Τηλεφωνικός κατάλογος Υπηρεσιών Ο.Α.Ε.Δ.


Τηλεφωνικός κατάλογος Υπηρεσιών Ο.Α.Ε.Δ.

`
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
AΘHNA 2011
Ο.Α.Ε.Δ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Εθνικής Αντίστασης 8 - 174 56 Άλιμος
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 77117
175 10 Π. ΦΑΛΗΡΟ

Τηλεφωνικό Κέντρο : 210-998.9000
Τηλεομοιοτυπία-(fax): 210-998.9500
Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.oaed.gr

Τηλέφωνα Γενικής Χρήσης:

Είσοδος 210-998.9010
Γραφείο Οδηγών 210-998.9031-9
Γραφείο Συντήρησης 210-998.9101
Κυλικείο 210-998.9030
Παιδικός Σταθμός 210-994.1989
Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ
Τηλέφωνο 210-998.9647
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-992.4316
Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (ΠΕΥ)
Τηλέφωνο 210-998.9646
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-994.2714
Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
Τηλέφωνο-Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2510-229.720
Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας
Τηλέφωνο-Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2310-514.990
Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Ηπείρου
Τηλέφωνο-Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26510-85.748
Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Κεντρικής Ελλάδας
Τηλέφωνο-Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2410-255.598
Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Πελοποννήσου
Τηλέφωνο-Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2610-966.890
Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Κρήτης
Τηλέφωνο-Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2810-319.195
Πανελλήνια Ένωση Εκπ/κού Προσωπικού
Τηλέφωνο-Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9661
Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ
Τηλέφωνο 210-998.9174
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-995.9039
Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Υπαλλήλων Ο.Α.Ε.ΔΤηλέφωνο 210-528.8463


ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕΔ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γραφείο Διοικητή 210-998.9242
210-998.9246
210-998.9248

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Σ.

Γραφείο Α' Αντιπροέδρου 210-998.9252 & 7
Γραφείο Α' Αντιπροέδρου - Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9300
Γραφείο Β' Αντιπροέδρου 210-998.9262 & 4
Γραφείο Β' Αντιπροέδρου - Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9350

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Α΄ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Γραφείο Προϊσταμένου 210-998.9460
210-998.9454
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9179
Β' ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Γραφείο Προϊσταμένου 210-998.9276 & 7
210-998.9286
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9279
Γ’ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Γραφείο Προϊσταμένου 210-998.9284
210-998.9275
210-9989.297
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9289

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Προϊστάμενος 210-998.9292
Γραμματεία 210-998.9294
210-998.9295
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9299

Γραφείο Διοικητικού Συμβουλίου

Προϊστάμενος 210-998.9071
Γραμματεία 210-998.9072
Δακτυλογράφοι 210-998.9074

Γραφείο Τύπου

Προϊστάμενος 210-998.9204-5
Διοικητικό προσωπικό 210-998.9203

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(Δ. Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)

Τηλεφωνικό κέντρο 210-990.2083
210-990.2084
Τηλεομοιοτυπία (fax) 210-990.2085
e-mail gramny@oaed.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Προϊστάμενος 210-998.9944
Τμήμα Επιθεώρησης Υπηρεσιών Απασχόλησης & Ασφάλισης
» »
» »
» » 210-998.9975
210-998.9932
210-998.9957
210-998.9956
Τμήμα Επιθεώρησης Εκπαίδευσης
» »
» » 210-998.9959
210-998.9955
210-998.9915
Τμήμα Επιθεώρησης Τεχνικής Εκπαίδευσης 210-998.9958
210-998.9945
Γραμματεία 210-998.9937
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-994.2075
e-mail epitheorisi@oaed.gr

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΠΑ

Προϊστάμενος 210-998.9070
Γραμματεία 210-998.9165 & 9060
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9088
Τομέας Συντονισμού Δικτύου ΚΠΑ
» »
» »
» » 210-998.9152
210-998.9172
210-998.9164
210-998.9073
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9043
Τομέας Σύνδεσης με Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης 210-998.9006

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9169
Τομέας Συμβουλευτικής & Εξατομικευμένης Παρέμβασης 210-998.9076
Τομέας Συμβουλευτικής & Εξατομικευμένης Παρέμβασης
» »
» »
» »
» » 210-998.9001
210-998.9002
210-998.9173
210-998.9019
210-998.9040
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9038
Τομέας Αγοράς Εργασίας & Επιχειρήσεων 210-998.9666
Τομέας Αγοράς Εργασίας & Επιχειρήσεων» »
» »
» »
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9102
Υ.Π.Σ.Ε.Α. - Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Έκτατης Ανάγκης

Προϊστάμενος 210-998.9166 & 7
Τελεομοιοτυπία – (fax) 210-998.9167

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Προίστάμενος 210-998.9441
210-998.9442
Τμήμα Προγραμμάτων Ε.Κ.Τ. - Ν.Θ. Εργασίας 210-998.9462
Τμήμα Προγραμμάτων Ε.Κ.Τ. - Αυτοαπασχολούμενοι 210-998.9472
Τμήμα Προγραμμάτων Ε.Κ.Τ. - Stage 210-998.9107
Τμήμα Προγραμμάτων Ε.Κ.Τ. - Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης 210-998.9058
210-998.9473
Τμήμα Προγραμμάτων Ε.Κ.Τ. - Κ.Π.Α. (Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης) 210-998.9154
Τμήμα Προγραμμάτων Ε.Κ.Τ. - Ε.Κ.Ο (Ειδικές Κοιν. Ομάδες) 210-998.9092
Τμήμα Υποστήριξης 210-998.9452
210-998.9453
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9450

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Προϊστάμενος 210-998.9181
Εθνικά Προγράμματα Απασχόλησης 210-998.9185
210-998.9192
Προγράμματα Απασχόλησης ΕΚΤ-
Επεξεργασία Στατιστικών Στοιχείων 210-998.9182
210-998.9183
Εξέταση Ενστάσεων 210-998.9186
210-998.9193
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9187

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
(Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)

Προϊστάμενος 210-998.9940
210-994.2071
Γραφείο Συγκέντρωσης και Επεξ. Στατιστικών Στοιχείων Ασφάλισης 210-998.9941
210-998.9942
210-998.9943
Γραφείο Συγκέντρωσης και Επεξ. Στατιστικών στοιχείων Απασχόλησης
210-998.9938
210-998.9939
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-994.2073
e-mail stat@oaed.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α1 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
(Δ. Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)

Προϊστάμενος 210-998.9631
Τμήμα Ψυχοτεχνικών Μελετών και Ερευνών 210-991.4870
210-998.9638
Τμήμα Ανάλυσης Επαγγελμάτων και Πληροφοριών 210-991.4628
210-998.9636
Τμήμα Εφαρμογών Επαγγελματικού Προσανατολισμού 210-991.4870
210-998.9635
Τμήμα Επαγγελματικής Επιλογής 210-991.5525
210-998.9634
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9632

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α2 - ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Προϊστάμενος 210-998.9695-6
210-998.9699
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Σχολών (Μαθητεία) 210-998.9701-4
210-998.9653-4
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9702
210-998.9137
Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Συμβάσεων Μαθητείας
» »
» » 210-998.9717 210-998.9706
210-998.9711-2
Τηλέφωνο & Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9713
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Κοινωνικής Αντίληψης Μαθητών 210-998.9657
Τηλέφωνο &Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9656
210-998.9721
210-998.9191
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α3 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Προϊστάμενος 210-998.9671-2
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9689
Τμήμα Σχολών Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Ενηλίκων 210-998.9583
Τμήμα Σχολών Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Ενηλίκων 210-998.9687
Τμήμα Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων
» » 210-998.9682
210-998.9093
» »
» »
» »
» » 210-998.9685
210-998.9683
210-998.9681
210-998.9563
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9313
Τμήμα Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων 210-998.9209
210-998.9196

Λ.Α.Ε.Κ. - Λογαριασμός Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης
Τηλεφωνικό Κέντρο 210-998.9890-9
Γραμματεία 210-998.9823
Γραμματεία 210-998.9824
Γραμματεία 210-998.9815
210-998.9821
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9776
210-998.9829
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α4 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Προϊστάμενος 210-998.9672
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μαθητείας 210-998.9707
Τμήμα Διδακτικών Βιβλίων & Διδακτικού Υλικού 210-998.9837
Τμήμα Μεθόδων και Οπτικοακουστικών Μέσων Διδασκαλίας 210-998.9732
210-998.9705
210-998.9731
Τμήμα Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 210-998.9726
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9699
210-998.9650
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α5 - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Προϊστάμενος 210-998.9111
Τμήμα Διακίνησης Εργατικού Δυναμικού 210-998.9131
Γραφείο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES) 210-998.9131
210-998.9106
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9133
210-998.9149
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Υπηρεσίας EURES 210-998.9139
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.) 210-998.9114
210-998.9115
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.) 210-998.9116
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.) 210-998.9146
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.) 210-998.9144
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.) 210-998.9045
210-998.9194
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.) 210-998.9212
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.) 210-998.9135
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.) 210-998.9136
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.) 210-998.9082
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.) 210-998.9143
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.) 210-998.9145
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.) 210-998.9132
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.) 210-998.9148
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.) 210-998.9856
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9147
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9139
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(STAGE) 210-998.9048
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(STAGE) 210-998.9142
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(STAGE) 210-998.9218
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9141
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Ε.Ε.) 210-998.9105
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Ε.Ε.) 210-998.9121
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Ε.Ε.) 210-998.9123
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Ε.Ε.) 210-998.9125
210-998.9126
Τμήμα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Ε.Ε.) 210-998.9168
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9124

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α6 – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Προϊστάμενος 210-998.9041
Τμήμα Παροχών Ανεργίας - Ειδικά Βοηθήματα - Στράτευση -Μητρότητα 210-998.9064
210-998.9066
Τμήμα Παροχών Ανεργίας - Ειδικά Βοηθήματα - Στράτευση -Μητρότητα 210-998.9055
Τμήμα Ασφάλισης - Παροχών Τακτικής Ανεργίας& ενστάσεων Τακτικής Ανεργίας 210-998.9054
Τμήμα Ασφάλισης - Παροχών Τακτικής Ανεργίας& ενστάσεων Τακτικής Ανεργίας 210-998.9067
Τμήμα Ασφάλισης - Παροχών Τακτικής Ανεργίας& ενστάσεων Τακτικής Ανεργίας 210-998.9069
Τμήμα Ασφάλισης - Γραφείο Α.Π.Δ. 210-998.9057

Τμήμα Ασφάλισης - Γραφείο Α.Π.Δ. 210-998.9052
Τμήμα Ασφάλισης - Γραφείο Α.Π.Δ. 210-998.9063
Τμήμα Ασφάλισης - Ενστάσεων Ανεργίας 210-998.9813
Τμήμα Παροχών Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. 210-998.9062
Τμήμα Παροχών Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. 210-998.9127
Τμήμα Διμερών Συμβάσεων 210-998.9061
Τμήμα Διμερών Συμβάσεων 210-998.9109
Τμήμα Διμερών Συμβάσεων 210-998.9138
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9042
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9050

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β1 - ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Δ. Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)

Προϊστάμενος 210-998.9791
210-998.9873
Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού
» » 210-998.9189
210-998.9987
Τμήμα Οργάνωσης και Μεθόδων 210-998.9928
» » 210-998.9802
» » 210-998.9803
Τμήμα Κωδικών & Βιβλιοθήκης 210-998.9028 210-998.9389
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-991.1971

Γραφείο Εκδόσεων
(Δ. Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)
Υπεύθυνος Εκδόσεων
210-991.1971
210-998.9924


Ηλεκτρονική επεξεργασία εντύπων 210-998.9920
210-998.9921
210-998.9922

Εκτύπωση - Βιβλιοδετείο 210-998.9871
Φωτοαντίγραφα 210-998.9037
210-998.9033
Τηλεομοιοτυπία-(fax)
210-991.1971

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β2 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Προϊστάμενος 210-998.9362-3
210-998.9396
Τμήμα Προσωπικού 210-998.9401
Τμήμα Προσωπικού 210-998.9406
Τμήμα Προσωπικού 210-998.9743
Τμήμα Προσωπικού 210-998.9411
Τμήμα Προσωπικού 210-998.9412
Τμήμα Προσωπικού 210-998.9403
Τμήμα Προσωπικού 210-998.9405
Τμήμα Προσωπικού 210-998.9392
Τμήμα Προσωπικού 210-998.9393
Τμήμα Προσωπικού 210-998.9605
Τμήμα Προσωπικού 210-998.9606
Τμήμα Προσωπικού (Μητρώο) 210-998.9371
Τμήμα Προσωπικού (Μητρώο) 210-998.9377
Τμήμα Προσωπικού (Μητρώο) 210-998.9378
Τμήμα Προσωπικού (Μητρώο) 210-998.9379
Τμήμα Προσωπικού (Μητρώο) 210-998.9372
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9375
Τμήμα Εκπαιδευτικού Προσωπικού 210-998.9601
Τμήμα Εκπαιδευτικού Προσωπικού 210-998.9397
Τμήμα Εκπαιδευτικού Προσωπικού 210-998.9651
Τμήμα Εκπαιδευτικού Προσωπικού 210-998.9603
Τμήμα Εκπαιδευτικού Προσωπικού 210-998.9604
Τμήμα Επιμελητείας 210-998.9396
Τμήμα Διεκπεραίωσης & Αρχείου 210-998.9415
Τμήμα Διεκπεραίωσης & Αρχείου 210-998.9417
Γραφείο Πρωτοκόλλου 210-998.9431
Γραφείο Πρωτοκόλλου 210-998.9437
Γραφείο Πρωτοκόλλου 210-998.9436
Γραφείο Πρωτοκόλλου 210-998.9433
Γραφείο Διεκπεραίωσης 210-998.9381
Γραφείο Διεκπεραίωσης 210-998.9382
Γραφείο Διεκπεραίωσης 210-998.9386
Γραφείο Διεκπεραίωσης 210-998.9383
Γραφείο Αρχείου 210-998.9612
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9500
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β3 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϊστάμενος 210-998.9481
210-998.9480
Τμήμα Εσόδων & Προϋπολογισμού 210-998.9493
Τμήμα Εσόδων & Προϋπολογισμού 210-998.9491
Τμήμα Εσόδων & Προϋπολογισμού 210-998.9497
Τμήμα Εσόδων & Προϋπολογισμού 210-998.9496
Τμήμα Εσόδων & Προϋπολογισμού 210-998.9498
Τμήμα Εσόδων & Προϋπολογισμού 210-998.9569
Τμήμα Εσόδων & Προϋπολογισμού 210-998.9495
Τμήμα Εσόδων & Προϋπολογισμού 210-998.9492
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9536
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9533
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9543
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9542
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9531
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9532
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9557
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9534
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9552
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9471
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9556
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9549
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9547
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9546
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9535
Τμήμα Λογιστηρίου 210-998.9541
Λογιστήριο – Αρχείο 210-998.9567
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Λογιστηρίου 210-998.9530
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9502
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9505
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9504
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9568
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9518
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9513
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9514
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9507
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9511
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9501
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9516
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9515
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9506
Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών 210-998.9180
Τμήμα Μισθοδοσίας Προσωπικού 210-998.9525
Τμήμα Μισθοδοσίας Προσωπικού 210-998.9521
Τμήμα Μισθοδοσίας Προσωπικού 210-998.9522
Τμήμα Μισθοδοσίας Προσωπικού 210-998.9526
Τμήμα Μισθοδοσίας Προσωπικού 210-998.9527
Τμήμα Μισθοδοσίας Προσωπικού 210-998.9524
Τμήμα Μισθοδοσίας Προσωπικού 210-998.9614
Τμήμα Μισθοδοσίας Προσωπικού 210-998.9615
Τμήμα Ταμείου 210-998.9561
Τμήμα Ταμείου 210-998.9562
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9489Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επίτροπος 210-998.9624
Υπηρεσία Επιτρόπου 210-998.9625
Υπηρεσία Επιτρόπου 210-998.9621
Υπηρεσία Επιτρόπου 210-998.9229
Γραμματεία 210-998.9622

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β4 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προϊστάμενος 210-998.9571-3
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Δ/ντή 210-998.9574
Τμήμα Προμηθειών 210-998.9570
Τμήμα Προμηθειών 210-998.9575
Τμήμα Προμηθειών 210-998.9576
Τμήμα Προμηθειών 210-998.9577
Τμήμα Προμηθειών 210-998.9578
Τμήμα Προμηθειών 210-998.9579
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9589
Τμήμα Προγραμματισμού Προμηθειών 210-998.9594
Τμήμα Προγραμματισμού Προμηθειών 210-998.9596
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9593
Τμήμα Στέγασης 210-998.9564
Τμήμα Στέγασης 210-998.9613
Τμήμα Στέγασης 210-998.9585
Τμήμα Παραλαβών 210-998.9581
Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας 210-998.9588
» » 210-998.9586
» » 210-998.9587
Τμήμα Ενιαίου Προγραμματισμού Προμηθειών 210-998.9091
Τμήμα Ενιαίου Προγραμματισμού Προμηθειών 21-0998.9595
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 21-0998.9593

Αποθήκη Υλικών
(Π. Ράλλη 83 & Κηφισού / 182 33 - ΑΓ. ΙΩΑΝ. ΡΕΝΤΗΣ)

1. Έντυπο Υλικό & Γραφική Ύλη
Προϊστάμενος 210-346.0680
Προσωπικό 210-346.0701
2. Είδη Εξοπλισμού Υπηρεσιών
Προϊστάμενος 210-347.5352
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-347.4517

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β5 - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Δωδεκανήσου 6 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)

Προϊστάμενος 210-991.5395

Τμήμα Γραμματείας 210-996.5121
Τμήμα Οικοδομικών Έργων 210-998.5843
Τμήμα Ηλεκτρομηχανικών Έργων 210-998.5876
Τμήμα Συντήρησης και Επισκευών 210-998.5822
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-996.5121

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β6 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Προϊστάμενος  210-998.9774
Γραμματεία 210-998.9742
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 210-998.9781
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 210-998.9783
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 210-998.9658
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 210-998.9238
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 210-998.9085
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9789


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β7 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(Δ. Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)

Προϊστάμενος 210-995.9792
Τμήμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης 210-995.9793
Τμήμα Επιμόρφωσης 210-992.4319
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-998.9227

Μ.Ο.Δ. Α.Ε. (Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης / Ομάδα Έργου Ο.Α.Ε.Δ)

Τηλεφωνικό Κέντρο
»
» 210-994.8080
210-994.1913
210-994.3552
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-994.4239

ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Ν. 2643/98
(Δωδεκανήσου 6 / 174 56 – ΑΛΙΜΟΣ)

Προϊστάμενος 210-998.5896
210-998.5895
210-998.5887
210-998.5892
210-998.5888
210-998.5886
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-995.8450


ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - 26310
Κ.Π.Α.2 Μεσολογγίου
(Σπ. Μουστακλή 30 / 302 00 - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

Προϊστάμενος 26310-28.833
Τηλεφωνικό κέντρο 26310-28.162
Γραφείο Ασφάλισης - Απασχόλησης 26310-28.162
Γραφείο Υποστήριξης 26310-28.162
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26310-28.833
e-mail tymesologi@oaed.gr

ΕΠΑ.Σ. - ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Μεσολογγίου
(Πάροδος Σταυροπούλου / 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

Διευθυντής 26310-51.383
Γραμματεία 26310-51.013
»
»
» 26310-55.788
26310-11.219
26310-22.171
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26310-51.383
e-mail epas.messologi@oaed.gr

ΑΓΡΙΝΙΟ - 26410
Κ.Π.Α.2 Αγρινίου
(Παπαστράτου 61 / 301 00 - ΑΓΡΙΝΙΟ)

Προϊστάμενος 26410-49.630
Τηλεφωνικό Κέντρο 26410-32.343
26410-49.635
Γραφείο Υποστήριξης 26410-32.343
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26410-31.020
e-mail kpaagrinio@oaed.gr

(Οδυσσέα Ελύτη 3 / 301 00 - ΑΓΡΙΝΙΟ)

Προϊστάμενος 26410-24.203
Γραφείο Απασχόλησης 26410-22.671
Γραφείο Ασφάλισης 26410-22.671
Γραφείο Υποστήριξης 26410-22.671
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26410-24.203ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. - ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Αγρινίου
(Εθνική οδός Αγρινίου - Αμφιλοχίας / 301 00 - ΑΓΡΙΝΙΟ)


Διευθυντής 26410-55.314
Υποδιευθυντής 26410-29.987
Γραμματεία 26410-39.823
Τηλεφωνικό Κέντρο 26410-21.630
26410-31.106
Γραφείο Καθηγητών 26410-55.315
Συντήρηση 26410-34.485
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26410-23.008
Εργαστήριο Η/Υ 26410-34.285
e-mail agrinio@oaed.gr

ΚΕΚ Αγρινίου
(Εθνική οδός Αγρινίου - Αμφιλοχίας / 301 00 - ΑΓΡΙΝΙΟ)

Διευθυντής 26410-32.982
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26410-25.485
e-mail agrkek@otenet.gr

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - 26340
Κ.Π.Α.2 Ναυπάκτου
(Πλ. Τζαβελλαίων 16Α / 303 00 - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)

Προϊστάμενος 26340-28.797
Γραφείο Απασχόλησης 26340-28.779
Γραφείο Ασφάλισης 26340-28.779
Γραφείο Υποστήριξης 26340-28.779
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26340-28.779
e-mail tynafpaktos@oaed.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Αμφιλοχίας 26420-29.330
26420-29.331


Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Αμφιλοχίας
(Β. Καραπάνου / 305 00 - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 26420-22.237

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Αστακού
(300 06 - ΑΣΤΑΚΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 26460-41.219
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ - 27520
Τοπική Υπηρεσία Ναυπλίου
(Μπουμπουλίνας 38 / 211 00 - ΝΑΥΠΛΙΟ)

Προϊστάμενος 27520-27.136
Γραφείο Ασφάλισης 27520-21.944
Γραφείο Υποστήριξης 27520-21.944
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27520-27.136
e-mail tynafplio@oaed.gr

Κ.Π.Α. Ναυπλίου
(Αγαπητού 10 / 211 00 - ΝΑΥΠΛΙΟ)

Προϊστάμενος 27520-22.850
Τηλεφωνικό κέντρο 27520-22.084
27520-28.386
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27520-25.769
e-mail kpanafplio@oaed.gr

ΕΠΑ.Σ. - ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Αργολίδας
(Λεωφ. Άργους - Ναυπλίου / 211 00 - ΤΙΡΥΝΘΑ)

Διευθυντής 27520-28.654
Υποδιευθυντής 27520-29.232
Γραμματεία 27520-27.681
27520-28.675
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27520-28.654
27520-29.232

Ι.Ε.Κ. Αργολίδας
(4ο χλμ. Λεωφ. Ναυπλίου - Άργους / 211 00 - ΤΙΡΥΝΘΑ)

Τηλέφωνο 27520-21.721

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27520-97.556
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΓΟΣ - 27510
Κ.Π.Α.2 Άργους
(Κορίνθου 212 / 212 00 - ΑΡΓΟΣ)

Προϊστάμενος 27510-66.254
Γραφείο Απασχόλησης 27510-21.264
Γραφείο Ασφάλισης 27510-68.735
Γραφείο Υποστήριξης 27510-21.264
Εργασιακοί Σύμβουλοι 27510-21.264
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27510-21.607

e-mail tyargos@oaed.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ Ο.Α.Ε.Δ
Δήμου Κρανιδίου 27540-22.589

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Κρανιδίου
(213 00 - ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ)

Διευθυντής 27540-22.595ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΤΡΙΠΟΛΗ - 2710

Κ.Π.Α.2 Τρίπολης
(Τέρμα Καραϊσκάκη, Αγ. Γεώργιος / 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ)

Προϊστάμενος 2710-243.692
Τηλέφωνο και fax προϊσταμένου 2710-242.749
Υποδοχή 2710-243.691
Γραφείο Ασφάλισης 2710-224.159
Εργασιακοί Σύμβουλοι ΝΘΕ - ΝΝΕ 2710-225.306
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2710-242.753
e-mail kpatripoli@oaed.gr

ΕΠΑ.Σ. - ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Τρίπολης
(Τέρμα Καραϊσκάκη, Αγ. Γεώργιος / 221 00 - ΤΡΙΠΟΛΗ)

Διευθυντής 2710-243.714
Γραμματεία 2710-233.053
Γραφείο Υποδιευθυντή 2710-23.3061
Γραφείο πρακτικής άσκησης 2710-243.607
Διαχείριση 2710-243.608
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2710-233.062
e-mail epas.tripoli@oaed.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 27550-22.579
27550-22.461
Δήμου Μεγαλόπολης 27910-22.265
Δήμου Γόρτυνος 27910-31.214
27910-31.231
Δήμου Λεωνιδίου 27570-29.083
Δήμου Τροπαίων 27970-22.100

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Μεγαλόπολης
(Τουρλεντέ - Κολοκοτρώνη / 222 00 - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ)

Διευθυντής 27910-22.247


ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑ - 26810

Κ.Π.Α.2 Άρτας
(Περιφερειακή οδός Άρτας / 471 00 - ΑΡΤΑ)

Προϊστάμενος 26810-21.649
Γραφείο Πληροφοριών 26810-26.177
Γραφείο Ασφάλισης - Υποδοχή 26810-28.052
Γραφείο Απασχόλησης 26810-26.518
Γραφείο Υποστήριξης 26810-24.428
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26810-28.623
26810-21.649

ΕΠΑ.Σ. - ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Άρτας
(Διόδια Άρτας - Πέτα / 471 00 - ΑΡΤΑ)

Διευθυντής 26810-70.006
Υποδιευθυντής 26810-70.694
Γραμματεία 26810-70.849
26810-70.219
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26810-22.244

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
(Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518, Τ.Κ. 174 56 – ΑΛΙΜΟΣ )

Προϊσταμένη 210-998.9 491

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Τμήμα Απασχόλησης - Προϊσταμένη 210-998.9609
» » 210-998.9607
» » 210-998.9498
Τμήμα Ασφάλισης - Προϊσταμένη 210-998.9538
Τηλεομοιοτυπία - (fax) 210-990.2083

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τμήμα Διοικητικού 210-998.9910
» » Γραμματεία 210-998.9916
» » Πρωτόκολλο 210-998.9956
» »
» »
» »
» » 210-998.9610
210-998.9911
210-998.9978
210-998.9979
Τηλεομοιοτυπία-(fax) γραμματείας 210-990.2940
Τηλεομοιοτυπία-(fax) πρωτοκόλλου 210-990.2082
Τμήμα Οικονομικών - Προϊσταμένη 210-998.9619
Τμήμα Μισθοδοσίας 210-998.9310
» » 210-998.9327
» » 210-998.9309
» » 210-998.9308
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-990.2085
Λογιστήριο 210-998.9947
» 210-998.9948
» 210-998.9949
» 210-998.9617
» 210-998.9739
» 210-998.9618
» 210-998.9724
» 210-998.9616
» 210-998.9966
» 210-998.9728
» 210-998.9588
» 210-998.9723
» 210-998.9975
» 210-998.9945
» 210-998.9958
» 210-998.9977
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-990.2084
Τμήμα Προμηθειών - Προϊσταμένη 210-998.9485
e-mail per_attikis@oaed.gr

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Κ.Π.Α. Αγίας Παρασκευής
(Μεσογείων 452 / 153 42 - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

Προϊστάμενος 210-639.3489
Αναπλ. Προϊσταμένου 210-601.7895
Τηλεφωνικό κέντρο 210-601.0789
»
» 210-608.1843-4
210-639.6831
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-6010.788
e-mail kpapar@oaed.gr

1. Τοπική Υπηρεσία Αγίας Παρασκευής
(Μεσογείων 451 / 153 42 - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

Προϊστάμενος 210-639.4136
210-601.0670
Γραφείο Ασφάλισης 210-639.6699
Παροχές Δ.Λ.Ο.Ε.Μ 210-639.5899
Γραφείο Υποστήριξης 210-601.0670
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-639.4136
e-mail tyagiaparaskevi@oaed.gr

2. Κ.Π.Α. Αγίων Αναργύρων
(Αμοργού 5 - Θεσ/κης & Β. Γεωργίου / 134 51 - ΚΑΜΑΤΕΡΟ)

Προϊστάμενος 210-238.9062
Τηλεφωνικό Κέντρο
»
» 210-238.2454
210-238.2452
210-238.2960
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-238.3760
e-mail kpaana@oaed.gr

2. Τοπική Υπηρεσία Αγίων Αναργύρων
(Γρηγορίου Λαμπράκη 2 & Λεωφόρος Καματερού
134 51 - ΚΑΜΑΤΕΡΟ)

Προϊστάμενος 210-238.9015
Γραφείο Ασφάλισης 210-238.9017
Παροχές Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. 210-238.9018
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-238.9016
e-mail tyaganargiroi@oaed.gr


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

3. Κ.Π.Α.2 Αθήνας
(Πειραιώς 52 / 104 36 - ΑΘΗΝΑ)

Προϊστάμενος 210-524.9226
Γραμματεία (τηλέφωνο και fax) 210-524.3983
Τηλεφωνικό κέντρο 210-524.6231
» 210-524.3982
» 210-524.0102
» 210-524.0320
Επιχορηγήσεις 210-524.8369
Εργασιακοί Σύμβουλοι 210-524.0630
Τηλεομοιοτυπία - (fax) 210-524.0330
Προσλήψεις - Απολύσεις 210-524.0527
Οικογενειακά Επιδόματα - Μητρότητα 210-524.0573
Επιδόματα Στράτευσης - Ανεργία 210-524.0447
Λογιστήριο 210-524.0351
Πρακτική Τ.Ε.Ι. 210-524.0353
Ανεργία 210-528.8451
Επιδόματα Σπουδαστικής Άδειας 210-528.8449
Τηλεομοιοτυπία - (fax) 210-524.0419
e-mail kpaath@oaed.gr

(Μέτωνος 4 / 104 36 - ΑΘΗΝΑ)

Προϊστάμενος 210-524.0419
Γραφείο Υποστήριξης - Βοηθήματα 210-524.0447
Γραφείο Ασφάλισης - Ανεργία 210-524.0527
210-524.0353
Γραφείο Ασφάλισης - ΔΛΟΕΜ 210-524.0573
Λογιστήριο 210-524.0351
Τηλεομοιοτυπία-(fax)
»
» 210-524.0419
210-524.0573
210-524.0351

4. Κ.Π.Α.2 Αιγάλεω
(Πλαπούτα 11 / 122 43 - ΑΙΓΑΛΕΩ)

Προϊστάμενος 210-598.4450
210-531.9542
Τηλεφωνικό Κέντρο 210-531.7358
210-598.4611
Γραφείο Ασφάλισης 210-598.7390
210-531.7447
Παροχές Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. 210-598.9738
Γραφείο Υποστήριξης 210-598.4611
Γραφείο Εργασιακών Συμβούλων 210-598.4611
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-531.9550, 210-598.7380
e-mail kpaega@oaed.gr
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

5. K.Π.Α.2 Αμαρουσίου
(Παλαιολόγου 9 / 151 24 - ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ)

Προϊστάμενος 210-806.4688
Τηλεφωνικό κέντρο
»
» 210-806.7244
210-806.7255
210-802.4646
Γραφείο Ασφάλισης 210-802.2087
210-805.3317
Παροχές Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. 210-806.4055
Γραφείο μητρότητας, ΤΕΙ, εφεδρείας 210-802.8305
210-802.2085
Γραφείο Απασχόλησης 210-806.7427
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-802.9138
e-mail kpamar@oaed.gr

6. Κ.Π.Α.2 Αμπελοκήπων
(Έσλιν 3 / 115 23 - ΑΘΗΝΑ)
Προϊστάμενος 210-645.4145
Τηλεφωνικό Κέντρο Απασχόλησης
»
»
» 210-644.5678
210-644.5647
210-644.5691
210-644.5950
Επιδοτήσεις Προγραμμάτων 210-644.5892
Τηλεφωνικό Κέντρο Ασφάλισης - Μητρότητα
» 210-643.7903
210-645.4187
Εργασιακοί Σύμβουλοι 210-643.7148
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Εργασιακών Συμβούλων 210-644.5991
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Ασφάλισης 210-645.9031
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Απασχόλησης 210-644.5793
e-mail kpaamp@oaed.gr

7. Κ.Π.Α.2 Αχαρνών
(Β. Παγώνα 22 / 136 71 - ΑΧΑΡΝΕΣ)
Προϊστάμενος 210-244.4214
Γραφείο Ασφάλισης 210-246.5862
210-246.0593
Γραφείο Υποστήριξης 210-244.0587
Εργασιακοί Σύμβουλοι 210-244.4988
210-244.4989
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-246.0593
210-244.4988ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

8. Κ.Π.Α.2 Γλυφάδας
(Λ. Βουλιαγμένης 107 / 166 74 - ΓΛΥΦΑΔΑ)
Προϊστάμενος 210-963.6467
Εργασιακοί Σύμβουλοι 210-963.6620
Γραφείο Απασχόλησης 210-963.6621
Διοικητική Υποστήριξη 210-963.6618
Επιχορηγήσεις ΝΘΕ, 210-960.3207
Επιχορηγήσεις ΝΕΕ 210-963.0748
Γραφείο Ασφάλισης 210-963.0961
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-960.1787
210-963.6458
e-mail kpaglf@oaed.gr

9. Κ.Π.Α.2 Δάφνης
(Δωδεκανήσου 6 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)
Προϊστάμενος 210-976.9826
Γραφείο Ασφάλισης
»
»
» 210-976.9879
210-976.9875
210-971.1846
210-976.9890
Γραφείο Ασφάλισης – Παροχές Ανεργίας & Στράτευσης 210-976.9877
210-976.9876
Γραφείο Ασφάλισης – Παροχές Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. 210-976.9892
210-976.9893
Γραφείο Υποστήριξης 210-976.9827
Γραμ/κή Υποστήριξη 210-976.9878
Γραφείο Απασχόλησης 210-976.9821
210-976.9822
Διαχείριση 210-976.9894
Επιχορηγήσεις 210-976.9871
210-976.9872
Εργασιακοί Σύμβουλοι 210-976.9820
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-971.1527
210-970.6620

10. Κ.Π.Α.2 Ελευσίνας
(Δήμητρος 51 / 192 00 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ)

Προϊστάμενος 210-554.6770
Τηλεφωνικό Κέντρο 210-554.2412
210-554.8634
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-556.2958
e-mail kpaelef@oaed.grΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

11. Κ.Π.Α.2 Ιλίου
(Μενελάου 86 & Αθηνάς /131 22 – ΙΛΙΟΝ)

Προϊστάμενος 210-269.2430
Τηλεφωνικό Κέντρο 210-261.1606
210-261.1655
Γραφείο Ασφάλισης 210-263.7831
210-261.1655
Γραφείο Απασχόλησης 210-261.1606
210-262.5899
Γραφείο Υποστήριξης 210-269.2430
210-263.7832
Εργασιακοί Σύμβουλοι 210-262.5448
210-269.2431
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-269.2431
210-261.1655

12. Κ.Π.Α. Καισαριανής
(Αγίου Φανουρίου & Β. Λάσκου 32 / 116 33 - ΑΘΗΝΑ)

Προϊστάμενος 210-701.2860
Γραφείο Απασχόλησης
210-701.2897

Γραφείο Υποστήριξης – Εγγραφές Ανέργων 210-701.2703
Εργασιακοί Σύμβουλοι 210-701.2851
210-701.2831
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-701.2196

12. Τοπική Υπηρεσία Καισαριανής
(Άκρωνος 1 99 / 116 33 - ΑΘΗΝΑ)

Προϊστάμενος 210-701.2167
Γραφείο Υποστήριξης 210-701.2167
Γραφείο Ασφάλισης 210-701.5079
210-756.1052
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-701.2166
e-mail tykaisariani@oaed.gr

13. Κ.Π.Α.2 Καλλιθέας
(Δημοσθένους 113 & Μαντζαγριωτάκη 57 / 176 76 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ)

Προϊστάμενος 210-951.0421
Τηλεφωνικό κέντρο 210-956.8888
210-951.0562
» 210-958.8373
» 210-957.7202
» 210-951.0964
» 210-951.0562
» 210-951.5288
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

13. Κ.Π.Α.2 Καλλιθέας
(Δημοσθένους 113 & Μαντζαγριωτάκη 57 / 176 76 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ)

Τηλεφωνικό κέντρο 210-956.1211
» 210-951.0646
Τηλεομοιοτυπία - (fax)
(Η 2η γραμμή δεν έχει συνδεθεί ακόμα με συσκευή) 210-951.8716
210-956.8887


14. Κ.Π.Α.2 Κερατσινίου
(Κίου 5 & Μ. Ασίας / 187 56 - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ)

Προϊστάμενος 210-401.5309
Τηλεφωνικό Κέντρο
» - Γραφείο πρωτοκόλλου
» 210-401.5306
210-401.5307
210-401.5308
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-401.5310
210-432.5712

15. Κ.Π.Α.2 Κηφισιάς
(Τατοΐου 125 & Γ. Λύρα 140 / 145 64 - Ν. Κηφισιά)

Προϊστάμενος 210-625.3635
Γραμματεία 210-625.2457
Πληρωμές 210-625.3610
» 210-625.3632
» 210-625.3646
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-625.2456
e-mail kpakifisia@oaed.gr

16. Κ.Π.Α.2 Λαυρίου
(Φλέμινγκ 24 / 195 00 - ΛΑΥΡΙΟ)

Προϊστάμενος 22920-26.442
Γραφείο Ασφάλισης 22920-25.366
Γραφείο Απασχόλησης 22920-26.445
Τηλεφωνικό Κέντρο 22920-25.366
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22920-26.442
e-mail kpalavrio@oaed.gr

17. Κ.Π.Α.2 Μαρκόπουλου
(Παπαδημητρίου 26Α / 190 03 - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Προϊστάμενος 22990-49.025
Τηλεφωνικό κέντρο 22990-22.833
22990-25.414
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22990-49.545
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

18. Κ.Π.Α.2 Μεγάρων
(28ης Οκτωβρίου & Συλημβρίας / 191 00 - ΜΕΓΑΡΑ)

Προϊστάμενος 22960-81.974
Γραφείο Ασφάλισης 22960-81.973
Γραφείο Απασχόλησης 22960-81.974
Εργασιακοί Σύμβουλοι 22960-81.975
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22960-28.004
e-mail kpameg@oaed.gr

19. Κ.Π.Α.2 Μοσχάτου
(Θεσσαλονίκης 82 & Αρτέμιδος 31 / 183 45 - Μοσχάτο)

Προϊστάμενος 210-940.0716
Υποδοχή 210-940.0984
Γραφείο Ασφάλισης
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-941.5234
210-940.0806
Γραφείο Απασχόλησης 210-940.0489
Γραφείο Υποστήριξης 210-941.5234
» » 210-940.0819
Εργασιακοί Σύμβουλοι 210-940.0463
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-941.0340

e-mail kpamosx@oaed.gr

20. Κ.Π.Α. Νέας Ιωνίας
(Αλέκου Παναγούλη 50 / 142 31 - Ν. ΙΩΝΙΑ)

Προϊστάμενος 210-275.7303
Τηλεφωνικό Κέντρο
»
»
» 210-275.1985
210-271.7147
210-279.8289
210-279.9666
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-279.9666
e-mail kpaion@oaed.gr

21. Τοπική Υπηρεσία Νέας Ιωνίας
(Ιφιγενείας 3Α / 142 31 – Ν. ΙΩΝΙΑ)

Προϊστάμενος 210-275.1983
Γραμματεία 210-271.5106
Γραφείο Ασφάλισης
Μητρότητα - Ειδικά επιδόματα 210-275.1984
210-277.5525
Παροχές Δ.Λ.Ο.Ε.Μ 210-275.1986
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-271.5106
e-mail tyneaionia@oed.gr
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

22. Κ.Π.Α.2 Νέου Κόσμου
(Καλλιρρόης 31 / 117 43)

Προϊστάμενος 210-923.1765
Τηλεφωνικό Κέντρο
»
»
» 210-923.4200
210-923.4277
210-923.4210
210-923.4217
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-923.1750
210-923.1753
e-mail kpankosmos@oaed.gr

23. K.Π.Α.2 Νίκαιας
(Καισαρείας 136 & Κιλικίας / 184 50 - ΝΙΚΑΙΑ)

Προϊστάμενος 210-425.4108
Τηλεφωνικό Κέντρο
»
»
»
»
»
»
» 210-491.9449
210-490.3080
210-491.2092
210-491.1958
210-491.2175
210-491.2634
210-490.8164
210-492.7547
Γραφείο Ασφάλισης 210-491.2464
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-492.6292
210-491.9361

24. Κ.Π.Α.2 Παλλήνης
(Λεωφ. Μαραθώνος 115 / 153 51 - ΠΑΛΛΗΝΗ)

Προϊστάμενος 210-603.3488
Τηλεφωνικό κέντρο 210-666.9914
Γραφείο Ασφάλισης 210-603.3489
Γραφείο Απασχόλησης - Εργασιακοί Σύμβουλοι 210-603.3488
Γραφείο Υποστήριξης 210-603.3488
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-603.3486
e-mail kpapal@oaed.gr


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

25. Κ.Π.Α.2 Πατησίων
(Αγ. Λαύρας 9 / 111 41 - ΑΘΗΝΑ)

Προϊστάμενος 210-201.3221
Γραφείο Απασχόλησης
Ν.Θ.Ε. – Ν.Ν.Ε. Υποστήριξη 210-202.9655
210-201.8565
Εργασιακοί Σύμβουλοι 210-202.3274
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-201.0240
e-mail kpapat@oaed.gr

(Λεωφ. Γαλατσίου 13-15 / 111 41 - ΑΘΗΝΑ)

Προϊστάμενος 210-223.0797
Γραφείο Ασφάλισης - Παροχές Ανεργίας 210-202.7710
Οικογενειακό 210-223.0160
Γραφείο Υποστήριξης 210-202.9656
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-228.1154
e-mail typatisia@oaed.gr

27. Κ.Π.Α.2 Πειραιά
(Μαυρομιχάλη 21 & Μεσολογγίου 4 / 185 45 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
(Μαυρομιχάλη 21 & Μεθώνης 19 / 185 45 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

Προϊστάμενος 210-413.2437
210-417.8585
Τηλεφωνικό Κέντρο 210-412.4476
» 210-417.2453
» 210-413.0355
» 210-412.3114
» 210-417.9513
» 210-417.9541
» 210-417.5163
» 210-412.4665
» 210-412.4915
Προγράμματα Ν.Ε.Ε. 210-422.2323
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-412.4970
e-mail kpapirea@oaed.gr
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

28. Κ.Π.Α. Περιστερίου
(Βασ. Αλεξάνδρου 69 / 121 31 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)

Προϊστάμενος 210-573.9929
Πρωτόκολλο 210-573.4444
Γραφείο Επιχορήγησης Προγραμμάτων 210-574.0114

Λογιστήριο 210-574.0114
Γραφείο Εργασιακών Συμβούλων 210-573.4344
Εγγραφές - Ανανεώσεις καρτών ανεργίας 210-577.1304
Γραφείο EURES 210-578.1444
e-mail gro1ea21@oaed.gr
gro1ea29@oaed.gr
Τηλεομοιοτυπία-(fax) για φορολ. Ενημερότητες 210-573.4206
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Υπηρεσίας 210-573.9740
e-mail kpaper@oaed.gr

29. Τοπική Υπηρεσία Περιστερίου
(Βασ. Αλεξάνδρου & Επιδαύρου 34 / 121 34 - ΑΘΗΝΑ)

Προϊστάμενος 210-572.1699
Γραφείο Ασφάλισης 210-574.0113
210-572.0677
Γραφείο Υποστήριξης 210-572.1699
Γραφείο ΔΛΟΕΜ 210-574.0111
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-572.8084
e-mail typeristeri@oaed.gr

30. Κ.Π.Α.2 Πλατεία Αττικής
(Ζαχιάς 6 Πλ. Αττικής / 104 45 - ΑΘΗΝΑ)

Προϊστάμενος 210-883.6212
210-883.6208
Γραφείο Απασχόλησης 210-883.6907
Γραφείο Υποστήριξης 210-883.6330
Γραφείο Εργασιακών Συμβούλων 210-883.6270
Γραφείο Ασφάλισης 210-883.6046
Γραφείο Ασφάλισης - Ειδικά βοηθήματα 210-883.6444
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-883.6221
e-mail kpaattiki@oaed.gr


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Αθήνας
(Πειραιώς 52 / 104 36 - ΑΘΗΝΑ)

Προϊστάμενος 210-528.8447
Γραφείο Απασχόλησης 210-528.8458
210-528.8454
Γραφείο Υποστήριξης 210-528.8461
210-528.8453
Εργασιακοί Σύμβουλοι 210-528.8455
210-528.8456
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-524.1523
e-mail ekoathina@oaed.gr

Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
και Απασχόλησης Νέων
(Πειραιώς 52 / 104 36 - ΑΘΗΝΑ)

Προϊστάμενος 210-528.8445
Γραφείο Απασχόλησης 210-528.8446
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-528.8470

Κέντρο Προώθησης Προγραμμάτων Απόκτησης
Επαγγελματικής Εμπειρίας (STAGE)
(Λεωφ. Τατοΐου 125 & Λύρας 140 / 145 64 - ΚΗΦΙΣΙΑ)

Γραμματεία 210-625.2457
Μηχανογράφησης Πληρωμών 210-625.3632
Υπεύθυνοι προγράμματος STAGE 210-625.3646 210-625.3610
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-625.2456

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ

Δήμου Αίγινας 22970-22.220
Δήμου Κυθήρων 27360-31.213
Δήμου Σαλαμίνας 210-464.6154
210-464.6155ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Αίγινας
(Λεονάρδου Λαδά και Αριστοφάνη / 180 10 - ΑΙΓΙΝΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22970-22.227

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Πόρου
(180 20 - ΠΟΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22980-22.245

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Σαλαμίνας
(Λεωφ. Σαλαμίνας & Αιαντείου / 189 00 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 210-465.1223

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Σπετσών
(180 50 - ΣΠΕΤΣΕΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22980-72.362ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

1. ΕΠΑ.Σ. - Μαθητείας Αγ. Αναργύρων
(Πύργος Βασιλίσσης / 131 22 - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Διευθυντής 210-231.5881
Γραφείο Καθηγητών 210-232.1075
Γραμματεία 210-231.1083
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-231.5881

2. ΕΠΑ.Σ. - Μαθητείας Αιγάλεω
(Πλαπούτα 11 & Δαρδανελίων / 122 43 - ΑΙΓΑΛΕΩ)

Διευθυντής 210-598.9434
Υποδιευθυντής 210-591.1457
Γραμματεία Σχολής 210-598.9463
Γραμματεία Κέντρου 210-598.1219
Τηλεφωνικό Κέντρο 210-598.9452-4
Διαχείριση 210-531.5789
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-590.8512
e-mail epas.egaleo@oaed.gr

3. ΕΠΑ.Σ. - Μαθητείας Αλίμου
(Δωδεκανήσου 12 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)

Διευθυντής 210-993.5193
Γραμματεία - Διαχείριση 210-993.4287
Γραφείο Εκπαιδευτικών 210-994.9503
Εργαστήριο Καινοτόμων Μεθόδων 210-992.2360
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-993.5192

4. ΕΠΑ.Σ. - Mαθητείας Γαλατσίου
(Λεωφ. Γαλατσίου 17 / 111 41 - ΑΘΗΝΑ)

Διευθυντής (τηλέφωνο και fax) 210-228.4900
Γραμματεία 210-228.7460
Γραφείο καθηγητών 210-202.4542
Γραφείο Εκπαίδευσης 210-211.4198
Διαχείριση ΕΠΑ.Σ (τηλέφωνο και fax) 210-202.5691
Διαχείριση υλικών 210-202.4979
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-228.7460
e-mail epas.galatsi@oaed.grΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

5. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Ελευσίνας
(Παλαιά Εθν. οδός Αθηνών - Θηβών 196 00 - ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Διευθυντής 210-554.5298
Υποδιευθυντής 210-554.2308
210-556.0474
Γραμματεία 210-554.2375
Διαχείριση Οικον. 210-556.0443
Διαχείριση Πρακτικής 210-554.8910
Πρακτική άσκηση 210-554.8985
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-554.2014
e-mail epas.elefsina@oaed.gr

6. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Ηρακλείου Αττικής
(Πεύκων 112 / 141 22 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Διευθυντής (τηλέφωνο και fax) 210-281.6074
Υποδιευθυντής
Υποδιευθύντρια 210-285.3570
210-281.7526
Γραμματεία
» τηλέφωνο και (fax) 210-281.9659
210-281.9672
Γραμματεία Εκπαίδευσης 210-281.0226
Τηλεφωνικό Κέντρο
»
» 210-281.9475
210-281.6540
210-281.9892
ΕΠΑ.Σ (τηλέφωνο και fax) 210-281.0827
210-285.5548
Διαχείριση 210-281.8728
Συντήρηση 210-281.3772
e-mail epas.neo.irakleio@oaed.gr

7. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Καλαμακίου
(Δωδεκανήσου 6-12 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)

Διευθυντής 210-992.5300
Υποδιευθυντής 210-996.3865
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Γραφείου Υποδιευθυντή 210-992.5711
Γραμματεία 210-991.5025
Γραφείο Εκπαιδευτικών 210-992.5411
Διαχείριση 210-994.0294
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-996.9033
Γραφείο τεχνικών θεμάτων και ασφάλειας 210-992.1285
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

8. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Μοσχάτου
(Θεσσαλονίκης 47 / 183 46 - ΜΟΣΧΑΤΟ)

Διευθυντής (τηλέφωνο και fax) 210-481.8329
Υποδιευθυντής 210-481.5268
Γραφείο Καθηγητών 210-481.9862
Γραφείο ωρομίσθιων Καθηγητών 210-482.9536
Θυρωρείο 210-481.8652
Γραμματεία 210-481.7687
210-482.9882
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-481.7687
Διαχείριση 210-482.2444
Τεχνική Υπηρεσία 210-482.9535
e-mail epas.moshato@oaed.gr

9. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Παλλήνης
(Οδός Δωδώνης Θέση Παπαχωράφι 153 51 - ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Διευθυντής 210-666.7917
Τηλεφωνικό κέντρο - Γραμματεία 210-603.0466
Γραφείο Εκπαίδευσης 210-603.1955
Γραφείο Ωρομισθίων 210-666.7191
Διαχείριση 210-603.1458
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-603.0467
e-mail epas.pallini@oaed.gr

10. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Πειραιά
(Κ. Μαυρομιχάλη 17-19 / 185 45 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

Διευθυντής 210-412.0948
Υποδιευθυντής 210-412.6852
Γραμματεία 210-417.5919
Γραμματεία - Υποδιευθυντής 210-412.0207
Διαχείριση 210-412.5100
Γραφείο Υφάσματος ένδυσης 210-411.4648
Γραφείο Καθηγητών 210-412.9313
Γραφείο Κομμωτικής 210-412.4259
Γραφείο Ηλεκτρολόγων 210-412.7178
Γραφείο Εργοδοσίας 210-412.3840
Εργαστήριο Η/Υ 210-412.0953
Γραφείο Θερ/κων 210-412.4450
Rac κέντρου 210-410.0477
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-412.1916
e-mail epas.pireas@oaed.gr


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

11. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Ρέντη
(Π. Ράλλη 83 & Κηφισού / 182 33 - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ)

Διευθυντής 210-341.0388
Υποδιευθυντές 210-347.4665
Τηλεφωνικό Κέντρο 210-347.8333
210-347.8564
Γραφείο Εκπαίδευσης 210-341.3368
Διαχείριση 210-347.3984
Παλαιά μηχανογράφηση του κέντρου 210-341.6804
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-347.4040
e-mail epas.rendi@oaed.gr

12. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Σαλαμίνας
(ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ / 189 00 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ)

Διευθυντής 210-464.9586
210-467.0263
Γραμματεία 210-467.7784
210-464.9826
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-467.7784
e-mail epas.salamina@oaed.gr

13. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Σκαραμαγκά
(Λεωφ. Σχιστού 1 / 124 62 - ΧΑΪΔΑΡΙ)

Τηλεφωνικό κέντρο 210-558.0777
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-557.2728
e-mail epas.skaramaga@oaed.gr

14. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Υμηττού
(Ανδρέα Λεντάκη 2 / 172 37 - ΥΜΗΤΤΟΣ )

Διευθυντής 210-971.3868
Γραμματεία 210-970.4343
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-973.0636
e-mail epas.imittos@oaed.gr
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. ΚΕΚ Αιγάλεω
(Πλαπούτα 11 / 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ)

Τηλέφωνα 210-598.9454
6974787591
Ηλεκτρονική διεύθυνση epas.egaleo@oaed.gr
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-590.8512

2. ΚΕΚ Ν. Ηρακλείου
(Πευκών 112 / 141 22 ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Διευθυντής 210-281.0421
Γραμματεία 210-281.6483
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-281.6483
e-mail kek.iraklio.attikis@oaed.gr
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ
(Πλαπούτα 11 & Δαρδανελίων / 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ)

Τηλέφωνο 210-590.8910

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-590.8225

2. Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
(Λεωφ. Γαλατσίου 13 - 15 / 11 41 ΑΘΗΝΑ)

Τηλέφωνο 210-211.0871

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-211.0810

3. Ι.Ε.Κ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(Παλαιά Εθν. οδός Αθηνών - Θηβών / 196 00 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Διευθυντής 210-556.0669
Γραμματεία 210-554.8911
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-554.7611
e-mail iek.elefsina@oaed.gr

4. Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
(Δωδεκανήσου 6 - 12 / 174 56 ΑΛΙΜΟΣ)

Τηλέφωνο 210-996.3721

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-996.9033

5. Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
(Λεωφ. Τατοΐου 125 & Λύρας 140 / 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ)

Τηλέφωνο 210-800.2798

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-620.5642


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

6. I.E.K. ΜΟΣΧΑΤΟΥ
(Θεσσαλονίκης 47 / 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ)

Διευθυντής 210-4823.943
Γραμματεία 210-4818.654
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-4818.654
e-mail iek.mosxato@oaed.gr

7. Ι.Ε.Κ. ΡΕΝΤΗ
(Π.Ράλλη 83 & Κηφισού / 182 33 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ)

Διευθυντής 210-3472.907
Γραμματεία 210-3478.594
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 210-3472.629
e-mail iek.rendi@oaed.gr
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΤΡΑ - 2610
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Αθηνών 89 ΡΙΟ / 265 00 Τ.Θ. 1181 / 261 10 ΠΑΤΡΑ)

Περιφερειακός Διευθυντής 2610-966.701
e-mail dirpat@oaed.gr
Γραμματεία Περιφερειακού Διευθυντή 2610-966.708
Τηλεομοιοτυπία-(fax) - Γραμματείας 2610-966.709
Τηλεομοιοτυπία-(fax) - Διοικητικού 2610-966.724
Τηλεομοιοτυπία-(fax) - Οικονομικού 2610-966.776
Τηλεομοιοτυπία-(fax) - Πληροφορικής 2610-966.811

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Τμήμα Επαγγ/κού Προσανατολισμού 2610-966.880
Τμήμα Επαγγ/κής Κατάρτισης - Προϊστάμενος 2610-966.740
e-mail epkpat@oaed.gr
Τμήμα Απασχόλησης - Προϊστάμενος 2610-966.730
Τμήμα Απασχόληση 2610-966.731
e-mail apapat@oaed.gr
Τμήμα Ασφάλισης - Προϊστάμενος 2610-966.730
Τμήμα Ασφάλισης 2610-966.731

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τμήμα Διοικητικού - Προϊστάμενος 2610-966.720
e-mail patra@oaed.gr
Τμήμα Διοικητικού 2610-966.721-3
e-mail dikpat@oaed.gr
Τμήμα Οικ. Υπηρεσιών - Προϊστάμενος 2610-966.760
Λογιστήριο 2610-966.770-79
2610-966.750
Μισθοδοσία 2610-966.780-3
Τμήμα Γραμματείας & Προμηθειών 2610-966.710
e-mail propat@oaed.gr
Γραφείο Πληροφορικής 2610-966.800
e-mail vkallist@oaed.gr
2610-966.840
e-mail avoros@aoaed.gr
Ένωση Υπαλλήλων Ο.Α.Ε.Δ. 2610-966.890


ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΤΡΑ - 2610

Τοπική Υπηρεσία Πάτρας
(Αγίου Ανδρέου 45 / 262 21 - ΠΑΤΡΑ)

Προϊστάμενος 2610-630.661
Γραφείο Υποστήριξης
» 2610-630.660
2610-630.659
Γραφείο Απασχόλησης
» 2610-630.664
2610-630.665
Γραφείο Ασφάλισης 2610-630.665
Ανεργία 2610-630.658
» 2610-630.656
»
ΔΛΟΕΜ 2610-630.668
2610-630.664
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2610-630.704
e-mail typatras@oaed.gr

Τοπική Υπηρεσία Αγίου Ανδρέα Πατρών
(Ακτή Δυμαίων 26 / 263 32 - ΠΑΤΡΑ)

Προϊστάμενος 2610-346.673
Γραφείο Ασφάλισης 2610-313.362
Γραφείο Υποστήριξης 2610-313.361
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2610-313.361

Κ.Π.Α. Πάτρας
(Αγ. Ανδρέου 45 (Πάροδος Γερακάρη 4) / 262 21 - ΠΑΤΡΑ)

Προϊστάμενος 2610-630.653
Γραφείο Υποστήριξης
»
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2610-630.631
2610-630.636
2610-630.706
Γραφείο Απασχόλησης
»
»
»
Ν.Θ.Ε – Ν.Ε.Ε 2610-630.629
2610-630.637
2610-630.640
2610-630.642
2610-630.645
Έκδοση κάρτας ανεργίας 2610-630.620
2610-630.621
Παραλαβή προσλήψεων 2610-630.623
Εργασιακοί Σύμβουλοι 2610-630.610-619
Γραφείο EURES 2610-630.651
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2610-630.700
e-mail kpapatra@oaed.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Καλαβρύτων 26920-22.390
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Πάτρας
(Αγίου Ανδρέα 45 / 262 21 - ΠΑΤΡΑ)

Προϊστάμενος 2610-630.608
Γραφείο Υποστήριξης 2610-630.603
2610-630.604
Εργασιακοί Σύμβουλοι 2610-630.605-7
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2610-630.703

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Πάτρας
(Αθηνών 89 ΡΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / 265 00 - ΠΑΤΡΑ)

Διευθυντής 2610-992.990
Μηχανογράφηση 2610-995.478
2610-995.479
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2610-991.734

Ι.Ε.Κ. Πάτρας
(Αθηνών 89 ΡΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / 265 00 - ΠΑΤΡΑ)

Τηλέφωνα 2610-966.962
2610-966.972

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2610-966.936

ΑΙΓΙΟ - 26910

Τοπική Υπηρεσία Αιγίου
(Ανδρέου Λόντου 5 & Μητροπόλεως 20 / 251 00 - ΑΙΓΙΟ)

Προϊστάμενος 26910-24.041
Γραφείο Ασφάλισης 26910-22.595
26910-68.580
Γραφείο Υποστήριξης 26910-22.595
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26910-68.581
e-mail tyaigio@oaed.gr

K.Π.Α. Αιγίου
(Παναγιωτόπουλων 9 / 251 00 - ΑΙΓΙΟ)

Προϊστάμενος 26910-20.660
Γραφείο Απασχόλησης 26910-25.154
Γραφείο Υποστήριξης - Λογιστήριο 26910-25.154
Προσλήψεις - Απολύσεις - Εγγραφές ανέργων 26910-29.977
Εργασιακοί Σύμβουλοι 26910-29.977
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26910-29.966
e-mail kpaegio@oaed.gr
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ - 22610

Κ.Π.Α.2 Λιβαδειάς
(Καραγιαννοπούλου 118 & Δροσίνη / 321 00 - ΛΙΒΑΔΕΙΑ)

Προϊστάμενος 22610-80.642
Τηλεφωνικό Κέντρο 22610-23.823
22610-80.642
Γραφείο Υποστήριξης 22610-28.378
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22610-80.641
e-mail kpaliv@oaed.gr

ΘΗΒΑ - 22620

Κ.Π.Α.2 Θήβας
(Πελοπίδου & Αγγελίδη / 322 00 - ΘΗΒΑ)

Προϊστάμενος 22620-21.753
Γραφείο Ασφάλισης 22620-28.965
22620-21.752
Γραφείο Απασχόλησης - Υποστήριξης 22620-29.205
22620-21.753
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Απασχόληση
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Ασφάλιση 22620-21.753
22620-28.965
e-mail kpathi@oaed.gr

ΑΝΤΙΚΥΡΑ - 22670
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Αντίκυρας Βοιωτίας
(320 12 - ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ)

Διευθυντής 22670-42.622
Υποδιευθυντής 22670-42.622
Γραμματεία 22670-42.622
Τηλεφωνικό Κέντρο 22670-42.622
22670-42.624
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22670-42.624

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμος Οινοφύτων 22620-51.500ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Αλιάρτου
(Π. Κουντουριώτη 2 / 320 01 - ΑΛΙΑΡΤΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22680-22.235Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Παραλίας Διστόμου
(Ρήγα Φεραίου 14 / 320 03 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22670-41.202ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ - 24620

Κ.Π.Α.2 Γρεβενών
(Θ. Ζιάκα & Αριστείδου / 511 00 - ΓΡΕΒΕΝΑ)

Προϊστάμενος 24620-87.978
Γραφείο Ασφάλισης 24620-22.315
Γραφείο Απασχόλησης 24620-28.382
24620-22.315
Γραφείο Υποστήριξης 24620-22.315
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24620-87.978
24620-84.994

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Δεσκάτης 24620-36.119

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Δεσκάτης
(Πλατεία Δημαρχείου / 512 00 - ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 24620-31.084


ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑ - 25210

Κ.Π.Α.2 Δράμας
(Κοζάνης 3 Τ.Θ. 76 / 661 00 - ΔΡΑΜΑ)

Προϊστάμενος 25210-35.007
Τηλεφωνικό κέντρο 25210-30.331-2
Γραφείο Ασφάλισης 25210-30.331-2
Γραφείο Υποστήριξης 25210-30.331-2
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25210-35.007
e-mail tydrama@oaed.gr

(Περικλέους Κάβδα 6 / 661 00 - ΔΡΑΜΑ)

Προϊστάμενος 25210-36.872
Γραφείο Υποστήριξης 25210-48.726
Γραφείο Απασχόλησης 25210-48.724
Γραφείο Επιχορήγησης Ν.θ.Ε. - Ν.Ε.Ε. 25210-48.723
Εργασιακοί Σύμβουλοι 25210-48.724
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25210-48.725
e-mail kpadrama@oaed.gr

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Δράμας
(7ο χιλ. Δράμας - Νευροκοπίου Τ.Θ. 70 / 661 00 - ΔΡΑΜΑ)

Διευθυντής 25210-81.170
Τηλεομοιοτυπία-(fax) δ/ντή 25210-81.304
Υποδιευθυντές 25210-81.302
Γραμματεία 25210-81.131
Γραφείο Καθηγητών 25210-81.303
Εργαστήρια 25210-81.301
Δίκτυο Η/Υ γραφείων 25210-55.584
30.911
Συντήρηση 25210-81.306
Αποθηκάριος 25210-81.543
e-mail epas.drama@oaed.gr

ΚΕΚ Δράμας
(7ο χιλ. Δράμας - Νευροκοπίου, περιοχή Μυλοπόταμου
661 00 - ΔΡΑΜΑ)

Διευθυντής 25210-81.305
6974236345
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22210-81.304
e-mail epas.drama@oaed.gr
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ι.Ε.Κ. Δράμας
(7ο χιλ. οδού Δράμας - Νευροκοπίου / 661 00 - ΔΡΑΜΑ)

Διευθυντής 25210-81.162

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25210-81.162

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Κάτω Νευροκοπίου 25230-22.210
25230-21.057

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΡΟΔΟΣ - 22410

Κ.Π.Α.2 Ρόδου
(Θ. Σοφούλη 93 / 851 00 - ΡΟΔΟΣ)

Προϊστάμενος 22410-44.590
Τηλεφωνικό Κέντρο
»
» 22410-28.910
22410-23.265
22410-28.910
Γραφείο Ασφάλισης 22410-37.895
Γραφείο Απασχόλησης
»
»
» 22410-44.580
22410-44.481
22410-44.591
22410-44.592
Εργασιακοί Σύμβουλοι
»
»
»
» 22410-44.585
22410-44.586
22410-44.587
22410-44.588
22410-44.589
Γραφείο Υποστήριξης 22410-44.593
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22410-37.917
22410-37.895

ΕΠΑ.Σ. - Mαθητείας Ρόδου
(Θ. Σοφούλη 93 / 851 00 - ΡΟΔΟΣ)

Διευθυντής 22410-22.039
Υποδιευθυντής 22410-31.089
Τηλεφωνικό Κέντρο 22410-31.077
Γραφείο Εκπαιδευτικών 22410-78.788
Δίκτυο Η/Υ 22410-70.123
Λογιστήριο - Διαχείριση 22410-26.857
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Δ/ντή 22410-31.083
e-mail epas.rodos@oaed.gr

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ - 22440
Κ.Π.Α.2 Αρχαγγέλου
(ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΟΥ / 851 02 - ΡΟΔΟΣ)

Προϊστάμενος 22440-23.825
Γραφείο Ασφάλισης 22440-24.090
Γραφείο Απασχόλησης 22440-24.090
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22440-23.825
e-mail tyarxagelos@oaed.gr

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΩΣ - 22420

Κ.Π.Α.2 Κω
(Παναγή Τσαλδάρη 9 Τ.Θ. 462 / 853 00 - ΚΩΣ)

Προϊστάμενος 22420-27.777
Γραφείο Απασχόλησης 22420-28.747
Γραφείο Ασφάλισης 22420-28.747
Γραφείο Υποστήριξης 22420-28.747
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22420-20.850

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Αστυπάλαιας 22430-61.206
22430-61.423
Δήμου Ηρακλειδών 22420-71.208
Δήμου Καλύμνου 22430-28.440
Δήμου Καρπάθου 22450-22.556
22450-22.688
Δήμου Λέρου 22470-23.711
22470-23.400
Δήμου Λειψών 22470-41.206
22470-41.209
Δήμου Νισύρου 22420-48.746
Δήμο Πεταλούδων 22410-91.998
22410-94.665
Δήμου Σύμης 22460-70.110
22460-70.129
Δήμου Τήλου 22460-70.893
22460-44.212
Δήμου Χάλκης 22460-45.207

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Καλύμνου
(Eνορία Αναστάσεως / 852 00 - ΚΑΛΥΜΝΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22430-28.686

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Καρπάθου
(Πηγάδια Καρπάθου / 857 00 - ΚΑΡΠΑΘΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22450-22.296

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Λέρου
(854 01 - ΛΕΡΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22470-22.220

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Πάτμου
(855 00 - ΠΑΤΜΟΣ)
Διοικητικές Υπηρεσίες 22470-31.796
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - 25510

Κ.Π.Α.2 Αλεξανδρούπολης
(4ο χιλ. Αλεξανδρούπολης - Παλαγίας Τ.Θ. 17 / 681 00 - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)

Προϊστάμενος 25510-26.199
Γραφείο Ασφάλισης 25510-25.646
25510-84.966
Γραφείο Απασχόλησης 25510-26.547
25510-84.967
Εργασιακοί Σύμβουλοι 25510-25.646
25510-84.966
Γραφείο Υποστήριξης 25510-26.547
25510-84.967
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25510-26.799
e-mail kpaalex@oaed.gr

ΕΠΑ.Σ - Mαθητείας Αλεξανδρούπολης
(4ο χιλ. Αλεξανδρούπολης - Παλαγίας T.Θ. 72 / 681 00 - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)

Διευθυντής 25510-38.155
25510-23.709
Υποδιευθυντής - Γραμματεία – Διαχείριση – Καινοτόμα εργαστήρια 25510-23.709
25510-38.155
25510-23.709
25510-82.324
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25510-38.154
e-mail epas.alex@oaed.gr

ΚΕΚ Αλεξανδρούπολης
(20ο χιλ. Αλεξανδρούπολης - Πελαγίας 681 00 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

Τηλέφωνα 25510-82.323
25510-23.709
6945333654
e-mail tolisdaniiloudis@yahoo.gr
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25510-82.323

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ - 25530

Κ.Π.Α.2 Διδυμοτείχου
(Βασ. Αλεξάνδρου 26 Τ.Θ. 6 / 683 00 - ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)

Προϊστάμενος 25530-23.170
Γραφείο Απασχόλησης - Υποστήριξης 25530-23.170
Γραφείο Ασφάλισης 25530-20.222
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25530-26.391
e-mail tydidimotixo@oaed.gr
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ - 25520

Κ.Π.Α.2 Ορεστιάδας
(Κωνσταντινουπόλεως 62 / 682 00 - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

Προϊστάμενος 25520-28.366
Τηλεφωνικό κέντρο 25520-24.459
Γραφείο Εργασιακών Συμβούλων 25520-21.070
25520-21.071
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25520-29.459
25520-21.070
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Ορεστιάδας
(Κωνσταντινουπόλεως 62 / 682 00 Τ.Θ.58 - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

Διευθυντής 25520-24.840
Τηλεφωνικό Κέντρο - Γραμματεία 25520-23.307
Διαχείριση 25520-23.886
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25520-23.956
e-mail epas.orestiada@oaed.gr

Ι.Ε.Κ. Ορεστιάδας
(Κωνσταντινουπόλεως 62 / 682 00 Τ.Θ. 58 - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

Διευθυντής 25520-25.716
Γραμματεία 25520-29.912
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25520-23.956
e-mail iek.orestiada@oaed.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμος Σουφλίου 25540-20.020
Δήμου Φερών 25550-22.211
Δήμου Σαμοθράκης 25510-89.218

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Σουφλίου
(Μ. Παπαναστασίου 9 / 684 00 - ΣΟΥΦΛΙ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 25540-22.444

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Φερών
(Κων/νου Παλαιολόγου 1 / 685 00 - ΦΕΡΕΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 25550-22.203
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ - 22210

Κ.Π.Α.2 Χαλκίδας
(Νεοφύτου 30 Τ.Θ. 19301 / 341 00 - ΧΑΛΚΙΔΑ)

Προϊστάμενος 22210-85.004
Τηλεφωνικό Κέντρο 22210-25.081
22210-60.303
Γραφείο Ασφάλισης
22210-76.191
Λογιστήριο 22210-25.315
Γραφείο Απασχόλησης 22210-27.013
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22210-22.775
e-mail kpaxal@oaed.gr

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Χαλκίδας
(Εθνική οδός Χαλκίδας - Λεπούρων / 340 02
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

Διευθυντής 22210-54.104
22210-54.105
Γραμματεία 22210-54.106
Γραφείο Καθηγητών 22210-54.109
Διαχείριση 22210-54.107
Συντήρηση 22210-51.928
Φυλάκιο 22210-54.117
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22210-54.108

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Αιδηψού 22260-60.401
22260-23.270
Δήμου Αρτεμισίου 22260-40.650
22260-40.950
Δήμου Ελυμνίων 22270-31.136
22270-31.911
Δήμου Καρύστου 22240-22.246
Δήμου Κηρέως 22270-23.500
Δήμου Κύμης 22220-22.050
22220-22.173
Δήμου Ιστιαίας 22260-56.027
Δήμου Νηλέως 22270-61.490
Δήμου Ταμυνέων 22230-24.444
Δήμου Σκύρου 22220-29.010
22220-91.206
Δήμου Στυρέων 22240-51.235
22240-51.200
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Αγ. Άννας
(340 10 - ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22270-61.525

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Αιδηψού
(Μ. Αλεξάνδρου 4 / 343 00 - ΑΙΔΗΨΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22260-22.223

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Αλιβερίου
(Γ. Λεμπέση 33 / 345 00 - ΑΛΙΒΕΡΙ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22230-24.314
22230-22.225

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ιστιαίας
(Κριεζώτου 12 / 342 00 - ΙΣΤΙΑΙΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22260-52.824

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Καρύστου
(Κριεζώτου & Κοτσικά / 340 01 - ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22240-22.222

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Κύμης
(340 03 - ΚΥΜΗ ΕΥΒΟΙΑΣ)

Διευθυντής 22220-22.229

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Λίμνης
(340 05 - ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22270-31.227

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Μαντουδίου
(340 04 - ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΕΥΒΟΙΑΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22270-22.223
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - 22370
Κ.Π.Α.2 Καρπενησίου
(Θέση «Ξηριάς» / 361 00 - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)

Προϊστάμενος 22370-22.263
Γραφείο Ασφάλισης 22370-22.212
Γραφείο Απασχόλησης 22370-22.212
Γραφείο Υποστήριξης 22370-22.212
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22370-22.263
e-mail tykarpenisi@oaed.grΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ - 26950
Κ.Π.Α.2 Ζακύνθου
(Αγ. Λαζάρου 86 / 291 00 - ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

Προϊστάμενος 26950-43.867
Γραφείο Ασφάλισης 26950-28.211
Γραφείο Απασχόλησης 26950-45.787
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26950-22.217
e-mail kpa2zakynthos@oaed.gr
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ - 26210

Κ.Π.Α.2 Πύργου
(Πάροδος Κατακόλου & Ρήγα Φεραίου 271 00 – ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ)

Προϊστάμενος 26210-36.184
Τηλεφωνικό Κέντρο 26210-30.462

Γραφείο Ασφάλισης 26210-22.952
26210-22.982
Γραφείο Υποστήριξης 26210-30.462
Γραφείο Απασχόλησης 26210-30.462
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26210-36.185
26210-22.982

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Πύργου
(4ο χλμ. Λεωφ. Πύργου - Πατρών 271 00 - ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΠΥΡΓΟΥ)

Διευθυντής 26210-33.154
Γραφείο Υποδιευθυντών 26210-28.123
26210-81.340
Γραμματεία 26210-33.012
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26210-28.122
e-mail epas.pirgos@oaed.gr

ΚΕΚ Πύργου
(4ο χλμ. Λεωφ. Πύργου - Πατρών 271 00 - ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΠΥΡΓΟΥ)

Διευθυντής 26210-35.001
Αναπληρωτής Δ/ντή 26210-29.517
Γραμματεία 26210-20.501
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26210-29.517
e-mail Kek.pirgos@oaed.gr

Ι.Ε.Κ. Πύργου
(4ο χλμ. Λεωφ. Πύργου - Πατρών 271 00 - ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΠΥΡΓΟΥ)

Τηλέφωνα 26210-22.247

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26210-20.690

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΜΑΛΙΑΔΑ - 26220

Κ.Π.Α.2 Αμαλιάδας
(Γ. Παπανδρέου 52 / 272 00 - ΑΜΑΛΙΑΔΑ)

Προϊστάμενος 26220-23.036
Γραφείο Ασφάλισης 26220-22.551
Γραφείο Υποστήριξης 26220-26.002
Γραφείο Απασχόλησης 26220-26.002
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26220-28.819

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Ζαχάρως
(270 54 - ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 26250-31.281

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Κρεστένων
(270 55 - ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 26250-22.261ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑ - 23310

Κ.Π.Α.2 Βέροιας
(Οδός προς Νοσοκομείο / 591 00 Τ.Θ.255 - ΒΕΡΟΙΑ )

Προϊστάμενος 23310-73.301
Γραφείο Απασχόλησης 23310-73.353
Εργασιακοί Σύμβουλοι 23310-73.353
Γραφείο Ασφάλισης 23310-24.908
23310-26.888
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23310-73.466
23310-26.888
e-mail kpaveria@oaed.gr

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Βέροιας
(Οδός προς Νοσοκομείο / 591 00 Τ.Θ.96 - ΒΕΡΟΙΑ)

Διευθυντής 23310-22.397
23310-29.430
Υποδιευθυντής 23310-70.844
Γραμματεία 23310-28.167
Γραφείο Τακτ. Καθηγητών 23310-67.524
Γραφείο Προϊστ. Τμημάτων 23310-67.225
Φυλάκιο 23310-20.913
Γραφείο Διαχείρισης 23310-67.523
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23310-29.430

Ι.Ε.Κ. Βέροιας
(Περιοχή Ασωμάτων προς Νοσοκομείο / 591 00 - ΒΕΡΟΙΑ)

Τηλέφωνα 23310-24.640

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23310-23.813

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - 23330
Κ.Π.Α.2 Αλεξάνδρειας
(Δημάρχου Βετσοπούλου 130 / 593 00 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ)

Προϊστάμενος 23330-24.338
Γραφείο Απασχόλησης 23330-23.680
Γραφείο Ασφάλισης 23330-23.680
Γραφείο Υποστήριξης 23330-23.680
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23330-24.338
e-mail tyalexandria@oaed.gr
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΝΑΟΥΣΑ - 23320
Κ.Π.Α.2 Νάουσας
(Χριστοδούλου Λαναρά 17 / 592 00 - ΝΑΟΥΣΑ)

Προϊστάμενος 23320-23.191
Γραφείο Απασχόλησης 23320-28.381
Γραφείο Ασφάλισης 23320-28.381
Γραφείο Υποστήριξης 23320-28.381
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23320-23.191
e-mail tynaousa@oaed.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Ειρηνούπολης 23320-52.981
Δήμου Ανθεμίων 23323-50.514ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 2810
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
(Λεωφ. Κνωσού και Νάθενα Τ.Θ. 1920 / 714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Διευθυντής (τηλέφωνο και fax) 2810-326.474

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 2810-210.260
Τμήμα Απασχόλησης 2810-323.964
Τμήμα Ασφάλισης 2810-323.964
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2810-233.364

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τμήμα Διοικητικού 2810-210.020
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 2810-236.215
2810-326.236
Τμήμα Προμηθειών 2810-320.063
Γραφείο Μηχανογράφησης 2810-323.247
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2810-233.364
e-mail kriti@oaed.gr

Τοπική Υπηρεσία Ηρακλείου
(Πεδιάδος 3 - Πλ. Ελευθερίας Τ.Θ. 1230 / 711 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Προϊστάμενος 2810-285.512
Τηλεφωνικό κέντρο 2810-282.513
Γραφείο Υποστήριξης 2810-282.513
Γραφείο Ασφάλισης 2810-244.647
Δ.Λ.Ο.Ε.Μ 2810-244.543
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2810-282.837
e-mail tyiraklio@oaed.gr

Κ.Π.Α. Ηρακλείου
(Αρχιεπισκόπου Μακαρίου & Φαϊτάκη 12
Τ.Θ. 2010 ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ / 710 02 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

Προϊστάμενος 2810-330.143
Τηλεφωνικό Κέντρο
»
»
» 2810-342.095
2810-330.295
2810-330.614
2810-286.072
Γραφείο (EURES) (τηλέφωνο και fax) 2810-341.567
e-mail EURES Gr01ea16@oaed.gr
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Υποστήριξης 2810-288.558
e-mail kpairakl@oed.gr

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Ηρακλείου Κρήτης
(Αρχ. Μακαρίου 12 & Φαϊτάκη 2 Τ.Θ. 2010 / 712 02 - ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ )

Προϊστάμενος 2810-280.905
Γραφείο Απασχόλησης - Λογιστήριο 2810-280.082
Γραφείο Υποστήριξης 2810-223.394
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2810-280.905
e-mail ekoiraklio@oaed.gr

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Ηρακλείου Κρήτης
(Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64 - ΓΙΟΦΥΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 2005 / 710 02 / 713 04 - ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ)

Διευθυντής 2810-250.260
Υποδιευθυντής 2810-250.444
2810-263.328
Τηλεφωνικό Κέντρο 2810-250.215
2810-317.770
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2810-253.314

ΚΕΚ Ηρακλείου Κρήτης
(Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64 - ΓΙΟΦΥΡΟ Τ.Θ. 2005 / 713 04
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

Διευθυντής 2810-312.504
Αναπληρωτής Διευθυντή 2810-318.813
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2810-263.244
e-mail kek.iraklio.kritis@oaed.gr

Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης
(Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64 Τ.Θ. 2005 / 713 04
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

Διευθυντής 2810-256.049
Αναπληρωτής Διευθυντή 2810-311.080
Γραμματεία 2810-254.653
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2810-254.653
e-mail iek.iraklio.kritis@oaed.gr

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ - 2810

Κ.Π.Α.2 Ν. Αλικαρνασσού
(Ηροδότου 150 / 716 01 - ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ)

Προϊστάμενος 2810-225.145

Γραφείο Απασχόλησης 2810-222.489
2810-244.832
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2810-228.623
e-mail kpaalik@oaed.gr


ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Μοιρών 28920-23.202
28920-23.240
Δήμου Τυμπακίου 28920-51.250

28920-52.735
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - 26650
Κ.Π.Α.2 Ηγουμενίτσας
(Αγίων Αποστόλων 142 Τ.Θ. 151 / 461 00 - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)

Προϊστάμενος 26650-22.366
Γραφείο Υποστήριξης 26650-28.829
Γραφείο Απασχόλησης 26650-28.828
Γραφείο Ασφάλισης 26650-23.912
Εργασιακοί Σύμβουλοι 26650-28.828
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26650-24.734
e-mail kpahgoum@oaed.gr

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Παραμυθιάς
(Καραμανλή 39 / 462 00 - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 26660-22.288

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Φιλιατών
(28ης Οκτωβρίου 14 / 463 00 - ΦΙΛΙΑΤΕΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 26640-22.277

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2310
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.& Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Δωδεκανήσου 10Α Τ.Θ . 19466 / 540 12 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Περιφερειακός Διευθυντής 2310-507.750


e-mail thessaloniki@oaed.gr
Γραμματεία Περιφερειακού Διευθυντή 2310-507.748
» 2310-507.749
» 2310-507.747
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Γραμματείας 2310-554.415

Α.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Τμήμα Απασχόλησης
2310-507.714
2310-507.716
e-mail apasthe@oaed.gr
Τμήμα Ασφάλισης
e-mail 2310-507.715
asfthe@oaed.gr
Γραφείο Ε.Κ.Τ. (ΛΑΕΚ) 2310-507.729
Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 2310-507.709
Γραφείο Ν.2643 2310-507.730
» 2310-507.783
» 2310-507.786
EURES 2310-507.785

Β.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Υπηρεσία Υποστήριξης 2310-507.713
Τμήμα Διοικητικού 2310-507.706
» 2310-507.707
»
2310-507.708
Τηλεομοιοτυπία (fax) Διοικητικού 2310-554.406
e-mail dikthe@oaed.gr
Γραφείο Πρωτοκόλλου 2310-507.774
» 2310-507.775
» 2310-507.776
Τηλεομοιοτυπία (fax) Πρωτοκόλλου 2310-554.414
Τμήμα Οικονομικών 2310-507.721
Τηλεομοιοτυπία (fax) 2310-554.408
e-mail oikthe@oaed.gr
Γραφείο Λογιστηρίου 2310-507.722
2310-507.723

2310-507.781
Γραφείο Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών 2310-507.724
» 2310-507.725
» 2310-507.726
» 2310-507.727
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γραφείο Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών 2310-507.728
Γραφείο Μισθοδοσίας 2310.507.718
» 2310-507.719
» 2310-507.720
» 2310-507.779
» 2310-507.780
Ταμείο 2310-507.717
2310-507.778
Τμήμα Προμηθειών 2310-507.710
» 2310-507.711
» 2310-507.712

e-mail promthe@oaed.gr
Τεχνικό Γραφείο 2310-507.731
Κέντρο Μηχανογράφησης 2310-507.701
e-mail gnikolaidis@oaed.gr
2310-507.702

e-mail ytsiripidis@oaed.gr
2310-507.703
e-mail arepanidou@oaed.gr
2310-507.704
e-mail dkalleas@oaed.gr
2310.507.705
Τηλεομοιοτυπία (fax) Μηχανογράφησης 2310-523.741

Γραφείο Παλιννοστούντων
(Δωδεκανήσου 10Α Τ.Θ. 19466 / 540 12 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Γραφείο Παλιννοστούντων 2310-507.784


ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. Κ.Π.Α.2 Θεσσαλονίκης
(Δωδεκανήσου 10Α Τ.Θ. 19466 / 540 12 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Προϊστάμενος 2310-507.744
Τηλεομοιοτυπία - (fax) 2310-511.266
Πρωτόκολλο -Υποστήριξη 2310-507.734
Εγγραφές Ανέργων 2310-507.767
2310-507.768
Εργασιακοί σύμβουλοι 2310-507.754
» 2310-507.755
» 2310-507.756
» 2310-507.757
» 2310-507.758
» 2310-507.759
» 2310-507.760
» 2310-507.769
» 2310-507.772
Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού 2310-507.752
Νέες Θέσεις Εργασίας (Ν.Θ.Ε.) 2310-507.745
» 2310-507.753
Νέες Θέσεις Εργασίας (Ν.Θ.Ε.) - STAGE 2310-507.761
Νέες Θέσεις Εργασίας (Ν.Θ.Ε.) - EURES 2310-507.766
Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες (Ν.Ε.Ε.) 2310-507.763
» 2310-507.764
» 2310-507.770
Έλεγχος Προγραμμάτων Ν.Θ.Ε. & Ν.Ε.Ε. 2310-507.762
Εγγραφές Ταμείου Ανεργίας 2310-507.787
2310-507.788
Προσλήψεις – Απολύσεις 2310-507.746
Γραφείο Οικονομικού 2310-507.751
» 2310-507.765
» 2310-507.738
Πρακτική Τ.Ε.Ι. Απασ/ση Ε.Κ.Ο 2310-507.732
Γραφείο Ασφάλισης 2310-507.735
Μητρώο 2310-507.789
Επιδόματα 2310-507.733
» 2310-507.737
» 2310-507.739
» 2310-507.740
» 2310-507.741
Μητρότητα 2310-507.736
Παροχές Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. (Οικογενειακό) 2310-507.791
Ταμείο 2310-507.790
Τηλεομοιοτυπία – (fax) 2310-554.338
2310-554.416
e-mail kpathes@oaed.gr
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών
Ομάδων Θεσσαλονίκης
(Δωδεκανήσου 10Α Τ.Θ. 194 66 / 540 12 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Ειδικές κοινωνικές ομάδες (Ε.Κ.Ο.) 2310-507.742
» 2310-507.743
» 2310-507.771

2. Κ.Π.Α.2 25ης Μαρτίου
(Θερμαϊκού 43 / 551 33 - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Προϊστάμενος 2310-447.560
Πληροφορίες 2310-447.565
Εργασιακοί Σύμβουλοι 2310-486.792
Γραφείο Απασχόλησης
Εγγραφές ανέργων - ΔΛΟΕΜ 2310-486.793
2310-486.791
Μητρότητα - Πρακτική ΤΕΙ - λοιπά επιδόματα 2310-486.790
Γραφείο Υποστήριξης 2310-441.480
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2310-448.449

3. Κ.Π.Α.2 Ιωνίας
(Λ. Ιασωνίδου 21 Τ.Θ. 1113 / 570 08 - ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Προϊστάμενος 2310-574.830
Γραφείο Ασφάλισης 2310-782.374
2310-778.306
Γραφείο Απασχόλησης (τηλέφωνο και fax) 2310-574.830
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2310-782.373


e-mail kpaionthe@oaed.gr

4. Κ.Π.Α.2 Λαγκαδά - 23940
(Σεραφείμ Τσακμάνη 42 / 572 00 - ΛΑΓΚΑΔΑΣ)

Προϊστάμενος 23940-26.120
Γραφείο Απασχόλησης 23940-22.321
Γραφείο Ασφάλισης 23940-22.321
Γραφείο Υποστήριξης 23940-22.321
Εργασιακοί Σύμβουλοι 23940-22.321
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23940-22.321
e-mail tylagada@oaed.gr
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5. Κ.Π.Α.2 Νεάπολης
(Λαγκαδά 117-119 / 561 23 - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Τηλεφωνικό κέντρο
» 2310-725.736
2310-725.495
» 2310-727.295

» 2310-725.984
Προϊστάμενος εσωτ.101,133
Γραφείο Ασφάλισης εσωτ.126,128
Γραφείο Απασχόλησης εσωτ.116,119
Γραφείο Υποστήριξης εσωτ.100,115
Κάρτες Ανεργίας εσωτ.104,107,112
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2310-726.840
e-mail kpaneapoli@oaed.gr


6. Κ.Π.Α.2 Πύλης Αξιού
(Ταντάλου 32 & Αφροδίτης 21 / 546 29 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Προϊστάμενος 2310-554.419
Γραφείο Υποστήριξης 2310-554.419
Γραφείο Απασχόλησης 2310-554.421
2310-554.235
Γραφείο Ασφάλισης 2310-554.420
2310-547.898
Εργασιακοί Σύμβουλοι 2310-554.618
2310-543.850
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2310-550.014
2310-541.310
e-mail kpaaxiou@oaed,gr

7. Κ.Π.Α.2 Τούμπας
(Παπαναστασίου 90 / 546 44 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Προϊστάμενος 2310-902.770
Γραφείο Ασφάλισης 2310-902.870
Γραφείο Υποστήριξης 2310-912.815
Προγράμματα Απασχόλησης ΝΕΕ & ΝΘΕ 2310-902.530
Εργασιακοί Σύμβουλοι 2310-912.800
Τηλεομοιοτυπία - (fax) 2310-902.770
e-mail kpatoumpa@oaed.gr
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

1ο ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Θεσσαλονίκης
(Λαγκαδά 117-119 / 561 23 - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Διευθυντής 2310-721.330
Υποδιευθυντής 2310-721.854
Γραμματεία 2310-721.855
Διαχείριση
Εξ. Φυλάκιο 2310-721.853
2310-721.856
Κοιν. Λειτουργός 2310-729.245
Μηχανογράφηση 2310-748.188
Γραφείο Καθηγητών 2310-738.204
2310-729.037
Ιατρείο 2310-729.062
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2310-721.855
e-mail epas.thes1@oaed,gr

2ο ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Θεσσαλονίκης
(Λαγκαδά 117-119 / 561 23 - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Διευθυντής 2310-729.061
Τηλεομοιοτυπία – (fax) 2310-729.791
Υποδιευθυντές 2310-729.034
Γραμματεία 2310-729.250
Διαχείριση 2310-729.251
Γραφείο Επιδότησης (τηλέφωνο και fax) 2310-733.800
Γραφείο Καθηγητών 2310-737.551
Εργαστήριο Κομμωτικής 2310-725.569
Ιατρείο 2310-729.062
e-mail epas.thes2@oaed.gr

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης
(Θεσσαλονίκης 73 / 570 13 – ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Διευθυντής 2310-696.215
(fax) 2310-696.214
Υποδιευθύντρια 2310-696.213
Υποδιευθυντής 2310-694.629
(fax) 2310-694.611
Γραμματεία 2310-696.216
Τηλεφωνικό Κέντρο 2310-696.212, 2310-699.769
2310-696.217
Εργαστήριο πληροφορικής 1και πολυμέσων 2310-692.028
Εργαστήριο πληροφορικής 2 και Βιβλιοθήκη 2310-695.805
Γραφείο Διαχείρισης 2310-694.612, 2310-694.412
Γραφείο Αποθήκης 2310-697.440
Γραφείο Συντήρησης 2310-699.351
e-mail epas.oreokastro@oaed.gr
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Λακκιάς
(570 06 - Λακκιά Βασιλικών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Διευθυντής - (fax) 23960-22.508
Γραμματεία 23960-22.769
Γραφείο STAGE 23960-22.771
e-mail epas.lakkia@oaed.gr

ΚΕΚ Αμπελοκήπων
(Λαγκαδά 117-119 / 561 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Τηλέφωνα 2310-743.350
2310-748.020
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2310-748.020
e-mail kek.thes@oaed.gr


Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης
(Λαγκαδά 117-119 / 561 00 Αμπελόκηποι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Τηλέφωνα 2310-721.852

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2310-721.857

Ι.Ε.Κ. Ωραιοκάστρου
(Θεσσαλονίκης 73 / 570 13 - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ)

Τηλέφωνα 2310-698.223

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2310-694.548

Πρότυπη Βιοτεχνική Μονάδα Λακκιάς
(570 06 - ΛΑΚΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Διευθυντής 23960-23.201
Γραμματεία 23960-22.720
Τμήμα Οικονομικών 23960-22.893
Τμήμα Κοινωνικής Ομάδας 23960-23.613
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23960-23.201
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ
Δήμου Ελευθερίου - Κορδελιού 2310-770.212
Δήμου Ευόσμου 2310-756.500
Δήμου Θερμαϊκού 23920-22.840
23920-24.034
Δήμου Κουφαλίων 23910-51.205
23910-20.203
Δήμου Λαχανά 23940-20.678
23940-20.680
Δήμου Μηχανιώνας 23920-32.499
Δήμου Χαλκηδόνας 23910-22.100

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Βασιλικών
(570 06 - ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 23960-22.213

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Νέας Μηχανιώνας

(Αγίου Νικολάου 33 / 570 04 - ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ)
Διοικητικές Υπηρεσίες 23920-31.232ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 26510
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
(3ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Αθηνών Τ.Θ. 70
450 02 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

Διευθυντής 26510-85.741
Τηλεφωνικό Κέντρο 26510-85.740
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26510-85.749
Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας 26510-85.748

Α.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 26510-85.742
Τμήμα Απασχόλησης 26510-85.743
Τμήμα Ασφάλισης 26510-85.744

Β.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τμήμα Διοικητικού 26510-85.740
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 26510-85.745
26510-85.746
Γραφείο Πληροφορικής

Τηλεομοιοτυπία - (fax) Πληροφορικής 26510-85.747
26510-85.869
26510-85.868
Τμήμα Προμηθειών 26510-85.744
e-mail ipiros@oaed.gr

Κ.Π.Α.2 Ιωαννίνων
(Νικολάου Δοσίου 6 / 453 33 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

Προϊστάμενος 26510-76.147
Γραφείο Υποστήριξης 26510-75.474
Γραφείο Απασχόλησης 26510-73.007
Εργασιακοί Σύμβουλοι 26510-75.823
EURES 26510-85.869
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Υποστ. - Απασχόλησης 26510-39.677
Γραφείο Ασφάλισης 26510-29.074
26510-27.015
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Ασφάλισης 26510-70.633
e-mail kpaioa@oaed.grΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Ιωαννίνων
(3ο χιλ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών Τ.Θ. 1141 / 455 00 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

Διευθυντής 26510-43.616
Υποδιευθυντής 26510-48.063
Υποδιευθυντής 26510-48.064
Γραμματεία 26510-40.858
Διαχείριση 26510-40.360
Συντήρηση 26510-40.460
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26510-43.466
e-mail epas.ioannina@oaed.gr

Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων
(3ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Αθηνών 455 00 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

Διευθυντής 26510-68.160
Γραμματεία 26510-68.160
Αναπληρωτής δ/τής 26510-48.191
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26510-68.182
e-mail iek.ioannina@oaed.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Μετσόβου 26560-42.586

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Κόνιτσας
(Κ. Καραμανλή 2 / 441 00 - ΚΟΝΙΤΣΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 26550-22.244ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑ - 2510
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
(Περιγιάλι - Καβάλας Τ.Θ. 1617 / 651 10 - ΚΑΒΑΛΑ)

Διευθυντής 2510-229.688
e-mail dirkav@oaed.gr
Τμήμα Διοικητικού 2510-225.455
e-mail kavala@oaed.gr
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
Λογιστήριο

Μισθοδοσία 2510-220.410
2510-231.685
2510-223.060
2510-225.670
Τμήμα Ασφάλισης 2510-225.668
Κέντρο Πληροφορικής 2510-227.987
2510-227.997
e-mail nliatsis@oaed.gr
ksat@oaed.gr
Τμήμα Προμηθειών 2510-837.230
e-mail prokav@oaed.gr
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2510-229.060

Κ.Π.Α.2 Καβάλας
(Περιγιάλι 2 Τ.Θ. 1019 / 652 01 - ΚΑΒΑΛΑ)

Προϊστάμενος 2510-830.548
Τηλεφωνικό Κέντρο 2510-836.663-4
2510-836.779
Γραφείο Ασφάλισης 2510-223.455
2510-224.309
Γραφείο Υποστήριξης 2510-227.749
2510-224.410
Γραφείο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES) 2510-224.410
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2510-836.779
2510-224.309
e-mail kpakav@oaed.gr

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Καβάλας
(Περιγιάλι 2 Τ.Θ. 1326 / 652 01 - ΚΑΒΑΛΑ)

Διευθυντής 2510-231.169
Τηλεομοιοτυπία-(fax) διευθυντή 2510-232.197
Υποδιευθυντής 2510-231.166
Γραμματεία 2510-228.834
Οικονομικό τμήμα 2510-231.168
Φυλάκιο - Πύλη 2510-231.170
e-mail epas.kavala@oaed.gr
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΕΚ Καβάλας
(Περιγιάλι 2 / 652 01 - ΚΑΒΑΛΑ)

Τηλέφωνα 2510-839.088
6974282862
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2510-839.087
e-mail xriraft@gmail,com

Ι.Ε.Κ. Καβάλας
(Περιγιάλι 2 / 652 01 – ΚΑΒΑΛΑ)

Τηλέφωνα 2510-839.088
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2510-839.087

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - 25920
Κ.Π.Α.2 Ελευθερούπολης
(Δράμας 3 / 641 00 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ)

Προϊστάμενος 25920-23.459
Γραφείο Απασχόλησης 25920-23.459
Γραφείο Ασφάλισης 25920-23.459
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25920-24.424
e-mail tyeley@oaed.gr

ΘΑΣΟΣ - 25930
Κ.Π.Α.2 Θάσου
(Μ. Αλεξάνδρου / 640 04 - ΘΑΣΟΣ)

Προϊστάμενος 25930-23.630
Γραφείο Απασχόλησης - Ασφάλισης 25930-22.620
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25930-23.630
e-mail tythasos@oaed.gr

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - 25910
Κ.Π.Α. 2 Χρυσούπολης
(Ζαγορίου 16 / 642 00 - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ)

Προϊστάμενος 25910-25.001
Παροχή Πληροφοριών 25910-24.761
Γραφείο Ασφάλισης 25910-22.730
Γραφείο Απασχόλησης 25910-22.730
Γραφείο Υποστήριξης 25910-25.001
25910-22.730
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25910-22.730
e-mail tyxrysoupoli@oaed.gr
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ - 24410
Κ.Π.Α.2 Καρδίτσας
(Τρικάλων 226 Τ.Θ. 69 / 431 00 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

Προϊστάμενος (τηλέφωνο και fax) 24410-71.013
Γραφείο Ασφάλισης
» (τηλέφωνο και fax) 24410-20.920
24410-22.404
Γραφείο Υποστήριξης (τηλέφωνο και fax) 24410-22.777
Γραφείο Απασχόλησης 24410-77.302
Επιχορηγήσεις 24410-70.983
Εργασιακοί Σύμβουλοι - Κάρτες ανεργίας 24410-77.301
e-mail kpakarditsa@oaed.gr

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Καρδίτσας
(Τρικάλων 226 Τ.Θ. 108 / 431 00 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

Διευθυντής 24410-71.561
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24410-71.563
Υποδιευθυντής 24410-71.562
Γραμματεία 24410-71.560
Μηχανογράφηση 24410-79.260,261,262
e-mail epas.karditsa@oaed.gr

Ι.Ε.Κ. Καρδίτσας
(Τρικάλων Τέρμα (Δίπλα στην Κτηνιατρική Σχολή / Τ.Θ. 253
431 00- ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

Διευθυντής 24410-28.900
Γραμματεία 24410-71.576
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24410-71.576
e-mail iek.karditsa@oaed.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Μουζακίου 24450-43.243, 24450-49077

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Μουζακίου
(430 60 - ΜΟΥΖΑΚΙ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 24450-41.249

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Παλαμά
(Γρηγορίου Γουλιανού 48 / 432 00 - ΠΑΛΑΜΑΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 24440-22.303

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Σοφάδων
(Αναγνωστοπούλου 19 / 433 00 - ΣΟΦΑΔΕΣ )
Διοικητικές Υπηρεσίες 24420-22.225
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - 24670
Κ.Π.Α.2 Καστοριάς
(Νταλίπη 18 / 521 00 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

Προϊστάμενος 24670-21.500
24670-21.501
Γραφείο Απασχόλησης
»
»
» 24670-21.500
24670-21.504
24670-21.574
24670-21.501
Γραφείο Υποστήριξης 24670-21.579
Εργασιακοί Σύμβουλοι 24670-21.507
» 24670-21.508
» 24670-21.509
Τηλεομοιοτυπία (fax) 24670-21.501
e-mail kpakastoria@oaed.gr

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Καστοριάς
(Καραολή 10 / 521 00 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

Διευθυντής 24670-81.208
Γραμματεία 24670-84.394
Γραφείο Καθηγητών 24670-81.972
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24670-84.393

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ - 26610
Κ.Π.Α.2 Κέρκυρας
(Κων/νου Ζαβιτσάνου 17 Τ.Θ. 472 / 491 00 - ΚΕΡΚΥΡΑ)

Προϊστάμενος 26610-48.219
Γραφείο Ασφάλισης 26610-32.483
Γραφείο Υποστήριξης 26610-32.483
Γραφείο Απασχόλησης 26610-20.270
26610-39.600
Γραφείο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES) 26610-48.219
Εργασιακοί Σύμβουλοι 26610-34.900
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26610-39.879

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Κέρκυρας
(3ο χιλ. Εθνικής οδού Λευκίμμης (Κανάλια) Τ.Θ. 386
491 00 - ΚΕΡΚΥΡΑ)

Διευθυντής 26610-49.002
Γραμματεία 26610-39.250
Διαχείριση 26610-34.234
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26610-39.250
e-mail epas.kerkira@oaed.gr

ΛΕΥΚΙΜΜΗ - 26620
Κ.Π.Α.2 Λευκίμμης
(Εθν. Σταδίου 3 / 490 80 - ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

Προϊστάμενος 26620-23.110
Γραφείο Απασχόλησης 26620-23.110
Γραφείο Ασφάλισης 26620-22.760
Γραφείο Υποστήριξης 26620-22.760
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26620-22.695
e-mail tylefkimi@oaed.grΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - 26710
Κ.Π.Α.2 Αργοστολίου
(Λάσσης 3 / 281 00 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

Προϊστάμενος 26710-24.033
Γραφείο Απασχόλησης 26710-26.033
Γραφείο Ασφάλισης 26710-22.440
Γραφείο Υποστήριξης 26710-22.440
Γραφείο Οικον. Διαχείρισης 26710-22.440
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26710-22.611
e-mail tyargostoli@oaed.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Παλικής 26710-91.326


Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Ιθάκης
(Δουρείου Ίππου 16 - Βαθύ Ιθάκης / 283 00 - ΙΘΑΚΗ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 26740-33.096
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26740-33.096


ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ - 23410
Κ.Π.Α.2 Κιλκίς
(Γ. Αργυρίου 16 Τ.Θ. 48 / 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ)

Προϊστάμενος 23410-24.159
Γραφείο Ασφάλισης 23410-22.672
23410-76.405
Γραφείο Υποστήριξης 23410-22.672
23410-70.043
Γραφείο Απασχόλησης 23410-20.183
Γραφείο Εργασιακών Συμβούλων 23410-27.863
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23410-27.863
23410-76.405
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Κιλκίς
(Γ. Αργυρίου 16 Τ.Θ. 35 / 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ)

Διευθυντής 23410-70.642
Υποδιευθυντής 23410-70.644
Τηλεφωνικό κέντρο 23410-20.596
23410-20.896
Γραφείο Οικ. Διαχείρισης 23410-70.641
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23410-70.643
e-mail epas.kilkis@oaed.gr

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ - 23430
Κ.Π.Α.2 Γουμένισσας
(Εθνικής Αντίστασης 8 / 613 00 - ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ)

Προϊστάμενος 23430-42.177
Γραφείο Απασχόλησης 23430-41.144
Γραφείο Ασφάλισης 23430-41.505
Γραφείο Υποστήριξης 23430-41.505
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23430-41.144

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Πολυκάστρου 23430-23.555

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Αξιούπολης
(Πλατεία Παύλου Μελά / 614 00 - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ )

Διοικητικές Υπηρεσίες 23430-31.231

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Πολυκάστρου
(Ποντοηράκλειας 4 / 612 00 - ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 23430-23.003
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ - 24610
Κ.Π.Α.2 Κοζάνης
(Μακρυγιάννη 22 / 501 00 - ΚΟΖΑΝΗ)

Προϊστάμενος 24610-24.676
Γραφείο Ασφάλισης
Μητρότητα 24610-34.131
24610-28.129
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Ασφάλισης 24610-22.930
Εργασιακοί Σύμβουλοι
Εγγραφές Ανέργων 24610-34.011
24610-34.022
Γραφείο Απασχόλησης 24610-41.729
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Υποστήριξης 24610-26.970
e-mail kpakozani@oaed.gr

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Κοζάνης
(11ο χιλ. Κοζάνης - Λάρισας Τ.Θ. 298 / 501 00-ΚΟΖΑΝΗ)

Διευθυντής 24610-20.041
Υποδιευθυντής (τηλέφωνο και fax) 24610-20.168
Υποδιευθύντρια 24610-20.278
Γραμματεία 24610-20.041
Διαχείριση 24610-20.168
Υπεύθυνος Αισθητικής - Κομμωτικής 24610-20.281
Διαχείριση συστημάτων Η/Υ 24610-49.458
Φυλάκιο 24610-20.236
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Δ/ντή και Γραμματείας 24610-20.169
e-mail epas.kozani@oaed.gr

Ι.Ε.Κ. Κοζάνης
(11ο χιλ. Κοζάνης – Λάρισας Τ.Θ. 298 / 501 00 - ΚΟΖΑΝΗ)

Διευθυντής 24610-20.258
Γραμματεία 24610-20.259
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24610-20.282
e-mail iek.kozani@oaed.gr


ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ - 24630
Κ.Π.Α.2 Πτολεμαΐδας
(Παρμενίωνος 3 Τ.Θ. 176 / 502 00 - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)

Προϊστάμενος 24630-24.530
Γραφείο Ασφάλισης 2463-054.909
Γραφείο Υποστήριξης 24630-23.300
Γραφείο Απασχόλησης 24630-23.300
Εργασιακοί Σύμβουλοι 2463-054.910
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2463-024.530
e-mail kpaptolem@oaed.gr

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Πτολεμαΐδας
(Περιοχή Κουρί Τ.Θ. 94 / 502 00 - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ )


Διευθυντής 24630-80.870
Τηλεφωνικό κέντρο 24630-80.446
Γραμματεία 24630-80.444
Γραφείο Καθηγητών 24630-80.445
Διαχείριση 24630-55.156
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Δ/σης 24630-22.850
e-mail epas.ptolemaida@oaed.gr

Ι.Ε.Κ. Πτολεμαΐδας
(Περιοχή Κουρί / 502 00 - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ )

Τηλέφωνα 24630-80.447
24630-27.290
24630-27.212
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24630-80.147
e-mail iekaeptl@otenet.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ
Δήμου Βελβεντού 24640-31.917
Δήμου Νεάπολης 24680-22.482
24680-47.047
Δήμου Σερβίων 24640-21.489
Δήμου Σιάτιστας 24650-21.269
Δήμου Τσοτυλίου 24680-31.626

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Σιάτιστας
(503 00 - ΣΙΑΤΙΣΤΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 24650-21.312
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ - 27410
Κ.Π.Α.2 Κορίνθου
(Εθν. Αντίστασης 96 / 201 00 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

Προϊστάμενος 27410-76.242
Γραφείο Ασφάλισης – Παροχές ΔΛΟΕΜ 27410-22.124
Γραφείο Υποστήριξης 27410-85.588
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27410-85.588

(Εθν. Αντίστασης 86Α / 201 00 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

Προϊστάμενος 27410-81.541
Τμήμα Παραλαβής Προσλήψεων και Απολύσεων 27410-25.135
Εγγραφές Ανέργων 27410-75.173
Γραφείο Απασχόλησης 27410-81.542
Γραφείο Εργασιακών Συμβούλων 27410-81.543
Γραφείο Υποστήριξης - Λογιστήριο 27410-84.878
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27410-84.878
e-mail kpakorin@oaed.gr

ΚΙΑΤΟ - 27420
Κ.Π.Α.2 Κιάτου
(Ελ. Βενιζέλου 20 / 202 00 - ΚΙΑΤΟ)

Προϊστάμενος 27420-22.596
Γραφείο Απασχόλησης 27420-22.596
Γραφείο Ασφάλισης 27420-22.596
Γραφείο Υποστήριξης 27420-22.596
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27420-22.133
e-mail tykiato@oaed.gr

ΛΟΥΤΡΑΚΙ - 27440
Κ.Π.Α.2 Λουτρακίου
(Ελευθερίου Βενιζέλου 70 / 203 00 - ΛΟΥΤΡΑΚΙ)

Προϊστάμενος 27440-67.766
Τηλεφωνικό Κέντρο 27440-67.444
27440-67.212
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27440-67.766
e-mail tyloutraki@oaed.gr


ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ - 22810
Κ.Π.Α.2 Ερμούπολης Σύρου
(Κιμώλου 5 / 841 00 - ΣΥΡΟΣ)

Προϊστάμενος 22810-83.757
Γραφείο Απασχόλησης 22810-83.757
Εγγραφές - Εργασιακοί Σύμβουλοι 22810-88.000
Γραφείο Υποστήριξης (τηλέφωνο και fax) 22810-81.018
Γραφείο Ασφάλισης (τηλέφωνο και fax) 22810-82.443
Γραφείο EURES 22810-88.609
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22810-81.137
e-mail ΚΠΑ kpasyr@oaed.gr
e-mail Τ.Υ. tysyros@oaed.gr

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ - 22850
Κ.Π.Α.2 Νάξου
(Χώρα Νάξου / 843 00 - ΝΑΞΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ)

Τηλεφωνικό κέντρο 22850-24.980
22850-25.366
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22850-26.632
e-mail tynaxos@oaed.gr

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ
Κ.Π.Α.2 Πάρου
(Παροικία Πάρου / 844 00 - ΠΑΡΟΣ)

Προϊστάμενος 22840-23.171
Γραφείο Ασφάλισης 22840-23.071
Γραφείο Απασχόλησης 22840-23.071
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22840-23.994
e-mail typaros@oaed.gr

ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ - 22860
Κ.Π.Α.2 Θήρας
(Παλαιό Επαρχείο Φηρά / 847 00 - ΘΗΡΑ)

Προϊστάμενος 22860-25.891
Γραφείο Υποστήριξης - Ασφάλισης 22860-25.711
Γραφείο Απασχόλησης - Εργασιακοί Σύμβουλοι 22860-24.816
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22860-25.891
e-mail tysantorini@oaed.gr
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Αμοργού 22850-71.246
22850-71.100
Δήμου Άνδρου 22820-29.003
Δήμου Μυκόνου 22890-24.036
22890-23.261
Δήμου Σίφνου 22840-33.936
Δήμου Υδρούσας 22820-71.250
Κοινότητα Φολέγανδρου 22860-41.285

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α Μήλου
(848 00 - ΜΗΛΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22870-21.216

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Μυκόνου
(Αγ. Σπυρίδωνας / 846 00 - ΜΥΚΟΝΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22890-22.328
22890-28.322

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Σερίφου
(840 05 - ΣΕΡΙΦΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22810-51.201

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Τήνου
(Ι. Κοτσώνη 6 / 842 00 - ΤΗΝΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22830-22.270ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΠΑΡΤΗ - 27310
Κ.Π.Α.2 Σπάρτης
(Λεωνίδου 73 / 231 00 - ΣΠΑΡΤΗ )

Προϊστάμενος 27310-82.219
Τηλεφωνικό Κέντρο
» 27310-81.823
27310-82.095
Γραφείο Ασφάλισης Εσωτ. 104
Γραφείο Υποστήριξης Εσωτ. 103
Γραφείο Απασχόλησης Εσωτ. 105,106
Δελτία ανεργίας Εσωτ. 101,201
Εργασιακοί Σύμβουλοι Εσωτ. 107,108
Πρόγραμμα Stage Εσωτ. 111
Κοινωνική Λειτουργός Εσωτ. 109
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27310-26.922

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Σπάρτης
(Παρόρι Σπάρτης / 231 00 - ΣΠΑΡΤΗ)

Διευθυντής 27310-82.270
Γραμματεία
»
»
» 27310-81.083
27310-89.027
27310-20.392
27310-20.390
Διαχείριση 27310-27.997
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27310-27.946
e-mail epas.sparti@oaed.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Μολάων 27323-60.525
27320-29.000
Δήμου Βοϊών 27530-41.266
27340-23.602
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ - 2410
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Ερμογένους 10 / 414 47 - ΛΑΡΙΣΑ)

Διευθυντής 2410-564.505
2410-535.963
Τηλεομοιοτυπία-(fax) Διευθυντή 2410-564.504
Τηλεφωνικό Κέντρο 2410-564.500
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2410-564.501

Α.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 2410-564.540
Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης 2410-564.539
Τμήμα Απασχόλησης 2410-564.514
Τμήμα Ασφάλισης 2410-564.512

Β.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τμήμα Διοικητικού 2410-564.509
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 2410-564.520
2410-253.889
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2410-256.834
Τμήμα Γραμματείας & Προμηθειών 2410-564.513
Τμήμα Μηχανογράφησης 2410-564.580
2410-256.235

Κ.Π.Α.2 Λάρισας
(Ερμογένους 10 / 414 47 Τ.Θ. 2139 - ΛΑΡΙΣΑ)

Προϊστάμενος (τηλέφωνο και fax) 2410-537.388
Τηλεφωνικό κέντρο - Πληροφορίες 2410-256.228
Γραφείο Υποστήριξης (τηλέφωνο και fax) 2410-255.606
Οικον. Διαχ/σης 2410-256.228
Γραφείο Απασχόλησης Ν.Ε.Ε. 2410-256.201
Επιχορηγήσεις Ν.Θ.Ε. 2410-256.248
Γραφείο Απασχόλησης Π/Ζ και ΛΑΕΚ1 2410-256.293
Εργασιακοί Σύμβουλοι 2410-254.204
Γραφείο Ασφάλισης 2410-564.605
Παροχές ανεργίας 2410-564.606
» 2410-534.680
» 2410-564.603
ΔΛΟΕΜ 2410-564.614
Βοηθήματα – Μητρότητα 2410-564.611
Εγγραφές ανέργων 2410-564.621
Τηλεομοιοτυπία (fax) 2410-564.605
e-mail kpalar@oaed.gr


ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Λάρισας
(Ερμογένους 10 / 414 47 - ΛΑΡΙΣΑ)

Προϊστάμενος 2410-564.603
Γραφείο Απασχόλησης 2410-564.601
Γραφείο Υποστήριξης 2410-564.601
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2410-564.602

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Λάρισας
(Ερμογένους 10 / 414 47 - ΛΑΡΙΣΑ)

Διευθυντής 2410-254.766
2410-564.651
Υποδιευθυντής

(Τηλέφωνο και fax) 2410-564.650
2410-564.653
2410-549.316
Γραμματεία 2410-564.667
Γραφείο καθηγητών 2410-564.680
Εργαστήρια
»
»
»
» 2410-564.671
2410-564.673
2410-564.674
2410-564.677
2410-564.678
Διαχείριση Οικονομικού 2410-564.654
Διαχείριση Υλικού 2410-564.665
Κυλικείο 2410-564.666
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2410-564.652
e-mail epas.larisa@oaed.gr

Κ.Ε.Κ. Λάρισας
(Ερμογένους 10 / 414 47 - ΛΑΡΙΣΑ)

Τηλέφωνα 2410-256.072
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2410-256.072
e-mail kek.larissa@oaed.gr

Ι.Ε.Κ. Λάρισας
(Ερμογένους 10 / 414 47 - ΛΑΡΙΣΑ)

Διευθυντής 2410-250.760
Γραμματεία 2410-530.082
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 2410-539.299
e-mail iek.larissa@oaed.gr


ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΛΑΣΣΟΝΑ - 24930
Κ.Π.Α.2 Ελασσόνας
(25ης Μαρτίου 13 / 402 00 - ΕΛΑΣΣΟΝΑ)

Προϊστάμενος 24930-23.143
Γραφείο Απασχόλησης 24930-23.143
Γραφείο Ασφάλισης 24930-23.143
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24930-24.977

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Φαρσάλων 24910-22.744

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Αγιάς - Λάρισας
(Αγιόκαμπου 26 / 400 03 - ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 24940-22.327

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Τυρνάβου
(401 00 - ΤΥΡΝΑΒΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 24920-22.279

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Φαρσάλων
(430 00 - ΦΑΡΣΑΛΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 24910-22.257
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ - 28410
Κ.Π.Α.2 Αγ. Νικολάου Κρήτης
(Α. Παπανδρέου 53 / 721 00 - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ)

Προϊστάμενος 28410-82.900
Τηλεφωνικό Κέντρο 28410-82.900
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 28410-22.666
e-mail kpaagios@oaed.gr

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ - 28420
Κ.Π.Α.2 Ιεράπετρας
(Κωστή Παλαμά 22 / 722 00 - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ)

Προϊστάμενος 28420-27.147
Γραφείο Απασχόλησης 28420-22.942
Γραφείο Ασφάλισης 28420-22.942
Γραφείο Υποστήριξης 28420-27.147
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 28420-27.147

ΣΗΤΕΙΑ - 28430
Κ.Π.Α.2 Σητείας
(Θερίσου 35 / 723 00 - ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ)

Προϊστάμενος 28430-24.415
Γραφείο Απασχόλησης 28430-25.334
Γραφείο Ασφάλισης 28430-25.334
Γραφείο Υποστήριξης 28430-25.334
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 28430-24.415


ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - 22510
Κ.Π.Α.2 Μυτιλήνης
(Τερπάνδρου 2 / 811 00 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

Προϊστάμενος (τηλέφωνο και fax) 22510-45.801
Γραφείο Απασχόλησης 22510-45.802
Προγράμματα Απασχόλησης 22510-41.565
Εργασιακοί Σύμβουλοι 22510-41.601
Γραφείο Ασφάλισης 22510-47.951
Τακτική ανεργία 22510-47.950
Ανεργία - Οικογενειακό 22510-28.081
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22510-28.091
e-mail kpamyt@oaed.gr

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Μυτιλήνης
(5ο χλμ. Εθνικής οδού Μυτιλήνης - Θερμής, Παναγιούδα Λέσβου
811 00 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

Διευθυντής 22510-32.444
Γραμματεία 22510-32.617
Γραφείο καθηγητών 22510-31.977
Διαχείριση 22510-32.618
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22510-32.444
e-mail epas.mitilini@oaed.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Μήθυμνας 22530-71.313
Δήμου Πλωμαρίου 22520-32.200
Δήμου Καλλονής 22530-22.288
22530-22.174
Δήμου Μύρινας 22540-22.315
Δήμου Μούδρου 22540-71.454
22540-71.445

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Καλλονής Λέσβου
(811 07 - ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22530-22.323
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Μήθυμνας Λέσβου
(811 08 - ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22530-71.206

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Μύρινας (Λήμνου)
(Λεωφ. Δημοκρατίας 21 / 814 00 - ΜΥΡΙΝΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22540-22.287

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Παππαδού - Λέσβου
(811 06 - ΠΑΠΠΑΔΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22510-82.224

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Πλωμαρίου Λέσβου
(812 00 - ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22520-32.235

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Πολυχνίτου
(813 00 - ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22520-41.315ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ - 26450
Κ.Π.Α.2 Λευκάδας
(Κουτρουμπή & Καλυβιώτη / 311 00 - ΛΕΥΚΑΔΑ)

Προϊστάμενος 26450-24.480
Γραφείο Απασχόλησης 26450-22.362
Γραφείο Ασφάλισης 26450-22.362
Γραφείο Υποστήριξης 26450-24.480
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26450-24.460
e-mail tylefkada@oaed.grΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΣ - 24210
Τοπική Υπηρεσία Βόλου
(Θέσπιδος 2 / 383 33 - ΒΟΛΟΣ)

Προϊστάμενος 24210-34.680
Γραφείο Ασφάλισης 24210-38.072
24210-76.409
Γραφείο Ασφάλισης - ΔΛΟΕΜ 24210-38.508
Γραφείο Υποστήριξης 24210-76.409
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24210-76.403
e-mail tyvolos@oaed.gr

Κ.Π.Α. Βόλου
(Δημητριάδος 9 / 383 33 - ΒΟΛΟΣ)

Προϊστάμενος 24210-25.580
Γραφείο Απασχόλησης 24210-35.375
Γραφείο Προγραμμάτων ΝΘΕ, ΝΕΕ 24210-39.701
24210-30.415
Εργασιακοί Σύμβουλοι 24210-30.034
24210-30.408
Γραφείο Υποστήριξης 24210-33.091
Γραφείο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES) 24210-30.533
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24210-39.825
e-mail kpavol@oaed.gr

Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Βόλου
(Μαγνήτων 153 / 382 21 - ΒΟΛΟΣ)

Προϊστάμενος 24210-72.726
Γραφείο Απασχόλησης 24210-48.288
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24210-48.288
e-mail ekovolos@oaed.gr

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Βόλου
(Λ. Αθηνών 64 Πεδίον Άρεως / 383 34 - ΒΟΛΟΣ)

Διευθυντής 24210-63.684
Υποδιευθυντής 24210-63.686
Γραμματεία 24210-60.104
Διαχείριση 24210-63.688
Αποθήκη 24210-63.687
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24210-63.684
e-mail epas.volos@oaed.gr
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ι.Ε.Κ. Βόλου
(Αθηνών 64 / 383 34 - ΒΟΛΟΣ)

Τηλεφωνικό κέντρο 24210-60.744
» 24210-80.786

» 24210-80.766
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24210-63.793
e-mail iek.volos@oaed.gr

ΑΛΜΥΡΟΣ - 24220
Κ.Π.Α.2 Αλμυρού
(Όθρυος 15 / 371 00 - ΑΛΜΥΡΟΣ)

Προϊστάμενος 24220-22.444
Γραφείο Απασχόλησης 24220-21.226
Γραφείο Ασφάλισης 24220-22.444
Γραφείο Υποστήριξης 24220-22.444
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24220-21.226
e-mail tyalmiros@oaed.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Φερών (Βελεστίνο) 24250-22.285
24250-22.524


Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Σκιάθου
(370 02 - ΣΚΙΑΘΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες) 24270-22.035

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Σκοπέλου
(370 03 - ΣΚΟΠΕΛΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 24240-22.594

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - 27210
Κ.Π.Α.2 Καλαμάτας
(Εθν. οδός Καλαμάτας - Αθήνας / 241 00 ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

Προϊστάμενος 27210-99.840
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27210-99.925
Γραφείο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης EURES
Επιχορηγήσεις ΝΘΕ - ΝΕΕ
ΝΘΕ – ΝΕΕ, ΑΜΕΑ
Ο.Π.Σ.
27210-99.773
27210-99.823-27
27210-99.819
27210-99.841-42
27210-99.854-59
Εργασιακοί Σύμβουλοι 27210-99.812-15
Γραφείο Ασφάλισης
27210-99.850-51
27210-99.818
Γραφείο Υποστήριξης 27210-99.820
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27210-99.844
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27210-99.751


e-mail kpakalamata@oaed.gr

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Καλαμάτας
(Εθν. οδός Καλαμάτας - Αθήνας / 241 00 ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

Διευθυντής 27210-69.354
Τηλεφωνικό Κέντρο
»
»
»
»
» 27210-69.534
27210-69.951
27210-69.320
27210-99.624
27210-99.625
27210-99.627
Γραφείο Διαχ/σης 27210-69.354
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 27210-69.952

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Γαργαλιάνων
(Παναγοπούλου 2 / 244 00 - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 27630-22.246

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Κυπαρισσίας
(Κοκκέβη 16 / 245 00 - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 27610-22.241

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Φιλιατρών
(243 00 - ΦΙΛΙΑΤΡΑ)
Διοικητικές Υπηρεσίες 27610-32.234
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗ - 25410
Κ.Π.Α.2 Ξάνθης
(Λαχανοκήπων 2 Τ.Θ. 105 / 671 00 - ΔΡΟΣΕΡΟ ΞΑΝΘΗΣ)

Προϊστάμενος 25410-65.302
Γραφείο Ασφάλισης 25410-24.142
Γραφείο Υποστήριξης 25410-22.443
25410-20.175
Γραφείο Απασχόλησης 25410-29.609
25410-62.583
Γραφείο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES) 25410-70.550
Εργασιακοί Σύμβουλοι 25410-64.838
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25410-20.175
25410-22.443
e-mail kpaxanthi@oaed.gr

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Ξάνθης
(Λαχανόκηπων 2 Τ.Θ. 106 / 671 00 - ΞΑΝΘΗ)

Διευθυντής 25410-62.825
Υποδιευθυντής 25410-21.283
Γραμματεία 25410-62.833
25410-62.834
Εργαστήρια 25410-83.033
25410-65.958
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25410-64.927
e-mail epas.xanthi@oaed.gr

KEK Ξάνθης
(Λαχανόκηπων 2 / 671 00 - ΞΑΝΘΗ)

Τηλέφωνα 25410-83.542
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25410-83.543
e-mail kek.xanthi@oaed.gr

Ι.Ε.Κ. Ξάνθης
(Λαχανόκηπων 2 / 671 00 - ΞΑΝΘΗ)

Τηλέφωνα 25410-66.990
25410-66.991
e-mail iek.xanthi@oaed.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Βιστωνίδας 25410-81.611
25410-81.400
Δήμου Μύκης (Σμίνθη) 25410-65.463
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΣΣΑ - 23810
Κ.Π.Α.2 Έδεσσας
(Ιουστινιανού 11 Τ.Θ. 23 / 582 00 - ΕΔΕΣΣΑ)

Προϊστάμενος 23810-22.761
Γραφείο Απασχόλησης 23810-20.627, 20.629
23810-23.566
Γραφείο Ασφάλισης 23810-20.627, 20.629
23810-23.566
Γραφείο Υποστήριξης 23810-20.627, 20.629
23810-23.566
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23810-20.628
e-mail kpaedessa@oaed.gr

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - 23820
Κ.Π.Α.2 Γιαννιτσών
(Δραμοπροσφύγων & Πίκπα 24 / 581 00 - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ)

Προϊστάμενος 23820-27.666
Γραφείο Απασχόλησης 23820-24.195
Εργασιακοί Σύμβουλοι 23820-24.195
Γραφείο Ασφάλισης 23820-22.779
Γραφείο Υποστήριξης 23820-24.195
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23820-27.666
e-mail tygianitsa@oaed.gr

ΑΡΙΔΑΙΑ - 23840
Κ.Π.Α.2 Αριδαίας
(Αριστοτέλους 3 / 584 00 - ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑΣ)

Προϊστάμενος 23840-25.102
Γραφείο Απασχόλησης 23840-21.240
Γραφείο Ασφάλισης - Υποστήριξης - Μητρώο 23840-21.240
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23840-25.102
e-mail tyaridaia@oaed.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Πέλλας 23820-31.343
Δήμου Κρύας Βρύσης 23823-51.225

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Σκύδρας
(Δαβάκη 10 / 585 00 - ΣΚΥΔΡΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 23810-88.992
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ - 23510
Κ.Π.Α.2 Κατερίνης
(Τ. Τερζοπούλου - Τέρμα / 601 00 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ)

Προϊστάμενος 23510-78.965
Τηλεφωνικό Κέντρο 23510-22.451
23510-22.820
Γραφείο Απασχόλησης - Επιχορηγήσεις 23510-78.945
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23510-73.300
e-mail kpakaterini@oaed.gr

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Κατερίνης
(Τέρμα Τ. Τερζοπούλου / 601 00 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ)

Διευθυντής 23510-34.298
Υποδιευθυντής 23510-26.750
Γραμματεία 23510-35.165
Εργαστ. Μετ. Κατασκ. 23510-25.604
Εργαστ. Ηλεκτρολόγων 23510-45.455
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23510-35.165
e-mail epas.katerini@oaed.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Ανατ. Ολύμπου 23520-31.242
Δήμου Αγινίου 23530-22.307
Δήμου Κολινδρού 23530-31.222
Δήμου Λιτοχώρου 23523-50.117
Τηλεομοιοτυπία- (fax) – Δήμου Λιτοχώρου 23523-50.108

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ - 26820
Κ.Π.Α.2 Πρέβεζας
(Μασσαλίας & Κ. Τζαβέλλα 1 Τ.Θ.115 / 481 00 - ΠΡΕΒΕΖΑ)

Προϊστάμενος 26820-21.498
Τηλεφωνικό Κέντρο
»
»
»
» 26820-21.322
26820-22.676
26820-21.312
26820-89.815
26820-89.816
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 26820-21.220
e-mail kpaprev@oaed.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Φιλιππιάδας 26830-22.117
26830-22.209
Δήμου Πάργας 26840-32.409
26840-31.207
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ - 28310
Κ.Π.Α.2 Ρεθύμνου
(Κριάρη 7 - 9 Τ.Θ. 172 / 741 00 - ΡΕΘΥΜΝΟ)

Προϊστάμενος 28310-56.843
Γραφείο Ασφάλισης - Πληροφορίες 28310-28.666
Γραφείο Υποστήριξης - EURES 28310-55.008
Εργασιακοί Σύμβουλοι - Προγράμματα 28310-55.953
28310-27.131
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 28310-29.297
e-mail kpareth@iaed.grΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Γεροποτάμου 28340-22.650

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - 25310
Κ.Π.Α.2 Κομοτηνής
(Χίλια Δένδρα Τ.Θ. 126 / 691 00 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

Προϊστάμενος 25310-29.191
Γραφείο Ασφάλισης 25310-22.717
Γραφείο Υποστήριξης 25310-29.973
Γραφείο Απασχόλησης 25310-33.033
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25310-27.343
e-mail tykomotini@oaed.gr
kpakomotini@oaed.gr

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Κομοτηνής
(Χίλια Δένδρα Τ.Θ. 126 / 691 00 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

Διευθυντής
25310-36.199
25310-34.363
Γραμματεία 25310-36.178
25310-24.918
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25310-22.407
e-mail epas.komotini@oaed.gr

ΚΕΚ Κομοτηνής
(Χίλια Δένδρα / 691 00 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

Τηλέφωνα 25310-24.918
6942432090
Ηλεκτρονική διεύθυνση epas.komotini@oaed.gr
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25310-22.407

Ι.Ε.Κ. Κομοτηνής
(Χίλια Δένδρα / 691 00 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

Τηλέφωνα 25310-20.363

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25310-81.824
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΣΑΠΕΣ - 25320
Κ.Π.Α.2 Σαπών
(Αλκιβιάδη 12 / 693 00 - ΣΑΠΕΣ)

Προϊστάμενος 25320-23.180
Γραφείο Απασχόλησης 25320-22.116
Γραφείο Υποστήριξης 25320-22.116
Εργασιακοί Σύμβουλοι 25320-22.116
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 25320-21.066

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Κοινότητα Κέχρου 25310-34.934


ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΣ - 22730
Κ.Π.Α.2 Σάμου
(Πυθαγόρα 3 / 831 00 - ΣΑΜΟΣ)

Προϊστάμενος 22730-24.690
Γραφείο Απασχόλησης 22730-22.003

Γραφείο Ασφάλισης 22730-22.004
Γραφείο Υποστήριξης 22730-22.003
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22730-22.005
e-mail tysamos@oaed.gr

ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ - 22750
Κ.Π.Α.2 Αγίου Κηρύκου Ικαρίας
(Πάροδος Διονύσου 195 / 833 00 – ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ)

Προϊστάμενος 22750-23.039
Γραφείο Απασχόλησης 22750-23.039
Γραφείο Ασφάλισης 22750-23.039
Γραφείο Υποστήριξης 22750-23.039
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22750-23.798

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Ευδήλου 22750-32.734
Δήμου Καρλοβασίων 22730-32.881

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Καρλοβασίου
(832 00 - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22730-32.267

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ - 23210
Τοπική Υπηρεσία Σερρών
(Μ. Αλεξάνδρου 2 / 621 24 - ΣΕΡΡΕΣ)

Προϊστάμενος 23210-98.205
Γραφείο Ασφάλισης
»
»
» 23210-98.200
23210-98.201
23210-98.202
23210-98.203
Γραφείο Υποστήριξης
» 23210-98.206
23210-98.207
Γραφείο Απασχόλησης 23210-98.204
Πληροφορίες 23210-98.208
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23210-98.209

Κ.Π.Α. Σερρών
(Δημογερόντων 4 / 621 24 - ΣΕΡΡΕΣ)

Προϊστάμενος 23210-51.713
Γραφείο Απασχόλησης 23210-51.740
Εργασιακοί Σύμβουλοι - Ν.Θ.Ε. & Ν.Ν.Ε. 23210-51.709
23210-51.803
Τηλεομοιοτυπία-(fax) και τηλέφωνο 23210-99.439
e-mail kpaseres@oaed.gr

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Σερρών
(6ο χιλ. Σερρών - Θεσ/νίκης - ΛΕΥΚΩΝΑΣ 621 00 - ΣΕΡΡΕΣ)

Διευθυντής 23210-90.725
Υποδιευθυντής 23210-90.735
Προϊστάμενοι Τομέων Μαθητείας 23210-90.737
Γραμματεία 23210-90.720
23210-90.730
Διαχείριση 23210-90.731
Υπεύθυνος Συντήρησης 23210-90.732
Κοινωνική Λειτουργός 23210-90.722
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23210-90.721

ΚΕΚ Σερρών
(6ο χιλ. Σερρών - Θεσ/νίκης - ΛΕΥΚΩΝΑΣ 621 00 - ΣΕΡΡΕΣ)

Τηλέφωνα 23210-90.735
6977861739
Ηλεκτρονική διεύθυνση axiarisp@gmail.com
25210-90.721
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Ι.Ε.Κ. Σερρών
(6ο χιλ. Σερρών - Θεσ/νίκης - ΛΕΥΚΩΝΑΣ 621 00 - ΣΕΡΡΕΣ)

Τηλέφωνα 23210-35.302
23210-50.096

Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23210-50.992

ΝΙΓΡΙΤΑ - 23220
Κ.Π.Α.2 Νιγρίτας
(Μ. Αλεξάνδρου 30 / 622 00 - ΝΙΓΡΙΤΑ)

Προϊστάμενος 23220-23.291
Γραφείο Απασχόλησης 23220-24.777
Γραφείο Ασφάλισης 23220-24.777
Γραφείο Υποστήριξης 23220-24.777
Εργασιακοί Σύμβουλοι 23220-24.777
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23220-23.291
e-mail tynigrita@oaed.gr

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - 23230
Κ.Π.Α.2 Σιδηροκάστρου
(Αγ. Νεκταρίου 56 / 623 00 - ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ)

Προϊστάμενος 23230-25.303
Γραφείο Απασχόλησης 23230-23.029
Γραφείο Ασφάλισης 23230-23.029
Γραφείο Υποστήριξης 23230-23.029
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23230-23.029
e-mail TYSidirokastrou@oaed.gr


ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΑ - 24310
Κ.Π.Α.2 Τρικάλων
(Καλαμπάκας 128 / 421 00 - ΤΡΙΚΑΛΑ)

Προϊστάμενος 24310-37.709
Γραφείο Απασχόλησης 24310-39.900
Γραφείο Ασφάλισης 24310-22.699
24310-21.745
Εργασιακοί Σύμβουλοι 24310-22.099
Υποστήριξη 24310-39.915
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24310-39.652
24310-27.459
e-mail kpatrikala@oaed.gr

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Τρικάλων
(Λεπτοκαρυά Τρικάλων / 421 00 - ΤΡΙΚΑΛΑ)

Διευθυντής 24310-20.890
Γραμματεία 24310-20.560
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24310-20.090
e-mail epas.trikala@oaed.gr

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - 24320
Κ.Π.Α.2 Καλαμπάκας
(Μετεώρων & Πλάτωνος / 422 00 - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ)

Προϊστάμενος 24320-22.882
Γραφείο Απασχόλησης 24320-22.882
Γραφείο Ασφάλισης 24320-22.837
Γραφείο Υποστήριξης 24320-22.837
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 24320-25.180
e-mail tykalampaka@oed.gr
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΛΑΜΙΑ - 22310
Κ.Π.Α.2 Λαμίας
(Μεγάλη Βρύση Λαμίας / 351 00 - ΛΑΜΙΑ)

Προϊστάμενος 22310-22.706
Υποδοχή 22310-67.420
Γραφείο Υποστήριξης 22310-28.665
Γραφείο Ασφάλισης 22310-44.381
Γραφείο Απασχόλησης 22310-31.444
Προγράμματα Ν.Θ.Ε. ΚΑΙ Ν.Ε.Ε. 22310-44.776
Εργασιακοί Σύμβουλοι 22310-50.190
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22310-45.777
22310-28.665
e-mail kpalamia@oaed.gr

ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Λαμίας
(Στυλίδας 93 Μεγάλη Βρύση Τ.Θ. 314 / 351 00 - ΛΑΜΙΑ)

Διευθυντής 22310-51.231
Υποδιευθυντής 22310-51.074
Γραμματεία 22310-24.151
22310-31.490
Μηχανογράφηση 22310-67.325
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22310-43.236
e-mail epas.lamia@oaed.gr

ΚΕΚ Λαμίας
(Στυλίδας 93 Μεγάλη Βρύση Τ.Θ. 314 / 351 00 - ΛΑΜΙΑ)

Διευθυντής 22310-51.148
Γραμματεία 22310-52.492
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22310-22.795
e-mail keklami@otenet.gr

Ι.Ε.Κ. Λαμίας
(Στυλίδας 93 Μεγάλη Βρύση Τ.Θ. 314 / 351 00 - ΛΑΜΙΑ)

Διευθυντής 22310-51.086
Γραμματεία 22310-51.086
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22310-51.078
e-mail iek.lamia@otenet.grΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Αταλάντης 22330-22.374
22330-23.900
Δήμου Ελάτειας 22340-31.031
22340-31.217
Δήμος Μακρακώμης 22360-22.545
Δήμου Σπερχειάδος 22360-44.788
22360-43.336

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Αγίου Κωνσταντίνου
(350 06 - ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22350-31.626

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Αταλάντης
(352 00 - ΑΤΑΛΑΝΤΗ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22330-22.240

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Δομοκού
(350 10 - ΔΟΜΟΚΟΣ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22320-22.228

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Λάρυμνας
(350 12 - ΛΑΡΥΜΝΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22330-41.205

Παράρτημα Ι.Κ.Α. Μακρακώμης
(Ε. Καλανζή 16 / 350 11 - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22360-22.242

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Στυλίδας
(Λαμίας 59 / 353 00 - ΣΤΥΛΙΔΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 22380-23.229ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ - 23850
Κ.Π.Α.2 Φλώρινας
(3ο χιλ. οδού Φλώρινας - Νίκης / 531 00 - ΦΛΩΡΙΝΑ )

Προϊστάμενος 23850-45.172
Γραφείο Ασφάλισης 23850-22.380

Γραφείο Υποστήριξης 23850-44.480
Γραφείο Απασχόλησης 23850-28.574
Εργασιακοί Σύμβουλοι 23850-28.309
23850-28.573
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23850-28.310


ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Φλώρινας
(3ο χιλ. Εθνικής οδού Φλώρινας - Νίκης Τ.Θ. 149
531 00 - ΦΛΩΡΙΝΑ )

Διευθυντής 23850-44.466
Υποδιευθυντής 23850-44.441
Τηλεφωνικό Κέντρο 23850-24.841
23850-44.027
23850-44.465
Γραμματεία 23850-22.357
Διαχείριση 23850-25.877
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23850-46.445
e-mail epas.florina@oaed.gr

ΑΜΥΝΤΑΙΟ - 23860
Κ.Π.Α.2 Αμυνταίου
(Ίωνος Δραγούμη 9 και Κοσκινά / 532 00 - ΑΜΥΝΤΑΙΟ)

Προϊστάμενος 23860-22.713
Τηλεφωνικό κέντρο 23860-22.713
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23860-22.224
e-mail tyamindaio@oaed.gr


ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑ - 22650
ΚΠΑ2 Άμφισσας
(Κοττορού & Κόκκαλη 15 / 331 00 - ΑΜΦΙΣΣΑ)

Προϊστάμενος 22650-72.033
Γραφείο Απασχόλησης 22650-28.426
Γραφείο Ασφάλισης 22650-28.426
Γραφείο Υποστήριξης 22650-28.426
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22650-72.033


ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ - 23710
Κ.Π.Α.2 Πολυγύρου
(Πολυτεχνείου 7 / 631 00 - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ)

Προϊστάμενος 23710-23.364
Τηλεφωνικό Κέντρο 23710-22.369
23710-24.875
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23710-23.364

ΑΡΝΑΙΑ - 23720
Κ.Π.Α.2 Αρναίας
(630 74 - ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)

Προϊστάμενος 23720-22.980
Γραφείο Απασχόλησης 23720-22.980
Γραφείο Ασφάλισης 23720-22.985
Γραφείο Υποστήριξης 23720-22.985
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23720-22.985
e-mail tyarnaia@oaed.gr

ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ - 23730
Κ.Π.Α.2 Νέων Μουδανιών
(Πλατεία Ομονοίας 8 / 632 00 - ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ )

Τηλεφωνικό Κέντρο 23730-22.296
23730-25.418
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 23730-22.575
e-mail kpamoudan@oaed.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ
Δήμου Σταγείρων - Ακάνθου 23770-22.216

Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Παράρτημα Ι.Κ.Α. Κασσανδρείας
(630 77 - ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 23740-22.497

Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Στρατωνίου
(630 82 - ΣΤΡΑΤΩΝΙΟ)

Διοικητικές Υπηρεσίες 23760-22.259
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΑ - 28210
Κ.Π.Α.2 Χανίων
(Τζανακάκη 80 & Κορνάρου / 731 00 - ΧΑΝΙΑ)

Τηλεφωνικό Κέντρο 28210-71.121
» 28210-72.221
» 28210-79.222
» 28210-79.179
» 28210-88.920
» 28210-93.173
Γραφείο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES) 28210-93.966
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 28210-86.882

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ - 28240
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Χανίων
(Ταυρωνίτης Κισσάμου / 730 06 - ΧΑΝΙΑ )

Διευθυντής 28240-22.316
Υποδιευθυντής και Διαχείριση υλικού 28240-24.042
Γραμματεία 28240-22.314
Τηλεφωνικό κέντρο 28240-22.315
Διαχείριση 28240-83.014
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 28240-22.186
e-mail epas.hania@oaed.gr
e-mail oaedteex@otenet.gr

KEK Χανίων
(Ταυρωνίτης Κισσάμου / 730 06 - ΧΑΝΙΑ )

Τηλέφωνα 28240-24.041
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 28240-22.186
e-mail kek.hania@oaed.grΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ - 22710
Κ.Π.Α. 2 Χίου
(Λεωφόρος Καρφά & Αγίας Αναστασίας ΛΕΥΚΩΝΙΑ
821 00 - ΧΙΟΣ)

Προϊσταμένη 22710-22.074
Γραφείο Ασφάλισης 22710-24.276
Γραφείο Υποστήριξης 22710-24.276
Γραφείο Απασχόλησης 22710-42.958
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22710-22.074
e-mail tyxios@oaed.gr

ΕΠΑ.Σ - Mαθητείας Χίου
(Λεωφόρος Καρφά - ΛΕΥΚΩΝΙΑ / 821 00 - ΧΙΟΣ)

Διευθυντής 22710-20.065
Υποδιευθυντής 22710-42.240
Τηλεφωνικό Kέντρο 22710-29.531
Γραμματεία 22710-29.531
Διαχείριση 22710-40.422
22710-43.725
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22710-22.307

ΚΕΚ Χίου
(Λεωφόρος Καρφά - ΛΕΥΚΩΝΙΑ / 821 00 - ΧΙΟΣ)

Τηλέφωνα 22710-43.725
6944693985
Τηλεομοιοτυπία-(fax) 22710-29.676
e-mail michalos@yahoo.gr
mixalosl@otenet.grΕ Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν


Α/Α ΣΕΛΙΔΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο.Α.Ε.Δ. 5

ΝΟΜΟΙ
1. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 16
2. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 18
3. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 20
4. ΑΡΤΑΣ 21
5. ΑΤΤΙΚΗΣ 22
6. ΑΧΑΙΑΣ 42
7. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 45
8. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 47
9. ΔΡΑΜΑΣ 48
10. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 50
11. ΕΒΡΟΥ 52
12. ΕΥΒΟΙΑΣ 54
13. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 56
14. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 56
15. ΗΛΕΙΑΣ 57
16. ΗΜΑΘΙΑΣ 59
17. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 61
18. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 64
19. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 65
20. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 73
21. ΚΑΒΑΛΑΣ 75
22. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 77
23. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 78
24. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 79
25. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 80
26. ΚΙΛΚΙΣ 81
27. ΚΟΖΑΝΗΣ 82
28. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 84
29. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 85
30. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 87
31. ΛΑΡΙΣΑΣ 88
32. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 91
33. ΛΕΣΒΟΥ 92
34. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 94
35. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 95Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν

Α/Α ΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΙ

36. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 97
37. ΞΑΝΘΗΣ 98
38. ΠΕΛΛΑΣ 99
39. ΠΙΕΡΙΑΣ 100
40. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 101
41. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 102
42. ΡΟΔΟΠΗΣ 103
43. ΣΑΜΟΥ 105
44. ΣΕΡΡΩΝ 106
45. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 108
46. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 109
47. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 111
48. ΦΩΚΙΔΑΣ 112
49. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 113
50. ΧΑΝΙΩΝ 114
51. ΧΙΟΥ 115
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ο.Α.Ε.Δ.
ΝΟΜΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ


1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΔΡΑ – ΚΑΒΑΛΑ


1. ΔΡΑΜΑΣ Πρωτεύουσα Δράμα
2. ΕΒΡΟΥ Πρωτεύουσα Αλεξανδρούπολη
3. ΚΑΒΑΛΑΣ Πρωτεύουσα Καβάλα
4. ΞΑΝΘΗΣ Πρωτεύουσα Ξάνθη
5. ΡΟΔΟΠΗΣ Πρωτεύουσα Κομοτηνή
6. ΣΕΡΡΩΝ Πρωτεύουσα Σέρρες


2. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


1. ΗΜΑΘΙΑΣ Πρωτεύουσα Βέροια
2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη
3. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Πρωτεύουσα Καστοριά
4. ΚΙΛΚΙΣ Πρωτεύουσα Κιλκίς
5. ΚΟΖΑΝΗΣ Πρωτεύουσα Κοζάνη
6. ΠΕΛΛΑΣ Πρωτεύουσα Έδεσσα
7. ΠΙΕΡΙΑΣ Πρωτεύουσα Κατερίνη
8. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Πρωτεύουσα Φλώρινα
9. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πρωτεύουσα Πολύγυρος


3. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΔΡΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ


1. ΑΡΤΑΣ Πρωτεύουσα Άρτα
2. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Πρωτεύουσα Ηγουμενίτσα
3. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Πρωτεύουσα Ιωάννινα
4. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Πρωτεύουσα Κέρκυρα
5. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Πρωτεύουσα Λευκάδα
6. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Πρωτεύουσα Πρέβεζα


4. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΔΡΑ – ΛΑΡΙΣΑ


1. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Πρωτεύουσα Γρεβενά
2. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Πρωτεύουσα Καρπενήσι
3. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Πρωτεύουσα Καρδίτσα
4. ΛΑΡΙΣΑΣ Πρωτεύουσα Λάρισα
5. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Πρωτεύουσα Βόλος
6. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Πρωτεύουσα Τρίκαλα
7. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Πρωτεύουσα Λαμία

5. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΔΡΑ - ΠΑΤΡΑ


1. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Πρωτεύουσα Μεσολόγγι
2. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Πρωτεύουσα Ναύπλιο
3. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Πρωτεύουσα Τρίπολη
4. ΑΧΑΙΑΣ Πρωτεύουσα Πάτρα
5. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Πρωτεύουσα Ζάκυνθος
6. ΗΛΕΙΑΣ Πρωτεύουσα Πύργος
7. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Πρωτεύουσα Αργοστόλι
8. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Πρωτεύουσα Κόρινθος
9. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πρωτεύουσα Σπάρτη
10. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Πρωτεύουσα Καλαμάτα
11. ΦΩΚΙΔΑΣ Πρωτεύουσα Άμφισσα

6. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΕΔΡΑ - ΑΘΗΝΑ


1. ΑΤΤΙΚΗΣ Πρωτεύουσα Αθήνα
2. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Πρωτεύουσα Λιβαδειά
3. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Πρωτεύουσα Ρόδος
4. ΕΥΒΟΙΑΣ Πρωτεύουσα Χαλκίδα
5. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πρωτεύουσα Ερμούπολη - Σύρου
6. ΛΕΣΒΟΥ Πρωτεύουσα Μυτιλήνη
7. ΣΑΜΟΥ Πρωτεύουσα Σάμος
8. ΧΙΟΥ Πρωτεύουσα Χίος

7. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΔΡΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ


1. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτεύουσα Ηράκλειο
2. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Πρωτεύουσα Αγ. Νικόλαος
3. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πρωτεύουσα Ρέθυμνο
4. ΧΑΝΙΩΝ Πρωτεύουσα Χανιά