επιμελητή Β΄.
- Μία (1) θέση ειδικότητας Αιματολογίας ή Παιδιατρικής ή Παθολογίας για τη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας, Επιμελητή Β΄.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 23-3-2011 έως και 11-4-2011 στο Γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου, Στ. Κυριακίδη 1, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες: τηλ. 2310-993776, -993674.

8. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, ως εξής:
- Μία (1) θέση ειδικότητας Παιδιατρικής, Επιμελητή Β΄.
- Μία (1) θέση ειδικότητας Νεφρολογίας, Επιμελητή Β΄.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 31-3-2011 έως και 19-4-2011 στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Πληροφορίες: τηλ. 2310-892202.

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης προτίθεται να καλύψει μία (1) κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ και συγκεκριμένα για τον κλάδο:
Μία θέση ΔΕ Διοικητικού
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού- Διεύθυνση Διοικητικού-Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Εποπτευόμενων Φορέων, οδός Μπουμπουλίνας 20, 106 82, Αθήνα από 28-3-2011 μέχρι 28-4-2011.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Εποπτευόμενων Φορέων της Διεύθυνσης Διοικητικού, στα τηλέφωνα 213-1322414.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων προτίθεται να καλύψει τριάντα τρεις (33) κενές οργανικές θέσεις προσωπικού του, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 ΠΕ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ 15
2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
3 ΤΕ Δ/ΚΟΥ-ΛΟΓ/ΚΟΥ 7
4 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
5 ΔΕ Δ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 7
6 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοίκησης και Οργάνωσης-Τμήμα Γραμματείας του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., οδός Όθωνος 10 -10557 Σύνταγμα Αθήνα από 18-4-2011 μέχρι 18-5-2011.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., στα τηλέφωνα 210-3732064 και 210-3732065.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙO ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Το Επιμελητήριο Ζακύνθου αποφάσισε την κάλυψη (1) οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου. Οι θέσεις που θα καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, έχουν ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι από την Δευτέρα 28/3/2011 έως και την Παρασκευή 29-4-2011 να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Δ/νση Διοικητικού του Επιμελητηρίου Ζακύνθου (Ταχ.Δ/νση: Λομβάρδου 20, Ζάκυνθος Τ.Κ. 291 00).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικού του Επιμελητηρίου Ζακύνθου στα τηλέφωνα: 26950-41940, -1, κα Καμπιώτη, κα Αρβανιτάκη.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής – Μεσογείων 284, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη είκοσι δύο (22) κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. Οι κενές Οργανικές θέσεις οι οποίες θα καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι κατωτέρω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
Π.Ε. Διοικητικού 2
Π.Ε. Φαρμακοποιών 3
Π.Ε. Κτηνιάτρων 1
Π.Ε. Χημικών Μηχανικών 1
Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού 3
Δ.Ε. Δακτυλογράφων 2
Δ.Ε. Παρασκευαστριών Εργαστηρίων 6
Δ.Ε. Προσωπικού Η / Υ 1
Δ.Ε. Τεχνικών - ειδικότητας Οδηγών 2
Δ.Ε. Τεχνικών - ειδικότητας Ηλεκτρολόγων 1
22
Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους από την 4η Απριλίου 2011 έως και την 5η Μαΐου 2011 να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικού-Τμήμα Προσωπικού του Ε.Ο.Φ., Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 284, Τ.Κ. 15562 –Χολαργός Αττικής, η οποία θα κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Φ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Διοικητικού – Τμήμα Προσωπικού του Ε.Ο.Φ. στα τηλέφωνα 213-2040323 και 213-2040370.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.), αποφάσισε την κάλυψη πενήντα τεσσάρων (54) κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία και στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ.
Οι θέσεις που θα καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, έχουν ως ακολούθως:
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΠΙΤ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
ΤΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΔΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΤΜΗΜΑ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΤΜΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΔΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
TMHMA ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
TMHMA ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΤΜΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10
ΤΜΗΜΑ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΤΜΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση από 8-3-2011 έως 8-4-2011 στη Δ/νση Διοικητικού – Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΤΑ.Π.Ι.Τ. (ταχ. Διεύθυνση: Ακαδημίας 58, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού – Δ/νση Διοικητικού του ΤΑ.Π.Ι.Τ., στα τηλέφωνα 210-3676817, 210-3676893 και 210-3676971.-
https://docs.google.com/leaf?id=0B1pshw6xp1ysMzI1NmU4MGItOGFiYi00YmE0LWJjZGQtYjVkZDk4MjgwZDU0&hl=en

https://docs.google.com/leaf?id=0B1pshw6xp1ysMzI1NmU4MGItOGFiYi00YmE0LWJjZGQtYjVkZDk4MjgwZDU0&sort=name&layout=list&num=50

-

-
http://www.scribd.com/doc/54435853/prokirikseis-tefxos-32
-
prokirikseis_tefxos_32
-

  1. http://www.facebook.com/note.php?created&¬e_id=121209474625834
  2. http://rezaikoulogloudemetrios.wordpress.com/2011/05/02/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CF%81/
  3. http://doyleia.blogspot.com/2011/05/04042011.html

-